BmOnline Norge Politikk

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø
  Krigshistorie
  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnstein


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  F-PROT virus

  Trial versj F-prot 30 dg.

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

   

 • Alt for Norge

  [IMAGE]

  Herdersmannen; Odvar Nordli En Sann Landsfader.


  Merk dere FØLGENDE:
  Odvar Nordli var ikke med i Europabevegelsen!

  Odvar Nordli har sagt at den politikk som ikke lytter til grasrota -selv er med på å
  skrinlegge sin eksistens. Videre sa Odvar Nordli i 1971, sitat: "Fremmedarbeidere må ikke bli vårt ekspansjonsgrunnlag!",sitat slutt.

  Til sammenlikning sa den pakistanske lederen
  Aslan Ashan i VG 14. juli 1994, sitat:" Et innvandrerbarn som går på skole i Tyrkia
  eller Pakistan, har like mye rett til barnetrygd fra NORGE, som en millionærsønn
  fra Holmenkollåsen", sitat slutt- mener den pakistanske lederen i Norge.

  Konklusjon: Konklusjonen i løpet av de 25 år som har gått siden Nordlis uttalelse, du har ikke lov til å mene noe før det er for sent.

  Derfor viser det seg at Odvar Nordli var fremsynt og klartenkt over hva som kunne komme til å skje i Norge fremover. Vi har smertelig fått erfare at den dyktige AP kjempen fikk så sørgelig rett i sine mistanker.

  Jeg anbefaler at man "løfter" Odvar Nordli opp som den hedersmann han er. Han er en mann som støtter folket, mao en dyrebar "skatt" for dem som har skjønt hva de andre drev med, den rettsstridige Europabevegelsen, jfr 8-21 års fengsel.

  Straffelovens §83.

  "Den som rettsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen del av riget bringes under fremmed herredømme eller innlemmes i anden stat, eller at nogen del av riget løsrives, straffes med hefte i minst 8 år eller med fengsel fra 8 år inntil 21 år. Denne sannheten har ikke Ola og Kari fått vite noe om. ALT som har hendt inne på stortinget, etter at Europabevegelsen "slo ut håret der" er rettsstridig og straffbart. Det blir "hoderulling" om ikke lenge! Landsforræderne må få sin straff, jfr sine edle motiver, jfr V. Quisling.

  Løgnhalsen Einar Gerhardsen inne på Grini, høsten 1944. Mange av disse oikiofobene arbeider bak kulissene og var Gerhardsens medløpere, samtlige av Quislings medarbeidere fikk seg topp jobb i departementet og ble benådet av "godeste" E. Gerhardsen. Krigsseilerne ble liggende i rennesteinen i Oslo, og fikk ingen hjelp, heller ikke i dag. Merk dere at Nordli var en JA til EF tilhenger, men det er ikke noe galt i det. Han var rettskaffen, vi visste hva han stod for, han var ikke den som gikk bak ryggen på sine landsmenn, jfr Europabevegelsens medlemmer opp gjennom tidene og frem til i dag. Det er rystende.

  Tilleggsinformasjon vedrørende "pakistanerinnvandringen" til Norge rundt 1970:


  Arbeiderbladet, 9. juni 1971 (sitat): "Fremmedarbeider-hai til Norge: USMAKELIG HANDEL MED PAKISTANERE. Politiet varslet av Norges konsul. En av svartebørs-haiene på fremmedarbeidermarkedet er på vei til Norge.

  Fremmedpolitiet i Oslo har fått navnet på mannen som er pakistaner. Han mistenkes for "menneskehandel" med landsmenn. Mot klekkelig betaling skal mannen ha lovet fem pakistanere, som i øyeblikket venter spent i Hamburg, et tilsagn om arbeid i Norge. Et slikt tilsagn er tvingende nødvendig for de fem pakistanerne om de skal få innreisetillatelse til Norge som arbeidstakere...." (sitat slutt).

  Arbeiderbladet, 3. juni 1971: sitat:

  "Komite blir nedsatt for å se på fremmedarbeidernes forhold:
  SER MEGET ALVORLIG PÅ MENNESKEHANDELEN
  - Jeg ser meget alvorlig på opplysningene om at det drives menneskehandel med fremmedarbeidere som ønsker seg til Norge" sier statsråd Odvar Nordli. Kommunal og arbeidsdepartementet forbereder å få nedsatt en komite som skal vurdere problemene i forbindelse med fremmedarbeidere i Norge.
  Statsråden ser meget alvorlig på opplysningene om at det drives "menneskehandel" med pakistanere som ønsker seg til Norge. Denne "handelen" påstås å finne sted i Hamburg.

  Departementet er innstilt på å ta saken opp til behandling så snart man får en henvendelse om forholdet fra Statens Utlendingskontor. Til i dag er en slik henvendelse ikke kommet. Statsråden minner om at Regjeringen har foreslått lovregler som skal forby privat arbeidsformidling i framtida. Det vil bl.a. bety at det heller ikke blir tillatt for f.eks. nordmenn å drive slik arbeidsformidling i utlandet. Et forbud av denne karakter kan således stanse den umenneskelige dirigeringen av fremmedarbeidere som det nå hevdes finner sted i Tyskland. Komiteen skal også vurdere hvordan man skal kunne få stoppet slik arbeidsformidling som drives av norske firmaer i utlandet.

  Nå går for øvrig tendensen i den retning at vi får inn fremmedarbeidere fra strøk i verden som i høyeste grad vanskeliggjør en riktig tilpasning for alle. Så lenge vi får tilførsel av arbeidskraft fra de nordiske land og fra øvrige europeiske stater, byr dette ikke på problemer sosialt sett. Disse arbeiderne har lettere for å gli inn i det nordiske samfunnssystem. Grupper som derimot kommer fra f.eks. Pakistan møter her et samfunn som er totalt annerledes enn de er vant til. Også dette forhold må den nye komiteen vie stor oppmerksomhet, sier statsråd Nordli. Han vil personlig gjøre det som er mulig for å få satt en stopper for en ukontrollert arbeidsformidling av pakistanere som vil til Norge". Sitat slutt.

  Ja, da var det andre holdningstider. Klippet fra SOL debatt.

  BMO: Her er beviset på at Odvar Nordli fortjener en hedersplass, mens de fleste andre skal i skammekroken!

  Her er et knippe om maktkampen og kuppet imot Odvar Nordli, den indre striden som førte til at Gro kom til makten, skulle aldri ha skjedd!

  Som dere ser har Aftenposten fjernet linken til dette innlegget, en tilfeldighet?

  En statsminister som aldri vant noen valgseier, Gro H B.

  BMO Diskusjons- forum

  Les eller skriv i gjesteboken.

  Varslerne, trenger vi dem?

  Se hva Arbeiderpartiregjeringen gjorde med Synnøve.

  Fedrelandet BmOnline,16.11.1998


  BmOnline dokumentoversikt
  BmOnline Arkiv.
  Folkeaksjonen mot EU medlemskap
  Den gamle gjesteboken på SOl, som ble slettet.
  OSLO volden øker.
  Kriminelle innvandrere, ut med dem!
  SULITJELMA BERGVERK og Sydvaranger-to styrte nedleggelser.
  Sosialistenes 10 bud om moral: RV,SV,AkP,AuF,AP, LO
  AP har skapt enda større skille ved å særbehandle innvandrerne!!
  Brevet til statsminister Gro H. Brundtland. Les det utrolige fattige svaret fra Gro!
  [IMAGE]


  BmOnline

  Bjørgulf Mortensen

  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://www.bmonline.no

   

  E-post: bmonline at bmonline.no