BmOnline politiske forum

 

Alt for Norge

 
Våre politikere ødsler bort fedrelandet som våre fedre brente for!

 

HM kong Haakon nektet nazistene i 1940 -å komme til Norge! Kongens Nei står på Elverum.

 

BmOnline

Nordmenn foren dere!

[IMAGE]

LESERINNLEGG 9

E-post : bmonline at bmonline.no

Ønsker din kommentar på trykk, send e-mail.

Norge også om tre generasjoner?

A. Ahmed -her kommer svar til deg på hvorfor jeg ikke ønsker at staten skal benytte millioner av kroner til integrering og fargerikt fellesskap.

1. Hjelp alle nødstillte i sitt eget land, der de hører hjemme.

2. Norge har gjort sitt med millioner gjennom mange år, gid andre gjorde det samme.

3. Vi kan ikke rasere vårt land gjennom snillisme til innvandrere som ikke følger våre lover. Som forlanger moskeer og adskillelse av kjønnene i skolen.

4. Ved å fortsette denne snillismen kan vi bli undertvunget innvandrernes krav etter tre generasjoner.

5. Jeg ser at landet vårt blir rasert av fremmed-kulturer og det ønsker jeg ikke at våre nye generasjoner skal arve p.g.a. vanstyringen til noen blåøyde politikere.

6. Integrering har vist seg å være dø-født i store mengder. Et folk tar ikke lett opp i seg store folkeskarer av etniske fremmedkulturer -hvor sistnevnte går på bekostningen av den opprinnelige kulturen i landet. Dette var Jugoslavia et eksempel på og Algerie er en klassiker i studiet om motsetninger i kulturer. Det viser seg hver gang at når de fremmede blir mange nok, så starter naturlovene å gjelde. Slik det gjorde det i Jugoslavia -det er ikke noe nytt. Opptak av enkelt-individer hvor disse forsvinner i mengden kan praksiseres. Slikt må man være meget forsiktig å eksperimentere med j.f.r. tidligere Jugoslavia. Spørsmålet blir hvorfor ikke naboer til slike land bryr seg? Slik svenskene brydde seg om oss og slik normenn bryr seg mot russerne.

Altså hjelp naboen din. Våre eldre ville juble den dagen vi fikk innført denne politikk. Kanskje fikk vi også råd til å ta oss av dem som har bygd opp denne velstanden som innvandrere nå nyter godt av?

Comments: Sun Aug 30 05:47:04 1998 ---------------------------------------------------------------

N E T T R A P P O R T #7 SEPTEMBER 1998

Uavhengig nasjonalistisk nyhetsbrev --------------------------------------------------------------- Samarbeidspartner: http://www.propatria.org/ff/) E-post: nettrapport@hotmail.com -

I N N H O L D - Redaksjonelt I n n e n r i k s

1. Folkebevegelsen mot innvandring på Østlandet

2. Romerikes Blad fortsetter spredning av løgn mot Fritt Forum

3. Økt innflytting til Norge

4. Overvåkningspolitiet undersøker nasjonalistmiljøet

5. Bladet "Monitor" skryter på seg "kilder"

6. Hver femte soningsfange er utlending

7. Kommunister arrangerte mislykket konsert

8. Lettere å få opphold i Norge

9. Telenor misfornøyd med POTs avlyttingshonorar

10. Fritt Forum omorganiserer driften

U t e n r i k s

11. Tyske nasjonalister i Riksdagen?

12. Nasjonal Front støtter Sverigedemokratenes valgkamp

13. Radikal nasjonalistdemonstrasjon i Danmark likevel suksess

P r e s s e k l i p p K u l t u r

14. Konsertfestival i Borås med bl.a. Ultima Thule

15. Over 1000 ventet til konsert i Sveits

16. Nye CD-plater fra NordEffekter

 

- R E D A K S J O N E L T -

Så var sommeren over - hvis vi da kan kalle det for sommer her på Østlandet.. Våre fans i Nord har i alle fall hatt en herlig og solrik sommer. Vi takker som vanlig for tilbakemeldinger fra våre lesere, og interessante tips. Vi takker også våre "hat-lesere" fra bl.a. Nettavisen og Dagsavisen... Deres kommentarer, dikt(!) og sutring over at også vi nasjonalister er frekke nok til å ta i bruk Internett, gleder våre unge sinn. Fortsett med det, små venner! Stikk i strid med vår tradisjon, kommer Nettrapport ut i tide denne gangen. Flere interessante nyheter denne gangen, både fra Norge og fra det store utland. Vi ønsker god høst, og minner om at vi er takknemlige for ytterligere tips, notiser (presseklipp), og kommentarer! Morten & Mats, Red. ----------------------------------------------------------------

- I N N E N R I K S -

1. Folkebevegelsen mot innvandring på Østlandet Folkebevegelsen mot innvandring (FMI) har nå reetablert sin Østlandsavdeling. På et møte den 20. august i Oslo ble det valgt nytt styre, med hovedvekt på personer i tyveårene. FMI på Østlandet vil omfatte Oslo og Akershus, samt de øvrige fylkene i det sentrale Østlandsområdet. Det er ventet en økt aktivitet i de kommende månedene. --------------------

2. Romerikes Blad fortsetter spredning av løgn mot Fritt Forum Arbeiderpresseavisen Romerikes Blad ved redaktør Terje Granerud kommer med løgner om bladet Fritt Forum/Norsk Blad den 7. august (http:/www.propatria.org/ff/rapport/7/). I en feig, anonym og ikke-undertegnet artikkel med foto av FF/NBs redaktør og med tittelen "Patetiske nasjonalister", skriver avisen at FF/NBs redaktør skal erstattes av en anonym utgivergruppe! Dette medfører ikke riktighet, da bladets ansvarlige redaktør (M. Knutsen) og formelle utgiver fremdeles vil være den samme, tross en viss omorganisering av bladets drift. Arbeiderpressen benytter seg bl.a. av opplysninger fra det venstreekstreme antirasist-bladet "Monitor". Dette bladet utgis anonymt uten en navngitt ansvarlig redaktør, noe som er ulovlig i Norge. Etter at Romerikes Blad og redaktør Granerud i 1993 ble dømt for å ha brutt med god presseskikk i sin omtale av FF/NBs redaktør, ser det ut som om avisen benytter sine spalter til å spre falsk informasjon og hets mot norske nasjonalister? --------------------

3. Økt innflytting til Norge Innvandringen til Norge øker til tross for "innvandringsstoppen" i 1974. I følge Statistisk Sentralbyrå har nettoinnflyttingen til Norge økt betraktelig. Dagsavisen skriver den 24. august at aldri har så mange flyttet til Norge som i 1997, da hele 32.000 mennesker valgte Norge som sitt nye hjemland. Innflyttingsoverskuddet er på nesten 11.000 mennesker, som også er en radikal økning. Nettoinnflyttingen av statsborgere fra den tredje verden var i fjor på hele 4.600, noe som er 1.300 flere enn i foregående periode i 1996. I tillegg kommer fjernkulturelle fra europeiske land og andre industrialiserte verdensdeler. -------------------

4. Overvåkningspolitiet undersøker nasjonalistmiljøet Politiets Overvåkningstjeneste (POT) har nå trappet opp sin aktivitet for å få oversikt over det norske nasjonalistmiljøet. Spesielt på Østlandet har POT blitt mer aktive. I løpet av sommeren har flere sentrale nasjonalister blitt kontaktet bl.a. i anledning terroraksjonene mot ekteparet Paust i Gabelsgate i Oslo. POT ønsker også informasjon om utviklingen av organisasjoner og partier i det norske nasjonalistmiljøet. --------------------

5. Bladet "Monitor" skryter på seg "kilder" Det venstreekstreme bladet "Monitor", som er et såkalt antifascistisk blad i samarbeid med det svenske søsterorganet "Expo" (som gikk konkurs), har kommet ut med et nytt nummer full av latterlige påstander og sedvanlige gjettelek-artikler om norske nasjonalister. I mangel av reelle kilder og informanter, må de faktisk skryte på seg kilder. I sitt siste nummer har de stjålet et foto fra Fritt Forums hjemmeside på Internett, fra skinhead-konserten i Rykkinn den 16. mai, og hevder at bildet er tatt av deres egen kilde!!! Vi ønsker våre kolleger lykke til i sitt videre arbeid... --------------------

6. Hver femte soningsfange er utlending Mer enn hver femte soningsfange i norske landsfengsler er utenlandske statsborgere. Dette skriver Stavanger Aftenblad den 23. august. Tall fra Justisdepartementet viser at 21,5 prosent av fangene i norske landsfengsler er utenlandske statsborgere. I tillegg kommer en stor andel norske statsborgere som har fremmedkulturell eller utenlandsk bakgrunn. --------------------

7. Kommunister arrangerte mislykket konsert Norske venstreekstremister skulle arrangere en "antirasistisk" konsert på Mars i Storgata den 22. mars. Bl.a. kommunistgruppa Aksjon Stopp Nazistene sto for arrangementet, som skulle være en "markering" over at POT stanset en lovlig nasjonalist-konsert i Rykkinn den 16. mai i år. Både VG og Dagbladet annonserte gratis for kommunist-konserten, men fremmøtet var mye lavere enn arrangørene hadde håpet på... --------------------

8. Lettere å få opphold i Norge Justisdepartementet skal ifølge Nyhetsbrevet til Utlendingsdirektoratet nr. 12/98 gjøre det enklere for mishandlede kvinner å få opphold i Norge etter samlivsbrudd. Departementet har gitt UDI oppdrag å utarbeide nye retningslinjer for behandling av søknader om fortsatt opphold etter samlivsbrudd. (Nå skal det holde med en blåveis for å få opphold..?) Justisdepartementet har i følge Nyhetsbrevet også besluttet endringer som gjør det lettere for tidligere utenlandsstudenter å få fortsatt opphold i Norge. (Poenget med utenlandsstudenter var en gang i tiden å tilføre den tredje verden utdannede landsmenn...) --------------------

9. Telenor misfornøyd med POTs avlyttingshonorar Telenor skal kutte ned på antallet ansatte som avlytter folks telefoner fra 100 til 10. Det er faktisk Klassekampen som har funnet ut dette. Telenor, som er et statseid aksjeselskap, har i henhold til bl.a. "Lov om Rikets sikkerhet" rett til å avlytte folks telefoner - dvs. norske nasjonalister. Telenors sikkerhetsdirektør, Jan Erik Svensson, uttaler til Aftenposten den 26. august at Telenor bare får et symbolsk honorar fra Justisdepartementet pr. avlyttingsoppdrag. - Ja, ja... --------------------

10. Fritt Forum omorganiserer driften Bladdriften til FF/NB og virksomheten rundt dette vil gå gjennom en del endringer i løpet av 1999. Bl.a. vil bladet bli et kvartaltidsskrift - naturligvis med økt sidetall og opplag, mens satsingen på Internett vil økes betraktelig. Ny pris for årsabonnement (4 nummer); kr. 160,- For tilsendelse i lukket konvolutt (+ kr. 40,-); kr. 200,- Se forøvrig: (http://www.propatria.org/ff/). Foreningen Fritt Forum vil oppløses til fordel for en anonym redaksjonsgruppe. Formell ansvarlig redaktør, prokurist og utgiver vil være uendret. Likeså driftens satsing på distribusjon av diverse nasjonalistiske bøker, musikk og andre effekter vil fortsette. Norsk Telefonavis vil trolig tas over av andre eller avsluttes i løpet av ett år. --------------------

- U T E N R I K S -

11. Tyske nasjonalister i Riksdagen? Riksdagsvalget den 27. september i Tyskland kan gi representasjon for nasjonalister. Det er særlig det høyrenasjonale partiet Tysk Folkeunion (DVU), under ledelse av Dr. Gerhard Frey, som har store sjanser til et godt valg. Partiet fikk 13 prosent i delstaten Sachsen-Anhalt i april i år. Også partiene Republikanerne og det "ekte" nasjonalistpartiet Nasjonaldemokratene (NPD) stiller til valg. En undersøkelse i magasinet "Die Woche" viser at rundt 10 prosent av de tyske velgerne kan tenke seg å stemme nasjonalistisk. Prosenten er 13 prosent for velgere under 30 år, noe som viser positive takter for stolt tysk ungdom. Det tyske overvåkningspolitiet (arvtakeren fra STASI) "advarer" i følge Aftenposten den 20. august mot å undervurdere de tre nasjonalistpartiene foran valget i slutten av måneden. --------------------

12. Nasjonal Front støtter Sverigedemokratenes valgkamp Mandag den 24. august innledet våre svenske kampfeller i Sverigedemokratene (SD) sin valgkamp. SD ledes av Mikael Jansson og stiller til valg med saker som EU-motstand, omprøving av statsborgerskap for flyktninger og kamp mot kriminaliteten. Partiet har lokale representanter i tre kommuner i Sverige. SD er med i den europeiske nasjonalistalliansen Euronat, hvor også det franske Nasjonal Front er drivkraft. NF, ved partileder Jean Marie Le Pen, har gitt økonomisk støtte til bl.a. valgbrosjyrer for Sverigedemokratene. SD er blitt møtt med en rekke voldelige anslag fra venstreekstremister og utlendinger i valgkampen så langt, men nasjonalistene gir seg ikke pga. av slike bagateller. Lykke til, svenske brødre! --------------------

13. Radikal nasjonalistdemonstrasjon likevel suksess i Danmark Den årvisse demonstrasjonen i regi av Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse (DNSB) ble likevel en suksess. Til tross for at politiet nektet DNSB og formann Jonni Hansen å marsjere i København, fikk nærmere 200 radikale nasjonalister marsjert i Hundige, like ved DNSBs hovedkvarter. NS'erne markerer dødsdagen og mordet på Rudolf Hess, som ble funnet hengt i Spandau-fengselet den 17. august for 11 år siden. Han ble 93 år gammel. Rundt 1000 kommunister og utlendinger ønsket ikke at de radikale nasjonalistene skulle få benytte sin ytringsfrihet, og flere venstreekstremister ble arrestert da de forsøkte å bruke vold mot politiet. Også et tyvetalls norske NS'ere deltok på marsjen (http:/www.propatria.org/ff/rapport/7/). --------------------

- P R E S S E K L I P P - Fra TV2-TEXTTV 17.8.98: "Kleppe anmeldes for diskriminering Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring vil anmelde stortingsrepresentant Vidar Kleppe for diskriminering av homofile. Bakgrunnen er at Frp-politikeren i forrige uke gikk ut og kalte alle homofile for seksuelle avvikere og mennesker med en unaturlig seksuell holdning. Vidar Kleppe sier til RiksNytt at en eventuell anmeldelse er grunnløs." --------------------

Fra TV2-Texttv 22.8.98: "Sverige: Rasistbråk i Uddevalla Fire personer ble skadd da nynazister og innvandrere i går tørnet sammen i den svenske byen Uddevalla. En av innvandrerne som ble skadd, måtte i natt operere etter å ha blitt stukket med kniv. Politiet har pågrepet en nazist etter opptøyene og siktet ham for grov mishandling, melder Sverige Television." - Det fargerike fellesskapet er en ulykke for Europa! -------------------

Fra NRK-TEXTTV 22.8.98: "Vennesla kommune i Vest-Agder vil gi flyktninger som bor i bygda, 30000 kroner for å reise tilbake til hjemlandet. Tilbudet gjelder 23 bosninere og fire andre flyktninger, skriver Fedrelandsvennen. -De det gjelder, er over 60 år og uten egne midler. De har fått opphold på humanitært grunnlag og er uten trygderettigheter, sier sosialsjefen i Vennesla. Også Arendal vurderer å innføre en slik betaling på inntil 60 000 kroner, melder NRK Sørlandet." - Endelig en god løsning fra kommune-Norge! ------------------

 

Debattforum BmOnline


Les eller skriv i gjesteboken.

Se hva Arbeiderpartiregjeringen gjorde med Synnøve.


BmOnline,16.11.1998

Neste side

BmOnline dokumentoversikt
HMKongen av Norge.
Folkeaksjonen mot EU medlemskap
Den gamle gjesteboken på SOl, som ble slettet.
OSLO volden øker.
Kriminelle innvandrere, ut med dem!
SULITJELMA BERGVERK, en styrt nedleggelse.
Sosialistenes 10 bud om moral: RV,SV,AkP,AuF,AP, LO
AP har skapt enda større skille ved å særbehandle innvandrerne!!
Brevet til statsminister Gro H. Brundtland. Les det utrolige fattige svaret fra Gro!
[IMAGE]
Design: Bjørgulf Mortensen
Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.
Lov om opphavsrett