Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur

Merk dere at dagens lovgivere gjemmer seg bak en korporasjon, et enevelde som er identisk med BANDIDOS!
Når du signerer under en bot feks, så føy til at du har signert under Duress, som betyr tvang- dermed kan de ikke kreve at du betaler. Slikt skal vi IKKE betale, bøter og annet disse kuppmakerne dytter på folket i Norge-. Eks vis Eiendomsskatter og bomringer.

Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur

UNREAD_POST BmOnline » Ons Jul 24, 2019 1:04 pm

Helene fra Aros Finans<info@arosfinans.com>;kontakt@polarisfinans.com<kontakt@polarisfinans.com>;post@finanstilsynet.no<post@finanstilsynet.no>;kjetil.karsrud@finanstilsynet.no<kjetil.karsrud@finanstilsynet.no>;jo.singstad@finanstilsynet.no<jo.singstad@finanstilsynet.no>;torunn.moe@finanstilsynet.no<torunn.moe@finanstilsynet.no>;borge.ulekleiv@finanstilsynet.no<borge.ulekleiv@finanstilsynet.no>;arild.eide.johansen@finanstilsynet.no<arild.eide.johansen@finanstilsynet.no>;MWS@finanstilsynet.no<MWS@finanstilsynet.no>;cecilie.ask@finanstilsynet.no<cecilie.ask@finanstilsynet.no>;anders.kvam@finanstilsynet.no<anders.kvam@finanstilsynet.no>;AVI@finanstilsynet.no<AVI@finanstilsynet.no>;Per.Jostein.Brekke@finanstilsynet.no<Per.Jostein.Brekke@finanstilsynet.no>;ole-jorgen.karlsen@finanstilsynet.no<ole-jorgen.karlsen@finanstilsynet.no>;Kristin.Schjonsby.Kvaerno@finanstilsynet.no<Kristin.Schjonsby.Kvaerno@finanstilsynet.no>;Anders.Schiotz.Worren@finanstilsynet.no<Anders.Schiotz.Worren@finanstilsynet.no>;bjorn.andersen@finanstilsynet.no<bjorn.andersen@finanstilsynet.no>;arild.kristiansen@finanstilsynet.no<arild.kristiansen@finanstilsynet.no>;Linda.Stole.Harstad@finanstilsynet.no<Linda.Stole.Harstad@finanstilsynet.no>;martin.halvorsen@finanstilsynet.no<martin.halvorsen@finanstilsynet.no>;Hege.Bunkholt.Elstrand@finanstilsynet.no<Hege.Bunkholt.Elstrand@finanstilsynet.no>;Lene.Tofte.Donvold@finanstilsynet.no<Lene.Tofte.Donvold@finanstilsynet.no>;anne.merethe.bellamy@finanstilsynet.no<anne.merethe.bellamy@finanstilsynet.no>;Christian.Falkenberg.Kjode@finanstilsynet.no<Christian.Falkenberg.Kjode@finanstilsynet.no>;tine.svae@finanstilsynet.no<tine.svae@finanstilsynet.no>;gry.evensen.skallerud@finanstilsynet.no<gry.evensen.skallerud@finanstilsynet.no>;Roy.Halvorsen@finanstilsynet.no<Roy.Halvorsen@finanstilsynet.no>;britt.hjellegjerde@finanstilsynet.no<britt.hjellegjerde@finanstilsynet.no>;Joran.Nygaard@finanstilsynet.no<Joran.Nygaard@finanstilsynet.no>;Marte.Voie.Opland@finanstilsynet.no<Marte.Voie.Opland@finanstilsynet.no>;tore.lindstad@finanstilsynet.no<tore.lindstad@finanstilsynet.no>;kjersti.elvestad@finanstilsynet.no<kjersti.elvestad@finanstilsynet.no>;Kari.Sorsdal@finanstilsynet.no<Kari.Sorsdal@finanstilsynet.no>;anne-kari.tuv@finanstilsynet.no<anne-kari.tuv@finanstilsynet.no>;ARS@finanstilsynet.no<ARS@finanstilsynet.no>;Per.Mathis.Kongsrud@finanstilsynet.no<Per.Mathis.Kongsrud@finanstilsynet.no>;OLA@finanstilsynet.no<OLA@finanstilsynet.no>;stig.ulstein@finanstilsynet.no<stig.ulstein@finanstilsynet.no>;THBK@finanstilsynet.no<THBK@finanstilsynet.no>;gua@finanstilsynet.no<gua@finanstilsynet.no>;harald.johansen@finanstilsynet.no<harald.johansen@finanstilsynet.no>;mette.rolland@finanstilsynet.no<mette.rolland@finanstilsynet.no>;Kristin.Tornling@finanstilsynet.no<Kristin.Tornling@finanstilsynet.no>;Richard.Aamodt.Karlsen@finanstilsynet.no<Richard.Aamodt.Karlsen@finanstilsynet.no>;gun.margareth.moy@finanstilsynet.no<gun.margareth.moy@finanstilsynet.no>;Nina.Moss@finanstilsynet.no<Nina.Moss@finanstilsynet.no>;Maj.Kristin.Saether@finanstilsynet.no<Maj.Kristin.Saether@finanstilsynet.no>;Jan.Olav.Gjelten@finanstilsynet.no<Jan.Olav.Gjelten@finanstilsynet.no>;lone.tudborg.lakhan@finanstilsynet.no<lone.tudborg.lakhan@finanstilsynet.no>;post@husbanken.no<post@husbanken.no>;are.sauren@husbanken.no<are.sauren@husbanken.no>;jorunn.tennfjord@husbanken.no<jorunn.tennfjord@husbanken.no>;stina.sonvisen@husbanken.no<stina.sonvisen@husbanken.no>;erik.sjoblom@husbanken.no<erik.sjoblom@husbanken.no>;else.merete.guntveit@husbanken.no<else.merete.guntveit@husbanken.no>;therese.blomso@husbanken.no<therese.blomso@husbanken.no>;anders.jorgensen@husbanken.no<anders.jorgensen@husbanken.no>;osmund.kaldheim@husbanken.no<osmund.kaldheim@husbanken.no>;info.no@gothiagroup.com<info.no@gothiagroup.com>;justis@stortinget.no<justis@stortinget.no>;post@melincollectors.no<post@melincollectors.no>;info@fakturaservice.se<info@fakturaservice.se>;midtnorge@kred.no<midtnorge@kred.no>;salg@intrum.com<salg@intrum.com>;trondheim@kred.no<trondheim@kred.no>;sjur.kvamme@intrum.com<sjur.kvamme@intrum.com>;kundeservice@kredinor.no<kundeservice@kredinor.no>;post@axactor.no<post@axactor.no>;ks@sveafinans.no<ks@sveafinans.no>;salg.norge@lindorff.com<salg.norge@lindorff.com>;kongsvinger@kred.no<kongsvinger@kred.no>;cato@kred.no<cato@kred.no>;aan@kred.no<aan@kred.no>;mini@nordic-arena.no<mini@nordic-arena.no>;post.nordland@politiet.no<post.nordland@politiet.no>;post.sor-ost@politiet.no<post.sor-ost@politiet.no>;post.vest@politiet.no<post.vest@politiet.no>;post.innlandet@politiet.no<post.innlandet@politiet.no>;post.oslo@politiet.no<post.oslo@politiet.no>;post.troms@politiet.no<post.troms@politiet.no>;post.ost@politiet.no<post.ost@politiet.no>;post@spesialenheten.no<post@spesialenheten.no>;post.agder@politiet.no<post.agder@politiet.no>;post.moreogromsdal@politiet.no<post.moreogromsdal@politiet.no>;post.sor-vest@politiet.no<post.sor-vest@politiet.no>;post.trondelag@politiet.no<post.trondelag@politiet.no>;post.finnmark@politiet.no<post.finnmark@politiet.no>;firmapost@sysselmannen.no<firmapost@sysselmannen.no>;politidirektoratet@politiet.no<politidirektoratet@politiet.no>;post@pst.politiet.no<post@pst.politiet.no>;Pressevakt i Politidirektoratet<info.pod@politiet.no>;smkinfo@smk.dep.no<smkinfo@smk.dep.no>;firmapost@nkom.no<firmapost@nkom.no>;firmapost@nho.no<firmapost@nho.no>;lo@lo.no<lo@lo.no>;postmottak@riksadvokaten.no<postmottak@riksadvokaten.no>;post.nasj.emb@statsadvokatene.no<post.nasj.emb@statsadvokatene.no>;post.okokrim@politiet.no<post.okokrim@politiet.no>;post.agder@statsadvokatene.no<post.agder@statsadvokatene.no>;post.hop@statsadvokatene.no<post.hop@statsadvokatene.no>;post.hordaland@statsadvokatene.no<post.hordaland@statsadvokatene.no>;post.mr@statsadvokatene.no<post.mr@statsadvokatene.no>;post.nordland@statsadvokatene.no<post.nordland@statsadvokatene.no>;post.oslo@statsadvokatene.no<post.oslo@statsadvokatene.no>;post.rogaland@statsadvokatene.no<post.rogaland@statsadvokatene.no>;post.tf@statsadvokatene.no<post.tf@statsadvokatene.no>;post.trondelag@statsadvokatene.no<post.trondelag@statsadvokatene.no>;post.vtb@statsadvokatene.no<post.vtb@statsadvokatene.no>;ap.postmottak@stortinget.no<ap.postmottak@stortinget.no>;hoyre.postmottak@stortinget.no<hoyre.postmottak@stortinget.no>;frp.postmottak@stortinget.no<frp.postmottak@stortinget.no>;frp@frp.no<frp@frp.no>;politikk@hoyre.no<politikk@hoyre.no>;dna@dna.no<dna@dna.no>;sp.postmottak@stortinget.no<sp.postmottak@stortinget.no>;epost@senterpartiet.no<epost@senterpartiet.no>;sv.postmottak@stortinget.no<sv.postmottak@stortinget.no>;post@sv.no<post@sv.no>;krf.postmottak@stortinget.no<krf.postmottak@stortinget.no>;krf@krf.no<krf@krf.no>;venstre.postmottak@stortinget.no<venstre.postmottak@stortinget.no>;venstre@venstre.no<venstre@venstre.no>;mdg.postmottak@stortinget.no<mdg.postmottak@stortinget.no>;mdg@mdg.no<mdg@mdg.no>;postmottak.rodt@stortinget.no<postmottak.rodt@stortinget.no>;roedt@roedt.no<roedt@roedt.no>;marthescharning.lund@oslo.kommune.no<marthescharning.lund@oslo.kommune.no>;dorthe.lianes@byr.oslo.kommune.no<dorthe.lianes@byr.oslo.kommune.no>;oyvind.arum@byr.oslo.kommune.no<oyvind.arum@byr.oslo.kommune.no>;byradsleder@oslo.kommune.no<byradsleder@oslo.kommune.no>;Elisabeth-Borve.Riksfjord@fd.dep.no<Elisabeth-Borve.Riksfjord@fd.dep.no>;post@nsm.stat.no<post@nsm.stat.no>;postkasse@datatilsynet.no<postkasse@datatilsynet.no>;kontroll-konstitusjon@stortinget.no<kontroll-konstitusjon@stortinget.no>;Tilsynsutvalget<Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>;Anne Kari B Solstad<reddnorge2021@gmail.com>;Postmottak@riksrevisjonen.no<Postmottak@riksrevisjonen.no>;JDinfo@jd.dep.no<JDinfo@jd.dep.no>;nav.tonsberg@nav.no<nav.tonsberg@nav.no>;nav.tromso@nav.no<nav.tromso@nav.no>;nav.ost-viken@nav.no<nav.ost-viken@nav.no>;nav.pensjon@nav.no<nav.pensjon@nav.no>;(PK) NAV Froland<nav.froland@nav.no>;Nav klage og ankesorgan<nav.klageogankesor@nav.no>;nav.agder@nav.no<nav.agder@nav.no>;nav.vest-viken@nav.no<nav.vest-viken@nav.no>;nav.vestland@nav.no<nav.vestland@nav.no>;nav.innlandet@nav.no<nav.innlandet@nav.no>;nav.nordland@nav.no<nav.nordland@nav.no>;nav.oslo@nav.no<nav.oslo@nav.no>;nav.trondelag@nav.no<nav.trondelag@nav.no>;nav.rogaland@nav.no<nav.rogaland@nav.no>;presse@nav.no<presse@nav.no>;(PK) NAV Support<support@nav.no>;post@dnmf.no<post@dnmf.no>;presse@skatteetaten.no<presse@skatteetaten.no>;Anette.Bjerke@skatteetaten.no<Anette.Bjerke@skatteetaten.no>;Merete.Jebsen@skatteetaten.no<Merete.Jebsen@skatteetaten.no>;helen.rist@skatteetaten.no<helen.rist@skatteetaten.no>;Ernst.Larsen@skatteetaten.no<Ernst.Larsen@skatteetaten.no>;christina.strand@skatteetaten.no<christina.strand@skatteetaten.no>;anders.hedeman@skatteetaten.no<anders.hedeman@skatteetaten.no>;ole.ekhaugen@skatteetaten.no<ole.ekhaugen@skatteetaten.no>;kommunikasjonsenheten@fin.dep.no<kommunikasjonsenheten@fin.dep.no>;postmottak@fin.dep.no<postmottak@fin.dep.no>;trw@fin.dep.no<trw@fin.dep.no>;ksto@fin.dep.no<ksto@fin.dep.no>;tmb@fin.dep.no<tmb@fin.dep.no>;hem@fin.dep.no<hem@fin.dep.no>;Maria.Korkunc@fin.dep.no<Maria.Korkunc@fin.dep.no>;post@slottet.no<post@slottet.no>;info@fffs.no<info@fffs.no>;medlemsservice@sjooff.no<medlemsservice@sjooff.no>;nsf<firmapost@sjomannsforbundet.no>;post@rederi.no<post@rederi.no>;Morten Løke<mortenloke@gmail.com>;Eivor Evenrud<Eivor.Evenrud@oslobystyre.no>;Ingar Grøndal<grondahl.ingar.56@gmail.com>;Tips Nrk<03030@nrk.no>;hakon.lenz@wilhelmsen.com<hakon.lenz@wilhelmsen.com>;eg@rederi.no<eg@rederi.no>;ck@rederi.no<ck@rederi.no>;bhn@rederi.no<bhn@rederi.no>;itf<mail@itf.org.uk>;info@imo.org<info@imo.org>;presse.borgarting@domstol.no<presse.borgarting@domstol.no>;Elmer Solberg<elmesol@online.no>;resepsjon@hegnar.no<resepsjon@hegnar.no>;2255@shf.no<2255@shf.no>;karina_hyggen_amland@hotmail.com<karina_hyggen_amland@hotmail.com>;catherine309y@startmail.com<catherine309y@startmail.com>;Asbjorn Nilssen<nilssen.asbjorn@gmail.com>;BmOnline<bmonline@bmonline.no>;bjorn@hugtun.no<bjorn@hugtun.no>;Are Hegrand<are.hegrand@gmail.com>;Øyvind Aarsnes<oe-aarsn@online.no>;Armend Çaushi<armendsky@gmail.com>;Donuta Kozon<danutakozon@gmail.com>;Dennis Bowen<nicklasbowen@gmail.com>;dag.hiaasen@gmail.com<dag.hiaasen@gmail.com>;kreateam@gmail.com<kreateam@gmail.com>;norulv2@yahoo.com<norulv2@yahoo.com>;radio.free.norway@hotmail.com<radio.free.norway@hotmail.com>;Svein-Olav Nordlien<sveinaren@gmail.com>;norvoice@online.no<norvoice@online.no>;johrik101@gmail.com<johrik101@gmail.com>;kari@sparhell.no<kari@sparhell.no>;lillianammontag@protonmail.com<lillianammontag@protonmail.com>;Merete Hodne<comebackmh@gmail.com>;Foshowski@gmail.com<Foshowski@gmail.com>;lizside@hotmail.com<lizside@hotmail.com>;Le-hebak@online.no<Le-hebak@online.no>;Anita Holm<zepanita3@gmail.com>;erkestrand@hotmail.com<erkestrand@hotmail.com>;Hans Gaarder<hansgaarder@gmail.com>;herman.berge@gmail.com<herman.berge@gmail.com>;Marius Reikerås<marius@reikeras.no>;rune@fardal.no<rune@fardal.no>;radikalportal@gmail.com<radikalportal@gmail.com>;heleneroberts.design@gmail.com<heleneroberts.design@gmail.com>;post@arbeidstilsynet.no<post@arbeidstilsynet.no>;emb.oslo@mfa.is<emb.oslo@mfa.is>;oslamb@um.dk<oslamb@um.dk>;ambassaden.oslo@gov.se<ambassaden.oslo@gov.se>;sanomat.OSL@formin.fi<sanomat.OSL@formin.fi>;ukinnorway@fco.gov.uk<ukinnorway@fco.gov.uk>;osloinfo@msz.gov.pl<osloinfo@msz.gov.pl>;oslo.amb.wk@msz.gov.pl<oslo.amb.wk@msz.gov.pl>;Øyvind Vassøy<oyvind.vassoy@gmail.com>;peterervik@gmail.com<peterervik@gmail.com>;Dan Odfjell<chiledan@icloud.com>;pguthus@gmail.com<pguthus@gmail.com>;Eivind.Traedal@oslobystyre.no<Eivind.Traedal@oslobystyre.no>;tips@dagen.no<tips@dagen.no>;vl@mediaconnect.no<vl@mediaconnect.no>;post@resett.no<post@resett.no>;post@sdir.no<post@sdir.no>;k.l.femundsenden@gmail.com<k.l.femundsenden@gmail.com>;huldunet@gmail.com<huldunet@gmail.com>;oistein.dahl@golar.com<oistein.dahl@golar.com>;Wenche.i.sola@motivatora.no<Wenche.i.sola@motivatora.no>;gjert-av@online.no<gjert-av@online.no>;dustydolly.63@gmail.com<dustydolly.63@gmail.com>;jarle1936@hotmail.com<jarle1936@hotmail.com>;torildanitanaesheim@gmail.com<torildanitanaesheim@gmail.com>;rognsoy@msn.com<rognsoy@msn.com>;ellendb@yahoo.com<ellendb@yahoo.com>;katharineashine7@gmail.com<katharineashine7@gmail.com>;info@fokuslan.no<info@fokuslan.no>;info@polarlaan.no<info@polarlaan.no>;israel@oslo.mfa.gov.il<israel@oslo.mfa.gov.il>;draugen@online.no<draugen@online.no>;U S Embassy Norge<OsloACS@state.gov>;frimurerbladet@dnfo.no<frimurerbladet@dnfo.no>;mavpost@fylkesmannen.no<mavpost@fylkesmannen.no>;fmospostmottak@fylkesmannen.no<fmospostmottak@fylkesmannen.no>;fmoppost@fylkesmannen.no<fmoppost@fylkesmannen.no>;fmopiod@fylkesmannen.no<fmopiod@fylkesmannen.no>;fmtepost@fylkesmannen.no<fmtepost@fylkesmannen.no>;fmhopostmottak@fylkesmannen.no<fmhopostmottak@fylkesmannen.no>;fmtlpost@fylkesmannen.no<fmtlpost@fylkesmannen.no>;fmtltoe@fylkesmannen.no<fmtltoe@fylkesmannen.no>;fmtlrmo@fylkesmannen.no<fmtlrmo@fylkesmannen.no>;fmfipostmottak@fylkesmannen.no<fmfipostmottak@fylkesmannen.no>;fmfiasro@fylkesmannen.no<fmfiasro@fylkesmannen.no>;fmoapostmottak@fylkesmannen.no<fmoapostmottak@fylkesmannen.no>;fmoalao@fylkesmannen.no<fmoalao@fylkesmannen.no>;fmoakog@fylkesmannen.no<fmoakog@fylkesmannen.no>;fmbupost@fylkesmannen.no<fmbupost@fylkesmannen.no>;fmbukkj@fylkesmannen.no<fmbukkj@fylkesmannen.no>;fmavows@fylkesmannen.no<fmavows@fylkesmannen.no>;fmsfpost@fylkesmannen.no<fmsfpost@fylkesmannen.no>;fmsfmnh@fylkesmannen.no<fmsfmnh@fylkesmannen.no>;fmnopost@fylkesmannen.no<fmnopost@fylkesmannen.no>;fmnowko@fylkesmannen.no<fmnowko@fylkesmannen.no>;fmhepost@fylkesmannen.no<fmhepost@fylkesmannen.no>;fmvepost@fylkesmannen.no<fmvepost@fylkesmannen.no>;fmverma@fylkesmannen.no<fmverma@fylkesmannen.no>;fmropost@fylkesmannen.no<fmropost@fylkesmannen.no>;fmrojgs@fylkesmannen.no<fmrojgs@fylkesmannen.no>;fmmrpostmottak@fylkesmannen.no<fmmrpostmottak@fylkesmannen.no>;fmmrelro@fylkesmannen.no<fmmrelro@fylkesmannen.no>;fmtrpostmottak@fylkesmannen.no<fmtrpostmottak@fylkesmannen.no>;fmtrkro@fylkesmannen.no<fmtrkro@fylkesmannen.no>;fmtrtlh@fylkesmannen.no<fmtrtlh@fylkesmannen.no>;fmtrgmd@fylkesmannen.no<fmtrgmd@fylkesmannen.no>;fmoslho@fylkesmannen.no<fmoslho@fylkesmannen.no>;Go'dag!


Vi er Nasjonale Varslergruppe
Samarbeidskollega Elmer Solberg i Nasjonale Varslergruppe ble fengslet for få dager siden og ingen vet hvorfor bortsett ifra de vanlige oppkonstruerte bevis som også Barnevernet benytter seg av for å kidnappe barn fra sine foreldre.

Dermed er vi enda et skritt nærmere den totale oppløsning av samfunnsstrukturen som skulle være basert på at vi har seriøse og ærlige personer i Regjeringen med forgreninger til Politiet, Domstolene, Fastlegeordningen og mange andre.

Ingenting av det ovennevnte eksisterer lengre. Politiet har blitt nikkedukker for okkulte organisasjoner som tilber Lucifer og som tilogmed bærer symboler på seg i jobbsammenheng for å illustrere dette. Domstolene har tett samarbeide med Statsadvokatene for total krigføring imot egen befolkning hvor livsverket til mange hårdtarbeidene nordmenn har blitt frastjålet sitt livsverk i samråd med banker og våre økonomiske institusjoner ved å bruke inkassoloven og et arrangert Forliksråd.

Enda sitter i fengsel Hans Eirik Olav som offer for de okkulte krefter. Dennis Bowen sitter også inne uten at noen vet hvorfor. Hans 4 barn som ble kidnappet av Barnevernet har enda ikke blitt tilbakelevert foreldrene. Norulv Øvrebotten maktet å komme seg ut av landet før han ble tatt livet av; verdens viktigste vitne bak barneslaktingen på Utøya.

Innen Helsesektoren myrdes pasientene. Brit Falch Gjøen van der Woude ble myrdet av Helsemyndighetene 29.april iår ved Skinnarberga pleiehjem, hun ble nektet behandling til det siste. Dessuten hadde hun penger på bok, noe som sannsynligvis fremskyndet prosessen, Frimureriet tok potta. Brit fikk aldri behandling av spesialist slik hun hadde krav på.

Vakre Brit, dengang hun stod på scenen i Paris og danset ballett mens pengene strømmet inn gjennom flere danseskoler hun og moren hadde, da ble hun hyllet og tatt imot. Men med en gang hun ble en utgiftspost ble hun betraktet som ikke lengre bærekraftig i dagens samfunn og Agenda21's instrukser om eliminering ble fulgt opp. Brit's eneste ønske var å få leve tross alt og av den grunn har vi klare indikasjoner om at hun var offer for Stockholm-syndromet henimot sine torturister.

Nasjonale Varslergruppe har navn og titler på alle morderne og plageåndene til Brit, de skal alle i fengsel.

Line Yvonne Dahl Aleksandersen er også dømt til å lide en smertefull død på grunn av at Helse-Norge ikke gir henne behandling. Line har også blitt nektet behandling av spesialist i alle år fordi hun sorterer under Agenda21's om eliminering av de ikke bærekraftige i dagens samfunn siden hun er blitt en utgiftspost.

Line har blitt forsøkt snikmyrdet ved flere anledninger p.g.a. det viktige vitnesbyrdet hun representerer. Likeså her har Nasjonale Varslergruppe navn og titler på alle hennes plageånder de siste 5 år, de skal alle se fengselsporten stenge igjen etter seg.

Hele tiden skjer slike ting uten at hyklerpressa griper fatt i disse tema og forklarer at den eneste grunnen til at dette skjer er p.g.a. gjennomføringen av FN's Agenda21-2030 som er Erna Solbergs hovedtema.

Pressa går ikke ut og forklarer folk hva denne agenda betyr og hva dette vil innebære av konsekvenser for nordmenn gjennom dets hovedargument om Depoblasjon. Alt dette går over ethvert normalt menneskes fatteevne i form av utspekulert faenskap.

Dette er 5te gang Elmer blir anholdt av det frimurerstyrte terrorpolitiet. Elmer har tidligere blitt utsatt for alvorlig forgiftning gjennom psykiatrien samt mange års forgiftning av medikamenter gjennom sin Fastlege som agent for Agenda21.

Dette kan Norulv Øvrebotten fortelle en god del om og som har fått ødelagt sin helse etter de mange års overgrep ifra sine perverse plageånder. Norulv er verdens viktigste vitne omkring masseslaktingen av ungdommene på Utøya og hvordan det hele var arrangert av våre egne gjennom de reptilianske Overlords.

Et annet mobbeoffer i høysetet er Dennis Bowen og kona som i tillegg har fått kidnappet sine 4 barn som en tydelig hevnaksjon for å ha avslørt deler av det pedofile maktapparatet innenfor Politi, Dommere, Avokater o.a. i Frimureriet.

Alle disse nevnte er kandidater til Rettferdsvederlag og Voldsoffererstatning i mange-millioners kategorien.

Hyklerpressa våger ikke å røre ved disse personene siden de representerer SANNHETEN, de følger alle instruksene til Mediahuset for ikke å forstyrre implementeringen av den Sataniske Agenda21 som helst skal skje i hemmelighet bak vår rygg og i taushet, noe som faktisk er på god vei til å skje.

Folk gidder ikke å høre på faresignalene inntil de har dem i suppa, og da vil det være for sent.


Hilsen

Anders Pedersen
Offisiell Varsler
Nasjonale Varslergruppe
Medlem av FAMPO
(Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2261
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepsku

UNREAD_POST Elmer Solberg » Lør Mar 14, 2020 7:02 am

To: Thomas Hansen<thomas@servergardens.com>;
C/c:
anders pedersen<apgamvik@live.com>;justis@stortinget.no<justis@stortinget.no>;post.nordland@politiet.no<post.nordland@politiet.no>;post.sor-ost@politiet.no<post.sor-ost@politiet.no>;post.vest@politiet.no<post.vest@politiet.no>;post.innlandet@politiet.no<post.innlandet@politiet.no>;post.oslo@politiet.no<post.oslo@politiet.no>;post.troms@politiet.no<post.troms@politiet.no>;post.ost@politiet.no<post.ost@politiet.no>;post@spesialenheten.no<post@spesialenheten.no>;post.agder@politiet.no<post.agder@politiet.no>;post.moreogromsdal@politiet.no<post.moreogromsdal@politiet.no>;post.sor-vest@politiet.no<post.sor-vest@politiet.no>;post.trondelag@politiet.no<post.trondelag@politiet.no>;post.finnmark@politiet.no<post.finnmark@politiet.no>;firmapost@sysselmannen.no<firmapost@sysselmannen.no>;politidirektoratet@politiet.no<politidirektoratet@politiet.no>;post@pst.politiet.no<post@pst.politiet.no>;Pressevakt i Politidirektoratet<info.pod@politiet.no>;firmapost@nkom.no<firmapost@nkom.no>;firmapost@nho.no<firmapost@nho.no>;postmottak@riksadvokaten.no<postmottak@riksadvokaten.no>;post.nasj.emb@statsadvokatene.no<post.nasj.emb@statsadvokatene.no>;post.okokrim@politiet.no<post.okokrim@politiet.no>;post.agder@statsadvokatene.no<post.agder@statsadvokatene.no>;post.hop@statsadvokatene.no<post.hop@statsadvokatene.no>;post.hordaland@statsadvokatene.no<post.hordaland@statsadvokatene.no>;post.mr@statsadvokatene.no<post.mr@statsadvokatene.no>;post.nordland@statsadvokatene.no<post.nordland@statsadvokatene.no>;post.oslo@statsadvokatene.no<post.oslo@statsadvokatene.no>;post.rogaland@statsadvokatene.no<post.rogaland@statsadvokatene.no>;post.tf@statsadvokatene.no<post.tf@statsadvokatene.no>;post.trondelag@statsadvokatene.no<post.trondelag@statsadvokatene.no>;post.vtb@statsadvokatene.no<post.vtb@statsadvokatene.no>;ap.postmottak@stortinget.no<ap.postmottak@stortinget.no>;hoyre.postmottak@stortinget.no<hoyre.postmottak@stortinget.no>;frp.postmottak@stortinget.no<frp.postmottak@stortinget.no>;frp@frp.no<frp@frp.no>;politikk@hoyre.no<politikk@hoyre.no>;dna@dna.no<dna@dna.no>;sp.postmottak@stortinget.no<sp.postmottak@stortinget.no>;epost@senterpartiet.no<epost@senterpartiet.no>;sv.postmottak@stortinget.no<sv.postmottak@stortinget.no>;post@sv.no<post@sv.no>;krf.postmottak@stortinget.no<krf.postmottak@stortinget.no>;krf@krf.no<krf@krf.no>;venstre.postmottak@stortinget.no<venstre.postmottak@stortinget.no>;venstre@venstre.no<venstre@venstre.no>;mdg.postmottak@stortinget.no<mdg.postmottak@stortinget.no>;mdg@mdg.no<mdg@mdg.no>;postmottak.rodt@stortinget.no<postmottak.rodt@stortinget.no>;roedt@roedt.no<roedt@roedt.no>;marthescharning.lund@oslo.kommune.no<marthescharning.lund@oslo.kommune.no>;dorthe.lianes@byr.oslo.kommune.no<dorthe.lianes@byr.oslo.kommune.no>;oyvind.arum@byr.oslo.kommune.no<oyvind.arum@byr.oslo.kommune.no>;byradsleder@oslo.kommune.no<byradsleder@oslo.kommune.no>;Elisabeth-Borve.Riksfjord@fd.dep.no<Elisabeth-Borve.Riksfjord@fd.dep.no>;post@nsm.stat.no<post@nsm.stat.no>;postkasse@datatilsynet.no<postkasse@datatilsynet.no>;kontroll-konstitusjon@stortinget.no<kontroll-konstitusjon@stortinget.no>;Tilsynsutvalget<Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>;Postmottak@riksrevisjonen.no<Postmottak@riksrevisjonen.no>;nav.tonsberg@nav.no<nav.tonsberg@nav.no>;nav.tromso@nav.no<nav.tromso@nav.no>;nav.ost-viken@nav.no<nav.ost-viken@nav.no>;nav.agder@nav.no<nav.agder@nav.no>;nav.vest-viken@nav.no<nav.vest-viken@nav.no>;nav.vestland@nav.no<nav.vestland@nav.no>;nav.innlandet@nav.no<nav.innlandet@nav.no>;nav.nordland@nav.no<nav.nordland@nav.no>;nav.oslo@nav.no<nav.oslo@nav.no>;nav.trondelag@nav.no<nav.trondelag@nav.no>;nav.rogaland@nav.no<nav.rogaland@nav.no>;presse@nav.no<presse@nav.no>;post@dnmf.no<post@dnmf.no>;post@slottet.no<post@slottet.no>;info@fffs.no<info@fffs.no>;medlemsservice@sjooff.no<medlemsservice@sjooff.no>;nsf<firmapost@sjomannsforbundet.no>;post@rederi.no<post@rederi.no>;Morten Løke<mortenloke@gmail.com>;Eivor Evenrud<Eivor.Evenrud@oslobystyre.no>;Tips Nrk<03030@nrk.no>;eg@rederi.no<eg@rederi.no>;ck@rederi.no<ck@rederi.no>;bhn@rederi.no<bhn@rederi.no>;itf<mail@itf.org.uk>;info@imo.org<info@imo.org>;presse.borgarting@domstol.no<presse.borgarting@domstol.no>;Elmer Solberg<elmesol@online.no>;resepsjon@hegnar.no<resepsjon@hegnar.no>;2255@shf.no<2255@shf.no>;catherine309y@startmail.com<catherine309y@startmail.com>;Asbjorn Nilssen<nilssen.asbjorn@gmail.com>;BmOnline<bmonline@bmonline.no>;bjorn@hugtun.no<bjorn@hugtun.no>;Are Hegrand<are.hegrand@gmail.com>;Øyvind Aarsnes<oe-aarsn@online.no>;Armend Çaushi<armendsky@gmail.com>;Dennis Bowen<nicklasbowen@gmail.com>;dag.hiaasen@gmail.com<dag.hiaasen@gmail.com>;kreateam@gmail.com<kreateam@gmail.com>;norulv2@yahoo.com<norulv2@yahoo.com>;radio.free.norway@hotmail.com<radio.free.norway@hotmail.com>;johrik101@gmail.com<johrik101@gmail.com>;lillianammontag@protonmail.com<lillianammontag@protonmail.com>;Merete Hodne<comebackmh@gmail.com>;Le-hebak@online.no<Le-hebak@online.no>;Anita Holm<zepanita3@gmail.com>;radikalportal@gmail.com<radikalportal@gmail.com>;post@arbeidstilsynet.no<post@arbeidstilsynet.no>;osloinfo@msz.gov.pl<osloinfo@msz.gov.pl>;oslo.amb.wk@msz.gov.pl<oslo.amb.wk@msz.gov.pl>;Eivind.Traedal@oslobystyre.no<Eivind.Traedal@oslobystyre.no>;tips@dagen.no<tips@dagen.no>;post@resett.no<post@resett.no>;post@sdir.no<post@sdir.no>;Wenche.i.sola@motivatora.no<Wenche.i.sola@motivatora.no>;gjert-av@online.no<gjert-av@online.no>;dustydolly.63@gmail.com<dustydolly.63@gmail.com>;jarle1936@hotmail.com<jarle1936@hotmail.com>;torildanitanaesheim@gmail.com<torildanitanaesheim@gmail.com>;rognsoy@msn.com<rognsoy@msn.com>;ellendb@yahoo.com<ellendb@yahoo.com>;draugen@online.no<draugen@online.no>;fmospostmottak@fylkesmannen.no<fmospostmottak@fylkesmannen.no>;fmoppost@fylkesmannen.no<fmoppost@fylkesmannen.no>;fmopiod@fylkesmannen.no<fmopiod@fylkesmannen.no>;fmtepost@fylkesmannen.no<fmtepost@fylkesmannen.no>;fmhopostmottak@fylkesmannen.no<fmhopostmottak@fylkesmannen.no>;fmtlpost@fylkesmannen.no<fmtlpost@fylkesmannen.no>;fmtltoe@fylkesmannen.no<fmtltoe@fylkesmannen.no>;fmtlrmo@fylkesmannen.no<fmtlrmo@fylkesmannen.no>;fmfipostmottak@fylkesmannen.no<fmfipostmottak@fylkesmannen.no>;fmfiasro@fylkesmannen.no<fmfiasro@fylkesmannen.no>;fmoapostmottak@fylkesmannen.no<fmoapostmottak@fylkesmannen.no>;fmoalao@fylkesmannen.no<fmoalao@fylkesmannen.no>;fmoakog@fylkesmannen.no<fmoakog@fylkesmannen.no>;fmbupost@fylkesmannen.no<fmbupost@fylkesmannen.no>;fmbukkj@fylkesmannen.no<fmbukkj@fylkesmannen.no>;fmavows@fylkesmannen.no<fmavows@fylkesmannen.no>;fmsfpost@fylkesmannen.no<fmsfpost@fylkesmannen.no>;fmsfmnh@fylkesmannen.no<fmsfmnh@fylkesmannen.no>;fmnopost@fylkesmannen.no<fmnopost@fylkesmannen.no>;fmnowko@fylkesmannen.no<fmnowko@fylkesmannen.no>;fmhepost@fylkesmannen.no<fmhepost@fylkesmannen.no>;fmvepost@fylkesmannen.no<fmvepost@fylkesmannen.no>;fmropost@fylkesmannen.no<fmropost@fylkesmannen.no>;fmrojgs@fylkesmannen.no<fmrojgs@fylkesmannen.no>;fmmrpostmottak@fylkesmannen.no<fmmrpostmottak@fylkesmannen.no>;fmmrelro@fylkesmannen.no<fmmrelro@fylkesmannen.no>;fmtrpostmottak@fylkesmannen.no<fmtrpostmottak@fylkesmannen.no>;fmtrkro@fylkesmannen.no<fmtrkro@fylkesmannen.no>;fmtrtlh@fylkesmannen.no<fmtrtlh@fylkesmannen.no>;pressetalsmann@dnfo.no<pressetalsmann@dnfo.no>;Nav klage og ankesorgan<nav.klageogankesor@nav.no>;nav.pensjon@nav.no<nav.pensjon@nav.no>;postmottak@asd.dep.no<postmottak@asd.dep.no>;presse@asd.dep.no<presse@asd.dep.no>;nke@asd.dep.no<nke@asd.dep.no>;mda@asd.dep.no<mda@asd.dep.no>;trr@asd.dep.no<trr@asd.dep.no>;has@asd.dep.no<has@asd.dep.no>;ina@asd.dep.no<ina@asd.dep.no>;Høgsterett<post@hoyesterett.no>;tips@ht.no<tips@ht.no>;dagbladet<2400@db.no>;ryfylke@ryfylke.net<ryfylke@ryfylke.net>;tips@aftenbladet.no<tips@aftenbladet.no>;Tips<tips@budstikka.no>;(PK) NAV Bærum<nav.baerum@nav.no>;nav.sandnes@nav.no<nav.sandnes@nav.no>;nav.harstad@nav.no<nav.harstad@nav.no>;bærum kommune<post@baerum.kommune.no>;postmottak@sandnes.kommune.no<postmottak@sandnes.kommune.no>;postmottak@bfd.dep.no<postmottak@bfd.dep.no>;media@bfd.dep.no<media@bfd.dep.no>;postmottak@harstad.kommune.no<postmottak@harstad.kommune.no>;rotary@rotary.no<rotary@rotary.no>;odd.fellow@oddfellow.no<odd.fellow@oddfellow.no>;post@lions.no<post@lions.no>;vl@mediaconnect.no<vl@mediaconnect.no>;bjorn.kristoffer.bore@vl.no<bjorn.kristoffer.bore@vl.no>;berit.aalborg@vl.no<berit.aalborg@vl.no>;tips@idag.no<tips@idag.no>;abo@morgenbladet.no<abo@morgenbladet.no>;Postmottak JD<postmottak@jd.dep.no>;jdinfo@jd.dep.no<jdinfo@jd.dep.no>;gunnar.johansen@jd.dep.no<gunnar.johansen@jd.dep.no>;andreas.lorange@jd.dep.no<andreas.lorange@jd.dep.no>;raheela.chaudhry@jd.dep.no<raheela.chaudhry@jd.dep.no>;andreas.bondevik@jd.dep.no<andreas.bondevik@jd.dep.no>;andreas.bjorklund@jd.dep.no<andreas.bjorklund@jd.dep.no>;linda.hafstad@jd.dep.no<linda.hafstad@jd.dep.no>;guttorm.aanes@jd.dep.no<guttorm.aanes@jd.dep.no>;ambassaden.oslo@gov.se<ambassaden.oslo@gov.se>;oslamb@um.dk<oslamb@um.dk>;emb.oslo@mfa.is<emb.oslo@mfa.is>;sanomat.OSL@formin.fi<sanomat.OSL@formin.fi>;oslo@maec.no<oslo@maec.no>;emb.oslo@maec.es<emb.oslo@maec.es>;lo@lo.no<lo@lo.no>;tips@dn.no<tips@dn.no>;U S Embassy Norge<OsloACS@state.gov>;israel@oslo.mfa.gov.il<israel@oslo.mfa.gov.il>;ukinnorway@fco.gov.uk<ukinnorway@fco.gov.uk>;postmottak@smk.dep.no<postmottak@smk.dep.no>;smkinfo@smk.dep.no<smkinfo@smk.dep.no>;lederkk@rotary.no<lederkk@rotary.no>;post@dnfo.no<post@dnfo.no>;tips@document.no<tips@document.no>;tips@nordlys.no<tips@nordlys.no>;marit.skog@nordlys.no<marit.skog@nordlys.no>;helge.nitteberg@nordlys.no<helge.nitteberg@nordlys.no>;np@presse.no<np@presse.no>;Norsk Presseforbund<pfu@presse.no>;offentlighet@presse.no<offentlighet@presse.no>;sissel.wessel-hansen@nordlys.no<sissel.wessel-hansen@nordlys.no>;gaute.bergsli@nordlys.no<gaute.bergsli@nordlys.no>;oystein.barth.heyerdahl@nordlys.no<oystein.barth.heyerdahl@nordlys.no>;torgeir.braathen@nordlys.no<torgeir.braathen@nordlys.no>;torje.d.johansen@nordlys.no<torje.d.johansen@nordlys.no>;schibsted@schibsted.no<schibsted@schibsted.no>;kundesenter@ntb.no<kundesenter@ntb.no>;Folkehelseinstituttet@fhi.no<Folkehelseinstituttet@fhi.no>;postmottak@mattilsynet.no<postmottak@mattilsynet.no>;postmottak@ude.oslo.kommune.no<postmottak@ude.oslo.kommune.no>;svsandn@online.no<svsandn@online.no>;stockholm.cc@eda.admin.ch<stockholm.cc@eda.admin.ch>;oslo@eda.admin.ch<oslo@eda.admin.ch>;rembassy@online.no<rembassy@online.no>;consul@online.no<consul@online.no>;genkons@online.no<genkons@online.no>;osl.vertretung@eda.admin.ch<osl.vertretung@eda.admin.ch>;norvoice@online.no<norvoice@online.no>;post@nored.no<post@nored.no>;post@mentalhelse.no<post@mentalhelse.no>;Advokatforeningen<post@advokatforeningen.no>;camilla.viken@unicef.no<camilla.viken@unicef.no>;marit.petersen@unicef.no<marit.petersen@unicef.no>;kontakt@unicef.no<kontakt@unicef.no>;jean-yves.gallardo@unicef.no<jean-yves.gallardo@unicef.no>;ellen.sandoe@unicef.no<ellen.sandoe@unicef.no>;hanne.lyngaas@unicef.no<hanne.lyngaas@unicef.no>;nilu@nilu.no<nilu@nilu.no>;postmottak@caa.no<postmottak@caa.no>;nrpa@nrpa.no<nrpa@nrpa.no>;post@niva.no<post@niva.no>;post@toll.no<post@toll.no>;pressevakt@toll.no<pressevakt@toll.no>;elmer@protonmail.com<elmer@protonmail.com>;kripos@politiet.no<kripos@politiet.no>;
Jeg oppfordrer dere alle til å lese dere opp på sannheter der. Det dere får vite gjennom media er det denne eliten vil ha deg til å tro. Det er nemlig de samme kriminelle satans disipler, som styrer alt av media også.
Våkn opp alle. Når nok individer i Det Norske Folk, og andre over hele verden vil forstå at vi alle er lurt, så vil denne ondskapen forsvinne av seg selv, og disse individa vil bli pågrepet og tildelt straffer som fortjent. Det gjelder og selvsdagt alle som har støttet opp om denne eliten.


https://vimeo.com/397234724?fbclid=IwAR ... eVJWCfZ-zQDet siste jeg fikk vite nå i dag fra en veninne fra Oslo, som i dag fikk melding fra Nord-Aurdal kommune om at hun ikke fikk dra på sine fritisdsboliger i kommunen.
Dette er helt vanvittig, og dere bør alle vekke opp folk rundt dere som tror på disse løgnerne. Og til dere i media. Dere er alle medskyldige i å villede det Norske Folk, og det enten dere er vitende om det eller ikke.


"Vi er i randen av en global transformasjon. Alt vi trenger er riktig stor krise, og nasjonene vil godta den nye verdensordenen." David RockefellerHilsen
Elmer


Folkedomstolen


fre. 13. mar. 2020 kl. 08:45 skrev Thomas Hansen <thomas@servergardens.com>:

For de som er interessert i å hjelpe til :)


https://www.youtube.com/watch?v=GQmydJGzjtc


.t


--

Pure Magic!
Elmer Solberg
 


Gå til FOLKEDOMSTOLEN Justis

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron