BmOnline politiske Norge

 

Alt for Norge

[IMAGE]

VG Onsdag 1. sept 99. Denne undersøkelsen ble utført av Scanfact for VG.

Dette mener Stortingspartiene om berikerne, innvandrerne som kommer til Norge::

Spørreundersøkelse i VG.

  Alle SP FRP AP KrF H
Innvandrerne står for en stor del av krimmen i Norge. Enig 69% 79% 94% 62% 69% 68%
Uenig 31% 19% 6% 36% 30% 31%
Innvandrerne får bedre hjelp i boligsituasjonen. Enig 62% 71% 80% 31% 61% 57%
Uenig 37% 29% 28% 38% 38% 42%
Innvandrere som ikke lærer barna norsk bør bøtelegges Enig 41% 45% 62% 37% 37% 35%
Uenig 59% 53% 37% 63% 74% 63%
"Flest mulig asylsøkere og flyktninger bør reise hjem til sitt land så fort som overhodet mulig." Enig 58% 68% 80% 68% 59% 58%
Uenig 40% 31% 17% 40% 39% 39%


Sp-lederen er overrasket! Odd Roger Enoksen er overrasket over at SP velgerne ligger nærmest FRP velgerne i kritikk av innvandringspolitikken.

Undersøkelse som Scan fact har utført for VG. 1002 personer over 15 år er intervjuet ved personlig besøk.
Dette viser da oss sannheten som ikke SV, H, KrF, AP, RV, V og SP vil snakke høyt om.
Hvorfor vil ikke de som er folkevalgte lytte til velgerne, altså den norske befolkningen? Er det slik at de vil holde på til vi blir i mindretall?


Debattforum BmOnline

Les eller skriv i gjesteboken.

Se hva Arbeiderpartiregjeringen gjorde med Synnøve.

Copyright 19©98
This Home Page was created by BmOnline,16.11.1998


BmOnline dokumentoversikt
HMKongen av Norge.
Folkeaksjonen mot EU medlemskap
Den gamle gjesteboken på SOl, som ble slettet.
OSLO volden øker.
Kriminelle innvandrere, ut med dem!
SULITJELMA BERGVERK, en styrt nedleggelse.
Sosialistenes 10 bud om moral: RV,SV,AkP,AuF,AP, LO
AP har skapt enda større skille ved å særbehandle innvandrerne!!
Brevet til statsminister Gro H. Brundtland. Les det utrolige fattige svaret fra Gro!
[IMAGE]
Design: Bjørgulf Mortensen
Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.
Lov om opphavsrett