BmOnline Norge

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø

  Krigshistorie

  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnsetin


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

   

 • Ulovlige grunnlovsendringer gjort av Regjeringer

  Merk dere at globalistene ikke skyr noen midler i å innskrenke våre menneskerettigheter, ved å stjele vår juridiske indentitet og fravriste oss våre naturrikdommer i eget land, jfr naturreservat etablert i hytt og gevær- mens de gir seg katta i vår kjære Grunnlov, som de hater. Hvor meget mer skal ikke vi hate deres gjerninger?


  Av: Lektor, Siviløkonom Johan I. Holm

  Her kan du laste ned viktig info om ulovlige endringer
  i Norges Grunnlov, skrevet i 1962.

  1. last ned info om Norges Grunnlov,pdf

  2. last ned info om Norges Grunnlov.pdf

  3. last ned info om Norges Grunnlov.pdf

  Debattforum

  Her kan du lese hva globalistene inne på stortinget og i Regjeringene har gjort "bak vår rygg".
  Dette har de gjort uten hjemmel i § 112 i Norges Grunnlov, som sier:

  Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter næste Valg at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei.

  Og dette skulle Johan Nygaardsvold i 1938 ha tenkt nøye over, før han lot et forslag til grunnlovsendring- få virkning i egen periode. Hvor han bidro til statskuppet i 1940- da han selv dukket opp som troll av eske den 10. januar 1940.

  Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan Forandring. En saaledes vedtagen Grundlovsbestemmelse underskrives af Storthingets Præsident og Sekretær og sendes Kongen til Kundgjørelse ved Trykken som gjældende Bestemmelse i Kongeriget Norges Grundlov.

  Grlbest. 24 apr 1869, 9 okt 1905, 16 juli 1907, 11 juni 1913 kunngjort 7 juli 1913, 24 juni 1946 kunngjort 5 juli 1946 og 29 mai 1990 kunngjort ved res. 13 juli 1990 nr. 550.

  Derfor er landsforræderiparagrafen å komme til anvendelse.
  § 83 i Straffeloven er rett medisin til svikerne.

  Quisling hadde ikke gjort noe galt, men fordi han kjente til statskuppet av 10. januar 1940- og ble således kalt landssviker av de egentlige landsvikerne, og de gjør det bak vår rygg!


  Fjern § 93 i Grunnloven


  Her kan du lese mer om globalistenes verk imot oss

  Husk dette er nazistenes verk, verken mer eller mindre. Visste du at kommunister og nazister er samme ulla? Nazisten er ikke en høyregreie slik NRK lyver om, nei fordi en nasjonalsosialist er en sosialist- og har ALDRI vært fra Høyre. Les dere opp om hva massemorderne på stortinget har gjort mot oss. Du klarer ikke å tro det, men det er bare sannheten som kommer for en dag.

  Frimurerbanden i Norge.

  Paragraf 105 i Grunnloven


  Forandre Grunnloven, til hva T. Jagland?


  Olav Valen-Sendstad advarte høylydt mot å fjerne jesuitt-paragrafen i Grunnloven- i et stort radioforedrag på NRK i 1956. Men få hørte på han igjen – enda han hadde yt Norge så uvurderlig hjelp med ”Kirkens Grunn” mot nazimakten i 1942 da prestene la ned embetene sine. Han påpekte også faren med å la det katolske og fascistiske Spania bli medlem av A.-pakten som var starten på videreutviklingen av NATO og som nå etter at ”jernteppet” falt – sammen med det katolske og langt på vei et feudalt og totalitære EU kliner seg opp i Russlands nærområder – med liten klokskap. Av Jørgen Høgetveit.  Her ser dere Angela Merkel som russefange i DDR som 18- åring. Hun ble tidlig krøket som "Stasi julie" og kultivert i kgbs teknikker i BEDRAG. Jusst som Major i UK også ble. Erna Solberg likeså med kgb-kodenavnet "Simone".


  Da vi også vet at EU er en fordekt russestat, laget av CCCP, så skjønner vi bedre tegningen da vi nå ser at tidligere russefange i DDR Angela Merkel er russefangesjef i dagens DDR-EU. En "russekantanke" som er mye større enn det DDR var.

  BmOnline


  Bjørgulf Mortensen

  Signer gjesteboken


  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://www.bmonline.no

   

  E-post: bmonline at bmonline.no