BmOnline Norge

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø
  Krigshistorie
  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt
  BmO debatt
  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din
  Nonstop skand

  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnsetin


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  F-PROT virus

  Trial versj F-prot 30 dg.

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.

  Kriminalitet
  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

 • Landssvikoppgjøret 1945

  55 millioner døde!

  Tapene i annen verdenskrig var ufattelige. Det gikk hardt ut over krigsmateriellet. I tillegg til en ufattelig mengde fartøyer, stridsvogner, kanoner og kjøretøyer var tapet av krigsfly enormt. Et overslag viser at flyoperasjonene under krigen medførte tap på 72.000 tyske fly. 36.000 britiske, 50.000 amerikanske og 16.000 japanske fly gikk også tapt.

  Ifølge Statistiske Meddelelser fra 1948 kostet krigen 10.262 norske livet, av dem 883 kvinner. 3.638 sjøfolk i handelsflåten falt i krigen på verdenshavene. 40 prosent av disse sjøfolkene var under 30 år.

  392 norske sjøfolk mistet livet på havet før verdenskrigen nådde norsk jord den 9. april 1940. De militære styrker hadde 2.000 falne. Av dem var 765 fra Hæren, 923 fra Marinen, og 321 fra Flyvåpenet. 1.123 av disse falt under alliert overkommando.

  Motstands-bevegelsen hadde 2.091 falne, av dem 226 kvinner. 366 av disse ble henrettet av tyskerne, tre av disse kvinner.
  I konsentrasjonsleirer og fengsler i Norge mistet 130 personer livet. I tyske fengsler og konsentrasjonsleirer døde 1.340, som ofre for sult, sykdom og mishandling.

  610 norske jøder mistet livet i tyske konsentrasjonsleire, derav 270 kvinner. 1.770 sivile omkom under krigen i Norge, av disse ble 185 drept under kampene i Norge i april 1940.

  93 personer mistet livet under flukt til Storbritannia. Til sammen var rundt 40.000 Nordmenn innom tyske fengsler for kortere eller lengre tid.

  50.000 personer måtte flykte fra landet. På den andre siden falt 689 norske " NS frontkjempere" i tysk tjeneste på Østfronten. 65 nazister ble likvidert av den norske motstandsbevegelsen i løpet av krigen.

  Landssvikoppgjøret
  I Norge ble det innledet etterforskning av 90.000 personer etter krigen. Av disse ble 46.000 dømt til fengsel eller bøter. De aller fleste fikk saken henlagt. Den største gruppen tiltalte var medlemmer av Nasjonal Samling (NS).

  Over 20.000 NS medlemmer ble dømt. Som regel fikk de bot eller tap av statsborgerlige rettigheter i ti år. 3.300 personer i Norge ble dømt for økonomisk landssvik, snaut 800 av disse fikk fengsels-straff.

  Over 60 tyskere ble dømt til fengselsstraff i Norge. I alt ble 30 norske og 15 tyske krigsforbrytere dømt til døden i Norge. Åtte av disse ble benådet, 25 nordmenn og 12 tyskere ble henrettet.

  Nazitoppene i Norge - Terboven, Rediess og Fehlis begikk alle selvmord i maidagene i 1945. General Falkenhorst, som planla og ledet angrepet på Norge, fikk dødsstraffen omgjort til 20 års fengsel. NS lederen Vidkun Quisling ble dømt til døden og ble henrettet den 24. oktober 1945. Også Jonas Lie tok livet av seg sammen med noen andre sentrale personer i Nasjonal Samling i maidagene i 1945.

  museumsnett.no


  BmOnline

  Kommentarer:
  De som virkelig hadde ord på seg for å ha vært nazisvin, de slapp glatt unna, men de som uheldigvis var kommet på en liste, ja de ble forfulgt og puttet inn i fengsel. Hvorfor ble ikke landsforræderne rundt Einar Gerhardsen og ham selv efterforsket for landssvik?

  Hvor mange år skal det ta før dette kommer fram?

  I Sverige som var nøytralt var det naziprofitører på "hvert hushjørne" i Stockholm.

   

  Bjørgulf Mortensen

  Signer gjesteboken

   

  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://BmOnline.no