BmOnline

Nordmenn foren dere!Dokumentoversikt

 

Sympatisører registrer dere med en e-mail og støtt opp om kampen for de norske farver. Staten har begynt ensretting med å gi millioner i bistand til grupper og sammenslutninger som bidrar til at fremmedgjøringen av vårt fedreland skal skyte fart. SOS rasisme, Noas, m.f. Våre politikere blir som landssvikere, a-la 1940-45, sier våre menn fra krigen. Skal vi lykkes må vi vise politikerne at vi støtter heltene fra krigen. De fremmede gjør vårt fedreland om til det landet de selv forlot. Dette skaper konflikter mellom de etniske gruppene og vår kultur og nordmenn. AP har med sin politikk vist oss at de vil rive ned det våre fedre var betatt av. Dette må vi få satt en stopper for. Nå skal vi kreve at regjeringen betaler tilbake med renters rente. Og stopper ensrettingen over statsbudsjettet. Les boken til Jo Benkow, Det ellevte Bud, her sier Benkow at det er en løsning på volden og krimmen blandt innvandrerne, stopp innvandringen til Norge. Og videre.. rasisme er når noen raser er overhøyet andre. Videre... motsetningene mellom de etniske nordmenn og de fremmede øker med kvadratet av innvandringen.

[IMAGE]

Side 8: E-POST Send din e-post her: bmonline at bmonline.no

 

Ditt innlegg -anonymt om du vil.FEITE INKASSOSALÆR!

Posten har som kjent et system som heter A og B post. Forskjellen her er at B-posten ikke har samme prioritet som A-posten. Følgelig koster B-posten litt mindre -kr 0,50 pr. sending. Videre må man frankere minst 20 brev -før du får benytte B-post. Men så kommer det som er interessant.

P.g.a. av B-post vil det ta 4-6 dager før du mottar brevet. En annen ting, det finnes ikke et datostempel på konvolutten som skal bekrefte dato for frankering. Dette er selvfølgelig en uting som bare inkassobyråer og slike vet å benytte seg av. Hvis vi går litt lengere -da ser vi at datoen, som er meget viktig for deg -nemlig fristen for tilsvar er spist opp med 3-4 dager i posten. Dette er inkassobyråenes gullgruve! Her svindles nordmenn i tusentall.

Betaler du en dag for sent, ja da forlanger disse «blodiglene» inkassobyråene ditt hode på et fat.

Derfor, vær ekstra påpasselig når du får brev fra slike «seriøse» inkassobyråer. Ikke ta det for god fisk, kravet du får, se nøye etter om fristen er ok. Se om datoen stemmer, det finner du ut av når du åpner og ser på den dato som er benyttet der -og oftest er den datoen da det ble skrevet og som B-post taper du mange dager. HUSK DET. Det er frankeringsdatoen som du skal telle fra.

Disse vet nemlig å spare flere tusen i porto, men de sparer ikke deg og meg for noe som helst. De påberoper seg all verdens rettferdighet og da har man bare å betale? På brevhodet inni kravet står den datoen brevet egentlig skulle vært frankert og da kan du se spriket mellom kjeltringene og de som driver ærlig butikk i denne bransjen.

Og de ærlige er desverre i mindretall -leser man av metodene. Er brevet postet i Tromsø og du har adresse på samme sted skal brevet være deg i hende neste dag og ikke etter 4-6 dager. Da kan du kreve at din innbetaling ikke er for sent innbetalt om de påstår dette -og vil ilegge deg 70% salær. Noe de er «eksperter» på - hvor der heller ikke er samsvar mellom reell arbeidsinnsats og de svære salær. En god grunn til -å gå dem nøye etter i sømmene. Det burde vært nedsatt en egen verdikommisjon bare for disse -slik at de kunne se forskjellen på arbeide og det å sende ut fiktive regninger. Dette er det verste som finnes av "lovlige" foretak. De andre verstingene er noe som kalles dårlig betaler register, hvor du blir registrert og hvor bankene kan sjekke om ditt navn er blandt "kjeltringene." Er du så uheldig å bli hengt ut urettsmessig, da er du nærmest lovlig vilt. Det er utrolig hvor frekk slike register er. For å få bukt med ulovlige og kreditt-uriktige opplysninger på deg bør du kontakte Datatilsynet. De hjelper deg. Videre er disse Duun & B osv pålagt å sende deg kopi av opplysninger som de sender ut.

Skulle en vanlig arbeider kreve samme betaling som inkassobyråene da tror jeg vi ikke hadde hatt et eneste inkassobyrå nord for sinsenkrysset. Bare så dere vet det. Da hadde vi vært millionærer hele bunten.

 

EU-Lojality og tillit?

Tilliten i EU er ikke et norsk medlemskap verdig. Da vi nå står like foran valget om å gå inn i EU vil nok dette være hovedårsak til å reservere seg overfor medlemskap. Hva hadde ikke vært bedre enn å leve i harmoni og fred med hele verden? Dette med fred og respekt for hverandre har alltid vært en varm potet.

Selv i vårt nærmiljø er vi til grader forsiktige med å la andre få innsyn eller deltagelse. Vi ønsker ikke å slippe andre inn på oss. Her ligger mye av frykten, og den er ikke ubegrunnet. Det vil si at brent barn skyr ilden. Problemet er lett å se men desto vanskeligere å løse over natten. Lojalitet. Da mange tar ut egenmeldinger og også benytter dette som en unnskyldning for å få seg fridager i ny og ne, kan man jo spørre hvorfor vi i dag har en strengere praksis fra leger om å skrive ut sykemeldinger i øst og vest?

Dette er satt på spissen for nettopp å synliggjøre hva her menes. Er vi villige til å endre vår holdning? Lar vi andre få ta mer styring i vår hverdag? Er vi villige til å ligge som vi rer? Levestandarden i Norge er høy, så høy at Gro liker å lufte det i Eu sammenheng. Så blir det neste spørsmål, er vi villige til å gi denne lojalitet videre til mennesker i andre land som ligger 5 til 15 år bak i standard? La disse få bestemme hva vi skal gjøre i morgen?

Tillit

Tør vi ta sjansen på at de nettopp gjør det samme som vi gjør, gjorde? Altså benytter seg av systemet for egen vinnings skyld? Det er som vi alle vet og har visst at et system aldri kan bli vanntett. Det er jo umulig. Jeg kan da i skrivende stund bare konstatere at menneskene ennå ikke er moden for denne tillit som et EU- medlemskap krever. Det er for mange egeninteresser i skyggen av EU, og det kommer til å bli et sløseri av dimensjoner. Meningen er god, men de som er satt til å styre er for griske og sentriske.

Derfor vil jeg si, vent og se hvordan det går med EU, vi har klart oss godt utenfor, og som jeg ser det vil det ikke bli værre uansett, da vi er et stykke på vei i lojalitet fremfor andre. Det er jo skremmende å se at vår regjering til de grader er illojal mot sitt eget folk, slik jeg ser hvordan enkelte ivrer for et EU- medlemskap. Man bør spørre om man er på trygg kurs og om farvannet er rent. Her er det den sterkestes rett som rår og vi har i alle år faktisk gjort vår hverdag myk i denne sammenheng. Så det er ikke så enkelt å sitte ved det samme bord og dele gode og onde dager inn under EU.

Til det blir som nevnt de stores evne til å undergrave virksomheten slik som den var ment, helt overkjørt av disse, uten at noen små har sett eller hørt noe som helst.

EU- trollet kommer til Norge

La oss ta et lite eksempel om et oppdrag som skal utføres oppe i Nord-Norge. Loven er da slik under EU at den som har det rimeligste anbud får jobben, akkurat som vi har hatt det i Norge. Men så er spørsmålet, hvem kan hindre de store i EU -(firmaer osv) i å bidra med store subsidier til et Spansk foretak slik at de kan komme og etablere seg i Norge? I papirene om anbudet kommer nemlig ikke dette til uttrykk, igjen har vi med den førstnevnte lojaliteten å gjøre. Således kommer det mange firmaer fra EU og eter opp de som er etablert, og det tror jeg ikke var meningen, GRO & CO?

Til tross for Gros lokkemiddel om felleskap og glede, kjenner vi alle lusa på gangen. Jeg må si at GRO har tapt ansiktet X 1000 tapte arbeidsplasser og vel så det. Allerede her har vi tapt. Så jeg ser ikke noen grunn til å innlemme oss i noen form for fellesskap, så lenge man vet at dette er den fremgangen EU vil få og i Norge, kun få.

Norges borgere vis lojalitet mot fedrelandet, stem nei til EU!

Tenk på det som fedrene har slitt slik at vi et fedreland ble gitt, som nå skal avhendes helt fritt?

 

Sverige, Finnland og Norge i EU!

Det er en ting som alle de blå på kartet over både Sverige, Finnland og Norge bør merke seg, altså de som stemmer JA. På kartet ser vi klart at det bare er små blåskvetter hist og pist som er klare JA områder.

Dette gjelder alle tre land. Videre er det gjengs at det i NORD er et totalt NEI flertall.

Det er altså en felles-holdning at jo lenger det er til Brussel jo flere er det som har beholdt sin evne til å tenke selvstendig. Videre må alle som har stemt JA være klar over følgende. De som bor i de røde områdene er faktisk mye mer økonomisk nyttig, de gjør mye mer pr dagsverk i kroner og øre sammenlignet med de som bor i pappesker i storbyene.

Da regjeringene har klart å gjøre det mesterstykket å sette disse opp mot hverandre for å vinne frem med sine uøkonomiske tvangstrøyer viser det bare hvor lite disse er klar over følgende.

Det er NEI siden som på sikt holder liv i de blåe,(ja-siden) -det er det nok mange som ikke har tenkt over, men her skal man ikke la seg lure til å tro at det er de blå som har retten på sin side.

Bare vær obs på at INGEN nevner kroner og ører i debattene. Det er kun snakk om overfladiske ting som EU langt i fra ønsker å snakke så høyt om, nemlig økologi og miljøvern, det er til å le av når de blå står og serverer slikt svada. Saken er fortsatt at det er kroner og ører det hele dreier seg om, altså de menneskelige verdier taper fordi det er en helt annen kultur som blir enerådende, pengekulturen. Det blir EUs store sykdom og undergang!

I EU sine direktiver kommer miljøet langt etter kroner og ører. Det samme gjelder det meste som angår brorskap og arbeid til alle, det er en fallitterklæring å gå inn i EU. Se nå på søta bror, de er allerede i tumultene på hverandre om hvor penger til kontigenten skal komme ifra. Nei, vær ikke blåøyd og gi din stemme til JA siden, de er ikke klar over konsekvensene for et JA utfall, hvor de faktisk selv er med på å gjøre de røde arbeidsløse og samtidig river vekk sitt eget eksistensgrunnlag.

Det er meget beklagelig at man er så lite informert over hva man egentlig gjør mot seg selv og hele landet når man stemmer JA. Og er du i tvil så stem aldri JA, fordi da er du med på å rasere din egen arbeidssituasjon. Ha is i magen, og lytt til hjertet og din egen fornuft legg deg ikke etter populistene og jappene, det er du som skal stemme. Videre er det hull i hodet når vi skal betale bøndene i EU for at vårt eget landbruk skal legges ned. Slikt som dette henger ikke på greip kom med superlativene, det finnes ingen som er gode for NORGE.

I EU har vi et skrekkens eksempel, Belgisk blå. Her er dyrene blitt genmanipulerte for å gi mest mulig, ja her også. Kalvene må opereres ut med keisersnitt -høres jo fint ut? Så det er ikke bare mennesker som blir mishandlet. Hvor er alle dyrevennene våre? Beskyttelse ditt og datt?

 

Hva er så flott i EU?

Alle på JA siden argumenterer for hvor flott det skal bli å komme inn i EU. Noen har sogar en holdning som går på 45/55? NJ. For folk flest vil et slikt standpunkt være meget vanskelig å ta på de opplysninger som kommer til uttrykk i media-radio-tv. Det er liksom lite konkrete ting som kommer fram i lyset hva et EU medlemskap vil si for den gråe hverdagen der angår alle nordmenn.

Et så viktig inngripen i andres hverdag må på alle vis belyses, og husk en viktig ting, det er nemlig mulig å hele tiden være klar for å melde seg inn, men det er ikke bare å melde seg ut. Ha dette på minnet når dere går til valget i november kjære venner.

Fakta om informasjon

Hvorfor kan ikke JA siden gå mer i dybden, være ærlig å si det som det er? Jo, fordi de fleste av oss som er velgere er ikke alle millionærer og det er ikke alltid så lett å late som heller. Det synes jo utenpå! Gikk vi alle naken var det jo lettere. JA- hvorfor vil de at vi skal si JA til EU? Vi har allerede registrert at det er avgitt både suverenitet og fiskeresursser. Alle husker at det ikke var en fisk å gi? Er det da noen tvil for tvilerne hva som nå kommer til å bli det neste?

De feite blir bare feitere.

EU-kontigenten.

Helt klart er det kommet frem at vi måtte komme til å betale en betydelig sum til EU-kassen. (18-25 milliarder) Den summen har jeg et helt uforståelig forhold til, man kunne jo si 100 sosialbudsjett eller 6000 nye gamlehjem for den saks skyld. Men så er de høye herrer så grei at de vil gi oss tilbake våre egene penger i en overgangsperiode mot næringer som måtte trenge støtte i ei trang tid. Er det da slik at den trange tiden blir avløst av konkurs? Når de 5 årene er gått, er også næringene gått konk? Så prøver de å fingere retur av våre egne penger for å virke troverdig og greie? Er dette virkelig troverdige ansvarsbevisste politikere som vil vårt Norge det beste? Alle bør virkelig sette seg ned å se nøye på denne ektepakten om EU.

Kan ikke melde seg ut igjen?

Jo man kan, men det vil være andre og nye krefter i form av en annen regjering som må til for at det skal kunne skje. Jeg nekter å tro at 51 % av Norges befolkning er så naive, og ifall er det skremmende. (51% JA) Til dere lesere vil jeg si lytt og lær til de som i dag har skrevet brev fra medlemsland som Tyskland og Frankrike. Flere har hatt leserinnlegg i Tromsø bys egen avis, Dagbladet Tromsø. Her fortalte de at hadde de visst det som de vet i dag hadde de aldri stemt JA til EU. Det er noen ord fra vanlige borgere. Det hele går på samhold og sosial velstand og trygghet. I Norge hadde vedkommende vært på sykehus og hun måtte skrive til oss nordmenn og advare oss mot EU. Hun sa at hun ville tilbake til et fritt NORGE neste sommerferie Ansvar for de svakeste stillte blir mer og mer belastet de svake selv. Altså bort fra GROs fine SOSIALDEMOKRATI.

Distriktene, arbeidsplasser.

Videre ser vi at distriktene bygges ned og alt skal sentraliseres, samles i store "hauger" på lager og sentra som lett kan bli bytte for mugg, sopp og virus-spredning. Også et yndet terror mål for terrorister. Den gang vi hadde mange små bedrifter med sunne interesser, med friske produkter -det er alle bekker små som gjør den store Å. Nettopp denne kraften ser vi at EU er med på å rasere med kun det ene for øyet, de store skal overleve -få enda mere penger, makt og styring . Alle de små skal bare glemme det de holder på med, fordi det ikke er lønnsomt -påståes det.

De skal ha tak i våre resursser. Igjen og igjen må dere alle sammen bare godta at det ikke er lønnsomt å starte med et eget foretak pga alle store som tar pusten fra de små. Dette er det store stygge EU trollet under brua i bukkene bruse som vi alle har hørt om mer enn en gang.

Dårlig styring og kontroll.

I et slikt stort EU velde vil feks alle matlagre bestående av alt det som man trenger for å leve av, nettopp kreve en pleie som ingen i EU vil makte å gi eller styre. Det er salmonella m.v. Videre pumpes maten full av antibiotika som skaper antiresistente bakterier, dvs ingen pencillin hjelper mot det. Grunnen er enkel, fordi alt som er så til grader stort, vi husker godt lakseberget her hjemme som et grellt eksempel. Nå berget de så vidt den laksen, men hva med prisen? Nettopp, billig. Hva kan vi gjøre den dagen all maten er infisert, ødelagt?

Kvantitet eller kvalitet?

Med mange små vil kanskje en liten del være infisert, men da på en isolert måte fordi det lar seg kontrollere da varene ikke står i samme haugen. Samtidig vil de små ha en styrke nettopp på kvalitet framfor kvantitet, som vi i dag ser elendigheten av i alle sammenhenger. Billigere og dårligere, og lite reparerbart, kjøp nytt, kjøp nytt, hører du hvor du snur deg. Service- innstilling og et smil må du punge ut for å få et lite snev av, altså billig og dårlig. Det som skjer er igjen lettjente penger.

Ta ansvar

Det er nettopp dette som vil bli det aller største problemet innen EU. Det vil bli enda vanskeligere å trekke personer til ansvar for at noe gikk galt. Vi har sett det verste på ansvarsfraskrivelse i Norge om Storebrand Idun, bank krisen og Mongstad, det er en liste så lang... Tror dere venner at det blir bedre i EU? Svaret er allerede gitt, ved et meldemskap blir det kun bedre for de som ikke vil ta ansvar.

Det blir faktisk umulig å finne noen som tar ansvar for noe som helst. De som har vært på stortinget vet hva det dreier seg om, og der er det noen dører. De gjemmer seg så godt bort at det ville ta flere tiår å sette noen til ansvar i den mølja. Det eneste de tar ansvar for er når lønningsposen åpnes og kronene blir satt på en feitere konto enn alle bankene i Norge har sett tilsammen. Det er EU det.

EØS -avtalen.

Nei, får ta til takke med EØS avtalen, den gir oss nok EU som det er, og det kan vi leve med, fordi vi vet nå hva vi har og hva vi får og ingen kan komme å si at dette er løgn. Men det forundrer meg ikke om de høye herrer vil omgjøre den for å presse oss inn, ved hjelp av trusler om høyere renter, høyere avgifter mv. Igjen opplever vi deres lojalitet mot nasjonen og vår grunnlov. Den Danske Eu ministeren var nylig i TV og fortalte at EØS avtalen sannsynlig måtte endres i forholdet til EU hvis Norge ikke kom inn. Mente at denne var for god slik den var pr. i dag De faktisk i makt av sin posisjon benytter denne for å nå fram med personlige ønsker de brenner inne med. Dette venner sier mer om statsministeren enn hundre EU-lyginger i alle statistikker og horoskop.

På slutten av 80-tallet sa Gro at -EØS det hadde hun ikke tenkt å gå inn på. Det var jo et valg i etterkant av uttalelsen, og like over valget var vi lurt inn bakveien i EØS. Gro innførte faktisk EØS- avtalen januar 1993. "Smørbukken" Jonas G. Støre var arkitekten bak den.

Er det dette man kaller politikk?

Da man har erfart at store skoler med størrelser hvor der er så mange at læring nærmest er en parodi, sier det seg selv at denne erfaring burde tale sitt tydelige språk i seg selv. Mange lærere har sett dette som dårlig læring og vet at kvaliteten også her måtte vike for kvantiteten. Hele samfunnstigen er gjennomsyret av denne negative velstand. (kr. fremfor kvalitet) De skylder på at det er på mangel av kr at det er slik det er, men fakta er noe annet.

At AP, HØYRE og flere kaster bort millioner på å glorifisere EU- bildet viser bare hvor mange penger de kunne sendt til de som trengte dem mye mer- og de lever faktisk i Norge som har stempel som et velstandsrike med standard som et "luftslott" i eldreomsorgen.

Hva med de som bygde opp denne Gro, dine velmaktsdager, de eldre? De eldre har sådd og hva har de høstet? Jeg tror mange eldre ville sådd på nytt i lys av hva de opplever i dag. Både Danmark, Finnland og Sverige kan gå inn, Norge blir da sterkere enn noen gang, fordi vi har kvalitet og de andre kun kvantitet, bare velg. Til slutt Gro, stem NEI til EU!

Red. BmOnline

Neste side


Lesernes innlegg


Tilbake til BmOnline

BmOnline Debattforum