BmOnline Norge

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

  Straffeloven:
 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø

  Krigshistorie

  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnsetin


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  Vemork

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

  NRK lot seg bruke av Hitler i 1940

  General C G Fleischer gjorde det -jagde nazi-pakket ut av Narvik.

  Valgjuks og NRKs valgskole

  23.10.96 føk Gro ut- det skulle vært 17.mai.

 • Bjørn Iversen, Rjukan

  Bjørn Iversen fant mitt innlegg om Vemork på mitt forum for noen år siden, da han fant bildet av hele Fabrikken før den ble sprengt, fordi jeg dro til Rjukan i 1976 for å forevige denne fantastiske fabrikken. Jeg tok taubanen opp slik at jeg fikk et godt bilde med mitt Pentax speilreflex kamera. Bildet ser dere her-.

  Nå har Bjørn Iversen som har vært en ivrig sjel med å få kartlagt tungtvannsfabrikken på Vemork- frem i dagen- ikke ligget på sine laubær, men står fortsatt i vinden med å passe på at historien ikke blir forfalsket av politikerne på Rjukan. Og det setter nok mange flere enn meg stor pris på, STÅ på Bjørn!

  Endelig har de satt ros på ham for en utrettelig innsats for vår unike krigshistorie fra 1940-45 i Rjukan.

  Bjørn skriver til meg at dette varmet. Men det betyr jo ikke at politikere i Rjukan kan forfalske historien om at nazistene fikk tak i tungtvannet, fordi det er bare juks, løgn og bedrag. Og det viser også den sannferdige historien som Bjørn Iversen kan dokumentere. Til venstre i dette bildet ser dere Bjørn Iversen.  Ja, det heter seg æres bør den som gjør seg fortjent. Men pussig er det at det må "kniver og gafler" i søkk og gevær før de våkner opp, ser dere mine venner. Globalist limet kan knapt tenke å ære andre enn seg selv- slik igjenkjenner dere globalist pakket, som helst ikke ønsker å snakke om Vemork og Tungtvannsfarbrikken på Rjukan, jfr nasjonal stolthet- ser dere?

  Dette er sannheten om kgb pakket i Norge- som sier at det er typisk norsk å være god. Fhv stm GHB sin retorikk.

  Nå har kjepphestene fra kgb fått kalde føtter:

  Tungtvannskjelleren – Finansiering av et nasjonalt og internasjonalt museumsbygg


  18.02.2019 - Resolusjon vedtatt på Vestfold og Telemark Høyres årsmøte

  I 1977 ble det besluttet å rive Hydrogenfabrikken på Vemork. Den gangen forsøkte enkelte, blant annet daværende turistsjef Knut Aarnes, å stoppe rivningen av bygget med begrunnelse i den historien som her lå. Allikevel ble bygget revet 21. juni 1977, og man anså da at kjelleren hvor tungtvannet ble produsert var gått tapt.

  En viktig historisk hendelse ble for alltid gravlagt under flere tonn med bygningsmasse.
  I 2014 fikk man så ideen om å forsøke å grave ut selve kjelleren, og man håpet på at det kunne finnes noen spor av historien fortsatt. Man så for seg å lage et museumsbygg ved kjelleren for å vise fram denne historien på en verdig og fin måte.

  Etter hvert som man gravde fikk man se at kjelleren var i meget god stand alt tatt i betraktning, og man så nå at det ville være mulig å lage et fint museumsbygg hvor publikum kan gå på historisk grunn der hvor sabotørene hadde utført dette oppdraget.

  Vår kronprins og kronprinsesse, flere statsråder og stortingsrepresentanter har fått omvisning i kjelleren. Et slikt museumsbygg vil være av både lokal, regional, nasjonal og ikke minst internasjonal betydning. Denne aksjonen blir sett på som den mest vellykkete sabotasjeaksjonen under andre verdenskrig, noe som i seg selv er spesielt.


  Avisen Vestfold og Telemark Høyre

  Overalt hvor man drar i verden så har man hørt om aksjonen på Vemork, og allerede i dag kommer tusenvis av tilreisende til Rjukan og Vemork for å se stedet hvor aksjonen ble utført. Tungtvannskjelleren er et viktig krigsminne som nå står i fare for å forvitre grunnet vær og vind, og grunnet manglende midler ble sikringsarbeidet stanset høsten 2018.

  Norsk Industriarbeidermuseum (NIA) har søkt om midler til et museumsbygg. Bygget er anslått å koste ca. 40 millioner kroner, og man har sett for seg et spleiselag mellom kommune, fylkeskommune og Staten ved Riksantikvaren.

  Ved statsbudsjettet for 2019 var det ikke funnet rom for å bevilge midler til å bevare tungtvannskjelleren, noe som altså har medført at kjelleren ikke får en forsvarlig sikring.

  Vestfold og Telemark Høyre vil:

  • Sterkt anmode om at man finner midler til museumsbygget ved Tungtvannskjelleren primært i revidert nasjonalbudsjett, sekundært i statsbudsjettet for 2020
  • Dersom man ikke finner midler i revidert vil vi be om at man gir klare signaler om midler for 2020, slik at man kan iverksette prosjektet

  •Kommentar bmonline: Hadde det vært flyktninger som skulle hatt 1 milliard kroner- eller en krig som skulle iverksettes, så hadde det aldri blitt spurt om hva dette kostet. DETTE bør nå flere begynne å skjønne- nemlig at HELE V-H aksen er med på bedraget mot det norske samfunnet, inkl NRK TV2 og samtlige riksaviser.

  Ikonet Rjukan med det nasjonale suset og med den dyktige kunnskapen om tungtvann, liker slett ikke Globalistene. De får akutt magesjau ved mindre. Slike undermålere som dagens regjering burde ALDRI sitte på et storting eller ha noe som helst de skulle ha sagt. Med dette bragt i erfaring, er med andre ord- HELE stortinget en stor vits, grunnet statskuppet i 1940. Det er grunnen til fyllekjøringen i Regjeringen i 80 år nå.

  Bjørn Iversen frøset ut av det "gode selskap".
  Bjørn Iversen var med på det første spadetaket, men så var det slutt på herligheten.
  Globalistene ønsker ikke at folk med lokal kunnskaper skal få prege det videre arbeidet, men søker å slå ned falske historier i stedet for facts, noe som er gjengs med blodbadsglobalistenes planer- hvor "nazi yngelen" i frykt for å komme i søkelyset setter sperrer for dem som kjenner til sannheten om Vemork under Krigen, og hvilke brunt grums som fantes i Arbeiderpartiet.

  Dette må for all del holdes skjult- hvor også Joachim Rønneberg i sin tid ble spurt om å være med i filmen om Tungvannsaksjonen, svarte han klokt nok. NEI, TAKK, fordi han ikke ville være med på å forfalske krigshistorien. Der ser dere alle mine venner- for et pakk vi har med å gjøre. Så jeg sier til Bjørn Iversen det samme- vær glad for at du ikke er med på akkurat dette, og vær glad for at du står på TRYGG grunn, for det gjør ikke dagens blodbadsglobalister. Ved SINE valg har de vist oss hvor de står- og det står IKKE til PARI !

  Omtale av saken i pdf.

  Nå har det kommet en kraftig respons fra Telemarkingen Jon Ingebretsen

  Kan hende svartsjuka er årsaken til at Bjørn Iversen ikke får være med i det gode selskap, sier Jon til Telemark Avis.
  Ja, jeg begynner å lure på hvilke ildsjeler man setter til å ta vare på viktige historiske verdier som Bjørn Iversen har brent for siden han var ung på Vemork?

   


  .................

  Flott at dette kommer for en dag, jeg synes det er meget smålig gjort mot Bjørn Iversen.
  Håper for all del at der finnes folk med et par gram av skamvett- og at noen er nok ydmyk til å kunne se at bygda trenger Iversens kunnskaper. Det var også Hans Majested Kongen enig i, pluss Dronningen selv.

  Og folk er ikke blide på Runar Lia.  Folk på Rjukan støtter opp om Bjørn Iversen- det synes jeg er kjempeflott.
  Til Bjørn vil jeg bare si- ikke bær nag til dem- fordi dette gnager så det høres helt opp hit til Hamarøya!

  Og bare for å nevne det- så var det AP som stjal pengene fra Knut Hamsun 350.000 kroner tror jeg det var. Tenk for noen banditter.
  Da de renvasket seg selv ved å hevde at Hamsun var nazist. Han har ALDRI vært det- men det er fortsatt AP i dag!!

  I prosessen om Tungtvannskjelleren har det i følge Bjørn Iversen kommet flere lite trivelige saker for en dag fra Runar Lia og NIA.


  Bildet av Minielektrolysøren som er Bjørn Iversens eiendom.

  Det er forskjellig som kommer for en dag, viser det seg. Stridens kjerne.....og litt til. Mini-elektrolysøren jeg fikk av Norsk Hydro
  skriver Bjørn Iversen.
  Den ble lovet levert tilbake, men glimrer fortsatt med sitt fravær-.

  Åpent spørsmål til Runar Lia, NIA


  DEBATT TUNGTVANNSAKSJONEN NORSK INDUSTRIARBEIDERMUSEUM

  Av Bjarne Randlev Publisert:25. oktober 2019, kl. 18:46

  Når historien om Vemork-kjelleren skal skrives, vil det alltid bli stilt spørsmål om hvem som først kom på denne
  utmerkede ideen. Ja kanskje geniale ideen! Rune Lia bør snarest offentliggjøre navnet på rette vedkommende.
  Håper dette blir gjort på en verdig måte. En unnskyldning på grunn av glemsomhet, uvilje, sendrektighet etc. kunne
  også være på sin plass. Det er ikke for sent å rette opp det dålige inntrykket, om så skjer, går verden videre og alt
  blir bare fryd og gammen! Jeg håper at riktig navn kommer plass med en gang og ikke noen bortforklaringer som
  ingen tror på. En ting er helt sikkert, saken vil ikke gå over av seg selv. Vi ser daglige eksempler på i bl.a norsk
  politikk. Navnet må frem, slik at rette vedkommende får den anerkjennelse han fortjener,

  Hilsen Bjarne Randlev tidligere Norsk Hydro.


  Av Øystein HauganPublisert:05. november 2019, kl. 07:47

  Æres den som æres bør er en fin leveregel. Det er flott at folk som gjør en utmerket innsats på et område får kreditt.
  Men akkurat nå går det en debatt om dette knyttet til Tungtvannskjelleren, NIA v/Runar Lia og idemaker Bjørn Iversen
  som jeg ikke helt skjønner.
  «Æres den som æres bør» ropes det, med kritisk adresse NIA, - den skjønner jeg ikke.
  På et av sine siste besøk på Vemork ga tungtvannssabotør Joachim Rønneberg uttrykk for at den virkelige
  plasseringen av tungtvannskjelleren måtte formidles, - mange trodde kjelleren lå inne i kraftstasjonen.
  «Kan vi ikke bare grave den fram da!» sa
  Bjørn Iversen, som satt med kunnskap om at det var stor sannsynlighet for at kjelleren fremdeles kunne være der.

  Telemark fylkeskommune og Riksantikvaren tente på denne ideen, og det blei skaffet midler til å gjennomføre en
  arkeologisk utgraving av kjelleren.

  Bjørn Iversen som idehaver var med og tok det første spadestikk. En ære!
  Neste steg i prosessen er å utrede og finansiere et bygg rundt kjelleren. Med Statlige tilskuddsmidler
  følger krav om profesjonelle tjenester med dokumentert kunnskap om kulturvern.
  Dette er en fase med profesjonelt arbeid utført av arkeologer, arkitekter, vernemyndigheter, ingeniører
  og finansiering. Det er ikke nødvendigvis slik at idemakere og frivillige er med i denne fasen.

  Arbeidet blei påbegynt av Telemark fylkeskommune og videreført av NIA, og endte opp med fullfinansiering
  i høst (42 mill. fra Staten), byggestart mai 2020, ferdigstillelse høsten 2021.

  Etter min mening helt fantastisk, all ære til dem som fikk det til! Undertegnede har deltatt i denne prosessen
  som Tinn kommunes representant, og kan si at i de aller fleste presentasjoner av dette prosjektet, blir både
  Joachim Rønneberg og Bjørn Iversen nevnt. I tillegg vises bilde av «det første spadestikk». En ære!
  Bjørn Iversen har gjort fantastisk mye flott for Rjukan og Verdensarven. Som ten-åring kom han til meg som kultursjef
  med et skriv om hvordan han kunne tenke seg Rjukanbanen m/ferjer ivaretatt og brukt som reiselivsprodukt.

  I dag er alt freda, og Rjukanbanen er blitt et reiselivsprodukt. Bjørns ide og innspill har blitt til virkelighet.
  Bjørn er kreditert i søknadsdokumentet Industriarven Rjukan-Notodden som ga oss Verdensarvstatus,
  og takket for sitt engasjement og for sitt faglige bidrag. Han blei omtalt i NIA/Tinn kommunes presentasjon
  for Verdensarvrådet på Vega i sommer.

  Han har vært idemaker, pådriver og gjennomfører for mange lokale prosjekter, - her nevnes nye lykter på
  Birkeland bru og Mæland bru, og blitt takket for det. Bjørn hadde ideen om synliggjøring av
  tungtvannskolonna på Saaheim, - Hydro Energi har gjennomført og betalt prosjektet i faglig samarbeid med NIA.
  Bjørn Iversen var invitert gjest til NIA da Kronprinsen var i tungtvannskjelleren på 75-års dagen for sabotasjeaksjonen.

  En ære! Bjørn Iversen var invitert gjest på Rjukan Admini da Kronprinsparet var her i fjor og avduket plaketten
  på Rjukan torg, og han blei plassert ved samme bord som Kronprinsen. En ære!
  Tinn kommune har vist sin takknemlighet ved å gi Tinn kommunes Kulturpris til Bjørn Iversen. En ære!
  Jeg tror knapt det finnes noen i vårt land som har sett så mange av sine ideer bli gjennomført som Bjørn, - viktige,
  store og kostbare prosjekter.

  Direktør Runar Lia på NIA og hans folk gjør etter min mening en fantastisk jobb med å realisere Joachim Rønneberg og
  Bjørn Iversens ide om å grave fram tungtvannskjelleren for å formidle historien der den virkelig skjedde.
  Og er det en ting jeg er helt sikker på, så er det at idehaver Bjørn Iversen blir invitert som gjest den dagen
  Tungtvannskjelleren åpnes høsten 2021.

  Æres den som æres bør.
  BmOnline

  Bjørgulf Mortensen

  Signer gjesteboken


  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://www.bmonline.no

   

  E-post: bmonline at bmonline.no
  Når skal normenn sette foten ned for hvor mange ganger NRK og lystløgnerne på tinget skal bruke det norske flagg som toalettpapir, slik de har gjort med vårt kjære frihetsbrev, Norges Grunnlov?

  BmOnlines debattforum