Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • Støtte-partnere.

  Folkeaksjonen har mottatt flere henvendelser fra folk som ønsker å støtte vårt arbeide. Vi har med takk registrert at det er folk som hver mnd. betaler inn kr 25,- pr hode. Dette overrasket oss i Folkeaksjonen og vi er ydmyke og retter en stor takk til giverne.

  Vi har en stor oppgave foran oss i denne kampen for vårt land. Uten folkets hjelp vil det ikke være mulig å få gjennomført oppgaven. Oppgaven er å sikre nordmenn rettighetene som er gitt i hht til Norges Grunnlov, hjemfallsretten- som i disse dager med et pennestrøk slettes av våre politikere via Europabevegelsen bakstreverske politikk om å legge ned nasjonalstaten og innlemmes i en fremmed stat, EU.

  Bevisene er mange, her kan dere lese Europabevegelsens statutter, et originaldokument fra starten av Europabevegelsens stortingsgruppe, den 7 mai 1969.

  Denne ulovlige bevegelsen ble etablert i Norge allerede i 1949 inne på det norske Storting! Ulovlig, da det bare er norske registrerte parti som har adgang til å virke inne på Stortinget, jfr Norges Grunnlov. Straffelovens § 330 sier at det IKKE er tillatt å ha lydighet mot fremmede foreninger inne i nasjonalforsamlingen, dvs på Stortinget. Så lenge majoriteten i folket sier NEI, så skal Grunnlovens prinsipper følges slavisk, jfr folkedemokratiet. Disse politikerne som har forbrudt seg mot folkets tillitt, kan forvente å få en riksrettssak på seg.

  Synnøve Fjellbakk Taftø er ennå ikke ute av "klørne" på "depot sjefene" ved "Bodø depotkompani". Ble innlagt i dag, 16. mai 2010.

  Synnøve er den ubestridte NEI-til EU dronningen i Norge!


  Folkeaksjonen mot Eu-medlemskap

  Kontakt oss om du vil bli støttepartner.

  Her kan du også betale for kjøp av Norges Grunnlov
  Kr 388,- pr. stk. inkl. frakt. Går da som brevpost.


     Folkeaksjonen Mot EU, Bjørgulf Mortensen

  Takk til alle som vil donere og støtte FME.

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 28. April 2014 14:33:35