BmOnline politiske forum

 

Alt for Norge

[IMAGE]

Hvorfor lar våre politikere de fremmede få alt de peker på?

 

DNA har med våre skattepenger bidratt til landssvik!

Nordmenn -foren dere!!Kjemp for alt som du har kjært dø om så det gjelder...


Muslimenes krig i Norge!

 


Stopp utbetalingen av våre skattepenger!
I 1997 var det 42.000 medlemmer av islamske trossamfunn i Norge.
Bare i OSLO fins det 31 forskjellige islamske menigheter.
Til sammenlikning er det 40.000 katolikker i Norge. Og det er 41.000 medlemmer av pinsemenigheten.
Rundt 90% av innbyggerne (etniske) i Norge tilhører den evangelisk-lutherske stats kirken.
Fra "Klar tale" 18/12-98.
De utenlandske inntrengerne (muslimene) får 27 kr pr. hode av våre skattepenger. Men dette var på 90-tallet- tror vi kan 3 doble det i dag. (2009) Dette i tillegg til det menighetene får. Det blir flere millioner kroner.

Hvordan kan Stålsett i Oslo (fra Vadsø) forsvare dette?
Nå bør han slutte å kritisere vår innvandringspolitikk og heller tenke på hvilken skade han forårsaker i vårt Fedreland. Dette er en katastrofe.
Slike prester vil jeg frabe å tale guds ord i forsamlinger, hvor de ikke følger skriften, jfr kirkestriden. Det er mulig vi er nødt å skille kirke og stat for å unngå populistisk innflytelse i kirkens gjøremål fra Storting -som i den senere tid har splittet menigheter og biskoper.
Man skaper ikke fred, men konflikter og splid som kan føre til krig ved å fortsette med dette.

Av Prost Olaf B. Dahl Islam og det norske samfunn.

Islams to verdener...

Den ene verden av islam kalles Dar-Al-Islam det er den rådende og rette siden. Den andre part kalles Dar Al-Harb -som er krigens fellesskap -sverdets verden.
Sverdets verden er der jødene og de kristne bor, sier muslimene, her skal de kjempe mot oss og true oss med det verdslige sverds makt og muslimsk omvendelse.
Den verden som alle hedningene og vantro styrer, slike som jøder, kristne, (bokens folk) agnostikere, ateister, humanetikere og tilhengere av alle andre religioner -hvor alle disse ikke følger Koranen og tradisjonen, der vantro må omvendes og hedninger drepes.
Den islamske verden skal erobre sverdets verden gjennom JIHAD "hellig krig". Muhammed gjorde hellig krig til en plikt for de troende. Islam er i kristen sammenheng en "ny" religion og ble til ved at Muhammed som ble født i Mekka rundt år 570 e. Kr. selv var uønsket i sin hjemby, Mekka og derfor ranet karavaner ute i ørkenen for å livnære seg og piratene sine -ca 600 år e. Kr. Han hadde med andre ord ikke så rent mel i posen. Kort fortalt har han fått "beskjed" fra engelen Gabriel.
I en bok er dette mixet opp med litt fra jødedommen og litt fra araberne. Denne boken kalles Koranen.

Jihad -hellig krig.

Hellig krig "JIHAD" er også brukt om en muslims måte å kjempe sin egen indre kamp for å leve rett som muslim. Det er ofte Vesten som er målet for hellig krig.
Mellom de to verdener er og skal det alltid være kontinuerlig krigstilstand.
Forlik og våpenvile kan inngås midlertidig, men fred kan det aldri bli før alle hedninger er drept og de vantro undertvunget.
Når muslimene føler seg hjemme i et nytt land, får det ikke -muslimske folk to muligheter:
I vår tid kan det naturligvis diskuteres om de vil gå så langt med det 2. alternativ som i tidligere tider. Men en eller annen form for vold og tvang må man regne med.
Og da vises det til dagens store blodbad hvor Norge og andre land daglig protesterer mot henging og dreping av mennesker som har stått fram for ytringsfrihet og rettigheter som vi her hjemme tar som en selvfølge. Det er altså ikke noe stort bedre "klima" for å overleve der enn før. Vi husker enda med avsky drapet på vår landsmann Osterøy.

Spredning av muhammedanismen.

Det meldes stadig i pressen om forfølgelse og drap på annerledes troende i muslimske land, så drap skal man ikke utelukke.
Men i første omgang skal Vesten invaderes av flyktninger og gjestearbeidere. Der skal bygges stadig flere moskeer. Muslimene skal økes i antall. Når tiden er inne, så skal landene enten overtaes gjennom politiske partier og valg, gjennom dannelse av egne muslimske stater i vedkommende land.
Vi har allerede muslimske enklaver i Norge, Sverige, Danmark eller England. Jihad i form av terror eller regelrett krig kan antaes i forskjellige slags former.

Muhammed, en terrorist.

Muslimene har her Muhammed selv som forbilde. Han og hans folk anrettet regelmessige massakrer av annerledes troende i Medina. Mens annerledes troende tvinges til overgang til Islam (Koranen sier riktignok at ingen skal tvinges, men det skjer allikevel i praksis) det er for en muslim å omvende seg til kristendommen utenkelig og straffes med døden til følge. Det er igjen JIHAD og den fanatiske gløden ispedd offervilje -langt hinsides vår fornuft, kultur og forstand som er drivkraften.

MUSLIMSKE metoder i verden...

Jihad "hellig krig",kan føres med fanatatisk offervilje, både fordi religiøs glød alltid er en sterk drivkraft, og fordi enhver muslim som faller i "hellig krig", går direkte til paradiset.
Man kan ikke glemme den gangen fra krigen Iran-Irak da de sendte gutter foran soldatene slik at de skulle gå på minene. I følge de muslimske religiøse ledere i Iran er det helt rett og riktig fordi det fører rett til paradiset i hht Koranen. Man kan da undre seg på om hvorfor ikke de religiøse lederne selv går søndagstur i minefeltene for å sikre seg en hurtig plass i paradiset? Dette bør KRF og andre frimisjonister tenke over.
Ikke minst alle de ugudelige sektene som er IN for tiden, humanetikerne m.fl. Dette betegnes som barbariske grusomheter i vår religion og bør heller ikke bli noe annet.

Maktovertakelse

I følge Koranen kan JIHAD ta til når muslimene utgjør 10% av befolkningen. For Norges vedkommende vil det si ca 15 år med den muslimske innvandringen vi har i dag.
I følge Koranen kap. 8.v.66 lover Allah:
"Hør profet! Anspor de troende til kamp! Finnes der tyve standhaftige blandt dere, vil de vinne over to hundre! Er der hundre blandt dere, vil de overvinne tusen av de vantro!
For de er folk som intet forstår!
Allah har altså lovet muslimene seier når de utgjør 10% av befolkningen.
Men i virkelighetens verden begynner kampen på forskjellige måter lenge før muslimene har nådd 10% av landets befolkning.
En hersker i et muslimsk land kan selv proklamere jihad mot de vantro, selv om de ikke har angrepet først. Men krigshandlinger skal ikke åpnes før de er blitt tilbudt fredelig forlik eller underkastelse.

Islams mål

er å integrere Europa i den muslimske verden. I Storbrittania har muslimene krevd eget parlament og brent det engelske flagg foran parlamentet.
Lederen for muslimene Kalim Seddiqui, har offentlig beskrevet hvordan han vil opprette en muslimsk stat i Storbrittania. Dette skal inkludere flerkoneri, ubegrenset adgang til skilsmisse for menn.
Adskillelse av kjønnene på arbeidsplasser og offentlige transportmidler (Dagen 21.01-92)

Den Norske snillisme

-Myndighetene med bind for øynene?
I Norge har muslimene fått igjennom adskillelse av kjønnene i skolen. Dette til tross for vår kvinnelige statsminister Brundtland, Kirkeministrene, lærer Kirsti Kolle Grøndahl, Mary Kvidal og det kvinnelige likestillingsombud, Stabell.
Likestillingsombudet fant ut at denne muslimske kjønnsadskillelse i skolen ikke stred mot likestillingen fordi muslimske piker ellers ikke ville få skolegang?
Her er det altså de muslimske foreldrenes ord som igjen er loven der i gården. Alt annet er forstår ikke?
Dette resonnement holder ikke, dersom vi -landets egne innbyggere ikke bøyer oss for lovene og sender barna til skolene på lovens premisser, vil foreldrene bli straffet.
Så skulle jo dette også skje med muslimske foreldre, men da viker I. Stabell unna, såvel som fru Brundtland, Regjeringen, Stortinget og skolemyndighetene. Helt utrolig!
Den samme taushet rår hos alle kvinner i Norge som kjempet en kamp om likestilling i 70 årene. De samme kvinnene blir i dag voldtatt av sin egen blåøyde politikk -det muslimske fargerike felleskapet.
Så noen spørsmål til vår innvandrergeneral K.M. Bondevik: Du har nå redet et "minefelt" som du står midt inni -hvordan skal du komme ut av det uten å bli liggende? Det verdslige sverd mot det åndelige -hvor Gud kun benyttet det siste og Koranen kun det første.
Slik man reder -slik ligger man.
Jeg kan ut ifra dette ikke se at noen i KRF eller andre steder er representative til å skulle stå i spissen for vår religion. Jeg ønsker dere lykke til som annenrangs borgere i dette landet.

Dødsdommen over Rushdie

Som mange vet er dødsdommen over Rushdie gjentatt flere ganger. Dette bekrefter jo bare tankegangen og samtidig den totale mangelen på det samme hos de fremmede.
Da den muslimske arbeiderpartirepresentanten i Skedsmo kommunestyre erklærte at Rushdie måtte drepes var det ikke så mange som løftet på øyelokket engang.
Fru Brundtland sa bare på dagsrevyen: "Dette går ikke an" Det var det hele. Alle andre medansvarlige politikere var stumme som østers. Dette vitner om alt annet enn voksne og ansvarsbevisste mennesker. Skuddpremien på Rushdie er nå på 16 mill. kr.

Kvinnens rett?

Hun må gå 20 skritt bak mannen.
Muslimske menn har rett til å ha 4 koner og et fritt antall elskerinner (konkubiner).
Kvinnen har ikke rett til å kjøre bil, har hun mens er hun uren, og kan ikke lese i Koranen. Hun kan heller ikke opptre offentlig. Muslimske menn kan tukte kvinner som har begått hor. Mannen kan skilles så mye han vil. Er det dette våre kvinner vil? Spurte Gro noen gang oss om vi ville dette? Svaret er NEI.

Forsvaret i Norge

På motsatt side hvor innvandringen og pengene tok veien ble i samme åndedrag vårt forsvar rasert til en liten "tropp".
Det har gradvis blitt tappet for millioner. Det er ikke til å tro.
Hvordan har politikerne, biskopene, redaktørene, journalistene, lærerne m. v. tenkt at de skal kunne ha et fellesskap på premisser som går mot vår egen kulturarv, skikk, religion -mot folk som har vist oss skriftlig hvilke interesser de ivaretar j.f.r. over.

Bygg opp forsvaret -og steng grensene!

Red: BmOnline

Debattforum om innvandringen til Norge

Antijihad

Stuerent å kritisere innvandringspolitikken først i dag!!

I London er det ille fatt.

Her kan du sende inn din mening på e-post: bmonline at bmonline.no

Leve et fritt Norge!

[IMAGE]

Pekere for BmOnline:


Politikk, leserinnlegg og fotoalbumFolkeaksjonen mot EU medlemskap


Dokumentoversikten


BmOnline arkivLes eller skriv i gjesteboken.

Se hva Arbeiderpartiregjeringen gjorde med Synnøve.


BmOnline dokumentoversikt
HMKongen av Norge.
Folkeaksjonen mot EU medlemskap
Den gamle gjesteboken på SOl, som ble slettet.
OSLO volden øker.
Kriminelle innvandrere, ut med dem!
SULITJELMA BERGVERK, en styrt nedleggelse.
Sosialistenes 10 bud om moral: RV,SV,AkP,AuF,AP, LO
AP har skapt enda større skille ved å særbehandle innvandrerne!!
Brevet til statsminister Gro H. Brundtland. Les det utrolige fattige svaret fra Gro!
[IMAGE]

Denne siden har til nå vært besøkt ganger.


Design: Bjørgulf Mortensen
Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.
Lov om opphavsrett