Et samfunn i forfall

Nå er det kommet oss for ørene at vi har landsforrædere i regjeringen. Men det er ikke bare i AP. Hele veien er det gjennomsyret av "kreft." Fremmede makter styrer Fedrelandet, og disse personene vi snakker om skal til-snakkes, ikke fremsnakkes!!
Forumregler
Nå må det norske folk ta tak, kast stasi-spionene i kasjotten og få de dømt etter sine egne metoder.
KGB-avhopperen Vasilij Mitrokhin og den britiske historikeren Christopher Andrew lagde en bok om KGB i bl.a. Norge.

Var Einar Gerhardsen en landsfader eller en landssviker og bedrager?

Du kan velge 1 alternativ

 
 
Vis resultater

Et samfunn i forfall

UNREAD_POST BmOnline » Tor Nov 06, 2008 11:21 am

Hvis noen lurer på hva det er som skjer i Norge, ja det er bare begynnelsen på nedturen.

Siden 60 tallet så har vi hatt såkalte "hallelujatilstander" i dette landet, olje og masse griske individer, les grådige politikere. Hva er fellesbenevnelsen på disse folkene, våre riks og delvis ledende politikere? Jo, overgripere er betegnelsen på nesten samtlige, fordi den som tier, samtykker. Overgrep mot folket, Grunnloven, dens ånd og prinsipper.
Innført nye lover som klart strider imot vår Grunnlov- uten å ha tatt folket med på råd. Trodde du at NRK var en nøytral part? Å laaangt ifra- de verste svikerne finnes i NRK, fordi de gjør det med overlegg- akkurat slik stortinget gjør det.
Merk dere at nordmenn må betale NRK lisens for å bli programmert, ser dere rene propagandamaskin, intet annet ja for KGB og den gamle slasken Stalin- som startet det hele. Nrk spiller kun 17. mai sanger og julesanger for å lure folk, intet annet.
Hva er det som skjer inne på dette Stortinget?

http://bmonline.no/html/stortinget.html
Har du noen gang tenkt over det? Trodde du at de arbeidet for det norske folket? Tro om igjen, de har ALDRI gjort det, fordi makten ble stjålet fra FOLKET i et statskupp den 10. januar 1940- hvor fhv stm Johan Nygaardsvold stod bak, fordi han nektet å avholde stortingsvalget i oktober 1939, slik Norges Grunnlov krever.
Har du fått med deg at de har et hemmelig kartell på stortinget?
Vår ukjente Krigshistorie, av Jendal Antonsen, Narvik.


Svenskekongen gav til og med Adolf Hitler den høieste utmerkelse fra Sverige etter at han gikk inn i Polen.
Einar Gerhardsen var så pessatrengt at han sendte et brev til Adolf Hilter om at han kunne tenke seg å bli en stor mann i Norge om Hitler "tok turen innom Norge".
Men her er mer skikkelig norsk grunnfjell å lese om i boken til Jendal Antonsen, som slett ikke klødde nazi svin på ryggen, slik nazisten Einar Gerhadsen er kjent for.

Jendal Antonsen fra Narvik skrev en bok som du kan lese mer om her. Han var med i krigen i Narvik og var ombord i Panserskibet Norge, ps Norge. PS Eidsvoll var også i Narvik på samme tid. Men så skal du se, like før krigsutbruddet den 9. april altså en uke før, var begge skipene oppe i Tromsø. De fikk da en melding fra den norske Regjeringen om å dra ned til Narvik for å FORSVARE tyske interesser. Tenk det, tenk det,
så NAZI-infisert var den norske Regjeringen.

Alt som kunne krype og gå innenfor disse veggene hyllet ADOLF HITLER og hans regime.
Likeså nedkjempet General Fleischer nazistene i Narvik, slik at nazistene måtte ha rømt til Sverige, om ikke den norske regjeringen faktisk kapitulerte. Tenk det.

Nazistene var slått ut, og den norske regjeringen kapitulerte, det er bare å notere seg. Nazistene kunne ikke gjøre motstand mot den norske krigsinnsatsen. Men pga den nazivennlige norske regjeringen som kapitulerte, kunne derfor nazistene heise flagget i Narvik, hvor nordmannen og nazisten Oberst Sundlo hjalp til. Den dag i dag har ikke folk i Narvik glemt stornazisten, hvor han bodde, i dag kalles forræderhaugen- like ved sykehuset i Narvik. Skjønt de har gjort det også om til en bakgård. (Sykehuset)
Alle som skal opereres sendes til Harstad eller Tromsø. Kun plasterlapper i Narvik i dag.

Så ille fatt var det i regjeringen 1940. Om det overhodet kunne finnes noen nazi-svin i Norge, ja så var de vel etablert i toppsjiktet innen politikk og næringsliv i Norge på denne tiden. Les Norsk Hydro. Nazisten Oberst Sundlo ble frikjent under svikeroppgjøret, tenk det- utrolig!
Og i Narvik trakk de allierte seg ut av kampene uten at de norske soldatene eller General Fleischer fikk viten om dette. Fleischer ble utkommadert til å følge svikeren HM Kong Haakon den VII fra Norge til England under rømmingen. Så ille fatt var det i AP-regjeringen på den tiden, og det har det sannelig vært siden. Svikerne kom hjem til Norge som helter den 31. mai 1945 på Vippetangen i Oslo, hvor min far stod å beskuet svikerne- så det er et bevis på hva de egentlig gjorde- skrøt om freden som ikke kom, fordi Norge var blitt UNDER CCCP- fortsatt-. Min far arbeidet i Oslo-politiet og Ola Fritzner var sjefen i ordenspolitiet, og de visste hva som egentlig foregikk. Det er for øvrig sannheten om hele vesten i dag også, underlagt russland. Så derfor ser dere hvorfor de er såå pissatrengte med å spille på lag når det er 17. mai- NRK og TV2 og Kongehuset. De har de lengste 17. mai sløyfene og er de største løgnhalsene. Merk dere Per Bortens ord, (SP) Sitat; "Det var ikke de med de lengste 17. mai-sløyfene som var de gode nordmenn", sitat slutt.

Merk dere at Monarken rømte fra Norge og ble borte lengere enn 6 mnd. Dermed abdiserte Monarken, han kan ikke være borte i fra sitt embete lengere enn 6 mnd. Så dagens kongehus er bare donald duck- i kasjotten hører dem retterlig hjemme.Paal Berg.jpg
Her ser dere Hjemmefront lederen og svikeren Paal Berg lyve og bedra sitt eget folk. Snakke over seg om hvor fritt og flott Norge er blitt, mens Russland tok "hele kaka" i vesten inkl Norge.


Så dere ser at det var ikke Knut Hamsun som var "syk", nei- sannheten er- det var våre politikere. Men det vil ingen si høyt.
Hamsun var ingen nazist, han var blitt lurt av noen "edle" nordmenn til å tro at dette var nasjonale verdier. Så at Hamsun som var populær i Tyskland pga av sin dyktige diktning, ble misbrukt av disse politiske landsforræderne i AP for å renvaske seg selv, er hva de brydde seg om- og stjal 350.000 kroner fra Hamsun. Banditter er hva de er, politikerne. Det fikk Hamsun erfare etter å ha vært i Tyskland. Ser dere, allerede da var Ape-kattene anti nasjonale svin, med andre ord nazi svin. Akkurat det samme som i dag, ser dere. Og så kaller de alle andre å være nazier- som de gjorde med Knut Hamsun- samme metoden.

Da Hamsun var nede og besøkte Hitler, han ble kjeppjaget ut fra det selskapet. Så de dåsemikklene som hevder at Hamsun var nazist, det var ikke Hamsun, men dem selv som var nazisten. Mange ungdommer i Norge ble puttet inn i fengsel, fordi de stod på en liste over nazister. Men hva med dem som var gamle nok til å vite hva de drev på med, de som lurte både unge og gamle? Våre rikspolitikere? De skulle virkelig ha blitt satt på glattselle, om noen! Og det var bl.a. Einar Gerhardsen pluss Johan Nygaardsvold og Jens C Hauge, som skulle hatt en kule om noen, da sistnevnte tok livet av flere gode nordmenn som kjente til statskuppet i 1940.

Sitat fra Astrups hjemmeside om krigen:

Generalstaben ville ifølge Hamar Arbeiderblad 23. april 1947, kapitulere betingelsesløst, da vi ikke hadde noe å forsvare oss med. General Gøgvoll på Hamar uttalte, at vi manglet våpen, stridsvogner, panservern, luftvern, ammunisjon, sambandsutstyr, klær og øvelser.

Kommentar bmonline: Dette er da løgn, fordi General Carl G Fleischer kjeppjaget nazi svina oppe i Narvik inn i Sverige- og derfor kapitulerte nazi svina i regjeringen. Tenk det. De gjorde det med vilje. Fleischer slo nazi svina i støvlene. Det var INGEN grunn til å kapitulere- men det var planen, å legge Norge under Russland.


Dikteren Knut Hamsun skrev i Aftenposten (ukjent dato). ”Den (regjeringen) gav Ordre til Mobilisering. Den visste at vi ikke hadde noget at berge oss med overfor nogen. Men den gav ordre til Mobilisering og rømte”. Hamsun ble tiltalt som forræder for oppropet, men ikke biskopen. I 1940 var det mange som delte Hamsun og biskopens oppfatning. Generalstaben ville, i følge Hamar Arbeiderblad 23. april 1947, kapitulere betingelseløst. General John Høgevoll uttalte. ”Vi manglet våpen, stridsvogner, panservern, luftvern, ammunisjon, klær og øvelser”. General Høgvoll ble heller ikke tiltalt for sitt utsagn. Den over 80 år gamle forfatteren, Hamsun, var så ”farlig” at han etter den tyske kapitulasjon i 1945, ble hentet av væpnede vakter, og uten lov og dom satt i fengsel. I følge Arne Skjeflo`s redegjørelse, ble Hamsun overført til en Psykiatrisk klinikk hvor han ble pint og fornedret av professor Langfelt. Diagnosen ble konstruert (i samråd med statsminister Gerhardsen) til varige svekkede sjelsevner". ” Hamsuns siste bok, ”Paa gjengrodde stier” (1949), bekrefter at det i alle fall ikke var Hamsun som hadde varige svekkede sjelsevner. Hamsun ble knekket av den samme makteliten som knekket Harry Lindstrøm i Kings Bay saken 25. november 1962.

Dagbladet av 10. 09. 98 skrev følgende: Det var statsminister Einar Gerhardsen og justisminister O.C. Gundersen som selv "på en diskrè måte" bestilte den rettspsykiatriske observasjon av Knut Hamsun i 1945. Det fremgår av et ikke offentliggjort referat av et møte mellom regjeringsmedlemmer og konstituert riksadvokat Sven Arntzen. Opplysningene viser at den psykiatriske undersøkelsen av Knut Hamsun etter krigen, var politisk motivert og bestilt på høyeste nivå av regjeringen. I dag forteller Langfeldts sønn, Knut Langfeldt at også Hamsuns diagnose var bestilt fra regjeringen. Det notat jeg (journalist Andreas Wiese) sitter på er konstituert Sven Arntzens private notater fra et uoffisielt møte med statsministeren den 2. desember 1945. I notatet står at konklusjonen på møtet var at konstituert riksadvokat skulle henvende seg til retten med en anmodning om at det ble fortatt en mentalhygiensk observasjon av Knut Hamsun. Hensikten var det sterke ønske om ikke å blamere Norge med at en av landets store diktere var landssviker.

I landssvikretten ble Hamsun ikke bøtelagt, (var ikke medlem av NS) men dømt etter ugyldige lover fabrikkert i utlandet i strid med Grunnloven, til en erstatningsgjeld (ulovlig pengeinndragning) på kr. 350.000.- til statskassen for den "skade" han hadde forvoldt landet ved sine verbale utsagn til fordel for tyskerne. Hamsun nyttet, som alle andre, sin menneskerett til å gi uttrykk for sine meninger selv om de var upopulære. I diktaturstater er slike holdninger straffbare. Var ikke Norge et demokrati? Hva med alle de andre, og biskopen, som bedrev større bistand til fienden enn Hamsun?

Sannheten om AP og landssvikeren Einar Gerhardsen som lovte å hjelpe krigsseilerne som satt på Grini fangeleir.
http://bmonline.no/html/grini44.html


Men hvorfor ble ikke den politiske ledelsen i Norge på denne tiden kartlagt? Jo, nettopp fordi det var disse quislingene, brunstripete politikerne som hele tiden dro i snørene og la dagsordenen på denne tiden. Bukken og havresekken, kan du godt si.

Det hadde seg slik at da den dagen opprann hvor nazistene tapte terreng under krigen, da kjente de ikke Hitler lenger, våre rikspolitikere. De var plutselig blitt gode nordmenn, tenk det.
Disse var det som skulle ha vært skutt flere ganger og puttet inn!
Men så skjedde det at da PS Norge og Eidsvoll ankom Narvik Havn den 8. april om kvelden, ikke hadde dagslys til å se omstendighetene i havna. Der lå nemlig et gammelt tysk hvalkokeri, en skute som het Jan Wellem.
Denne var blitt ombygd til troppeskip, noe ingen norske visste om. 2000 mann var ombord og det var akkurat kommet ned fra russlandskysten utenfor Murmansk og hadde fått feil på luft condisjoneringsanlegget ombord, slik at soldatene i lasterommet var blitt sjøsyke, slik at de returnerte til norsk farvann. Fra Finnmark satte de kursen mot Narvik havn hvor de kom dit en dag før våre krigsskip fra den 1. verdenskrig, ankret opp. Her kan du lese om boken til Jendal Antonsen,
http://bmonline.no/html/grini44.html Mens begge våre gamle krigsskip fra den 1. verdenskrig lå i Tromsø i slutten av April 1940, så fikk de beskjed av regjeringen om å dra til Narvik for å forsvare, beskytte nazistenes interesser i Narvik. Det viser oss hva som "bodde" i Regjeringen.Våre to Krigskip fra 1. verdenskrig ble lurt i bakhold av Regjeringen vår for å bli senket, det er sannheten om Regjeringen.
Du får også lese om hva Einar Gerhardsen bidro med, han var på ingen måte noen landsfader, historien må skrives helt om i dette kapitlet fra andre verdenskrig og frem til i dag. Nordmenn er blitt hold for narr. En rett fremstilling av krigshistorien har vært, og er forbudt av AP. I et hemmeligstemplet dokument fra 1950, kommer det fram at Einar Gerhardsen var villig til å gi bort Finnmark til Russland om nødvendig. Det forteller oss hvem Einar Gerhardsen egentlig var.

http://www.dagbladet.no/kultur/2006/06/25/469826.html
Kopi av dagbladets artikkel her:
Forbudt krigshistorie
Filmskaperne Ingerid Hagen og Jon Jerstad fastholder at dokumentarfilmen «Krigshelt i utakt» presenterer en historieoppfatning som er blitt fortiet i Norge fordi den truer den autoriserte versjonen, skapt av folk i motstandsbevegelsen. Dokumentarfilmen, der blant andre Svein Blindheim medvirker, blir sendt på nytt av NRK Fjernsynet i månedsskiftet august-september.

Ingerid Hagen Historiker og dokumentarfilmmaker
Jon Jerstad Dokumentarfilmregissør

FORSKER Jorunn Sem Fure hevder i sitt innlegg i Dagbladet den 11. juni at programmet «Krigshelt i utakt» kommer med gammelt nytt om krigen. Det kan hende Svein Blindheims versjon av krigen og motstandskampen er gammelt nytt for historieforskere i sine elfenbenstårn, men for en vanlig TV-seer vil Blindheims vitnesbyrd by på mye nytt. Ikke minst for nye generasjoner som er lei av helte- og skurkversjoner som lyder hule og kunstige. «Krigshelt i utakt» fikk 40 prosent seeroppslutning onsdag 14. juni på tross av at programmet ikke var forhåndsannonsert. Hvorfor? Det har sin åpenbare forklaring i at mye av det som kommer fram i programmet lenge har vært ansett som forbudt historie og derfor ikke vært fremstilt i lærebøkene. På mange måter er «Krigshelt i utakt» en historiefremstilling som truer den autoriserte versjonen, skapt av folk i motstandsbevegelsen og historieforskere som har gjort karriere på den kalde krigens fiendebilde.

Historikernes oppgave bør være å forvalte kunnskapen om fortiden med et kritisk blikk og ikke være museumsvoktere. Til tross for ny kunnskap om krigstiden, kan denne oppgaven ikke ha vært utført skikkelig, all den tid svart/hvitt- bildet om gode og dårlige nordmenn fortsatt rår grunnen. Blindheims fortelling formidler derimot en ny forståelse av krigen og etterkrigstiden, en forståelse som kan bidra til å myke opp og nyansere den tradisjonelle svart/hvitt-tenkningen. Er det ikke dette Fure selv er opptatt av - selv om hun later til å argumentere mot seg selv i sitt innlegg.

I DEN GRAD fremstillinger som Blindheims versjon har nådd ut til omverdenen tidligere, har de enten blitt fortiet eller blitt stemplet som useriøse. Mange historikere har nok derfor funnet det opportunt å unngå problematiske sider ved krigshistorien av hensyn til videre karriere. Det finnes dessuten mange måter å straffe de som forsøker å sette i gang en konstruktiv revideringsprosess. Fures påstand om at ingen journalist eller historiker i fredstid er trukket for retten p. g.a sine oppfatninger, er derfor langt på vei uriktig.

I 1948 utga major Oliver H. Langeland, sjef for Milorg D13 under krigen, boka «Dømmer ikke». Her kritiserer han regjeringen Nygaardsvolds opptreden i tiden før og etter 9. april 1940, og tar til ordet for riksrett mot regjeringsmedlemmene for å fastslå ansvaret i 1940 som et nødvendig ledd i rettsoppgjøret etter krigen.

Langeland er svært kritisk til den form og omfang oppgjøret fikk, hvor selv passive NS-medlemmer ble straffet. I boka offentliggjør han en rekke dokumenter som viser blant annet hvordan fremtredende embetsmenn, som ikke var medlem av NS, tilpasset seg og samarbeidet med den tyske okkupasjonsmakten og NS-myndighetene de første krigsårene. Mange av disse fikk sentrale posisjoner etter krigen, blant annet justisminister O.C. Gundersen (Ap) i årene 1945- 52. Boka ble raskt inndratt av myndighetene, og Langeland ble truet med rettslige tiltak. I ettertid er boka mortifisert og Langeland gjort til en ikke-person.

Teologen og journalisten Marta Steinsvik utga i 1946 en pamflett med tittelen «Frimodige ytringer» hvor hun retter sterke angrep på rettsoppgjøret og behandlingen av landssvikdømte i fengsler. Hun ble også truet med rettslige tiltak, vant fram, men er etter sin død gjort til en ikke-person. Svein Blindheims mangeårige kritikk av den autoriserte versjonen av krigshistorien har også møtt betydelig motstand og ikke gått upåaktet hen.

FORSKER Fure mener det er historiefaglig svært problematisk å hevde at Quisling ikke hadde noen rolle i det tyske angrepet og henviser til biografiene av Oddvar Høidal og Hans Fredrik Dahl.

Den franske krigshistorikeren François Kersaudy har imidlertid kommet fram til et annet resultat. Ifølge ham ble Quisling satt helt utenfor de tyske planene mot Norge. Når en kjent fransk krigshistoriker ved Sorbonne-universitetet i Paris, som inngående har studert forspillet til 9. april, kommer fram til det motsatte resultat, hvorfor har da ikke norske historikere tatt hensyn til dette?

Kersaudys bøker «Kappløpet om Norge» og «Vi stoler på England» som ble utgitt for over 10 år siden i Norge, viser dessuten at det var vestmaktene med Churchill i spissen som trakk Norge inn i krigen. Dette perspektivet har heller ikke kommet tydelig fram i den autoriserte versjonen i ettertid, men vært tidd i hjel. Fure er jo selv opptatt av å fremheve at historieforskning alltid innebærer en stadig revidering av tidligere oppfatninger. Gjelder ikke dette forskningsresultater fra utenlandske historikere?

DET ER LITEN TVIL om at det var Arbeiderpartiet som forhindret en riksrettssak mot regjeringen Nygaardsvold etter krigen. Professor Magne Skodvin og hans etterfølgere har senere unnlatt å kritisk vurdere forholdene rundt hendelsene før og etter 9. april 1940. Et annet eksempel på røyklegging, som Fure også påpeker, er mangelen på systematisk vitenskapelig fremstilling av det økonomiske samarbeidet, selv om temaet nå begynner å bli drøftet av mange historikere. I den forbindelse kan likevel nevnes at flere forsøkte tidlig å ta det opp, blant andre Helge Krogh og Nils Kåre Dahl. De ble begge truet med rettslige tiltak. Terje Valens «De tjente på krigen» i 1974 ble motarbeidet og en lovende historikerkarriere ble stoppet.

Videre kan nevnes dr.philos. Lars Borgersruds vektige forskningsbidrag om de norske kommunistenes krigsinnsats, også motarbeidet i mange år. Borgersrud har søkt utallige forskerstillinger opp gjennom årene. Han er et meget godt eksempel på en kritisk forsker som har opplevd alt fra yrkesforbud til trussel om rettssak. Han har aldri oppnådd vitenskapelig avansement, enda mange vil regne han som Norges fremste krigshistoriker.

Fure anklager oss videre for å ikke differensiere motstandsbegrepet godt nok. Vi ekskluderer dermed i hennes øyne den langt viktigere formen for motstand som holdningskampen var under krigen. Hun glemmer imidlertid selv å skille mellom ideologisk holdningskamp og militær motstandskamp. Vi snakker om militær motstandskamp.

FRAM. TIL sommeren 1944 var sabotasje som kampmiddel forbudt i Milorg. De som drev sabotasje før den tiden var de norske kommunistene eller enkelte nordmenn i britisk tjeneste. Etter krigen er dette perspektivet blitt borte. Fures påstand om at holdningskampens erfaringer skapte «en langt mer konsolidert tilslutning til demokratiske verdier enn tilfellet var før krigen» er dessuten ytterst problematisk. Hvordan måler man det? Arbeiderpartiets lange dominans i partipolitikken innebar forfølgelse av personer med alternative stemmer. Lund-kommisjonen avdekket jo nettopp dette. Svein Blindheims skjebne er et eksempel i så henseende.

Det viktigste må være å få alle fakta på bordet, uavhengig av hvilken side man representerte under krigen. Først da kan man begynne å snakke om ærlighet, sannhet og modenhet i omgang med egen krigshistorie.

Fhv Statsminister Gro Harlem Brundtland ble ikke likt av nordmenn en eneste gang!
Les mer om GRO og AP, hun vant aldri noen valgseier, nordmenn hatet henne kort og godt. Gro, statsministeren uten en eneste politisk valgseier!
http://www.vgb.no/6048/perma/29511/

http://bmonline.no/html/apdok.html
Sønnen sa om sin mor GHB, "At hun var en psykopat og faren en dott."

Mer om AP, og Jens Chr. Hauge her:

http://www.oevrebotten.com/

Sannheten er at det i dag fremdeles er de samme negative nazi-kreftene som styrer dette landet. Bare se hva Europabevegelsen drømmer om! Et nytt nazi-regime innen EU. Dette er det nye babelske tårnet i vår tid. EU er intet annet enn det NYE DDR- forskjellen er bare at det nå er millioner av russefanger med en ny og værre mur. Schengen. Ser dere?

NEI, til Nazi- kgb-regimet- EU!
Forkast samtlige individer på dagens Storting, de er nazi-infisert og jobber iherdig imot norges Grunnlov av 1814. Merk dere disse hederlige politikerne av i dag, som vil ha vekk Norges Grunnlov, bl.a. Eivind Smith som underviser våre "søte små" i dag i jus for vatikanet.
https://bmonline.no/html/grlovny.html

Nazi-regimet er like farlig om det er fra Stalin eller Adolf Hitler.
Nå var det Stalin som hadde lagt et jerngrep over Norge.
Hvis noen tror at den kalde krigen er over, glem det. Den er i full sving!

Hva de egentlig driver på med? Jo, de skal ha oss inn i nazistenes røverhule, Vatikanet og EN VERDEN. Les globalisering, som er vinglepetter hos de fleste av våre rikspolitikere. Sjefsvingleren selv, er Thorbjørn Jagland. Han er solgt!
Og hvem er egentlig paven? Er han en god kristen? Nei, denne paven var nazist under ww2. Den forrige var likeså også en nazi-yngel, Karol Józef Wojtyła.

Les mer:
http://bmonline.no/html/1world.html Merk dere at nettstedet var oppe og gikk i 2011- men da jeg begynte å poste linken i innlegg, så forsvant den akkurat som den gjorde det i 2005 da jeg postet den på Landsforræderi.no.
Men dette supperådet av landsforrædere er registrert i Brønnøysundregistret. Men jeg har en tro kopi av siden- til beskuelse for den nyskjerrige leser. Du kan ikke tro hvor frekke, korrupte og freidig disse globale destruktive kreftene er. De har brukt våre skattepenger for å avvikle oss som en trygg nasjon.- Følgelig må dette få følger for de involverte, en riksrettssak og intet mindre, jfr Straffelovens § 330.

BmOnline

ps:
Her er "supperådet" i enverden.no. Se hvilke "fine" damer og herrer som er blitt solgt:

Verv
Navn
President
Oberstløytnant Elisabeth Sveri
Visepresident
Politisk rådgiver Knut-Roger Andersen
Rådsmedlem
Tidl. stortingsrepresentant Bente M. Bakke
"
Student Knud Edmund Berthelsen
"
Advokat Leon Bodd
"
Oberstløytnant Britt Tove Berg Brestrup
"
Rektor Anne Brynildsrud
"
Stortingsrepresentant Odd Einar Dørum
"
Seniorforsker Asbjørn Eide
"
Klinikkleder Britt Ingeborg Eide
"
Professor Edel Odny Elvevoll
"
Advokat Trond Vegard Sagen Eriksen
"
Lars Finstad
"
Bydelsleder Elin Horn Galtung
"
Tidl. stortingsrepr. Ingvald Godal
"
Professor Arnfinn Graue

"
Direktør Knut Gussgard

"
Helsedirektør Lars E. Hanssen

"
Seniorforsker Sverre Lodgaard
"
Oberst Kristin Lund
"
Stortingsrepresentant Inge Lønning
"
Statsviter Tom Espen Møller
"
Trond Nordahl Pedersen
"
Student Eivind Vad Petterson
"
Oberstløytnant Egil Sandberg
"
Avdelingssjef Kaare Sandergren

"
Stortingsrepresentant Jan Tore Sanner
"
Pensjonist Rolf J. Schoder
"


Professor Jarle Simensen
"
Tidl. stortingsrepr. Gunnar Skaug
"
Gunnar Tore Stenseng

"
Tidl. utenriksminister Thorvald Stoltenberg
"
Statsviter Ingvild Næss Stub
"
Generalløytnant Martin O. Vadset
"
Studieleder Grethe Vernø
"
Rektor Vera Welle

Og her ser dere samarbeidsglobalismens verste ansikter:

http://www.global.no/partnere
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2531
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: En hel verden i forfall

UNREAD_POST BmOnline » Søn Jun 07, 2009 9:33 am

Her er en side om en dreamer...

en hel verden i forfall:

http://www.networkmarketing.no/

Merk dere at denne verden var det Adolf Hitler ble betalt av bl.a. amerikanerne for å utføre med våpenmakt.
Og Wallenberg brødrene i enskilda banken i Stocholm; merk deg at globalistene sier at Sverige var nøytralt under krigen, GLEM DET!
https://bmonline.no/html/nazipro.html

Og nå skal de samme gjøre det med list og lempe...bak vår rygg...


BmOnline
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2531
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Et samfunn i forfall

UNREAD_POST BmOnline » Tir Sep 29, 2009 1:33 pm

Når Norges Lover blir ignorert.

"Det er staffbart å jobbe for å få Norge inn i EU", leser jeg.

Her menes selvfølgelig § 83 i Straffeloven der det heter at med fengsel fra 8 år til 21 år straffes den som bevirker eller medvirker til at Norge eller deler av Riket kommer under fremmed Herredømme eller innlemmes i annen stat.

Denne paragrafen bør ikke bare gjelde de som arbeider for å innlemme Norge i EU, men også i forhold til fremmedinnvandringen! Grunnlovens § 1 må sees i sammenheng med Straffelovens § 83 også når det gjelder avhendingen av Norge, nordmenns fedreland og nasjonale hjem! Jonas Gahr Støre snakker om det store "vi" som han ser for seg som fremtidens multietniske Norge. Der vil nok nordmenn være en glemt minoritet. Jeg takker Nei! til Støres "store vi"!!
Så har vi også Straffelovens §330, som sier at det er forbudt å avlegge ed i tilsluttede foreninger som kommer i konflikt med statsforvaltningen. Og akkurat her rammes samtlige av stortingsrepresentantene som er med i den ulovlige Europabevegelsen inne på stortinget.

Så hvorfor skjer ingen ting når Loven brytes, blir det spurt? Jo, fordi samtlige er med på å bryte ned nasjonale interesser, å gi bort landet vårt til fremmede makter.

De som skulle se etter at landet styres etter Grunnlovens ånd og bokstav synes å gi blanke i lover som de er enige om at de skal gi blaffen i. Dermed er der ingen som når frem med klager, for der finnes ingen reell klageinstans. Politiske miljøer, og andre maktmiljøer i samfunnet, koker så godt sammen at ingen når frem med protester. Og om noen skulle nå frem til en eller annen instans med sine klager på sabotering av viktige lovparagrafer, så koker det hele bort i kålen. Dette fordi makteliten er enig om at slik skal det være. Det er vel dette som kalles "et demokrati som det norske". Det vil igjen si et diktatur som fungerer.

Ta f.eks. masseinnvandringen. Dette er den største omveltning av det norske samfunn som noen gang har funnet sted i vårt land! En fremmedgjøring av vår nasjon som aldri vil kunne la seg reparere. Og på sikt en fullstendig avhending av Norge til fremmede folkegrupper og raser. Denne utviklingen har allerede kommet så langt at den vanskelig lar seg stoppe. Vårt norske samfunn skal hele tiden innrettes slik at det faller i smak hos titusener og hundretusener fra alle verdens folkegrupper med sine religioner og kulturer. Vårt eget vil derfor etterhvert falle som visne løv om høsten. Og det fremmede vil erstatte det som var vårt!

Men hvem spurte oss nordmenn om vårt syn på denne fremmedgjøringen og avhendingen av vårt eget hjemland?

Ingen innen statsstyrelsen eller andre maktorganer!

Noen få nasjonalsinnede idealister har etter beste evne prøvd med protester mot det som skjer, men uten å bli tatt hensyn til. Dette har myndighetene kunne slippe unna med ved at folket er hjernevasket med løgnpropaganda, trusler og sjikane. Dermed kan politikere og andre maktorganer drive sin ødeleggende politikk i trygg forvissing om at folket i verste fall knytter nevene i lomma, og lar det være med det. Stemmene vil de få ved valgene, slik de alltid har gjort. De som er stabeiser nok til ikke å opptre som kuede kveg, og som våger å ytre seg offentlig, har myndighetene laget særordninger for. Maktelitens eget avkom blir etablert som voldsmiljøer som med rå vold og terror hindrer folkets Grunnlovsfestede rett til ytringfrihet. Dette skjer uten at makteliten trenger å stoppe slike brudd på våre rettigheter. De hevder at også voldspøblene må få gjøre seg nytte av ytringsfriheten. Men disse voldsgjengene trenger ikke å spørre om tillatelser, de gjør som de vil - når de vil. Selvtekt får ingen konsekvenser for dem. Mange av dem er jo overklassens avkom med dertil tilhørende rettigheter. Slik er "et demokrati som det norske". Og stadig ser vi at politiet heller ikke gjør det de skal gjøre for at borgernes rettigheter blir ivaretatt. Så det er all grunn til å tro at politiet og de politiske myndigheter, og andre makt- og kjendismiljøer, rotter seg sammen i felles front mot folket - nasjonen. Og Loven er død når den ikke håndheves!

Samme tilstander finnes over hele den vestlige verden, der elitene har lurt folket til å stemme på seg. Egentlig er de Vestens gamle folkegruppers - nasjoners - bøddler. I all sin enfoldighet og naivitet blir den vanlige kvinne og mann villedet til å kalle sine bøddlerfor "landsmoder" og "landsfader".

Det rette burde være fandens oldemor og ditto oldefar!

Norvald Aasen.

6983 Kvammen

Tlf.: 57731844

Sendt 29.9.09 til:

”Alle” norske aviser. De norske politiske parti. Departementene og Statsministerens kontor. Nasjonale aktivister.

Kommentar BMO:
Her kan dere lese den loven som er endret bak vår rygg, som strider mot Grunnloven, det er vatikanet og jesuittene som har gjort dette, vårt land er infisert av jesuitter, katolikker som begynte å flomme inn under fhv stm Chr. Michelsen, som holdt et helt harem i Norge rundt 1905. Merk dere også at Jesuittene ikke er hvem som helst. De er vatikanet, romas soldater, som har svoret på å drepe alle protestantene som fins i verden. Her kan dere lese definisjonen på hva en jesuitt er i Norsk ordbok:
Hva er en jesuitt? I ordboken står det at dette er mennesker som benytter tvilsomme metoder for å oppnå egen gunst, makt, posisjon.
Definisjon: medlem av jesuitterordenen, et katolsk brorskap stiftet av Ignatius Loyola (d. 1556) og stadfestet av paven i 1540 person som gjerne bruker moralsk forkastelige midler for å nå et mål
Når du har lest dette, så forstår du enda mer hvorfor de fjernet jesuittparagrafen i 1956. Jesuittparagrafen var nemlig et vern mot disse morderne fra Vatikanet. Nå ser dere venner at mordere er sluppet løs over hele landet, jfr Schengen-avtalen.
Les under Merknader nederst på denne siden, linken under her:
http://bmonline.no/html/utl_1.html
Og her om Vatikanet og innføringen av Eiendomssamfunnet til ROMA i Norge, dvs romerske lover over norges lover. De kan eie eiendommer i Norge uten å bo her selv. Det er hva de har bedrevet med på Stortinget mot Ola og Kari i 75 år nå. De har endet vårt allmenningsprinsipp i Grunnloven, til Romas lover. Tenk det, fanden selv.
http://bmonline.no/html/paven.html
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2531
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Et samfunn i forfall

UNREAD_POST BmOnline » Tir Jan 13, 2015 9:03 pm

HM kong Olav den V tale ved Grunnlovens 150 års jubileum

Grunnloven 150 år

Kong Olavs tale ved Eidsvollsbygningen ved markeringen av 150-årsjubileet for Grunnloven, 17. mai 1964

Norske kvinner og menn!

Det er med en følelse av ærefrykt, og også med en følelse av undren, jeg i dag står på denne talerstol på Eidsvolls grunn, hvor alle er samlet for minnes 150-årsdagen for tilblivelsen av vår grunnlov.

Jeg føler ærefrykt når jeg tenker tilbake på det verk som de 112 representanter som møttes her på Eidsvoll den 10. april 1814 formådde å skape i løpet av de få uker de satt sammen inntil den 20. mai, og jeg føler undren når jeg prøver å forestå hvordan det var mulig for dem å gjennomføre hva de gjorde.

En av våre historikere har sagt at det før 1814 hadde vært uår på menn i Norge. Under vårt lands lange forening med Danmark i enevoldstiden inntil 1814 hadde norske menn ingen anledning til å ta noen bestemmende del i landets styre og administrasjon, og både de menn som møtte på Notabelmøtet på Eidsvoll den 16. februar og de som kom sammen til Eidsvollsforsamlingen den 10. april, var uprøvde menn på statskunstens område.

Men hva opplever vi så? Vi ser en forsamling av menn – embedsmenn, bønder, forretningsmenn, offiserer og funksjonærer, en liten, men representativ forsamling av Norges stender, som i de hektiske vårdager i 1814 forstod å skape en grunnlov bygget på folkesuvereniteten, et begrep som inntil da var fullstendig ukjent i norsk politisk historie. Og hva mere er, de forstod å skape en grunnlov, som ble den skanse hele det norske folk samledes om fra de første kritiske måneder utover sommeren og høsten 1814, og som ble grunnstenen for det konstitusjonelle byggverk som er det Norge vi lever i i dag.

Det er en evig inspirasjon å lese Norges gamle sagaer, men det er en minst like stor inspirasjon å lese om frigjøringsverket på Eidsvoll. Vi ser den begeistringens glød som besjelet mennene på Eidsvoll i deres arbeide. Vi ser deres klippefaste tro på at nå var tiden kommet til at Norge, som frittstående stat eller i union, skulle og måtte ha sin egen nasjonale grunnlov å bygge på. Og vel å merke en grunnlov som var i pakt med de liberale strømninger og idealer som nå gjorde seg gjeldende i tiden rundt om i verden og som kunne sikre det norske folk de rettigheter som et selvstendig og suverent folk hadde krav på.

Vi ser den bevisste og kompromissløse linje som fører fra Kielertraktaten via Notabelmøtet og Eidsvollsforsamlingen til Mossekonvensjonen, og vi ser at det norske folk, som nå hadde fått vilje til selvhevdelse, uten nølen gikk inn for å forsvare fedrelandets jord, da det ble nødvendig.

Vi får intet korrekt bilde av den bragd Eidsvollsmennene utførte, uten å ta i betraktning de forhold som gjorde seg gjeldende i 1814. Vårt land var blokkert, ernæringssituasjonen så vanskelig at den medførte direkte nød, vårt pengevesen i vill uorden og preget av stadig økende inflasjon. Det fantes ingen nasjonal, norsk bank og heller ingen garanti for at det fremtidige, selvstendige Norge ville kunne klare å dekke de statsutgifter som ville melde seg. Og mot Norge og dets ønske om full selvstendighet stod samtlige seierherrer fra Napoleonskrigen.

Vi må i høyeste grad beundre fedrene på Eidsvoll, fordi de ansikt til ansikt med alle disse overveldende vanskeligheter klarte å bevare den optimismens bølge de red på, inntil Grunnloven var brakt vel i havn. Vi vet at de var fullt klar over at uansett selvstendighet eller union, ville den tid som fulgte langt fra bli noen dans på roser verken for Norge eller nordmennene.

Under debatten om Eidsvollsgarantien for vårt pengevesen sa en av Eidsvollsmennene: ”Poesi er ett, prosa et annet”. Og årene som fulgte, skulle tilfulle vise at han fikk dekning for det uttrykk han benyttet. Et fattig folk tok til å bygge, og generasjoners slit har i akt og ære for Grunnlovens bud skapt det byggverk som i dag er vårt kjære fedreland.

Ved et jubileum som det vi feirer i dag, er det en selvfølge at vi ser bakover og betrakter tiden som var. Men som en konsekvens av det fortiden skapte, er det riktig å betrakte også nutiden og fremtiden.

Hvis Eidsvollsmennene hadde kunnet se Norge av i dag, er jeg ikke i tvil om at deres dom ville være: ”Dere har det godt, og må være et lykkelig folk. Hvor det før knapt var stier, er det nå veier. Hvor det før intet samkvem var, har dere i dag de beste kommunikasjoner. Hvor det før rådet usikkerhet, manglende beskjeftigelse og armod, har dere i dag velstand, arbeide og sosial trygghet”.

Vi er et lykkelig folk, som fra de foregående generasjoner har fått i arv et fedreland, som bygger sin eksistens på en grunnlov som gir frihet og rettferd for alle nordmenn. For det skal vi være Eidsvollsmennene evig takknemlig og minnes dem i dag og alle dager med kjærlighet og beundring.

Og vi skal bære i minnet som vårt første bud at den arv vi har fått ikke alene er en kostelig gave, men også en stor forpliktelse. Vi har til plikt å verne om denne arv, gjøre den større og bedre og uansett hvilke krav det måtte stilles til oss, levere den videre til våre efterkommere i en slik stand at vi kan se så vel de foregående som kommende generasjoner i øynene.
Vår generasjon ble satt på den tyngste prøve en gang. Vi kom igjennom de prøvelser som ble lagt på oss, og vi hadde den lykke å se vårt fedreland fritt igjen efter fem lange år. Vi vil fred, vi arbeider for fred og vi har intet høyere ønske enn fred både for vårt land og for alle land i verden.

Men jeg vet at skulle ulykken noensinne ramme oss igjen, vil det norske folk på samme måte som sist vite å verne om arven fra Eidsvoll: Vårt land og vår frihet.

Og jeg gjør Henrik Wergelands ord til mine: ”Leve friheten! Gid dens fødselsdag alltid må høytidelig erindres på dens eget Fødested!”

Jeg utbringer et leve for Constitutionen, de menns minne som skapte den og for Norges folk og land!

17.05.1964
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2531
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Svar til Marit Ekkernes i Vadsø

UNREAD_POST BmOnline » Fre Jul 21, 2017 7:09 am

Dette innlegget skrev jeg som et svar på bråket i Vadsø, jfr busskjøring og fremmedmixen, som NRK ikke vil snakke om. I god stil med Nrks FAKE news. Men her kommer svaret til en dame som arbeider for det globale helvetet i Vadsø, som ikke skjønner bæra!! Hun er Utviklingsveileder i Øst Finnmark, jeg vil heller si Under- utviklingsleder. Fellesnevneren på dem alle er at de har et kgb stempel i ræva!

Marit Ekkernes Blindbukkene har lykkes med å ødelegge HELE Norge i dette eksperimentet, det globale blodbadet. Vi har jo sett dette i Oslogryta for masser av år siden. Vi har sett det i ALLE andre land i Norden, i vesten og i Europa som vi kan sammenlikne oss med. Det er ikke en sykdom, andre steder enn i hodene på dem som har innført dette imot FOLKET i ALLE land. (dem=globalistene)

Her kan dere lese dere opp flere hakk om blindbukkene og globalistenes drøm om EN verden. http://bmonline.no/html/1world.html
Det er satan selv som står bak. Merk dere at globalistene ansetter "de beste" for at blodbadet skal skyte fart. Og dette er bare sannheten. De kalles innviklingsledere eller villfarelsens ledere og det kryr av dem i PK hverdagen, dessverre!
Bombingen og drepingen av mange millioner mennesker kommer ifra bla stortinget, hvor de så skryter av hvor snille de (vi) er som selvfølgelig skal hjelpe flyktninger som de har skapt (bak vår rygg). Hillary C og B Clinton var en del av dette, pluss de millioner av kroner overført til H C Foundation. (450 mill.) Merk dere at bomber- ikke betyr fred.

Her om Elias på barneskolen i Oslo. De måtte rømme, ja flytte bort. Hva forteller dette helvetet oss?

viewtopic.php?f=5&t=5
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2531
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Et samfunn i forfall

UNREAD_POST BmOnline » Lør Des 21, 2019 11:16 am

Dette HELVETET som vi nå har sett lenge snike seg inn i Sverige- kommer nå sigende som en stank inn i vårt land.

Jern Erna kgb Simone- gjør akkurat slik hennes Elefant Angela Merkel også gjør det- spiller blindbukk med våre verdier.

Når skal folket få henne i kasjotten, pluss moms? Hele V-H aksen er kremls tommetotter- dvs draps skvadron.


Det var flere som skjøt på Utøya [360p].mp4 [ 8.84 MiB | Vist 4626 ganger ]Svensk elgjeger.jpg
Trailersjåføren var ikke i tvil om hva han hørte fra rasteplassen ved Utøya.


Ingen vil snakke om at ansvaret for massedrapene ligger hos AP og Jens Stoltenberg, pluss PST og hele rasket de kaller domsstoler.

Alle er vel vitende om hva de er med på, nemlig å beskytte den DYPE STATEN fra skyggene i Kreml. Med andre ord har vi massemordere som ledere på mange nivå i dette landet som egentlig er rasert og ødelagt av våre politikere, politi og forsvar og massemedia- nrk, tv2 og avisene. Nå begynner oppryddingen- og President Donald Trump vet også meget om dette. Jeg har stor tro på at Trump kommer til Norge og setter fast alle bandittene i Norsk politikk, politi og forsvar like så. Guatanmo Fengselet passer utmerket til disse landsforræderne og massemorderne!

Thank you mr President Donald Trump- for taking out the deep state of Norway.

Unrg the deep state.jpg
I support the 45- President of USA to take out the RUG!!


Supporter.jpg
I`am a Trump supporter- to take out the Deep State.


Kaffen smakte utmerket :mrgreen:

Trump_3.jpg
Kaffenkoppene fra President D Trump!
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2531
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Et samfunn i forfall

UNREAD_POST BmOnline » Lør Jan 18, 2020 3:26 pm

Hvit januar

Hver første måned i året begynner å bli lik seg selv for oss nordmenn.
Det er snarbrutte nyttårsforsetter og seier i Tour de Ski – etterfulgt av et håndballmesterskap vi bare nesten vinner – med et lag fullstendig uten spor av det nye og flerkulturelle Norge.

Mye har gått som håndballforbundet har ønsket den siste tiden. Etter først å ha hatt en avgjørende og særdeles omstridt rolle i valget av Berit Kjøll som idrettspresident i høst, startet Håndballforbundet året ved å vise prinsipiell styrke ved å droppe samarbeidet med Oslofjord Arena og dets eiere – som preludium til å kunne nyte å se landslaget for menn briljere i EM-starten, foran et entusiastisk publikum i Trondheim.

Befolkningssammensetningen i Europa endrer seg markant. Håndballen forblir like statisk og mono-etnisk. Og virker i tillegg å ha det helt fint med det.Men det er ett tema sporten ikke liker og blir konfrontert med- rett og slett fordi det ikke er fremprodusert noe godt svar: Hvorfor er sporten så blinkende mono-alt-som-er? I kultur, bakgrunn og etnisitet er det norske håndballandslaget – særdeles monotont.


Ingen spillere med ikke-vestlig bakgrunn har klart å kvalifisere seg til å representere Norge på øverste nivå i håndball.

Ingen forbilder

Og ikke bare Norge, når vi først er inne på EM. Mesterskapet har aldri vært større. Men mengden spillere med bakgrunn utenfor verdensdelen er oppsiktsvekkende lav.

Befolkningssammensetningen i Europa endrer seg markant. Håndballen forblir like statisk og mono-etnisk. Og virker i tillegg å ha det helt fint med det.
Allerede i desember 2014 sa landslagstrener for de norske kvinnene, Thorir Hergeirsson, dette til VG:

– Norges Håndballforbund er et foregangsforbund på mange områder. Men vi har ikke lyktes med integrering. Ikke i det hele tatt. Når vi har såpass mange flerkulturelle mennesker i Norge, så burde det vært flere i håndballen. Vi må gjøre en selvransakelse og se hvor vi har bommet.

Selvransakelsen, i den grad den har skjedd, har så langt ikke gitt synlige resultater.

Grunnene er selvsagt mange.

Håndball er mest av alt en liten sport på verdensbasis. Og når verden kommer til oss, er det uten kunnskapen vi selv tar for gitt. Veien inn i sportens fascinerende indre har da også vist seg lenger enn vi kanskje har forutsatt. ...

Jan Petter Saltvedt


Ja, du spør om hvorfor det er så hvitt på hånball laget, når det ikke er like hvitt ellers?

Kanskje det henger nøye sammen med GOD produksjon, ja prestasjoner?

Det har ALDRI ligget i kortene å stille krav til produksjon i lys av det kvite- og det mørke da på bekostning av at alt skal bli svart-, vil ikke produksjonen akselerere, men stagnere.

Men slik er det nå en gang-. Mørket har intet i lyset- å gjøre, det er hva dette egentlig handler om- samme taktikken som med Lesbene og homsene.

Skal man rive ned det bestående- så er det bare å fortsette villmannsferden som globalistene har satt i scene via den globale krigen i verden som ingen ende vil ta?

Hvor mørket spres i rakettfart i skjul av “human rights”, mens håndballen får leve i fred pga at hånball-resultatene ikke må endres i takt med det globale helvetet på jord. Gid- flere hadde skjønt sammenhengen?

https://www.nrk.no/sport/hvit-januar-1.14863752

Mvh

BmOnline
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2531
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Et samfunn i forfall

UNREAD_POST Armend Qaushi » Lør Jan 25, 2020 8:06 am

Hagen!
https://fampo.blog.se/hagen

Nilsen!
https://fampo.blog.se/nilsen

Historie!
https://fampo.blog.se/historie

Sikkerhet!
https://fampo.blog.se/sikkerhet

PST!
https://fampo.blog.se/pst

Isis kvinne!
https://fampo.blog.se/ispst

Politistat!
https://fampo.blog.se/politistat

Informant!
https://fampo.blog.se/informant

Okkupert:
https://fampo.blog.se/okkupert

Barnevernet: Stat i Staten / Parallellstat / Fientlig Agenda..21-2030
https://fampo.blog.se/stat

UN / NWO / New Police Order
https://fampo.blog.se/un

Barr!
https://fampo.blog.se/barr

Folkedrap!
https://fampo.blog.se/folkedrap

Enligt senaste vurdering!

Stat ansatte er ikke trygge lengre ikke heller NRK og alle MSMedia som ville ha Trump bort!

Ser ut som ved den neste valget av Trump kommer at vara ryddning periode her i Norge og...

Alt gar folkets rettens vei.. til Slut!

Vi trenger mer konservatism mindre liberalism... framover!

Og vi ma ikke tillate en utvikling av en islamisk parallellsammfun i norge pa likt linja som i england og sverige..

Disse som eri statsmakt og leser denne email, har planer at bruke religion konflikt bland annet som en vapen for til slut fa pa plats Martial Law i Norge

Lodges as place of international deals and lines of dictature and control
https://fampo.blog.se/hvordan

Russia as the hidden hand!
https://fampo.blog.se/justismord

Justismord!
https://fampo.blog.se/justis

Barnevern ett pervers myndighet!
https://fampo.blog.se/historie

Word of the day: Dauntless
https://fampo.blog.se/dauntles

Qanon / Nora
https://fampo.blog.se/nora

Qanon / We the People!
https://fampo.blog.se/qanon

On Thu, Jan 23, 2020, 09:00 Dennis Bowen <nicklasbowen@gmail.com> wrote:

Orientering.

Se også denne eposts røde linje nederst.

Påstanden er at domstolen, fra tingrett til Høyesterett er korrupt. Påstanden underbygges med et sitat fra en posting på facebook av Marius Reikerås den 21. januar 2020.
___________________________________________________
#Domstol #Justismord #Korrupsjon #AgderLagmannsrett #BorgartingLagmannsrett #Høyesterett #Konstitusjon #Bedrag #Roatary #Freemason #OddFellow #MafiaStat #Øie #PST #NAV #Barnevern #Rinnanbande #Fredspris ____________ https://www.facebook.com/3317Bowen/vide ... 739393280/

Se her for informasjon.

Med hilsen
"DENNIS-SCOTT-BOWEN"
Intet skrevet i teksten over kan tolkes truende eller injurierende. Enhver slik tolkning faller på tolkerens fantasi.

On Wed, Jan 22, 2020, 13:26 Elmer Solberg <elmesol58@gmail.com> wrote:

Takk for respons Asbjørn. Eg oppfordrar dykk alle å respondere på epostar eg og andre sender, ved å velge "svar alle" slik Asbjørn har gjort, silk at alle som har solgt sjelene sine til denne ondskapens far, virkelig må forstå at dei er avslørde alle, og at det kun er eit tidsspørsmål før dei skal måtte stå til ansvar for sine handlingar, og eller unnlatenheit ved ikkje å fortella folket sanninga om den mafiaen som styrer dei alle.

Eg tenker no spesielt på alt av media, som tydeleg alle er i lomma på denne kriminelle eliten som har tatt seg til makt over oss alle. Men som dykk må forstå det heile er avslørt, og alle som støttar opp om og som har solgt sjelene sine til denne ondskapen har tapt. Det gjeld og ikkje minst terroristar som går rundt i "POLITI" uniformar, og let seg bruke til terrorhandlingar imot born og vaksne i dette landet.
Det er på høg tid at dykk forstår kva dykk let dykk bruke til, og ikkje minst konsekvensane det vil få for kvar og ein av dykk, den dagen du skal måtte stå der framfor Dommara i "Folkedomstolen" og forklare deg. Da skal du stå der aleina, utan å ha dine tungt bevepna kriminelle terroristar og kolegaer til å forsvare deg! Den dagen har dykk tydeleg ikkje sett føre dykk skulle koma nokon av dykk, eller? Men tru meg den er like foreståande. Lykke til alle med din skjebne.

Her er nokre kommentarar til denne videoen som vår broder og venn Asbjørn delte med oss. Metodebruken som vert avdekka i denne videoen, er slik desse barneranarane og andre som forgrip seg på både born og vaksne brukar for å terrrorisere oss.

https://www.youtube.com/watch?v=MdLznc7 ... qS3ZtRspMw

231Dennis Bowen, Eve Bowen og 229 andre

127 kommentarar292 delingar

Øverst i skjemaet

Nederst i skjemaet

Ann-Mari Hansen Romul Dette er langt over grensen om hva som blir spredd på Facebook av sensitive opplysninger. Bare til info så handler dette om barn, og her blir både navn i egen familie samt navn til venner og bekjente nevnt.
At barn i denne alderen blir avhørt mtp mishandling og overgrep er et ansvar man har når man jobber med å avklare hvilken forhold barn lever under. Barn er lojale, glem ikke det.

Mona Kågen Tone Henriksen Jeg har vært gjennom en hel mengde ting selv som ble sett på som "angrep fra det offentlige" men som er et angrep av private aktører, slik som barnevernet er. Visste du det?

Nederst i skjemaet

Elmer Solberg Hvem i all verden er fyren her Ola Nordmann? dette er jo helt sprøtt.

Ola Nordmann Elmer Solberg, en kriminell politimann.

Ola Nordmann Last den ned og legg den gjerne ut på din profil.

Elmer Solberg Ola Nordmann Har jeg ikke delt den ? Trodde det.

Ola Nordmann Elmer Solberghar sendt deg mail

Gunnar Virittsekk Håvik Ola Nordmann jeg og skulle fått til å laste den ned, å republisert den. Men får det ikke til.

Kan jeg og få mail?

Jørgen Arne Skjønner godt at korrupte maktmisbrukere prøver å hindre at denne grove overgrepsvideoen kommer ut.
Hvor er rettsikkerheten her?

Dennis Bowen Det er en politimann som villig voldtar barn Elmer Solberg! Slike er det i alle landets distrikter. Og de alle voldtar barn som jobb.

Øverst i skjemaet

Ola Nordmann Last den gjerne ned eller send meg din email adresse på PM og legg den ut på deres egen side, så kan ikke politiet/ skurkene få stoppet denne filmen.

Den fortjener å bli delt

Nikolai Maserati Ola Nordmann hei. Hva med å opprette eget webhotell for å dele videoer på, eller klarer skurkefantene å stenge det like fort også?
Tenker en server i utland der skurkene ikke har tilgang vil gjøre det vanskeligere for dem å slette dette?

Vidar ÑovaDecker Tessem Nikolai Maserati Hjelper gjerne med dette. Har kompetanse og servere.

Nikolai Maserati Vidar ÑovaDecker Tessem spørsmålet her er vell hvilket land serveren ligger i. Politiet er flinke på å få ting slettet fra nettet, men dem sliter med å få fjernet ting fra servere i land dem ikke har "tilgang" til?

Vidar ÑovaDecker Tessem Nikolai Maserati Cloudflare da vet de ikke hvor serveren er.

Nikolai Maserati Vidar ÑovaDecker Tessem perfekt ikke jeg som har behov av dette, men utifra hvor mange videoer som jeg ser plutselig er utilgjengelig så kan jeg iallefall se for meg to personer som har et behov av dette

Ola Nordmann Nikolai Maserati og et menneske Nederst i skjemaet

Robin Davidsen Hvem som helst med forstand, skjønner at dette er galskap. Intervjueren fisker etter argumenter for å få grønt kort til å frarøve en pappa sin datter. Dette er hva de driver på med. Sabotasje og destruksjon. Jeg er utrolig imponert over Tonje. Hun beskytter pappaen sin, som hun åpenbart er veldig glad i.

Ann-Mari Hansen Romul Robin Davidsen alle barn beskytter sine foreldre, også de som ikke skulle ha gjort det

Ann Kristin Hagerup Jenssen Manipulering. Myndighetenes - den offentlige

forvaltningens uthalingstaktikk. Styre og kontrollere, tråkke på andre. Forsøk på -og eller legge ord i munnen på barn. Presse og tappe mennesker mentalt. Det er skremmende å se hva som skjer. Folk skjønner ikke alvoret av dette før de har opplevd det selv. Offentlig ansatte som bidrar til -og utfører krenkende og undertrykkende handlinger mot barn og foreldre burde henges ut. De er farlige og svært ødeleggende for andre mennesker. https://www.youtube.com/watch?v=mAPKSZbpe-U

Turid Kavli manipulerer barn til å bekrefte overgrep. Justismord og kongens fortjenestemedalje

Ola Nordmann Denne har fått 265 delingen, antall visninger får jeg ikke opp

Mange reagerer med sintfjes men denne metoden fortsetters HVER dag, å med MANGE andre barn på godt og ondt.

For deg som slipper denne opplevelsen, hvordan har du taklet dette om det har vært DEG, DINE BARN, SLAKTNINGER, VENNER ELLER NABI...

HAR DET HOLDT MED ET SINTFJES PÅ EN POSTIT LAPP ?

o

· Otto Lund Har vært oppmerksom på denne perverse strategien via såkalte myndigheter i ca tjue år, et angrep på enkeltindivider, primært barn samt familier, og følgelig samfunnet som helhet, skape splittelse, hegelian dialectic, typisk frimurersk, kynismen er total fra kilden, enorm profitt av menneskehandel og følger av denne er motoren

Skeptic society is part of Fabian society and their secret agenda, Karl Marx's communist manifesto https://is.gd/URequa

Viser en tråd - Skeptic society is part of Fabian society and their…

Viser en tråd - Skeptic society is part of Fabian society and their secret agenda, Karl Marx's communist manifesto

Torgeir Akselsen Ola Nordmann 22,6k visninger

Nederst i skjemaet

Lars-Toralf Utnes Storstrand Dette er grovt. Fremsette mistanker paa denne maaten er baksnakkelse.

Robin Davidsen Otto Lund gjerne del

Vidar Gustad Helt utrolig..

Vidar Gustad Jeg håper denne mannen blir landskjendis!!

Audun Sagbua Vidar Gustad mistenker att han alt har tatt et fly ut av landet med ubestemt retur..

Mona Kågen Hvordan skal et politiavhør gjøres mener dere når en hel mengde barn og unge utsettes for seksuelt missbruk av både fedre og naboer, onkler og bestefedre og brødre og trenere og politi og advokater og venner av en familie og av helt fremmede?

Mona Kågen Lærere, prester, alle mulige menn fra ulike samfunnslag.

Mona Kågen Å bli avhørt grundig, er jo ikke en krenkelse. for det er jo for å få klarhet i tingene.

Det å ha blitt missbrukt er langt verre.

Mona Kågen En biopatolog som ler av det her kan vel ikke sies å være riktig god eller?

Robin Davidsen Skjønner hva du sikter til. Og jeg er enig. Det bør være et vern om barn som utsettes for vold og overgrep av sine foreldre. Og derfor trenger vi et barnevern. Men dette viser metodene som politiet anvender for å avklare kriminelle forhold begått av foreldre. Jeg synes metoden suger! Hva oppnår man med denne måten å "intervjue" barn på? Tonje viser modenhet og forstand. Hun er kritisk til intervjuer og ønsker egentlig ikke å kommentere noen ting som helst hva angår hennes forhold til pappa. Men hun er under stort press. Den voksne autoriteten forventer korrekte svar. Er dette metoden politiet benytter når de vil finne ut om et barn er blitt utsatt for overgrep på? Jeg tror ikke det. Dette er spørsmål som er konstruert for å finne årsaker til å iverksette akuttvedtak.

Mona Kågen Og så er det vel noen av de som overtar barn i en omsorgsoverdragelse som heller ikke er helt god?

Mona Kågen 21 års straff hvis skyldige synes det her er gøy. Det går jeg for.

Otto Lund Martial Arts and Peoples Council for the Protection of Children against government child abuse + http://tinyurl.com/hrd7t46

Gangstalker wars: Security industry specialist tells all, social engineering program details exposed https://is.gd/nZDJIZ…Sjå meir

Martial Arts and Peoples Council for the Protection of Children against government child abuse

Nederst i skjemaet

Otto Lund Forandringsfabrikken - Marit Sanner + https://www.youtube.com/watch?v=5DgG4SJlM08

Blogg: https://tonjeomdahl.blog/

Forandringsfabrikken - Marit Sanner

Sigbjorn Aase Hva heter den fyren der?

Tommy Bakke Høibjerg Dette har jeg også opplevd. Da jeg gikk på barneskolen. Men min retor misbrukt meg i 6 år. Jeg var 7 år til jeg var 13 år. Ingen fortjener dette

Otto Lund Breaking down the control of the Crown with Bibi Bacchus and Dean Henderson https://is.gd/fOZUqZ

2020: Time to claim back your strawname with Bibi Bachus https://is.gd/PUl9gx
-
Nå kan alle få se hvor mange som egentlig vil kvitte seg med slaveriet via stråmannen og verdipapiret fødselsattesten, følg med, vi har fått gratis eksamen

Breaking down the control of the Crown with Bibi Bacchus and Dean Henderson

Nina Kvamme Dette var rett og slett ubehagelig , stakkars Tonje

Truls Thue https://youtu.be/RD_5BVWkqi0

Norway not handling the case of a kidnapped child...innocents in Tunisia Daniel and Pelle case.

Audun Sagbua Forstår godt hvorfor Gestapo trapper opp på døra til ei nå 17 år gammel jente for å prøve å skjule dette intervjuet ved barnas hus..

Remi Sørelvmo Berisha E det LOV????
E jo helt Sjukt.
Fy fan

Audun Sagbua Remi Sørelvmo Berisha vist f... Er det IKKE LOV!!!
Derfor Gestapo dukket opp på døra til Tonje Omdahl denne uka med tillatelse fra retten om å beslaglegge hennes data og utstyr for å prøve å skjule det for omverden.

Ola Nordmann Last den gjerne ned eller send meg din email adresse på PM og legg den ut på deres egen side, så kan ikke politiet/ skurkene få stoppet denne filmen.

Den fortjener å bli delt

Audun Sagbua Ola Nordmann alt gjort og delt med ca. 100 stykk.
Så får vi se om Down Town kontoret står på døra på mandag

Kirsten Laika Schei Remi Sørelvmo Berisha nei dette er ikke lovlig.
Det er laaaangt over grensen, og avhør av mindreårige + manglende advokat gjør at dette aldri kan brukes og ikke kan karakteriseres som noe annet enn overgrep mot jenta.

Om det var far de hadde hatt inne, ville det vært annerledes.

Men denne jenta er et u gt uskyldig menneske som ALDRI skulle ha gjennomgått dette.
Dette er IKKE lov.

Nederst i skjemaet

Tom E. Ingridsønn Hva er det som skjer her?
Hvorfor er jenta under avhør av denne personen? Hva er saken før og hvorfor?
Lure bare da jeg vil dele dette men vil også ha noe mere å gå på før jeg kommentere ang hvordan barnevern farer fram. Har selv vært bareneværnsbarn og opplevd slikt svineri på sjel og sinn. Hva er historien før dette avhøret lurer jeg på.

Ola Nordmann Tom E. Ingridsønn, Tonje Omdahl har sin egen blogg Sjekk den.

Audun Sagbua Tom E. Ingridsønn forsøk på å frarøve far sine barn på grov løgn.

Vivian Justforfun Me too...

Nederst i skjemaet

Camilla Westvang Barnehuset??

Audun Sagbua Camilla Westvang barnehuset/ barnas hus ja

Jan Githmark Stakkars jente. Får si som Jesus sa. Tilgi de far, de vet ikke hva de gjør.

Nederst i skjemaet

Kirsten Laika Schei Denne jenta er heldigvis sterk....lurer på hva som hadde skjedd om det det satt et barn der som var mye reddere og gjorde som mange barn gjør, sier det de tror den voksne vil høre....de er jo alene overlatt til seg selv i møte med politi.

Men denne faren har 100 % rent mel i posen.
Jeg vet nemlig hvilke tanker som ligger bak ordene ham hadde sagt til sin datter; ikke gjør noe du ikke har lyst til, ....nemlig å lære barna å høre på seg selv, at det er lov og a de har full støtte for det.
Sa det til mine selv jeg....så de skulle vite at de hadde lov å høre på seg selv, gjøre som de følte for og VISSTE at det var full støtte å få hjemme for å stå opp for seg selv og det de opplevet som riktig for dem!!!

Denne pappaen har rent mel i posen vær trygg!

Bjørn Ka faan te oppførsel på den kaarn dær da, kor kan æ finn han å få tatt ett lite avhør((intervju) av den dær kaarn da???? Har itt hørt Makan stakars dråka da får faan...

Frid Kristiansen Gud velsigne oss alle Kor mykje Grufullt ska kjærligheten tåle

Frode Rognes Det der intervjuet tar kaka, eier ikke ord.

Børge Risnes Dette er eit avhør såkalt barnhus avhør. Dere som ikke klarer å forstå dette må søke hjelp. . .

Robin Davidsen Ja utrolig. Helt uten varsel blir hun mot sin vilje hentet inn til avhør alene. Det må være utrolig skremmende for en 13 åring? Jeg reagerer med avsky på dette. Ingen barn skal bli behandlet slik.

B R Robin Davidsen det samme som mi førstefødte, helt likt. Men der måtte det til ang overgrepssak over lengre tid av halvbroren, og mye vold fra moren, send meg gjerne videoen pr email borgerisnes@live.com men hva hjelper det med avhør på barnhus når ingen blir straffet. Men jenta har fått en behandling som er en av dei groveste overgrep saker av BV osv. . . Vær grei og ikke tagg navnet mitt med hensikt til jenta som nå er 22 år gammel og blitt mamma selv. Det tragiske oppi her er maktbruk mot at jeg ikke var en bra nok pappa. Det er så sykt att jeg gremmes av å se det som pågikk fra 2011-2013 da kreften tok meg da var ho plutselig helt fri. Håper dere skjønner meg litt. Mvh B.R

Nederst i skjemaet

Synnøve Fredriksen Hvor sykt er dette. Er dette en politimann som tar avhøret?

Richard Aasum jeg blir helt kvalm av å høre på dette her, det er grusomt å sette ei lita jenta i ei en slik situasjon. Dette er rene politiavhøret, forferdelig å snakke slik med barn.
Denne mannen skal ikke jobbe med barn, helt tydelig at han ikke kan kommunisere med barn.

Torgeir Akselsen Hva med å få sendt denne til en utenlandsk TV kanal? Så får vi vist hvilke kritiske metoder som blir brukt

Bjørn Arne Martinsen Fy f..

Richard Aasum kan noen vennligst navngi denne avhøreren? Han fortjener en liten runde avhør fra gatejuristen

Jarl Inge Sandvik Perverted hjerne på han der. Burde ikke få lov jobb mot barn da barn ikke er perverted slik han er. En far har lov dra telt tur om en vil camp osv. Men han henger seg opp i sitte på fanget og samsove. Ka syk j... Er det der?

Kirsten Laika Schei Dette er hva jeg kaller LEDENDE AVHØR / UTPRESSING!!
FYYYYY F.

Richard Aasum hun sier jo selv at hun føler hun ikke har noe valg, det vil si at barnet har blitt tvunget til dette

Reynir Ingolfsson Fy .f Denne mannen skal ikke jobbe med barn!!

Barbro Nustad Vaage Delt.

Svanhild BenedekBarbro Nustad Vaage Snakk om ledende spørsmål!

Kirsten Laika Schei Fikk sånn ekkel pedo vibb på purken der jeg....
Er han pedo tro?

Eivind Bjerkestrand Søkki taa sei æ bare...fins ikke ord..men hain derren skoilla hatt sæ ein runde me folket trur æ.

Jarl Inge Sandvik Pinlige avhør må ikke finne sted ingen er satt vitne mot seg selv.

Mona Kågen Beskytte seg selv er lov. Ved å snakke sant gjør man jo det.

Terje Teigen Rådigger svaret mot slutten ang møtet... «jeg hadde jo ikke noe valg» smart jente.. og håper de snart fjerner fiskere fra sånne stillinger... vrir og vrenger på alt som blir sagt..ja jeg vet at mange barn er overbeskyttende når det kommer til foreldre.. men måten ting blir gjort på er jo helt horribelt

Bjarte Birgerson Klausen Etter min mening så blir selve dette intervjuet et overgrep. Dette er så sykt å høre på at jeg ble kvalm av personen som spør og håper på negative svar. Om ikke dette er en kriminelt handling, så er det ingenting som er kriminelt. Jeg håper at det går bra med denne jenten, etter dette ufyselige Gestapo avhøret .. fy faen!

Christer Sverre Snakk om umoralsk projisering. Finnes bare en voksen , innsiktsfull person i videon her.
Med ynskje om ein velsigna og fin dag til dykk alle.

Med venleg helsing

Elmer

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Medlem av FAMPO (Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)

ons. 22. jan. 2020 kl. 01:08 skrev Asbjorn Nilssen <nilssen.asbjorn@gmail.com>:

Norge i dag:

https://www.youtube.com/watch?v=MdLznc7 ... qS3ZtRspMw

On Tue, 21 Jan 2020 at 23:33, Elmer Solberg <elmesol@online.no> wrote:

La oss referere til et hefte vedrørende 22 Juli Profetien av Jerremy Hoff. Et brudd i muren 6 profetier forut for 22 Juli. Hvor Jan Willem van der Hoven, sier på side 150:

"Norge kommer til å bli delt. Dere kommer til å måtte betale deres pris....Denne boken er Guds siste advarsel til Norge. Hører dere hva jeg sier? Det kommer ingen flere advarsler. Dette er den siste. Enten så kommer dere til å bli ødelagt, eller så tar dere Norge tilbake!...Hvor mange ulykker må komme deres vei? Vil dere at Putin skal komme ned til Trondheim å dele landet deres, fordi dere har sørget for å dele Israel gjennom Oslo-avtalen?.... Norge og Israel står nå ovenfor den samme trusselen. Norge står i fare for å bli delt av Putin, og Israel står i fare for å bli delt av onde islamistiske krefter."

Videre står det:
"Mine venner, det er på tide å gå på våre knær for Norge. Vi har alle og særlig dere ledere , et ansvar for å støte i basunen og advare folket. Ellers kan vi ende opp med blod på våre hender (Se Esekiel 33) Må vi alle frykte Gud mer enn vi frykter mennesker."
Og kven veit. Kan hende har dei sine folk infiltrert på innsida i heile vår forvaltning. Mykje tyder på det.

Vasilij Mitrokhins arkiv har gjort disse kjent for verden.

1. KGB agent- JAN- Einar Gerhardsen, AP
2. KGB agent- Jurij -Thorbjørn Jagland, AP
3. KGB agent- Mono Gunnar Bøe, AP i EGs regjering.
4. KGB agent- Martin- Jonas G Støre, AP
5. KGB agent- Steklov- Jens Stoltenberg, Ap
6. KGB agent- Simone"Statsministerens kontor": Erna Solberg H.

https://www.youtube.com/watch?v=5y51jRa ... boKZNBbYIY

https://arcticfreespeech.wordpress.com/ ... 1Zm43vwurY

Og nå når dere alle vet dette. Har dere fortsatt tenkt å neglisjere det ?

Eg håpar dykk alle forstår at det har lite føre seg å Angripe "budbringeren" putte oss inn i psykiatrien, eller i Fengsel slik denne bermen gjorde nå i sommar den 16.07.2019. Der de holdt meg vartetektsfengsla i nær 2 månader etter først 2 døgn på glattselle. Detter for ikkje å ha gjort noko anna enn å havda min rett til å forsvara meg med det eg har for handa , om eg vert attakert av terroristar ikledd "POLITI" uniformar i min eigen heil.

Eg har sete og sett på ein del epostar som eg sende dykk i perioden før det skjedde. Eg hadde og ein samtale med Unni Gunnes den ansvarlege for politiavdelinga ved Justisdepartementet, ca 3 veker før dette terroråtaket. Det til trass, så evna dei ikkje å hindra dette terroråtaket. Det betyr berre ein ting. Anten så har statsrådane våre inga kontroll på individer i forvaltning, og eller så er dei vel vitande om det som skjer, og dermed medskuldige.

Det er utruleg at dei i det heile vågar å drive å terrorisere meg og andre på denne måten etter alle varlsingane mine / våre.

Eg ber om forståing at slike testanda kan vi ikkje akseptere.

Og kvar ansvaret ligger veit vi og alt om. Det er nemleg på alle som inngår i storting og regjering, eller Kongen i statsråd om dykk vil. Sjølvsagt saman med deira underordna i forvaltninga, som begår all terroren imot oss individer i Det Norske Folk.Med Venleg Helsing


Elmer

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Medlem av FAMPO (Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)
Armend Qaushi
 

Re: Et samfunn i forfall

UNREAD_POST Er dette Sverige » Tor Apr 02, 2020 10:04 am

Har du någonsin undrat varför EU har öppnat sina yttre gränser vidöppna så att horder av muslimska flyktingar kan flöda fritt över våra gränser?
av Thomaz Wiberg
Har du någonsin undrat varför EU har öppnat sina yttre gränser vidöppna så att horder av muslimska "flyktingar" kan flöda […]

Läs mer av inlägget
Thomaz Wiberg | 1 augusti, 2017 kl. 23:45 | Kategorier: Krönika, Politik, Religion | URL: http://wp.me/p8o7sp-RT
Kommentera Se alla kommentarer

https://rosatraktor.com/2017/09/28/har- ... /#comments


Ändra e-postinställningar i Notiser.

Kan du inte klicka på länkarna? Kopiera och klistra in följande URL i din webbläsares adressfält:
https://rosatraktor.wordpress.com/2017/ ... a-granser/
Er dette Sverige
 

Re: Et samfunn i forfall

UNREAD_POST Justismord i Norge » Tir Jul 28, 2020 7:48 am

Gunnar Hultgreen
Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter
logo
image: TV-tips som tar deg på drømmeferie
TV-tips som tar deg på drømmeferie
Seks år etter at Oslo-mannen ble anklaget av sin forhenværende samboer for grov mishandling av deres felles sønn, har Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker opphevet dommen og gjenåpnet saken.

- Etter at samboerskapet var over, hadde vi en avtale om delt omsorg, men da det ble sabotert kontaktet jeg advokat, forteller mannen til Dagbladet.

- Et helvete
- Da startet helvete. Jeg ble anklaget for å ha mishandlet sønnen min. Oslo tingrett i 2015 og i Borgarting lagmannsrett i 2016 dømte meg til fengsel.

- I dag, seks år etter at jeg ble anklaget har Gjenopptakelseskommisjonen endelig opphevet dommen, sier mannen.

Med tre mot to stemmer har kommisjonen opphevet dommen, og henvist saken til ny behandling lagmannsretten.

- Det er dokumentert at det ble fabrikkert falske bevis mot meg, hevder mannen.

Spørsmålet er nå om politiet i Oslo vil gå i retten og legge ned påstand om frifinnelse, eller om de fortsatt ønsker å få mannen straffet. Gjenopptakelseskommisjonen har sendt saken til ny behandling i lagmannsretten.

Mannen nye samboer, som er ansatt i Oslo-politiet, varslet om saken. Men hennes varsler om et justismord, ble avvist av både etterforskerne og domstolene.

Etterspill
Dagbladet er kjent med at en av topplederne i næringslivet i Norge engasjerte seg i saken, og henvendte seg til politiet i Oslo.

- Saken vil få et juridisk etterspill. Jeg skal sammen med min forsvarer, advokat John Christian Elden, vurdere søksmål mot ansatte i politiet. Riksadvokaten har tidligere gitt en politileder bot i saken, sier mannen.

Mens han var under politietterforskning, anmeldte mannen sin tidligere samboer og hennes venninne for falsk forklaring. Denne saken ble etterforsket av politiet på Romerike, og ble henlagt.

- Min opplevelse var at politiet trodde på påstandene mot meg, fordi min ekssamboer hadde en høytstående posisjon i samfunnet, sier mannen.

Mangelfull etterforskning
Mannen som både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett fastslo hadde mishandlet sønnen, har anmeldt flere tjenestepersoner i Oslo politidistrikt for deres involvering i etterforskningen mot ham.

Konsulentfirmaet PwC – som har gransket saken – har konkludert med at etterforskningen var preget av en rekke alvorlige mangler.

- Jeg har ikke hatt kontakt med barn mine på mange år. Nå håper jeg at forholdet kan normaliseres. Dette har vært seks svært tunge og vanskelig år, sier mannen.

- Verkebyll
Advokat John Christian Elden er godt fornøyd med Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse om gjenåpning av saken.

- Vi er glade for gjenopptakelsen. Denne saken har vært en verkebyll for rettssystemet særlig etter at varsleren i Oslo politiet kom på banen og saken ble gransket. Mange i systemet har argumentert for at domstolene og politiet ikke gjør feil. Det kan diskuteres, sier Elden.

Bistandsadvokat Andrea Wisløff ikke å kommentere kommisjonens avgjørelse før hun har fått drøftet saken med sin klient.
Justismord i Norge
 


Gå til Stasi- agentene i Regjeringene

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron