BmOnline

Nordmenn foren dere!Dokumentoversikt

 

AP har skapt rasiststemplet i den hensikt å tie ihjel nordmenns motstand i innvandringspolitikken. Og på denne måten usynliggjøre innvandringen, og rettferdiggjøre den. Dette har ikke folket i Norge bedt om, inntrengerne bør sendes ut av vårt fedreland. Det er vår plikt å opprettholde nasjonalarven for våre barn og kommende generasjoner. AP håpet å skulle føre vårt land inn i katastrofen, EU- russe-føderasjonen! Men folket sa nei! I følge Norges Grunnlov har Arbeiderpartiregjeringen og deres medløpere skadet landets interesser og bør behandles deretter! Tiden er inne for å sette søkelyset på AP-dynastiet. I kasjotten hører de hjemme!

 

[IMAGE]Lesernes hovedside: Send din e-post her! E-POST: bmonline at bmonline.no

 

.Ditt innlegg -anonymt om du vil
Kommentar: BLØFFMAKERNE I FpU og FRP.....hva er meningen?

De styrende, ikke velgerne er det som får passet påskrevet. De gjør det motsatte av det som de gikk til valg på. Velgerne føres bak lyset.
Forbausende fra Fremskrittspartiet.

FMI sendte litt brosjyrer til FpUs organisasjon for å utveksle brosjyrer. Men gjett hva som hendte? Les hva formannen i FpU svarte FMI. Det er helt borti staure veggene hva man opplever å få servert av lederen i FpU. Anders Anundsen har signert under brevet, som heller er kvalmende lesning.

Til Folkebevegelsen Mot Innvandring Postboks 1 6092 Eggesbønes.

Ad Mottat informasjon om FMI.

Det vises til mottat informasjon fra Deres beveglese. Fremskrittspartiets Ungdom er en organisasjon som har base i et liberalistisk tankesett, hvor enkeltindividets grunnleggende rettigheter står i sentrum, uavhengig av individets pigmentinnhold. I denne ideologi ligger også enkeltindividets rett til å tro på den gudeskikkelse de finner hensiktsmessig. FpU mener prinsipielt at individet skal kunne bevege seg fritt over landegrenser, forutsatt at dette ikke medfører økonomiske eller vesentlige sosiale problemer for det landet individet vil flytte til. I dag er dette selvfølgelig bare en utopi, og i en slik situasjon bør det være vesentlige restriksjoner på innvandringen. Imidlertid er FpUs argumentasjon milevis unna den FMI benytter seg av.

Det gjøres derfor oppmerksom på at Fremskrittspartiets Ungdom tar sterkt avstand fra FMI, og det organisasjonen står for og måten budskapet fremmes på.

FpU er ute av stand til å forstå årsaken til at Dere velger å sende slik informasjon til FpUs sentralorganisasjon og deler av vår post, og forventer respekt for dette syn.


Anders Anundsen

Formann

Fremskrittspartiets Ungdom


I VG i fjor den 9 sept. uttalte partiets formann Carl I Hagen seg positivt til FMI og organisasjonens vedtekter. Han hevdet sogar at AP hadde adoptert et viktig punkt i FMIs vedtekter, nemlig hjelp nær hjemstedet.

I lys av å ha sett at FRP har vinglet side til side i innvandringspolitikken, har de i den senere tid vært det partiet som har argumentert med strengere innvandringspolitikk, men det er bare i teorien.

I praksis gjør de det motsatte.

Men direkte komisk blir ungdomsorganisasjonens liberalisme når de ikke ønsker å motta informasjonsmateriell med annet budskap enn deres eget. Hva blir igjen av liberalismen?
Men også hovedpartiets holdning blir av og til vanskelig å akseptere, og flere av partiets stortingsrepresentanter har ikke sagt et eneste ord om innvandringspolitikken, hvor det var nettopp dette som bragte dem inn på tinget med en årslønn på kr.420.000, -pr år. Det kan man kalle svikere av verste sort.

ERIK GJEMS-ONSTADHVA ER RASISME?
Farlig tankegang!

JMS

At det finnes rasister og rasisme i verden er et faktum. Dette skal vi ta avstand fra! Vi skal ta avstand fra det nazistene gjorde under krigen. Vi skal ta avstand fra slaveriet og vi skal ta avstand fra utvandringen til Amerika og folkemordet på urinnvånerne, indianerne.

Vi skal ta avstand fra alt som de fleste av oss oppfatter som urett. Men vi skal IKKE bruke denne uretten som et argument for at vi selv fortjener å gå til grunne. Det blir en temmelig farlig tankegang "å straffe seg selv og andre" ved å gradvis gi bort sitt eget land og faktisk kjempe for at dette skal skje, med den hensikt å vise at man tar avstand fra verdens ondskap.

Likeledes er det derfor en farlig tankegang å tro at alle som vil opprettholde mest mulig homogene befolkninger i selvstendige nasjoner er rasister og at man derfor må ta avstand fra disse og arbeide for en motsatt politikk? Jeg håper du forstår hva jeg mener. Jeg minner om den svenske sosialdemokraten og landsfaderens ord, Tage Erlander: Sveriges styrke er at vi er et homogent folk. Hvor rett, eller feil, undertegnede og Tage Erlander har vil fremtiden vise. Inntil denne dag tør jeg hevde at vi begge på hvert vårt vis har rett. Et homogent folk trekker i samme retning. Det har samme språk, kultur, religion, historie og moralske normer. Rammen rundt det hele er nasjonalstaten og landets lover. Jeg har sagt det før men jeg gjentar det gjerne: Nasjonalstaten er den eneste riktige løsning både lokalt og i sin videste forstand. Konsekvensen er da at man søker å skape best mulig leveforhold for den enkelte innenfor nasjonalstaten. For å oppnå dette verdenssamfunnet engasjere seg i de nasjonalstater som helt klart trenger hjelp for å komme inn på en demokratisk og riktig vei. Dette er et arbeid som krever handling og initiativ men som er langt å foretrekke fremfor dagens lunkne og dovne holdning som på sett og vis legaliseres via en liberal flyktninge og innvandringspolitikk.

Med andre ord: Det vises til så og så mange mottatte flyktninger og så kan ingen si at det ikke gjøres noe. Men et menneske blir ikke flyktning bare ved å passere grensen til Norge. I verden befinner det seg omlag 100 millioner flyktninger. For hver flyktning vi tar inn til Norge kunne vi kanskje hjulpet 100 av disse med mat, klær og medisiner i deres nærområde. Som du kanskje forstår så er hykleriet påtagende. Vi vil gjerne sole oss i verdens sol men vi holder paraplyen høyt hevet når det kommer en regnskylle.

Å TENKE RETT

I fare for å bli stemplet som både det ene og annet fremsetter jeg her en logisk tankerekke som etter min mening inneholder den riktigste vurderingen:

Man unngår rasisme og fremmedfiendtlighet ved å ikke skape grobunn for rasisme og fremmedfiendtlighet. Dette kan man unngå dersom man klarer å innse at en mest mulig homogen befolkning utgjør en manglende grobunn for rasisme og fremmedfiendtlighet.

Og som jeg har nevnt ovenfor så medfører ikke denne sluttningen at man automatisk skal stenge seg inne og gjøre seg blind for at man ikke kan hjelpe andre mennesker i nød.
Tvert imot! Det ville i tilfelle også være en farlig tankegang.

JMS

Neste side

Debattforum

BmOnline


Kristendom