BmOnline norske politiske forum

 

 

BmOnline

Nordmenn foren dere!Dokumentoversikt

[IMAGE]

Sympatisører registrer dere med en e-mail og støtt opp om kampen for de norske farver. Staten har begynt ensretting med å gi millioner i bistand til grupper og sammenslutninger som bidrar til at fremmedgjøringen av vårt fedreland skal skyte fart. SOS rasisme, Noas, m.f. Våre politikere blir som landssvikere, a-la 1940-45, sier våre menn fra krigen. Skal vi lykkes må vi vise politikerne at vi støtter heltene fra krigen. De fremmede gjør vårt fedreland om til det landet de selv forlot. Dette skaper konflikter mellom de etniske gruppene og vår kultur og nordmenn. AP har har med sin politikk vist oss at de vil rive ned det våre fedre var betatt av. Dette må vi få satt en stopper for. Nå skal vi kreve at regjeringen betaler tilbake med renters rente. Og stopper ensrettingen over statsbudsjettet. Les boken til Jo Benkow, Det ellevte Bud, her sier Benkow at det er en løsning på volden og krimmen blandt innvandrerne, stopp innvandringen til Norge. Og videre.. rasisme er når noen raser er overhøyet andre.

Side 7:

Send din e-post her: bmonline at bmonline.no

Ditt innlegg -anonymt om du vil.


Pressefrihet?

Til en viss grad registreres enkelte avisers velmeninger i å opprettholde en "fasade" av pressefrihet? Pressefrihet for hvem? Som et grelt eksempel kan nevnes noe så nysådd som kraftig NORD-NORSK NEI til EU! Meget forbausende var det å registrere at den meget seriøse(?) avisen Aftenposten har sine egne lover i pressefrihetens navn.
Det burde vært skiftet ut med pressefrihet kun for AP. I forkant av Eu avstemningen var det lite nei-innlegg. Det er da man registrerer at pressefriheten lir under pressestøtten fra staten og skruppelløse redaktører. Som ikke slipper til nyheter som kan skade den GODE SAKEN globaliseringen og golbalistgjengen i Regjeringen, som er i vinden for tiden. Eks. vis EU og negative RYKTER mot INNVANDRERNE eller å skade innvandringspolitikken til AP, eller de som sitter med ansvaret for det nedslående resultatet, politikerne selv?. De gir seg fløyten i landets sikkerhet og borgernes rettigheter. De trykker gjerne det som DE synes er å kalle pressefrihet, men disse aviser har glemt bort sine lesere som da også leser hva det er de kaller pressefrihet. Var det ikke på tide at disse redaktører tok seg en tenkepause og virkelig lot pressefriheten få komme på trykk selv om AP strør aldri så mye "salt i pressefriheten" etterpå?

Det er jo til å undres over at de er så hjernevasket at man ser vannmerket til AP i motlys. Bladet Aftenposten gjør seg stor på det og tar bare imot inlegg fra faste lesere. Men sannheten om AP siver ut selv om avisene prøver å kneble ytringsfriheten. Her på internett får man lese det som avisene ikke tør å trykke.


Er AP-miljøbevisst?

Thorbjørn Berntsen, er det miljøvennlig politikk av AP å sitte å se på at strømprisene raser oppover p.g.a. den markedsstyringen som AP i nyere tid har trykket til sitt bryst?

Er ikke dette et tegn på at det økonomiske trikseriet i AP begynner å vise sitt sanne ansikt?

Nå skulle gode Berntsen gått ut å støttet opp om sin gode miljøpolitikk ved at han ba om subsidier til disse (pengelense) vannfrie penge-produserende turbinene i sør. Nå er det vel slik at de fleste av oss fyrer opp oljeovnen, det var vel ikke slik det skulle bli?
Det må vel bli mer miljøvennlig å benytte seg av vannkraft til strømproduksjonen? Eller har AP glemt bort sin politikk da de gikk over til markedskreftene? Tenkte ikke AP tanken på at produsentene har lettere for å tjene raske penger når de kan true opp prisen ved å snakke tom magasinene. Nå lukter det ikke bare fra panelovene?


Når demokrati = maktarroganse.

Vi har alle sammen hørt om demokratiet og den flotte og balanserte styring det omtales med. Over hele verden er de i disse tider i gang med å innføre demokrati til fordel for alt annet av styre. Så kommer den dagen da du som representant for en eller annen flertalls regime må gjøre et valg. Da tenker du -skal jeg bruke min personlige mening i stemmeavgivningen eller skal jeg avgi regimets mening? Som medlem av regimets politikk er du lojal forpliktet til å stemme for regimet.
Men ved en hemmelig avstemning vet ingen hva du stemmer? Det er da meget interessant igjen å vise til hvor det ble av av friheten og demokratiet? Derfor er det i mange slike kretser en åpen avstemning, for å på en måte skremme noen fra å stemme annet enn den forventede politikk av regimet. Akkurat som i et selebert selskap hvor glassene heves i taket, og man ikke tør å la det stå, fordi man da er annerledes. Dette er et middel for å hindre at utbrytere skal kuppe. Man kan jo bare si rett ut, takk jeg står over. Igjen et eksemplets makt. Vi hørte ofte uttrykket "annerledeslandet" flittig brukt av JA -sida. Men nå er annerledeslandet blitt styrt så godt av JA-sida, GRO og co og derfor er det vi har det så godt -kommer det fra den kanten. Vel, vi vet at hadde det ikke vært for Nei siden så hadde det vært snarere grunn til å kalle det for annerledeslandet. Og hvilket demokrati er det som styrer med trusler og skremsler om høyere skatter og avgifter hvis ikke man gjør som AP sier?
Det vitner heller mye mer om alt annet enn et demoktati -den politikken som AP la for dagen før EU avstemningen, 28. nov. 94.

Bankene lurer folk!

Sat Aug 22 06:37:44 1998

Vi kjenner godt til oljeselskapenes svindelvirksomhet. Når oljeprisene stiger er de lynraske til å sette opp bensinprisen. Men når oljeprisene synker skjer det ingenting. Når det gjelder bankvesenet er svindelen mer raffinert. Når Norges Bank setter opp utlånsrenta til bankvesenet er de raske på pletten med å sette opp utlånsrenta til sine kunder.
Men hvorfor gjør de det? Jo fordi bankvesenet låner store beløp fra Norges Bank, det vil si statskassa, som de igjen låner ut videre etter å ha lagt på en ekstra rentefortjeneste. Men bankene eier selvsagt også selv en del penger (egenkapitaldekning) og har i tillegg lånt inn penger fra markedet, ofte på fastrente betingelser.

Til sist kommer innskuddene fra næringsliv og private.

La oss ta et eksempel: Bank X har en forvaltningskapital på 270 milliarder. Av dette er 14% egenkapital, 37.8 milliarder, som det ikke betales rente på i det hele tatt. Av de 232.2 milliarder som er innlånt er 1/3 tatt opp med rentebinding, 77.4 milliarder.

Av forvaltningskapitalen er det dermed "bare" 154.8 milliarder (57.7%)som reellt er utsatt for rentesvingninger. Men når Norges Bank setter opp sin utlånsrente til bankene sørger bankene altså for at hele den utlånsbaserte forvaltningskapitalen blir justert opp tilsvarende. Selv om ovennevnte bare er et grovt eksempel så er det i prinsippet riktig å si at bankene benytter seg uhemmet av rentestigningene. Den rentestigning vi ser nå skulle tilsi at bankene hadde lånt alle sine penger fra Norges Bank. Noe de ikke har. Det riktige hadde selvsagt vært at bankene kom frem til den reelle kostnaden rentestigningen medførte og så fordelt den over alle sine inntektssider. Sammenlignet med oljeselskapene, som vist innledningsvis, så selger altså bankene en vare dyrt fra et lager som er innkjøpt billig. Med andre ord: God gammeldags svindel som markedsliberaliseringa har omgjort til lovlig handel. Men vi finner oss ikke i dette!

Etterhvert som vi vokser som partiorganisasjon går bankvesenet proposjonalt en utrygg tid i møte. Det kan vi garantere!

Leve Norge

Med vennlig hilsen

J.M.Skogan


Departementene har for liten bemanning.

Norges eget verktøy i hele bredden fra sosial til justis har bemanningsproblemer. De er alltid i etter kant av der de burde være. I tildelinger av midler til grupperinger, som trossamfunn og organisasjoner blir det så som så med tanke på den kontroll som skal utføres for å sikre at pengene som er beviglet virkelig går til det som de var søkt for.
(AUF f.eks.) Videre har de som arbeider her gitt klare ytringer om at de ønsker flere stillinger besatt for å få den kvalitet som fordres.

Men det er som å snakke for døve ører, pengemangel og atter pengemangel er ekkoet. Så er det store 90.000 kroners spørsmålet. Hvor mange 100- millioner skal gies bort til fiktive medlemstalls organisasjoner både hjemme og ute før andre kommer og overtar makta? Det er på høy tid at man nå begynner å ta det ansvaret dette uføret har ført til. Skal ytterligere olje-millioner og våre skattepenger ødsles bort til kreti og pleti?
Her er magne ting som ikke henger på greip. Det er nok av hullete lommer her på berget å stappe millionene i. Høyre har gått inn for å øke politibemanningen på saker i Oslo til det dobbelte for å få bukt med en svær haug med saker som ellers ville måtte ligge i 4 mnd før de ble berørt av mennesker. Det er Norges luxusproblemer vi snakker om, og vi vet hva baksiden bringer. Det er altså ikke så greit i departementene og det er jo meget betenkelig. Det virker faktisk som regjeringen henger med leppa etter EU tapet, og liksom hevner seg på folket med sin trenerende oppførsel.
Er det mulig å få tilbake litt av gløden, eller er de utbrent i hele regjeringskvartalet hos AP etter seieren, Nei til EU?

Neste side

Tilbake til BmOnline

Debattforum BmOnline