Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS veto ble i 92 inngått av disse fra JA siden, er dem også medlemmer i Europa-bevegelsen?

  Votering for Eøs

 • EØS-avtalen er vedtatt av Stortinget-

  uten hjemmel i Norges Grunnlov.

  Folkeaksjonen Mot Eu-medlemskap krever at EØS-avtalen sies opp da den etter Norges Grunnlov er ugyldig som lov i Kongeriket Norge. Tidligere Statsminister Gro Harlem Brundtland som var Statsminister da EØS-avtalen ble innført i Norge er hovedansvarlig for hva dette har ført til for folk og land.
  Og med "dette ført til"- menes det negative som i kroner og ører, kultur og infrastruktur er tapt for evig og alltid for Ola og Kari p.g.a. denne EØS-"avtalen".

  Over 100.000 arbeidsledige + en mengde nedlagte bedrifter. Gro Harlem Brundtland har "rømt" til Frankrike etter at hun har forrådt sitt fedreland ved å trumfe igjennom EØS-avtalen stikk i strid med Norges Grunnlov og folkets vilje. Valgresultatet 28.11.94. ble : 47,3 % JA- og 52,7 % NEI.

  Den "opprinnelige" norske oljeformuen er på hele 6.500 milliarder norske kroner. Dette uttalte stortingsrepresentant Per Sandberg på direktesendt frokost-TV den 24.02.2004.

  Norges Grunnlov § 110 lyder følgende:

  Det paaligger Statens Myndigheter at lægge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktigt menneske kan skaffe sig udkomme ved sit Arbeide.

  Samtlige Stortingsrepresentanter som ikke respekterer Norges Grunnlov § 1 + § 112 blir innhentet av Straffelovens § 83 som sier hel klart og tydelig :

   

  Straffelovens § 83

  "Den som rettsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller noget del av riget bringes under fremmed herredømme eller innlemmes i anden stat, eller at nogen del av riget løsrives, straffes med hefte i minst 8 år eller med fengsel fra 8 år inntil 21 år".

   

  Folkeaksjonen Mot Eu-medlemskap har som målsetning å forhindre at et landsforræderi blir gjennomført.

   

  EØS-avtalen er et grovt brudd mot norges Grunnlov og norges befolkning.

   

  Dette skal stoppes uansett pris.

  Øyvind Aarsnes

  Stortinget krenket folket

  EØS- bedraget

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot Eu-medlemskap.

  Siden ble sist oppdatert 19. juni 2004 01:03:35 http://www.landsforræderi.no