BmOnline Norge
Leserne om BmOnline

Merk dere at Stortinget går imot folket


På stortinget sitter globalistene og jobber for en skjult agenda, ja de er sogar med i hemmelige møter.
Globalisering = Organisert Terror, derfor kast globalistene i kasjotten!

Merk dere venner- at blodbadsglobalistene bruker muslimene som både skjold og sverd for å drepe oss.
Nå er tiden inne for å landsforvise disse til kasjotten for livstid.

Online-aviser

Hvor rask linje
har du?

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø

  Krigshistorie

  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnstein


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

  Sov mitt lille Norge

  Globalistene


  Lesernes brev
  til Forumet


  Fotosafari

  Turkjøring

  Luftfartsverket

 • Navigasjon på BmOnline

  Dette forumet er bygget opp rundt egne små link-banker.

  Hvert emne har sin egen bank, f.eks AP, arbeiderpartiet.

  Lesernes innlegg på BmOnline

  Avisene, pressen og deres fortielser om jesuittene og løgnene på Stortinget

  Et emne for departementene og deres løgner.

  Et emne for innvandringspolitikken og konsekvenser for land og folk.

  Et emne for muslimenes kultur og krav jihad, hijab, kebab, voldtekt og drap..

  Et emne for kristelig folkeparti mammons trelldom, pavens pengesekk, vatikanet og jesuittenes røverhule.

  Et emne for SosRasisme Nazistenes rasister i Norge. (AP) + NRK

  Et emne for Europabevegelsen og riksrett mot rottene på Stortinget.

  Et emne for SV i drammen ung & Rød (bortreist?) Bortskjemte unger.

  Et emne for Kriminaliteten som en konsekvens av jihad og hijab+ burka.

  Et emne for Ytringsfriheten og muhammed cartoons, William Nygård

  Et emne for Arkivet, som en konsekvens av alt det gale rikspolitikerne gjør.

  Et emne for en SV-kommunist Hva er lærersetningene i politikken?

  Et emne for kommunaldep og Ragnhild Q Haarstad og fremmedgjøring.

  Et emne for Krigen 1940-45 og Einar Gerhardsens løgn på Grini.

  Innvandrings-politikken i avisene -står til stryk?


  E. Gerhardsen sa at han skulle hjelpe krigsseilerne etter at krigen var ferdig. Men i stedet hjalp EG nazistene tilbake, hjem- igjennom Norge, og Sverige.

  EG bidro til statskuppet, hvor CCCP tok makten i Norge, the iron curtain road. Diktaturet i skyggene, flere "russefanger", landsforrædere har politiske verv i Norge og har arbeidet for Sovjet, ved smart bedrag i over 70 år i Norge. Einar Gerhardsen, landsfaderen var KGB agent under Kode-navnet "JAN". Nå kan dere trygt begrave landsfaderen og Arbeiderpartiet.

  Den kalde krigen er ikke over, og med det nye DDR- russeunionen EU- er den kalde krigen i gang for alvor.

  Søta bror tjente seg også søkkrike på nazistene.
  Sverige var ALDRI nøytralt, slik noen ynder å fortelle, under ww2.
  Og merk dere kommunismen og nazismen i dag- har smeltet sammen og er perfekte luringer- nemlig å snu alt på hodet. Nå på dagens storting er det rødt over hele "fjøla". Finnes ikke troverdighet der lenger om et fritt og uavhendelig rike. Det forsvant sporløst da Olav V kastet kortene.

  Et emne om Kristendom og avkristning av Norge over statsbudsjettet
  Husk at SV er et parti som vil avkristne Norge og bidra til at mulla "badekar" får fotfeste i Norge. Dette har ikke nordmenn godkjent!
  Krigen mot terror er en måte å få innført et totalitært "globalist-styre" i Norge.

  En god jesuitt er det samme som en stupid kommunist.

  Et emne for Lesernes egne innlegg fra 1990- tallet.


  Likestillingen i Norge er et eventyr på linje med Askeladden.

  Dette forum belyser rikspolitikernes illegale metoder, å unndra seg norske bestemmelser og bl.a. Europabevegelsens ulovlige tilstedeværelse inne på stortinget, og våre rikspolitikeres mangel på empati, respekt og integritet, for Grunnlovens rettsprinsipper av 1814 m. senere endringer etter 1920. Mange endringer i Grunnloven er også gjort for nettopp å skjerme de riks-politikerne som har forbrutt seg imot Grunnloven, ved å gjøre det i dølgsmål. (Hemmelige endringer) Det fins ingen hjemmel for å ta snarveier ved å endre Grunnloven uten å ta folket med på råd. Det er Folket som bestemmer. Folkesuvereniteten, jfr § 1 i Norges Grunnlov. Les under merknader på denne lenken nederst på siden, les om Grunnlovens §75m om å naturalisere fremmede- en rett nordmenn hadde til å innføre andre folkeslag, jfr allmenningsprinsippene som Grunnloven er tuftet på. For i følge Norges Grunnlov- så er det innbyggernes, ja nordmenns Land, og ikke enkelte korrupte politikere, jfr Strl § 83, som er beskyttelsen mot kuppmakere og dillettanter- slike som Jens Stoltenberg og Jagland, mf. i AP. Som løper en fremmed agenda- og tørker seg bak med både Norges Grunnlov og vårt flagg.

  Fienden vi her snakker om, er katolikkene og jesuittenes, les kommunistenes engasjement, å innføre vatikanet og pavens eiendomssamfunn i Norge. Merk at jesuittparagrafen ble fjernet i 1956.

  En frykt som grunnlovsfedrene visste å ivareta, j.f.r. fienden, katolikkene og Demokratene= Globalistene. Hva er en globalist? Jo, det er individer som dreper hvem som helst for å innføre NWO, new word order.

  Her er en innføring i Grunnloven, som er et dokument ment å beskytte Ola og Kari imot uærlige politikere. Det er fattet av Johan I Holm, Siviløkonom fra 1962.
  Vi husker alle, at Quisling ble skutt etter å ha blitt dømt etter landsforræderiparagrafen. I dag ser vi muligens at Quisling IKKE var værre enn dagens forrædere? Fordi Quisling ikke gikk bak ryggen på folket, det gjør dagens riks-politikere. Ergo er dagens riks-politikere flere hakk værre enn Quisling? For, det våre rikspolitikere gjør- er å innføre f a sc i s m e n i dag, uten å spørre folket.

  I Stasiarkivet finner vi AP- politikere notert som russeagenter i rikspolitikken, Jens Stoltenberg, Reiulf Steen og T Jagland, m.fl. Dette viser oss landsforræderne, og de må kastes i fengsel, da de har opprettet en ulovlig kartellvirksomhet, lobbyvirksomhet i strid med norsk Lov. Ergo kan man kaste de rett i fengsel, som med narko kartell- og baroner!

  Dette kan vi lese mer om i boken tll Vasili Mitrokhin, KGB. Boken ble forbudt i Norge, pga skandalene for Arbeiderpartiet. Dette er hva vi trenger for å få satt AP ut i mørket, hvor de hører hjemme.
  Nå har dere fått viten om hvem det er som har ødelagt vårt Fedreland. Nå viser det seg at både H, FrP, KrF, V, SP og SV ikke har vist oss at de avskyr det AP har gjort, ergo er de medsammensvorne og skyldige.

  Straffelovens §83.

  Den som retsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives, straffes med Hefte i mindst 8 Aar eller med Fængsel fra 8 Aar indtil 21 år.


  Merk dere at disse rikspolitikerne som har tilholdssted på Stortinget, i mangel av å ivareta våre grunnlovgitte rettigheter, i stedet har opprettet Europabevegelsens stortingsgruppe i 1969, for å få fjernet disse, våre rettigheter. Dette er intet annet, enn et landssvik. Nå står det i Grunnloven at det er nordmenn som skal lage lover for nordmenn. Nå er det EU som bestemmer. Tenk det, Jagland stod og sa at dette måtte vi godta, ja vi må liksom gi avkall på våre nasjonale goder, våre naturrikdommer. TENK det!

  Disse politikerne bryr seg bare om sin EGEN fremtid, de gir seg katta i deg og meg. De er noen store egoister. Bort med de!

  Hvis vi så tar for oss statuttene som står i Europabevegelsens dokument av 1969, så ser vi at det står:

  Den internasjonale Europabevegelsens målsetting: Dette er CCCP, det nye DDR- som folk flest ikke har blitt fortalt.

  "Europabevegelsen søker å virkeliggjøre ett europeisk fellesskap, med respekt for menneskerettigheten, ved en politisk, økonomisk, militær og sosial integrering av de europeiske nasjoner. Dens mål er opprettelsen av Europas Forenede Stater, utstyrt med en regjering, et parlament med to kamre, valgt ved almindelig valg, en domstol og et økonomisk og sosialt råd". Her er republikanernes store drøm, å forgripe seg på Norge.
  La dem aldri få forgripe seg i eller på Norge!

  Altså stikk i strid med Grunnlovens §§ 1 og 112 som sier:

  § 1 "Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige. Dets regjeringsform er indskrænket og arvelig monarkisk."


  § 112. Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter næste Valg at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei. Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan Forandring. En saaledes vedtagen Grundlovsbestemmelse underskrives af Storthingets Præsident og Sekretær og sendes Kongen til Kundgjørelse ved Trykken som gjældende Bestemmelse i Kongeriget Norges Grundlov.

  Som alle kan se, står det tydelig at endringer ikke skal motsi grunnlovens prinsipper. Hva er det EUROPABEVEGELSEN og våre rikspolitikere har gjort? Jo, de har bedrevet et landsforræderi ved å nettopp å ha endret Grunnloven imot §§ 1 og 112. Det er en gedigen forfalskning av Grunnloven å innføre paragraf 93, bare for å få Norge inn under fremmed herredømme, stålunionen og Romatraktaten. Dette er rystende lesning og må få konsekvenser for dem som gjorde dette.

  De innførte Eøs-avtalen uten å rådføre seg med folket, og Jonas G. Støre og Morten Wetland stod for den "bragden."

  Her kan dere lese om hva Synnøve Fjellbakk Taftø som arbeidet ved utenriksdepartementet fant ut om dem som hadde bidratt til å fravike rettspraksisen ved universitetene
  i Norge, nemlig bort ifra Norges Grunnlov.

  Lenken: Folkeaksjonen Mot EU-medlenskap.


  Litt av denne teksten er kopiert hit;

  Det var onkelen til Stein Rognlien som kom med bud fra de allierte om at statsborgerloven skulle endres slik at tyskgifte kvinner og nordmenn med tysk avstamning på farsiden ble fratatt det norske statsborgerskapet. Bakgrunnen var at okkupasjonsmyndighetene ønsket hjemmel for fengsling og utvisning. De ansvarlige saksbehandlerne i justisdepartementet nektet og medvirke. Men regjeringen Gerhardsen fremmet likevel forslaget og fikk Kongen til å underskrive på denne provisoriske anordningen som juridisk sett er et statskupp, idet den uttrykkelig setter statsborgerlovgivningen ut av kraft.

  I 1990 oppdaget jeg at i alle år, selv lenge etter at han ble pensjonist , har Stein Rognlien voktet hemmelighetene om det som skjedde i 1945 og nektet innsyn i arkivet til justisdepartementets lovavdeling. Mens de andre departementene overleverte sine arkivalier til riksarkivet, klarte Stein Rognlien, som ekspedisjonssjef i lovavdelingen å hindre at ugjerningene fra 1945 ble utsatt for offentlighetens søkelys.

  Sannsynligvis er dette arkivet fortsatt utilgjengelig selv om Stein Rognlien, om han fortsatt lever, neppe er i stand til å vokte det personlig lenger. Men Stein Rognliens største "synd" er ikke at han har voktet hemmelighetene til kuppmakerne av 1945, men at han selv har rasert grunnleggende norske rettsprinsipper og indoktrinert spesialutplukkede jurister som så er plassert i nøkkelstillinger i domstoler og forvaltning.

  Etter min oppfatning er det Jens Christian Hauge og Stein Rognlien som mer enn noen har ødelagt det norske rettssystemet. Når det gjelder "landsfaderen" Einar Gerhardsen, så ble han i 1939 oppnevnt som medlem av et hemmelig utvalg med mål å sette Grunnlovens bestemmelser om provisoriske anordninger ut av kraft og gi (arbeiderparti) regjeringen diktatoriske fullmakter i krigstid eller når krig truet.

  Han visste derfor godt at hans regjering ikke hadde lov til å gi provisoriske anordninger som stred mot uttrykkelige lovbestemmelser. Men hans effektive "sekretær" Jens Christian Hauge sørget for at saken om endring av statsborgerlovgivningen kom på regjeringens dagsorden samme dag og etter spørsmålet om dødsstraff skulle anvendes, et enda mer radikalt brudd på norsk lov. Etter at det var blitt vedtatt å henrette den stakkars Reidar Haaland (for at Quisling ikke skulle bli den første og kanskje eneste) gikk endringen i statsborgerlovgivningen gjennom uten debatt.

  De som har overtatt muldvarprollene i norsk politikk etter Jens Christian Hauge og Stein Rognlien er etter min oppfatning de to hovedmennene bak EØS-prosjektet, nemlig Jonas Gahr Støre og Morten Wetland. Hele det såkalte "EØS" er deres oppfinnelse. I realiteten var "EØS-forhandlingene" bare en gjennomgang av hvilke lovendringer som måtte til i forbindelse med EU-medlemskap.

  Overfor norsk opinion ble det gitt inntrykk av at det var en egen "EØS-avtale" det ble forhandlet om. Jonas Gahr Støre skrev talene for Gro Harlem Brundtland og ga inntrykk av at hun tok opp det som i media var fremstilt som "norske interesser", men i møtene, som var lukket for pressen, sa Gro noe helt annet.

  På et møte der Støre hadde laget et tosiders "innlegg" bare for å bløffe norsk opinion, satte jeg demonstrativt et kryss over alt det Gro ikke sa. Jonas G. Støre ble livredd for at jeg skulle gi kopi av mitt eksemplar til pressen og fulgte etter meg til kopimaskinen for å sørge for at det var hans løgner som ble distribuert.

  Morten Wetland sto for den juridiske biten i tilpasningsforhandlingene. Han gjorde aldri forsøk på å fremme norske interesser, men så det som sin oppgave å få EU-retten innført i Norge så fort og grundig som mulig.
  Wetland var på mitt aspirantkull. Han er i likhet med Støre en intelligent mann som har gått i "muldvarplære" i mange år. Nå ser det ut til at de to kumpanene sluttfører EU-tilpasningene under dekknavnet WTO. Reelt sett har Norge vært EU-lydrike siden 1991. Men folkeflertallet vil fortsatt gi fremtidige generasjoner muligheten til å innrette seg annerledes og sier derfor "nei til EU".

  Synnøve F Taftø

  Folkeaksjonen mot Eu-medlemsskap, (FME) stoppet Europabevegelsen på stortinget å innføre Ja til EU.

  Lørdag den 20. nov.05, var FME på besøk hos Visjon Norges tv-studio i Drammen og skapte der et stykke historie.


  Europabevegelsen, AP, H,+H, V, KrF og FrP ble stoppet i sine

  planer om å gå inn i EU av Folkeaksjonen mot EU.


  Per-Aslak Ertesvåg, Makten bak makten.

  Fjern §93 fra Grunnloven i dag!

   

  Farløse statsbarn, "made in Norway"

  Det er viktig å påpeke feil og mangler i et samfunn i forfall.
  Den som tier, han samtykker.
  Ved flere anledninger har media hostet opp den ene undersøkelsen etter den andre- fra FN, hvor Norge er kåret til beste land i Verden å bo i? Tenk, Norge betaler enorme summer til FN og våpenproduksjon, og blir part i en våpenkonflikt i midtøsten.

  Kan vi med hånden på hjertet være enige?
  Nei, vi ser at dette ikke henger på greip. Best for hvem, jo for bandittene er det nok meget gunstig å bo her.

  Men er dette vår fortjeneste? Nå har du lest denne siden og du har sett at der foregår en skjult agenda imot folk og land. De vil ha oss bort. Hva ønsker du å gjøre med det?

  Dette kan du bidra til å snu på ved å snakke med dine nærmeste, venner og bekjente, fortell hva du har lest. Alt er etterrettelig, det er bare å lese det. Spark de på Stortinget som ikke lytter til grasrota, d.v.s. folket, jfr Gr.lvs §1.

  Merk dere ellers at nå har media i Norge blitt så veldig glad i å fortelle oss om Grunnloven, disse lystløgnerne, som for ikke så lenge siden fortalte oss at den var gått ut på dato, tenk det, tenk det!  BmOnline


  Bjørgulf Mortensen

  Signer gjesteboken


  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://www.bmonline.no
  oppdatert 20.04.14

   

  E-post: bmonline at bmonline.no