Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot eu-medlemskap

  Justisminister

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder... Hovedsiden Sosialistenes metoder

  Statsministeren i psykiatriens tjeneste

  Synnøve F Taftø

 • RIKSRETT

  Politikere som ikke lytter til grasrota, graver sin egen grav

  sa f.h.v. Statsminister Odvar Nordli. Gravølet kan snart starte, j.f.r. Odvar Nordli's kloke ord. Det Norske folk er blitt ført bak lyset av våre politikere, som viser seg å ha helt andre interesser enn å ivareta nordmenns soleklare rettigheter i eget land, j.f.r. Norges Grunnlov av 1814. Norges Grunnlov ble til på Eidsvoll.

  Det er gått mange år siden vi fikk en organisasjon (mai 1948 Europabevegelsen) på Stortinget- som bevisst har gått inn for å undergrave vår nasjonale frihet og rettigheter som er nedfelt i Norges Grunnlov. Det er et paradoks at våre folkevalgte i mange år har latt denne bevegelsen få bebo vårt Storting? Således har jo våre folkevalgte brutt med Norges Grunnlov og bidratt til at dette landssviket kunne få fri utfoldelse uten at noen grep inn?

  Dette kan på ingen måte tolereres eller bortforklares. Det bør øyeblikkelig bli tatt fatt i denne saken. Det er Odelstinget og Høyesterett's oppgave å påse at Norges Grunnlov blir fulgt til punkt og prikke, jfr prinsippene og loven, jfr demokratiet. Hvis noen medlemmer av Odelstinget og Høyesterett er inhabile i denne saken må det oppnevnes en kommisjon for å velge inn nye medlemmer/ lagmenn og lagdommere. Så må Høyesterett og Odelstinget ta opp spørsmålet om Riksrett mot medlemmer av tidligere regjeringer/statsråder og departementsråder, jfr brudd på Norges Grunnlov §§ 1 og 112.

  Det er Arbeiderpartiet som har den lengste regjeringstid i dette perspektivet. Så følger koalisjonsregjeringen, Sentrumspartiene, Krf, Høyre, V og SP. Etter det har vi SP ved f.h.v. Statsminister Per Borten. Deretter kommer Krf v/f.h.v. Statsminister Lars Korvald. Så kommer Regjeringen H v/f.h.v. Statsminister Kåre Willoch. (Rangert etter år ved makten)

  Det finnes ingen formidlende omstendigheter som burde tilsi at Regjeringer etter 1948 har handlet i tråd med Norges Grunnlov. Alle "eu-direktiver" som er innfridd er klare indikasjoner på total overkjøring av Grunnloven. Regjeringene som har hatt det konstitusjonelle ansvar på vegne av det norske folk, har gitt Europabevegelsen fritt spillerom, hvor denne har drevet en lobby-virksomhet som er stikk i strid med Norges Grunnlov §§ 1 og 112, samt Straffelovens § 83. Derfor er det av stor betydning at dette blir gjort kjent for folk flest. Ved at nordmenn klart har sagt i fra at dem ikke ønsker å ha noe med EU/EF å bestille, og det både i 1972 og 1994, er det særdeles viktig at Riksrett iverksettes snarest. Les om sosialistene her!

  I over 50 år har således våre folkevalgte latt seg manipulere og verve av Europabevegelsen til en stadig freidigere EU-tilpassning som både overgår Grunnloven og det konstitusjonelle ansvar en Regjering alene har. Dette har kostet penger, flere milliarder kroner av våre skattekroner. Det er helt ubegripelig at dette har kunnet foregå. Men nå skal det bli satt en stopper for denne ulovlige virskomheten ved vårt Storting. Sjefen i FN, Kofi Annan har et dokument som viser at norske politikere har underskrevet på at Norge har avgitt sin suverenitet til FN, d.v.s. Norge har med å rette seg etter alt FN finner for godt. Dette har ikke kommet det norske folk for ørene og skjerper derved kravet om RIKSRETT mot samtlige som er involvert i saken. Politikere som ikke følger Norges Grunnlov har ingenting på Stortinget å gjøre. Videre er Norge heller ikke medlem av FN, jfr den gangen Norge var hjemsøkt av engelskmenn og amerikanere, de allierte- da skjedde mange ting som nordmenn selv ikke fikk være med på å bestemme. Formelt er Norge ikke medlem av FN.  Her kan du lese Erling Folkvords ord om EØS- avtalen som ble innført stikk i strid med folkeviljen, d.v.s. riksrett mot politikerne. Her kan du lese om den rette landsfaderen.

  Storting og Regjering endret Grunnloven etter egne "bukselommer", forgodtfinnende og ikke etter råd fra det norske folk.

  Politikerene har selv medvirket til at folket kan stevne dem for riksrett.  Signer gjesteboken

  http://BmOnline.no

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett