Den som tror, synder ikke!

Er du i behov for forbønn, ta kontakt i Jesu navn.
Jeg ber for syke. Dette er i Herrens tjeneste og koster ingen penger.

Jakobs brev 5,15
15 Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.
16 Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.
Forumregler
Trenger du forbønn? http://bmonline.no/html/kristendom.html
Du finner meg på skype, Bmonlines eller tlf 41239887

Den som tror, synder ikke!

UNREAD_POST BmOnline » Tir Jan 17, 2012 12:33 pm

Det er blitt skrevet mange ganger her før om det å synde, å gjøre nåden enda større? Men der er ikke vilje til å synde ved dem som er blitt reist opp til det nye livet i Kristus Jesus. Der fins ikke vilje til å synde. Det livet er dødt, det er blitt korsfestet akkurat som Jesus kropp ble det (Det gamle livet)

Så er det da ingen fordømmelse for de som er i Kristus Jesus.

Rom 6
Forent med Kristus i dåpen
6 Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde så nåden kan bli enda større? 2 Slett ikke! Hvordan kan vi som døde bort fra synden, fremdeles leve i den? 3 Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? 4 Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. 5 Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. 6 Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at den kroppen som er underlagt synden, skulle tilintetgjøres og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. 7 For den som er død, er befridd fra synden. 8 Er vi døde med Kristus, tror vi at vi også skal leve med ham. 9 Vi vet jo at når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer; døden har ikke lenger makt over ham. 10 For døden han døde, den døde han for synden, én gang for alle, men livet han lever, det lever han for Gud. 11 På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus.

Nå var det mange predikanter og apostler som gikk imot Ordet fordum. Det er ikke noen færre prester som gjør det samme i dag, nei enda flere gjør det. Også er det mange her som kaller bibelens lære for karismatikk. Tenk det dere, milesvis borte er de i sine hjerter. Men de er slik, de ønsker ikke at folk skal få del i det rene helt gratis.

Bileam var en slik villfarelse. Ikke Bileams profeti, nei det var Guds Ord, men les dette, Bileams lære. Nært opptil Ordet, kunne forført de utvalgte om det var mulig. Det er like ved Ordet, men de har et skinn av hellighet, men de fornekter Guds kraft, ja Hans rene Ord.

Husk, Jesus Kristus er den samme i går, i dag, ja til Evig tid den samme. Han gjør akkurat de samme ting som Han gjorde forut. Fordi Hans Ord er uforgjengelig- det kan ikke endres. Har Han en gang sagt noe, så står det fast til Evig tid.

Hvem andre var det som var som Bileam? Jo, vi har Sedekias, som ønsket å bygge en mektig menighet, en organisasjon. Så har vi en som var akkurat som Moses, som stod på Ordet. Det var Mika. Akkurat det motsatte av Sedekias. Joda, de ser ganske like ut, men der er en forskjell. Den ene sprer mørket og den andre sprer lys. Moses var av dem som absolutt stod på Ordet, Guds ufeilbarlige Ord. Han var en Guds mann. Akkurat slik Abraham og Noa var det. Stod på Ordet. Men de er alle brødre og søstre likevel, men der er en stor forskjell, ser dere?

Derfor er det at vi har en adskillelse, det er helt bibelsk. En adskillelse- hvor de troende i Herren ikke tar del i urent, ser dere. Urent er akkurat som surdeig. Å ta del i vantro er det samme som å synde. Synden vil ikke få komme inn i Guds Rike. Han svor på det. Derfor er det at vi alle må komme til Ham for å få lutret vårt gull i hans Ild. Da blir vi rene, ikke av oss selv, men av Ham som kaller. Det er Gud. For Jesus sa, Så mange som Faderen har gitt meg å komme, de vil komme til Meg. Og Han vil ingenlunde støte noen bort.

Ja, vi har flere karismatikere her på forumet som ikke liker å høre Guds Ord. Men la de være i fred. De går imot Ordet, det ser pent ut, men har ALDRI vært Guds Ord.
En karismatiker er ikke Guds Ord. Se hvem som sprer mørket. De tror ikke på Guds kraft, jfr demoner og Herrens oppstandelse.

Vantroen sprer sykdom og plager- det er sannheten.
Menighetene skulle hatt Herrens kraft, men de har selv æren for at de er snytt for det. Pga vantro. De har Bileams lære i sin midte.

Legg merke til hvordan det var, Den Hellige Ånd var profeten på Moses tid.

Den Hellige Ånd er proftene i dag. Og Hans Ord vil Han gjenkjenne som Guds rene Ord. Derfor tar Han ikke del i urent, dvs surdeig.
Er det "surdeig" i en menighet, så fins ikke Den Hellige Ånd der.
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2359
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Den som tror, synder ikke!

UNREAD_POST BmOnline » Ons Feb 22, 2012 10:23 am

Hvordan kommer man dit, å bli en troende i hjertet?

Jesus forlater deres synder, intet annet.
Men betyr det at du kan løpe på baren, drikke banne og røyke? Gud forby! Eller at damene bare kan klippe håret og jåle seg med sminke og miniskjørt? Gud forby! Eller at damene skal holde andakt, eller ikle seg prestekjole i Kirken? 1. Kor 14.34 Nei, fordi du ønsker slett ikke å gjøre den Hellige Ånds sorg når du er i Kristus Jesus, Amen!

Og det som skjedde var at Ruth ble meget fortvilt etter at dommen kom over henne- og Gud kom henne i møte ved hennes fortvilelse, og gav henne en sønn.

Ruth ble så fortvilt at hun ropte ut i nød. Hun fikk i sin fortvilelse respons fra Gud. Sønnen hun fødte het Obed. Og Obed fikk Isai- og Isai fikk David, gjennom David kom Jesus. Gjennom fortvilelse.

Jakob var fordømt, hans bror var etter ham med soldater. Jakob gråt i fortvilelse, det gjalt liv eller død. Han var meget fortvilt og ropte ut i nød til Gud. Han ropte i fortvilelse, til han fikk kontakt med Gud. I fortvilelsen vil Gud tre fram, da vil Han vise Seg. Det må fortvilelse til for å få Gud til å tre fram. Jakob gråt som aldri før. Han kjempet hele natten for å holde Gud inne i sin sjel. Det var ikke et kvarters tid, men hele natten. Selv etter en hel natt visste han at han ikke hadde velsignelsen, men han forstod at han var i stand til å fortsette mot velsignelsen. "Jeg slipper deg ikke", sa Jakob gråtkvalt- da han merket at velsignelsen kom ned over ham. Jakob ble der til velsignelsen kom og hans person ble forandret fra 'bedrager' til 'Fyrste med Gud'. Der har dere omvendelsen med frelsen. En ny fødsel, et nytt liv i Kristus Jesus. Amen!
Jakob ble der til det skjedde noe med ham. Han begynte å gå på en annen måte, noe som gjorde han til en annen person. Bibelen sier at han holdt ut til han vant. 1. Mos 32,28.

Hvordan kan et menneske vinne over Gud? Det er mulig, du kan gjøre det. Et menneske kan vinne over Gud. Det var en mann som het Hiskias. Gjennom en profet ble det sagt ham,"Så sier Herren, du skal dø." (Jes 38) Da vendte Hiskias sitt hode mot veggen og gråt i fortvilelse. I sin fortvilelse brakte han inn forandringer i Guds plan. Han gråt høyt i fortvilelse.

Det fins ikke motsetninger i Bibelen. Det ser bare slik ut for "øiet som ikke ser."
Jakobs navn ble benyttet til hele folket. Det var resultatet etter at Jakob var blitt meget fortvilet over sin situasjon, livet eller døden.
Hva er så tegnet på en troende i Kristus Jesus? Jo, det er fruktene. Fordi en kjødelig har ikke disse fruktene, dvs DHÅs frukter finnes ikke hos en vantro. Det er bare der du kan skjeldne dem, hvem de er. For regnet faller også ned på klinten som på hveten. Og de vokser opp sammen. (De troende og de vantro, hhv "hveten og klinten".) Hveten er Guds sådde Ord, som de troende følger. Men klinten forkaster Guds Ord. Fordi de ikke tror.

Livet du lever etter å ha hoppet av glede vil vise om du er slik Heb. 6. 4. forteller om. Som de som har smakt de Himmelske goder og så vendt seg bort ifra det. Eller om du har omfavnet det i ditt hjerte for alltid. Det finnes alltid en innsettelse. Likesom Jesus ble innsatt, "Her er min Elskede, i hvem Jeg har velbehag, hør Ham, Her er Han." Det var Guds Sønn. Jesus Kristus.
WB
BmOnline
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2359
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Den som tror, synder ikke!

UNREAD_POST BmOnline » Fre Mar 02, 2012 10:24 am

Det Evigstrømmende vann fra Klippen.

Vi vet at Israel alltid har vært et historisk eksempel på menigheten. For Israel var Guds folk, fra den dagen de dro ut av Egypt. Deretter ble de Guds Menighet, fordi de ble adskilt fra verden. Og når vi er skilt ut fra verden, da blir vi 'Menigheten'. Men så lenge vi er sammenfiltret i verden, er vi ikke i Menigheten. Vi er altså ikke i Menigheten, før vi er adskilt fra verden- la dette "synke dypt inn"- at det når fram. Vi må skille oss fra menneskenes urene ting, vi må ikke ha noe med dem å gjøre, vi må ikke være delaktige i deres synder. Dra ikke i fremmed åk med vantro, men skill dere fra de ting som er i verden. 2. Kor. 6.14. Selve ordet menighet, betyr kaldt ut, adskilt- utgang. (Exodus: er også navnet på 2. Mosebok) Alle kristne har opplevd denne forandringen en gang i sitt liv, å bli utkalt fra vår omgangskrets; vi ble adskilt fra de menneskene vi før hadde sosialt fellesskap med. Vi ble et annet folk, for å vandre med andre mennesker som var annerledes, kristne. Akkurat som Israel ble adkillt fra Egypt. De ble en separert nasjon for Gud, et spesielt folk. De vandret i nådestolens skygge. De bodde hos- og vandret med den mektige Ildstøtten. Og Gud brakte dem ut av Egypt til det landet han hadde lovet dem. I denne utgangen hadde de en Åndelig leder, Moses- som var Salvet av Den Hellige Ånd. Han var en gudfryktig mann; han var født slik. Han var kalt til dette før jordens grunnvoll ble lagt. Foreldrene til Moses fryktet ikke kongenes vrede, fordi de visste at Gud hadde Sin hånd over Moses. Likeså sendte Gud en stor leder til oss, Den Hellige Ånd. Han er vår Leder. Uansett hvor mye folk ler av oss, så er Han vår Leder, vi bryr oss ikke om hva verden har å si.
Vi er blitt et annet folk.

Som oppførte seg annerledes, og som talte annerledes. Det var en utgang i våre liv. Dette livet er å bli født på ny. Det er å tro på det levende vannet fra Klippen. Klippen som ble slått for oss.

Hva er "Klippen" som ble slått for oss? Den ble slått fordi "vi" var ulydige fordums. Det var folket som skulle blitt slått, men i stedet ble Jesus (Klippen) slått. Israel var forherdet i sine hjerter. Det var bare Josva og Kaleb som trodde på det Hellige vannet fra Klippen. Moses fikk befalning om å slå på Klippen, slik at de kunne få vann, livgivende vann. Klippen var Kristus, 1. kor. 10,4. forteller oss det. Det var ikke bare en skvett, "nei mitt beger flyter over," sa David. Det fosset rikelig av Den Hellige Ånd.

Klippen gjennom Guds gjerning brakte Frelse til veie. Den brakte vann til et folk som holdt på å omkomme. Den gav liv til et døende folk. Gud viklet våre synder om domsstaven som Han så skulle slå med, men i stedet for at den traff oss, traff den Kristus, for at det fra Ham kunne komme strømmer av Livsens vann, som betyr Ånden- Den Hellige Ånd kom fra Ham for å gi oss Liv. Nå har vi Evig Liv. Og denne Klippen var og er Kristus.

Men dere tar trosbekjennelser i stedet for Kristus. Dere kommer på avveier pga vantro, onde ting. Den ene sier "Jeg er metodist", Den neste sier "Jeg er babtist". Det beviser at du ikke er noen kristen ennå. Vi tilhører Kristus, vi er Hans lam. Vi er Kristus Eiendom. Hvis du sier: "Ååå..Jeg er pinsevenn", og du bare er det fordi du er medlem der, da er det alt du er. Du er ikke i Herren Jesus Kristus da.

Men du må ha hatt pinseopplevelsen! Og pinseopplevelsens Ord bringer fram en erfaring av pinseopplevelsen. Du må følge den samme linjen som disiplene gjorde, Å "bli der oppe" til du er fylt med Den Hellige Ånd. Og hvis det du får er i motsetning til Ordet, hvis den ånden inni deg er i kontrast til Bibelens Ord, da er det ikke Den Hellige Ånd som er kommet til deg. Da er det Djevelen som etterligner Den Hellige Ånd. Flere av oss kan få en slik opplevelse, vi roper og fryder oss, taler i tunger og så fornekter vi alle de andre tingene av Den Hellige Ånd. Vi aksepterte at mange av de ting som ikke har noe i Kirken å gjøre- er kommet inn- derfor er Djevelen her også. Derfor er det ingen bevis på at tungetale ER Den Hellige Ånd, uten at man også har Livet i Kristus. Og det vises kun på "fruktene", fordi Djevelen har ingen frukter. Dvs å leve et Hellig Liv, det kan ikke Djevelen. Satan tror også at Jesus er Guds Sønn, og skjelver.

Her er det at man er bevisst på dette. Fordi Kirkene ikke har Livet i seg, fordi de har sluppet inn satan, derfor vil Han prøve å ta del i oss, pga synden Organisasjonene har gjort mot Guds Ord. Fordi de laget seg dogmer i stedet for å stå på Ordet som det står skrevet i Guds Ord, Bibelen. Nå vet vi at møtet i Nikea endret på Ordet, og kastet Jesus ut, og i stedet satte inn Djevelen. Det er akkurat hva Den Romersk Katolske Kirke har gjort. Og fordi du tar del i urent, vil du måtte ta et viktig steg ut av dette, for du MÅ adskille deg fra urent, jfr Guds Ord, Joh Åp 1,6 og Åp 2,14 og Matt 15,9.

Og akkurat det gjorde også pinsebevegelsen og alle de andre organisasjonene. De organiserte seg bort fra Kilden fra det Høie. De ble en inntørket og død organisasjon. Man må gå videre og kalle på Herren som brødre. Og ta bort syndene. La Ordet få komme tilbake. Fjern medlemsskapet. Nå er organisasjonens tid over. Nå samles bruden. Det store giftemålet.

WB
Vedlegg
Tegnets røst.pdf
Willam Branham forteller fra Bibelens ord
(21.94 MiB) 175 ganger
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2359
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Fullkommen i Kristus

UNREAD_POST BmOnline » Ons Aug 27, 2014 9:58 am

Her er en viktig del av Herrens under på korset til studie.

Nå vil jeg bare utdype litt om det at vi var født inn i misgjerning. La oss ta det rett fra Bibelen. Gud kan ikke se igjennom fingrene på det som er vanhellig. Dere som er legalister, hvordan kan dere tro at deres egne handlinger, gjerninger er hellig? (Som holder seg til den lovmessige side)
Hvordan kan dere gjøre dere selv fullkomne, når dere ikke selv har noe å komme med?
Ikke en eneste ting. Du er jo født i synd, selve unnfangelsen skjedde i synd.

Selve begjæret som var årsaken til at du er her, var synd. Du er født i synd unnfanget i misgjerning, og du kom til verden som en løgner. (Salme 51,7; Salm 116,11; Rom 3,4) Hva har du tenkt å stå på?
Hva med deg som er en lunken konservativ såkalt kristen, som går rundt her med langt ansikt og sier: "Jeg hører til kirken"? Hva med deg, synder, som sier "Jeg sluttet å røyke, da kommer jeg til himmelen"? Dere er begge syndere, det er sant. Uten å være født av Guds Ånd er du fortapt. Hvordan skal du komme deg til himmelen? Du vil kanskje si, "Jeg har aldri fortalt en løgn i hele mitt liv". Jeg bryr meg ikke om hvor god du er, du er en synder likevel. Du har ingenting, det er ikke en eneste prest, biskop eller pave som har noe å fare med, de er i samme båt som oss.

Jeg har nevnt det før, der er bare èn som er Hellig- og det er Kristus. For at vi skal ha noen tjangs, så må vi komme inn i dette Legemet- da er vi fri- og hvordan kan vi få ta del i det? Jo, les hva Paulus talte over- "O Død, hvor er din brodd, grav hvor er din seier?" 1. kor 15.55 Håpet om fullkommenhet. Om jeg var en født millionær og gav alle mine penger til de fattige, så var jeg fortsatt fortapt. Men Gud var den eneste som kunne gi Sitt Liv og ta det tilbake igjen. Slik ble skylden betalt. Med det Helligste blodet i universet. Matt 5,47 hvor Jesus holder bergprekenen: "Om I hilser på eders brødre, hva stort gjør I da? Gjør ikke også hedningene det samme? Derfor skal I være fullkomne likesom eders himmelske Fader er fullkommen". Så det sjette kap i Hebreerbrevet: "La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og skride fram mot det fullkomne". Og det var kun èn måte Gud kunne gjøre det på, og det var å ta menneskets plass, å bli i slekt med oss, forlike seg med oss, og det gjorde Han gjennom Sin Sønn på Korset. Gud tok Sin egen medisin, kan vi si. Han tok menneskets plass. Det var den eneste måten at forsoningen kunne komme i stand Gud Jehova- ble en synder og gav Sitt Liv. Kristus åpenbarte Gud. Jesus er Hans fornavn og etternavnet er Kristus. Jesus sa: "Det er ikke Jeg som gjør gjerningene, det er Faderen som bor i Meg". Og da Jesus gikk hjem til Faderen, så ble Den Hellige Ånd utøst til Menigheten for å bringe den til lydighet igjen, fordi denne Ånden er den samme som var i Kristus. (Guds speil) Kristus manifesterte Gud, og det er også meningen at Menigheten skal gjøre det samme. Men hva gjør de? Jo, de sier; jeg er pinsevenn, jeg vil ikke ha noe med dem og gjøre- og jeg er metodist, jeg vil ikke ha noe med dem og gjøre, og jeg er katolikk og vil ikke har noe med de andre å gjøre, ja- organisasjonene skaper død. Du går fortapt hvis du har den slags motiver. Hvem kan rose seg? Hvem kan si noe? Se på vanæren som presbyterianerne har brakt, og katolikkene, pinsevennene osv.; se på resten av dem. Men jeg utfordrer deg til å si ett eneste ord imot Ham når det gjelder `dette`. Si bare ett ord imot, når Gud den Allmektige sa: "Dette er Min elskede Sønn, i hvem Jeg har velbehag, hør Ham." Der er Han. Der er Han som er fullkommen.
La oss lese litt videre: "Og ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, ên gang inn i helligdommen og fant en evig forløsning" -fikk dere tak i det?- "fant en evig forløsning for oss". Det betyr IKKE: å bli gjenløst i dag, og så bli gjenløst igjen i neste uke når vekkelsesmøtene begynner, så falle ifra igjen og så bli gjenløst pånytt. Nei, det er ikke slik, du er gjenløst ên gang for evig. Den som hører Mitt Ord og tror på Ham som har sendt Mig, har evig Liv og kommer aldri for dommen, men er gått over fra døden til livet ... fordi han skalv? Eller fordi han ble døpt på en særskilt måte? Eller hadde blod i sin hånd? (Mirakel) - Nei, men fordi han trodde på Guds enbårne Sønn. Slik er det at vi mottar en evig forløsning.
"For så sant at blodet av bukker og okser og asken av en kvige, når det sprenges på den urene, helliger til kjødets renhet, hvor meget mere skal da Kristi blod, Han som ved en Evig Ånd bar seg selv frem som et ulastelig offer for Gud, rense eders samvittighet fra døde gjerninger til å tjene den levende Gud." Gått over fra døden til Livet. Hva bryr du deg da vel om hva verden har å si om deg? Hva bryr du deg om at naboen tenker om deg? Vår samvittighet er renset og vi har stått opp til et nytt liv ved Guds Ånd, for å tjene den sanne og levende Gud. Der har du det.

Hvordan kan vi bli fullkommen, jo Rom 8,1. DERFOR er det nå ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, de som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden. -og videre 1. kor 12,13 Ved Èn Ånd er vi alle døpt inn i Èn kropp-enten vi er jøder eller hedninger, enten vi er slaver eller frie -og vi har alle fått drikke inn i èn Ånd.

WB

Hvem er jøder? Mange kaller seg jøder uten å ha vært det eller å bli det- her kan du lese om de 3 forskjellige hvor bare en er den rette jøde.

The use of the Smart-TV as a future means of surveillance, I remember first reading about many years ago, in the 1976 interview of Harold Rosenthal, by Walter White Jr.

"What you are about to read should act as a WARNING to all non-Jews throughout the world.

Before reading this interview, it is very important to be aware that there are three types of people who call themselves Jews:

1. True Torah [Sephardic] Jews: these are the descendants of Prophet Jacob-Israel (Jacobites or Israelites) (about 5%-10% of all Jews)

2. Khazarian or Ashkenazi Jews: these are the descendants of a Turkic idol/phallic worshiping tribe who migrated to Russia in the 7th Century A.C. and whose nobility converted to Judaism in the 8th Century A.C. and now inhabit mostly Europe. (about 90%-95% of all Jews)

3. Zionist Jews: these are the ones from the 2 above who are pretending to be Jews for political reasons but who’re are actually Illuminists-Luciferian-Masonic-Satanists as Harold Wallace Rosenthal admits in this interview."


Sist flyttet til topp av BmOnline den Ons Aug 27, 2014 9:58 am
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2359
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0


Gå til BmOnlines kristendomsforum

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 0 gjester

cron