Et samfunn i forfall

Nå er det kommet oss for ørene at vi har landsforrædere i regjeringen. Men det er ikke bare i AP. Hele veien er det gjennomsyret av "kreft." Fremmede makter styrer Fedrelandet, og disse personene vi snakker om skal til-snakkes, ikke fremsnakkes!!
Forumregler
Nå må det norske folk ta tak, kast stasi-spionene i kasjotten og få de dømt etter sine egne metoder.
KGB-avhopperen Vasilij Mitrokhin og den britiske historikeren Christopher Andrew lagde en bok om KGB i bl.a. Norge.

Var Einar Gerhardsen en landsfader?

Du kan velge 1 alternativ

 
 
Vis resultater

Et samfunn i forfall

UNREAD_POST BmOnline » Tor Nov 06, 2008 11:21 am

Hvis noen lurer på hva det er som skjer i Norge, ja det er bare begynnelsen på nedturen.

Siden 60 tallet så har vi hatt såkalte "hallelujatilstander" i dette landet, olje og masse griske individer, les grådige politikere. Hva er fellesbenevnelsen på disse folkene, våre riks og delvis ledende politikere? Jo, overgripere er betegnelsen på nesten samtlige, fordi den som tier, samtykker. Overgrep mot folket, Grunnloven, dens ånd og prinsipper.
Innført nye lover som klart strider imot vår Grunnlov- uten å ha tatt folket med på råd. Trodde du at NRK var en nøytral part? Å laaangt ifra- de verste svikerne finnes i NRK, fordi de gjør det med overlegg- akkurat slik stortinget gjør det.
Merk dere at nordmenn må betale NRK lisens for å bli programmert, ser dere rene propagandamaskin, intet annet ja for KGB og den gamle slasken Stalin- som startet det hele. Nrk spiller kun 17. mai sanger og julesanger for å lure folk, intet annet.
Hva er det som skjer inne på dette Stortinget?

http://bmonline.no/html/stortinget.html
Har du noen gang tenkt over det?
Har du fått med deg at de har et hemmelig kartell på stortinget?
Vår ukjente Krigshistorie, av Jendal Antonsen, Narvik.


Jendal Antonsen fra Narvik skrev en bok som du kan lese mer om her. Han var med i krigen i Narvik og var ombord i Panserskibet Norge, ps Norge. PS Eidsvoll var også i Narvik på samme tid. Men så skal du se, like før krigsutbruddet den 9. april altså en uke før, var begge skipene oppe i Tromsø. De fikk da en melding fra den norske Regjeringen om å dra ned til Narvik for å FORSVARE tyske interesser. Tenk det, tenk det,
så NAZI-infisert var den norske Regjeringen.

Alt som kunne krype og gå innenfor disse veggene hyllet ADOLF HITLER og hans regime.
Likeså nedkjempet General Fleischer nazistene i Narvik, slik at nazistene måtte ha rømt til Sverige, om ikke den norske regjeringen faktisk kapitulerte. Tenk det.

Nazistene var slått ut, og den norske regjeringen kapitulerte, det er bare å notere seg. Nazistene kunne ikke gjøre motstand mot den norske krigsinnsatsen. Men pga den nazivennlige norske regjeringen som kapitulerte, kunne derfor nazistene heise flagget i Narvik, hvor nordmannen og nazisten Oberst Sundlo hjalp til. Den dag i dag har ikke folk i Narvik glemt stornazisten, hvor han bodde, i dag kalles forræderhaugen- like ved sykehuset i Narvik. Skjønt de har gjort det også om til en bakgård. (Sykehuset)
Alle som skal opereres sendes til Harstad eller Tromsø. Kun plasterlapper i Narvik i dag.

Så ille fatt var det i regjeringen 1940. Om det overhodet kunne finnes noen nazi-svin i Norge, ja så var de vel etablert i toppsjiktet innen politikk og næringsliv i Norge på denne tiden. Les Norsk Hydro. Nazisten Oberst Sundlo ble frikjent under svikeroppgjøret, tenk det- utrolig!
Og i Narvik trakk de allierte seg ut av kampene uten at de norske soldatene eller General Fleischer fikk viten om dette. Fleischer ble utkommadert til å følge HM Kongen fra Norge til England under rømmingen. Så ille fatt var det i AP-regjeringen på den tiden, og det har det sannelig vært siden.


Så dere ser at det var ikke Knut Hamsun som var "syk", nei- sannheten er- det var våre politikere. Men det vil ingen si høyt.
Hamsun var ingen nazist, han var blitt lurt av noen "edle" nordmenn til å tro at dette var nasjonale verdier. Så ble Hamsun brukt av disse landsforræderne. Og dette var det stikk motsatte, det fikk Hamsun erfare etter å ha vært i Tyskland. Ser dere, allerede da var Ape-kattene anti nasjonale svin, med andre ord nazi svin. Akkurat det samme som i dag, ser dere? Og så kaller de alle andre å være det- som med Hamsun- samme metoden.

Da Hamsun var nede og besøkte Hitler, han ble kjeppjaget ut fra det selskapet. Så de dåsemikklene som hevder at Hamsun var nazist, det var ikke Hamsun, men dem selv som var nazisten. Mange ungdommer i Norge ble puttet inn i fengsel, fordi de stod på en liste over nazister. Men hva med dem som var gamle nok til å vite hva de drev på med, de som lurte både unge og gamle? Våre rikspolitikere? De skulle virkelig ha blitt satt på glattselle, om noen! Og det var bl.a. Einar Gerhardsen pluss Johan Nygaardsvold og Jens C Hauge, som skulle hatt en kule om noen, da sistnevnte tok livet av flere gode nordmenn som kjente til statskuppet i 1940.

Sitat fra Astrups hjemmeside om krigen:

Generalstaben ville ifølge Hamar Arbeiderblad 23. april 1947, kapitulere betingelsesløst, da vi hadde ikke noe å forsvare oss med. General Gøgvoll på Hamar uttalte, at vi manglet våpen, stridsvogner, panservern, luftvern, ammunisjon, sambandsutstyr, klær og øvelser.

Kommentar bmonline: Dette er da løgn, fordi General Carl G Fleischer kjeppjaget nazi svina oppe i Narvik inn i Sverige- og derfor kapitulerte nazi svina i regjeringen. Tenk det. De gjorde det med vilje. Fleischer slo nazi svina i støvlene. Det var INGEN grunn til å kapitulere- men det var planen, å legge Norge under Russland.


Dikteren Knut Hamsun skrev i Aftenposten (ukjent dato). ”Den (regjeringen) gav Ordre til Mobilisering. Den visste at vi ikke hadde noget at berge oss med overfor nogen. Men den gav ordre til Mobilisering og rømte”. Hamsun ble tiltalt som forræder for oppropet, men ikke biskopen. I 1940 var det mange som delte Hamsun og biskopens oppfatning. Generalstaben ville, i følge Hamar Arbeiderblad 23. april 1947, kapitulere betingelseløst. General John Høgevoll uttalte. ”Vi manglet våpen, stridsvogner, panservern, luftvern, ammunisjon, klær og øvelser”. General Høgvoll ble heller ikke tiltalt for sitt utsagn. Den over 80 år gamle forfatteren, Hamsun, var så ”farlig” at han etter den tyske kapitulasjon i 1945, ble hentet av væpnede vakter, og uten lov og dom satt i fengsel. I følge Arne Skjeflo`s redegjørelse, ble Hamsun overført til en Psykiatrisk klinikk hvor han ble pint og fornedret av professor Langfelt. Diagnosen ble konstruert (i samråd med statsminister Gerhardsen) til varige svekkede sjelsevner". ” Hamsuns siste bok, ”Paa gjengrodde stier” (1949), bekrefter at det i alle fall ikke var Hamsun som hadde varige svekkede sjelsevner. Hamsun ble knekket av den samme makteliten som knekket Harry Lindstrøm i Kings Bay saken 25. november 1962.

Dagbladet av 10. 09. 98 skrev følgende: Det var statsminister Einar Gerhardsen og justisminister O.C. Gundersen som selv "på en diskrè måte" bestilte den rettspsykiatriske observasjon av Knut Hamsun i 1945. Det fremgår av et ikke offentliggjort referat av et møte mellom regjeringsmedlemmer og konstituert riksadvokat Sven Arntzen. Opplysningene viser at den psykiatriske undersøkelsen av Knut Hamsun etter krigen, var politisk motivert og bestilt på høyeste nivå av regjeringen. I dag forteller Langfeldts sønn, Knut Langfeldt at også Hamsuns diagnose var bestilt fra regjeringen. Det notat jeg (journalist Andreas Wiese) sitter på er konstituert Sven Arntzens private notater fra et uoffisielt møte med statsministeren den 2. desember 1945. I notatet står at konklusjonen på møtet var at konstituert riksadvokat skulle henvende seg til retten med en anmodning om at det ble fortatt en mentalhygiensk observasjon av Knut Hamsun. Hensikten var det sterke ønske om ikke å blamere Norge med at en av landets store diktere var landssviker.

I landssvikretten ble Hamsun ikke bøtelagt, (var ikke medlem av NS) men dømt etter ugyldige lover fabrikkert i utlandet i strid med Grunnloven, til en erstatningsgjeld (ulovlig pengeinndragning) på kr. 350.000.- til statskassen for den "skade" han hadde forvoldt landet ved sine verbale utsagn til fordel for tyskerne. Hamsun nyttet, som alle andre, sin menneskerett til å gi uttrykk for sine meninger selv om de var upopulære. I diktaturstater er slike holdninger straffbare. Var ikke Norge et demokrati? Hva med alle de andre, og biskopen, som bedrev større bistand til fienden enn Hamsun?

http://www.astrup.krigshistorie.net/forspillet.htm


Men hvorfor ble ikke den politiske ledelsen i Norge på denne tiden kartlagt? Jo, nettopp fordi det var disse quislingene, brunstripete politikerne som hele tiden dro i snørene og la dagsordenen på denne tiden. Bukken og havresekken, kan du godt si.

Det hadde seg slik at da den dagen opprann hvor nazistene tapte terreng under krigen, da kjente de ikke Hitler lenger, våre rikspolitikere. De var plutselig blitt gode nordmenn, tenk det.
Disse var det som skulle ha vært skutt flere ganger og puttet inn!
Men så skjedde det at da PS Norge og Eidsvoll ankom Narvik Havn den 8. april om kvelden, ikke hadde dagslys til å se omstendighetene i havna. Der lå nemlig et gammelt tysk hvalkokeri, en skute som het Jan Wellem.
Denne var blitt ombygd til troppeskip, noe ingen norske visste om. 2000 mann var ombord og det var akkurat kommet ned fra russlandskysten utenfor Murmansk og hadde fått feil på luft condisjoneringsanlegget ombord, slik at soldatene i lasterommet var blitt sjøsyke, slik at de returnerte til norsk farvann. Fra Finnmark satte de kursen mot Narvik havn hvor de kom dit en dag før våre krigsskip fra den 1. verdenskrig, ankret opp. Her kan du lese om boken til Jendal Antonsen,
http://bmonline.no/html/grini44.html Mens begge våre gamle krigsskip fra den 1. verdenskrig lå i Tromsø i slutten av April 1940, så fikk de beskjed av regjeringen om å dra til Narvik for å forsvare, beskytte nazistenes interesser i Narvik. Det viser oss hva som "bodde" i Regjeringen.
Du får også lese om hva Einar Gerhardsen bidro med, han var på ingen måte noen landsfader, historien må skrives helt om i dette kapitlet fra andre verdenskrig og frem til i dag. Nordmenn er blitt hold for narr. En rett fremstilling av krigshistorien har vært, og er forbudt av AP. I et hemmeligstemplet dokument fra 1950, kommer det fram at Einar Gerhardsen var villig til å gi bort Finnmark til Russland om nødvendig. Det forteller oss hvem EG var.

http://www.dagbladet.no/kultur/2006/06/25/469826.html
Kopi av dagbladets artikkel her:
Forbudt krigshistorie
Filmskaperne Ingerid Hagen og Jon Jerstad fastholder at dokumentarfilmen «Krigshelt i utakt» presenterer en historieoppfatning som er blitt fortiet i Norge fordi den truer den autoriserte versjonen, skapt av folk i motstandsbevegelsen. Dokumentarfilmen, der blant andre Svein Blindheim medvirker, blir sendt på nytt av NRK Fjernsynet i månedsskiftet august-september.

Ingerid Hagen Historiker og dokumentarfilmmaker
Jon Jerstad Dokumentarfilmregissør

FORSKER Jorunn Sem Fure hevder i sitt innlegg i Dagbladet den 11. juni at programmet «Krigshelt i utakt» kommer med gammelt nytt om krigen. Det kan hende Svein Blindheims versjon av krigen og motstandskampen er gammelt nytt for historieforskere i sine elfenbenstårn, men for en vanlig TV-seer vil Blindheims vitnesbyrd by på mye nytt. Ikke minst for nye generasjoner som er lei av helte- og skurkversjoner som lyder hule og kunstige. «Krigshelt i utakt» fikk 40 prosent seeroppslutning onsdag 14. juni på tross av at programmet ikke var forhåndsannonsert. Hvorfor? Det har sin åpenbare forklaring i at mye av det som kommer fram i programmet lenge har vært ansett som forbudt historie og derfor ikke vært fremstilt i lærebøkene. På mange måter er «Krigshelt i utakt» en historiefremstilling som truer den autoriserte versjonen, skapt av folk i motstandsbevegelsen og historieforskere som har gjort karriere på den kalde krigens fiendebilde.

Historikernes oppgave bør være å forvalte kunnskapen om fortiden med et kritisk blikk og ikke være museumsvoktere. Til tross for ny kunnskap om krigstiden, kan denne oppgaven ikke ha vært utført skikkelig, all den tid svart/hvitt- bildet om gode og dårlige nordmenn fortsatt rår grunnen. Blindheims fortelling formidler derimot en ny forståelse av krigen og etterkrigstiden, en forståelse som kan bidra til å myke opp og nyansere den tradisjonelle svart/hvitt-tenkningen. Er det ikke dette Fure selv er opptatt av - selv om hun later til å argumentere mot seg selv i sitt innlegg.

I DEN GRAD fremstillinger som Blindheims versjon har nådd ut til omverdenen tidligere, har de enten blitt fortiet eller blitt stemplet som useriøse. Mange historikere har nok derfor funnet det opportunt å unngå problematiske sider ved krigshistorien av hensyn til videre karriere. Det finnes dessuten mange måter å straffe de som forsøker å sette i gang en konstruktiv revideringsprosess. Fures påstand om at ingen journalist eller historiker i fredstid er trukket for retten p. g.a sine oppfatninger, er derfor langt på vei uriktig.

I 1948 utga major Oliver H. Langeland, sjef for Milorg D13 under krigen, boka «Dømmer ikke». Her kritiserer han regjeringen Nygaardsvolds opptreden i tiden før og etter 9. april 1940, og tar til ordet for riksrett mot regjeringsmedlemmene for å fastslå ansvaret i 1940 som et nødvendig ledd i rettsoppgjøret etter krigen.

Langeland er svært kritisk til den form og omfang oppgjøret fikk, hvor selv passive NS-medlemmer ble straffet. I boka offentliggjør han en rekke dokumenter som viser blant annet hvordan fremtredende embetsmenn, som ikke var medlem av NS, tilpasset seg og samarbeidet med den tyske okkupasjonsmakten og NS-myndighetene de første krigsårene. Mange av disse fikk sentrale posisjoner etter krigen, blant annet justisminister O.C. Gundersen (Ap) i årene 1945- 52. Boka ble raskt inndratt av myndighetene, og Langeland ble truet med rettslige tiltak. I ettertid er boka mortifisert og Langeland gjort til en ikke-person.

Teologen og journalisten Marta Steinsvik utga i 1946 en pamflett med tittelen «Frimodige ytringer» hvor hun retter sterke angrep på rettsoppgjøret og behandlingen av landssvikdømte i fengsler. Hun ble også truet med rettslige tiltak, vant fram, men er etter sin død gjort til en ikke-person. Svein Blindheims mangeårige kritikk av den autoriserte versjonen av krigshistorien har også møtt betydelig motstand og ikke gått upåaktet hen.

FORSKER Fure mener det er historiefaglig svært problematisk å hevde at Quisling ikke hadde noen rolle i det tyske angrepet og henviser til biografiene av Oddvar Høidal og Hans Fredrik Dahl.

Den franske krigshistorikeren François Kersaudy har imidlertid kommet fram til et annet resultat. Ifølge ham ble Quisling satt helt utenfor de tyske planene mot Norge. Når en kjent fransk krigshistoriker ved Sorbonne-universitetet i Paris, som inngående har studert forspillet til 9. april, kommer fram til det motsatte resultat, hvorfor har da ikke norske historikere tatt hensyn til dette?

Kersaudys bøker «Kappløpet om Norge» og «Vi stoler på England» som ble utgitt for over 10 år siden i Norge, viser dessuten at det var vestmaktene med Churchill i spissen som trakk Norge inn i krigen. Dette perspektivet har heller ikke kommet tydelig fram i den autoriserte versjonen i ettertid, men vært tidd i hjel. Fure er jo selv opptatt av å fremheve at historieforskning alltid innebærer en stadig revidering av tidligere oppfatninger. Gjelder ikke dette forskningsresultater fra utenlandske historikere?

DET ER LITEN TVIL om at det var Arbeiderpartiet som forhindret en riksrettssak mot regjeringen Nygaardsvold etter krigen. Professor Magne Skodvin og hans etterfølgere har senere unnlatt å kritisk vurdere forholdene rundt hendelsene før og etter 9. april 1940. Et annet eksempel på røyklegging, som Fure også påpeker, er mangelen på systematisk vitenskapelig fremstilling av det økonomiske samarbeidet, selv om temaet nå begynner å bli drøftet av mange historikere. I den forbindelse kan likevel nevnes at flere forsøkte tidlig å ta det opp, blant andre Helge Krogh og Nils Kåre Dahl. De ble begge truet med rettslige tiltak. Terje Valens «De tjente på krigen» i 1974 ble motarbeidet og en lovende historikerkarriere ble stoppet.

Videre kan nevnes dr.philos. Lars Borgersruds vektige forskningsbidrag om de norske kommunistenes krigsinnsats, også motarbeidet i mange år. Borgersrud har søkt utallige forskerstillinger opp gjennom årene. Han er et meget godt eksempel på en kritisk forsker som har opplevd alt fra yrkesforbud til trussel om rettssak. Han har aldri oppnådd vitenskapelig avansement, enda mange vil regne han som Norges fremste krigshistoriker.

Fure anklager oss videre for å ikke differensiere motstandsbegrepet godt nok. Vi ekskluderer dermed i hennes øyne den langt viktigere formen for motstand som holdningskampen var under krigen. Hun glemmer imidlertid selv å skille mellom ideologisk holdningskamp og militær motstandskamp. Vi snakker om militær motstandskamp.

FRAM. TIL sommeren 1944 var sabotasje som kampmiddel forbudt i Milorg. De som drev sabotasje før den tiden var de norske kommunistene eller enkelte nordmenn i britisk tjeneste. Etter krigen er dette perspektivet blitt borte. Fures påstand om at holdningskampens erfaringer skapte «en langt mer konsolidert tilslutning til demokratiske verdier enn tilfellet var før krigen» er dessuten ytterst problematisk. Hvordan måler man det? Arbeiderpartiets lange dominans i partipolitikken innebar forfølgelse av personer med alternative stemmer. Lund-kommisjonen avdekket jo nettopp dette. Svein Blindheims skjebne er et eksempel i så henseende.

Det viktigste må være å få alle fakta på bordet, uavhengig av hvilken side man representerte under krigen. Først da kan man begynne å snakke om ærlighet, sannhet og modenhet i omgang med egen krigshistorie.

Fhv Statsminister Gro Harlem Brundtland ikke likt av nordmenn en eneste gang!
Les mer om GRO og AP, hun vant aldri noen valgseier, nordmenn hatet henne kort og godt. Gro, statsministeren uten en eneste politisk valgseier!
http://www.vgb.no/6048/perma/29511/

http://bmonline.no/html/apdok.html
Sønnen sa om sin mor GHB, "At hun var en psykopat og faren en dott."

Mer om AP, og Jens Chr. Hauge her:

http://www.oevrebotten.com/

Sannheten er at det i dag fremdeles er de samme negative nazi-kreftene som styrer dette landet. Bare se hva Europabevegelsen drømmer om! Et nytt nazi-regime innen EU. Dette er det nye babelske tårnet i vår tid. EU er intet annet enn det NYE DDR- forskjellen er bare at det nå er millioner av russefanger med en ny og værre mur. Schengen. Ser dere?

NEI, til Nazi- kgb-regimet- EU!
Forkast samtlige individer på dagens Storting, de er nazi-infisert og jobber iherdig imot norges Grunnlov av 1814. Merk dere disse hederlige politikerne av i dag, som vil ha vekk Norges Grunnlov, bl.a. Eivind Smith som underviser våre "søte små" i dag i jus for vatikanet.
http://grunnlovens-vektere.com/html/grlovny.html

Nazi-regimet er like farlig om det er fra Stalin eller Adolf Hitler.
Nå var det Stalin som hadde lagt et jerngrep over Norge.
Hvis noen tror at den kalde krigen er over, glem det. Den er i full sving!

Hva de egentlig driver på med? Jo, de skal ha oss inn i nazistenes røverhule, Vatikanet og EN VERDEN. Les globalisering, som er vinglepetter hos de fleste av våre rikspolitikere. Sjefsvingleren selv, er Thorbjørn Jagland. Han er solgt!
Og hvem er egentlig paven? Er han en god kristen? Nei, denne paven var nazist under ww2. Den forrige var likeså også en nazi-yngel, Karol Józef Wojtyła.

Les mer:
http://bmonline.no/html/1world.html Merk dere at nettstedet var oppe og gikk i 2011- men da jeg begynte å poste linken i innlegg, så forsvant den akkurat som den gjorde det i 2005 da jeg postet den på Landsforræderi.no.
Men dette supperådet av landsforrædere er registrert i Brønnøysundregistret. Men jeg har en tro kopi av siden- til beskuelse for den nyskjerrige leser. Du kan ikke tro hvor frekke, korrupte og freidig disse globale destruktive kreftene er. De har brukt våre skattepenger for å avvikle oss som en trygg nasjon.- Følgelig må dette få følger for de involverte, en riksrettssak og intet mindre, jfr Straffelovens § 330.

BmOnline

ps:
Her er "supperådet" i enverden.no. Se hvilke "fine" damer og herrer som er blitt solgt:

Verv
Navn
President
Oberstløytnant Elisabeth Sveri
Visepresident
Politisk rådgiver Knut-Roger Andersen
Rådsmedlem
Tidl. stortingsrepresentant Bente M. Bakke
"
Student Knud Edmund Berthelsen
"
Advokat Leon Bodd
"
Oberstløytnant Britt Tove Berg Brestrup
"
Rektor Anne Brynildsrud
"
Stortingsrepresentant Odd Einar Dørum
"
Seniorforsker Asbjørn Eide
"
Klinikkleder Britt Ingeborg Eide
"
Professor Edel Odny Elvevoll
"
Advokat Trond Vegard Sagen Eriksen
"
Lars Finstad
"
Bydelsleder Elin Horn Galtung
"
Tidl. stortingsrepr. Ingvald Godal
"
Professor Arnfinn Graue

"
Direktør Knut Gussgard

"
Helsedirektør Lars E. Hanssen

"
Seniorforsker Sverre Lodgaard
"
Oberst Kristin Lund
"
Stortingsrepresentant Inge Lønning
"
Statsviter Tom Espen Møller
"
Trond Nordahl Pedersen
"
Student Eivind Vad Petterson
"
Oberstløytnant Egil Sandberg
"
Avdelingssjef Kaare Sandergren

"
Stortingsrepresentant Jan Tore Sanner
"
Pensjonist Rolf J. Schoder
"


Professor Jarle Simensen
"
Tidl. stortingsrepr. Gunnar Skaug
"
Gunnar Tore Stenseng

"
Tidl. utenriksminister Thorvald Stoltenberg
"
Statsviter Ingvild Næss Stub
"
Generalløytnant Martin O. Vadset
"
Studieleder Grethe Vernø
"
Rektor Vera Welle

Og her ser dere samarbeidsglobalismens verste ansikter:

http://www.global.no/partnere
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2042
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord

Re: En hel verden i forfall

UNREAD_POST BmOnline » Søn Jun 07, 2009 9:33 am

Her er en side om en dreamer...

en hel verden i forfall:

http://www.networkmarketing.no/

Merk dere at denne verden var det Adolf Hitler ble betalt av bl.a. amerikanerne for å utføre med våpenmakt.
Og Wallenberg brødrene i enskilda banken i Stocholm; merk deg at globalistene sier at Sverige var nøytralt under krigen, GLEM DET!
http://bmonline.no/html/nazipro.html

Og nå skal de samme gjøre det med list og lempe...bak vår rygg...


BmOnline
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2042
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord

Re: Et samfunn i forfall

UNREAD_POST BmOnline » Tir Sep 29, 2009 1:33 pm

Når Norges Lover blir ignorert.

"Det er staffbart å jobbe for å få Norge inn i EU", leser jeg.

Her menes selvfølgelig § 83 i Straffeloven der det heter at med fengsel fra 8 år til 21 år straffes den som bevirker eller medvirker til at Norge eller deler av Riket kommer under fremmed Herredømme eller innlemmes i annen stat.

Denne paragrafen bør ikke bare gjelde de som arbeider for å innlemme Norge i EU, men også i forhold til fremmedinnvandringen! Grunnlovens § 1 må sees i sammenheng med Straffelovens § 83 også når det gjelder avhendingen av Norge, nordmenns fedreland og nasjonale hjem! Jonas Gahr Støre snakker om det store "vi" som han ser for seg som fremtidens multietniske Norge. Der vil nok nordmenn være en glemt minoritet. Jeg takker Nei! til Støres "store vi"!!
Så har vi også Straffelovens §330, som sier at det er forbudt å avlegge ed i tilsluttede foreninger som kommer i konflikt med statsforvaltningen. Og akkurat her rammes samtlige av stortingsrepresentantene som er med i den ulovlige Europabevegelsen inne på stortinget.

Så hvorfor skjer ingen ting når Loven brytes, blir det spurt? Jo, fordi samtlige er med på å bryte ned nasjonale interesser, å gi bort landet vårt til fremmede makter.

De som skulle se etter at landet styres etter Grunnlovens ånd og bokstav synes å gi blanke i lover som de er enige om at de skal gi blaffen i. Dermed er der ingen som når frem med klager, for der finnes ingen reell klageinstans. Politiske miljøer, og andre maktmiljøer i samfunnet, koker så godt sammen at ingen når frem med protester. Og om noen skulle nå frem til en eller annen instans med sine klager på sabotering av viktige lovparagrafer, så koker det hele bort i kålen. Dette fordi makteliten er enig om at slik skal det være. Det er vel dette som kalles "et demokrati som det norske". Det vil igjen si et diktatur som fungerer.

Ta f.eks. masseinnvandringen. Dette er den største omveltning av det norske samfunn som noen gang har funnet sted i vårt land! En fremmedgjøring av vår nasjon som aldri vil kunne la seg reparere. Og på sikt en fullstendig avhending av Norge til fremmede folkegrupper og raser. Denne utviklingen har allerede kommet så langt at den vanskelig lar seg stoppe. Vårt norske samfunn skal hele tiden innrettes slik at det faller i smak hos titusener og hundretusener fra alle verdens folkegrupper med sine religioner og kulturer. Vårt eget vil derfor etterhvert falle som visne løv om høsten. Og det fremmede vil erstatte det som var vårt!

Men hvem spurte oss nordmenn om vårt syn på denne fremmedgjøringen og avhendingen av vårt eget hjemland?

Ingen innen statsstyrelsen eller andre maktorganer!

Noen få nasjonalsinnede idealister har etter beste evne prøvd med protester mot det som skjer, men uten å bli tatt hensyn til. Dette har myndighetene kunne slippe unna med ved at folket er hjernevasket med løgnpropaganda, trusler og sjikane. Dermed kan politikere og andre maktorganer drive sin ødeleggende politikk i trygg forvissing om at folket i verste fall knytter nevene i lomma, og lar det være med det. Stemmene vil de få ved valgene, slik de alltid har gjort. De som er stabeiser nok til ikke å opptre som kuede kveg, og som våger å ytre seg offentlig, har myndighetene laget særordninger for. Maktelitens eget avkom blir etablert som voldsmiljøer som med rå vold og terror hindrer folkets Grunnlovsfestede rett til ytringfrihet. Dette skjer uten at makteliten trenger å stoppe slike brudd på våre rettigheter. De hevder at også voldspøblene må få gjøre seg nytte av ytringsfriheten. Men disse voldsgjengene trenger ikke å spørre om tillatelser, de gjør som de vil - når de vil. Selvtekt får ingen konsekvenser for dem. Mange av dem er jo overklassens avkom med dertil tilhørende rettigheter. Slik er "et demokrati som det norske". Og stadig ser vi at politiet heller ikke gjør det de skal gjøre for at borgernes rettigheter blir ivaretatt. Så det er all grunn til å tro at politiet og de politiske myndigheter, og andre makt- og kjendismiljøer, rotter seg sammen i felles front mot folket - nasjonen. Og Loven er død når den ikke håndheves!

Samme tilstander finnes over hele den vestlige verden, der elitene har lurt folket til å stemme på seg. Egentlig er de Vestens gamle folkegruppers - nasjoners - bøddler. I all sin enfoldighet og naivitet blir den vanlige kvinne og mann villedet til å kalle sine bøddlerfor "landsmoder" og "landsfader".

Det rette burde være fandens oldemor og ditto oldefar!

Norvald Aasen.

6983 Kvammen

Tlf.: 57731844

Sendt 29.9.09 til:

”Alle” norske aviser. De norske politiske parti. Departementene og Statsministerens kontor. Nasjonale aktivister.

Kommentar BMO:
Her kan dere lese den loven som er endret bak vår rygg, som strider mot Grunnloven, det er vatikanet og jesuittene som har gjort dette, vårt land er infisert av jesuitter, katolikker som begynte å flomme inn under fhv stm Chr. Michelsen, som holdt et helt harem i Norge rundt 1905. Merk dere også at Jesuittene ikke er hvem som helst. De er vatikanet, romas soldater, som har svoret på å drepe alle protestantene som fins i verden. Her kan dere lese definisjonen på hva en jesuitt er i Norsk ordbok:
Hva er en jesuitt? I ordboken står det at dette er mennesker som benytter tvilsomme metoder for å oppnå egen gunst, makt, posisjon.
Definisjon: medlem av jesuitterordenen, et katolsk brorskap stiftet av Ignatius Loyola (d. 1556) og stadfestet av paven i 1540 person som gjerne bruker moralsk forkastelige midler for å nå et mål
Når du har lest dette, så forstår du enda mer hvorfor de fjernet jesuittparagrafen i 1956. Jesuittparagrafen var nemlig et vern mot disse morderne fra Vatikanet. Nå ser dere venner at mordere er sluppet løs over hele landet, jfr Schengen-avtalen.
Les under Merknader nederst på denne siden, linken under her:
http://bmonline.no/html/utl_1.html
Og her om Vatikanet og innføringen av Eiendomssamfunnet til ROMA i Norge, dvs romerske lover over norges lover. De kan eie eiendommer i Norge uten å bo her selv. Det er hva de har bedrevet med på Stortinget mot Ola og Kari i 75 år nå. De har endet vårt allmenningsprinsipp i Grunnloven, til Romas lover. Tenk det, fanden selv.
http://bmonline.no/html/paven.html
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2042
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord

Re: Et samfunn i forfall

UNREAD_POST BmOnline » Tir Jan 13, 2015 9:03 pm

HM kong Olav den V tale ved Grunnlovens 150 års jubileum

Grunnloven 150 år

Kong Olavs tale ved Eidsvollsbygningen ved markeringen av 150-årsjubileet for Grunnloven, 17. mai 1964

Norske kvinner og menn!

Det er med en følelse av ærefrykt, og også med en følelse av undren, jeg i dag står på denne talerstol på Eidsvolls grunn, hvor alle er samlet for minnes 150-årsdagen for tilblivelsen av vår grunnlov.

Jeg føler ærefrykt når jeg tenker tilbake på det verk som de 112 representanter som møttes her på Eidsvoll den 10. april 1814 formådde å skape i løpet av de få uker de satt sammen inntil den 20. mai, og jeg føler undren når jeg prøver å forestå hvordan det var mulig for dem å gjennomføre hva de gjorde.

En av våre historikere har sagt at det før 1814 hadde vært uår på menn i Norge. Under vårt lands lange forening med Danmark i enevoldstiden inntil 1814 hadde norske menn ingen anledning til å ta noen bestemmende del i landets styre og administrasjon, og både de menn som møtte på Notabelmøtet på Eidsvoll den 16. februar og de som kom sammen til Eidsvollsforsamlingen den 10. april, var uprøvde menn på statskunstens område.

Men hva opplever vi så? Vi ser en forsamling av menn – embedsmenn, bønder, forretningsmenn, offiserer og funksjonærer, en liten, men representativ forsamling av Norges stender, som i de hektiske vårdager i 1814 forstod å skape en grunnlov bygget på folkesuvereniteten, et begrep som inntil da var fullstendig ukjent i norsk politisk historie. Og hva mere er, de forstod å skape en grunnlov, som ble den skanse hele det norske folk samledes om fra de første kritiske måneder utover sommeren og høsten 1814, og som ble grunnstenen for det konstitusjonelle byggverk som er det Norge vi lever i i dag.

Det er en evig inspirasjon å lese Norges gamle sagaer, men det er en minst like stor inspirasjon å lese om frigjøringsverket på Eidsvoll. Vi ser den begeistringens glød som besjelet mennene på Eidsvoll i deres arbeide. Vi ser deres klippefaste tro på at nå var tiden kommet til at Norge, som frittstående stat eller i union, skulle og måtte ha sin egen nasjonale grunnlov å bygge på. Og vel å merke en grunnlov som var i pakt med de liberale strømninger og idealer som nå gjorde seg gjeldende i tiden rundt om i verden og som kunne sikre det norske folk de rettigheter som et selvstendig og suverent folk hadde krav på.

Vi ser den bevisste og kompromissløse linje som fører fra Kielertraktaten via Notabelmøtet og Eidsvollsforsamlingen til Mossekonvensjonen, og vi ser at det norske folk, som nå hadde fått vilje til selvhevdelse, uten nølen gikk inn for å forsvare fedrelandets jord, da det ble nødvendig.

Vi får intet korrekt bilde av den bragd Eidsvollsmennene utførte, uten å ta i betraktning de forhold som gjorde seg gjeldende i 1814. Vårt land var blokkert, ernæringssituasjonen så vanskelig at den medførte direkte nød, vårt pengevesen i vill uorden og preget av stadig økende inflasjon. Det fantes ingen nasjonal, norsk bank og heller ingen garanti for at det fremtidige, selvstendige Norge ville kunne klare å dekke de statsutgifter som ville melde seg. Og mot Norge og dets ønske om full selvstendighet stod samtlige seierherrer fra Napoleonskrigen.

Vi må i høyeste grad beundre fedrene på Eidsvoll, fordi de ansikt til ansikt med alle disse overveldende vanskeligheter klarte å bevare den optimismens bølge de red på, inntil Grunnloven var brakt vel i havn. Vi vet at de var fullt klar over at uansett selvstendighet eller union, ville den tid som fulgte langt fra bli noen dans på roser verken for Norge eller nordmennene.

Under debatten om Eidsvollsgarantien for vårt pengevesen sa en av Eidsvollsmennene: ”Poesi er ett, prosa et annet”. Og årene som fulgte, skulle tilfulle vise at han fikk dekning for det uttrykk han benyttet. Et fattig folk tok til å bygge, og generasjoners slit har i akt og ære for Grunnlovens bud skapt det byggverk som i dag er vårt kjære fedreland.

Ved et jubileum som det vi feirer i dag, er det en selvfølge at vi ser bakover og betrakter tiden som var. Men som en konsekvens av det fortiden skapte, er det riktig å betrakte også nutiden og fremtiden.

Hvis Eidsvollsmennene hadde kunnet se Norge av i dag, er jeg ikke i tvil om at deres dom ville være: ”Dere har det godt, og må være et lykkelig folk. Hvor det før knapt var stier, er det nå veier. Hvor det før intet samkvem var, har dere i dag de beste kommunikasjoner. Hvor det før rådet usikkerhet, manglende beskjeftigelse og armod, har dere i dag velstand, arbeide og sosial trygghet”.

Vi er et lykkelig folk, som fra de foregående generasjoner har fått i arv et fedreland, som bygger sin eksistens på en grunnlov som gir frihet og rettferd for alle nordmenn. For det skal vi være Eidsvollsmennene evig takknemlig og minnes dem i dag og alle dager med kjærlighet og beundring.

Og vi skal bære i minnet som vårt første bud at den arv vi har fått ikke alene er en kostelig gave, men også en stor forpliktelse. Vi har til plikt å verne om denne arv, gjøre den større og bedre og uansett hvilke krav det måtte stilles til oss, levere den videre til våre efterkommere i en slik stand at vi kan se så vel de foregående som kommende generasjoner i øynene.
Vår generasjon ble satt på den tyngste prøve en gang. Vi kom igjennom de prøvelser som ble lagt på oss, og vi hadde den lykke å se vårt fedreland fritt igjen efter fem lange år. Vi vil fred, vi arbeider for fred og vi har intet høyere ønske enn fred både for vårt land og for alle land i verden.

Men jeg vet at skulle ulykken noensinne ramme oss igjen, vil det norske folk på samme måte som sist vite å verne om arven fra Eidsvoll: Vårt land og vår frihet.

Og jeg gjør Henrik Wergelands ord til mine: ”Leve friheten! Gid dens fødselsdag alltid må høytidelig erindres på dens eget Fødested!”

Jeg utbringer et leve for Constitutionen, de menns minne som skapte den og for Norges folk og land!

17.05.1964
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2042
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord

Svar til Marit Ekkernes i Vadsø

UNREAD_POST BmOnline » Fre Jul 21, 2017 7:09 am

Dette innlegget skrev jeg som et svar på bråket i Vadsø, jfr busskjøring og fremmedmixen, som NRK ikke vil snakke om. I god stil med Nrks FAKE news. Men her kommer svaret til en dame som arbeider for det globale helvetet i Vadsø, som ikke skjønner bæra!! Hun er Utviklingsveileder i Øst Finnmark, jeg vil heller si Under- utviklingsleder.

Marit Ekkernes Blindbukkene har lykkes med å ødelegge HELE Norge i dette eksperimentet, det globale blodbadet. Vi har jo sett dette i Oslogryta for masser av år siden. Vi har sett det i ALLE landre land i Norden, i vesten og i Europa som vi kan sammenlikne oss med. Det er ikke en sykdom, andre steder enn i hodene på dem som har innført dette imot FOLKET i ALLE land.

Her kan dere lese dere opp flere hakk om blindbukkene og globalistenes drøm om EN verden. http://bmonline.no/html/1world.html
Det er satan selv som står bak. Merk dere at globalistene ansetter "de beste" for at blodbadet skal skyte fart. Og dette er bare sannheten. De kalles innviklingsledere eller villfarelsens ledere og det kryr av dem i PK hverdagen, dessverre!
Bombingen og drepingen av mange millioner mennesker kommer ifra bla stortinget, hvor de så skryter av hvor snille de (vi) er som selvfølgelig skal hjelpe flyktninger som de har skapt (bak vår rygg). Hillary C og B Clinton var en del av dette, pluss de millioner av kroner overført til H C Foundation. (450 mill.) Merk dere at bomber ikke betyr fred.

Her om Elias på barneskolen i Oslo. De måtte rømme, ja flytte bort. Hva forteller dette helvetet oss?

viewtopic.php?f=5&t=5


Sist flyttet til topp av BmOnline den Fre Jul 21, 2017 7:09 am
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2042
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord


Gå til Stasi- agentene i Regjeringene

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest