De "kristne" tror mer på organisasjonene enn Ordet!

Er du i behov for forbønn, ta kontakt i Jesu navn.
Jeg ber for syke. Dette er i Herrens tjeneste og koster ingen penger.

Jakobs brev 5,15
15 Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.
16 Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.
Forumregler
Trenger du forbønn? http://bmonline.no/html/kristendom.html
Du finner meg på skype, Bmonlines eller tlf 41239887

De "kristne" tror mer på organisasjonene enn Ordet!

UNREAD_POST BmOnline » Ons Jan 07, 2009 12:58 pm

De "lunkne" kristne vandrer ørkesløse omkring i "døde organisasjoner" og tror at de skal bli frelst.

DET har intet med det å gjøre. Hvis du vil bli en troende, så er dette hva du må gjøre:

En RETT Kirke og Menighet betyr ikke organisasjoner og denominasjoner, men det menes grupper av mennesker, troende, som er samlet i fellesskap i Ordet. I det FRIE Guds Ord, Kristus uten lenker til paven, metodistene, pinsevennene, adventistene osv. (Merk at jeg skrev Menighet med STOR M. Det betyr en Menighet i ett med Herren, i rett skikk!) Disse organisasjonene har nemlig laget seg egne regler for hva de skal si og tro, d.v.s. dogmer, trosretninger og ritualer som de har laget seg selv. De har skjøvet Herrens Hellige Ord til sides, men det går IKKE Herren Jesus Kristus med på, Han vil IKKE være delaktig i det, derfor blir deres misjon "død-født".
I Markus 7, 9 og 7, 13 kan vi lese om at de gjør Guds Ord virkningsløst ved å delta i sine tradisjoner- dvs Pinsevenner, JV, Met, Bapt, Katoli, Advent. osv- osv.


For at Hveten skal spire, så må det være Herrens Lys over evangeliet som forkynnes. For det nytter ikke å lese Donald Duck for Herren, det er det samme som "død jord". Vi må reflektere Hans Hellige Lys for å få ta del i Hans Vilje og ED om Evig Liv. Men vi kan ikke rose oss av oss selv, alt er Hans, vi må rose oss i Herren, hvis vi trenger å roses.

Men sitter du i en slik denominasjon, pass på at du har det rett, at du ikke ligger og sover på deres teologiske falske lysstriper som Herren har advart oss imot, jfr Joh. Åp. 2, 6. Men dette har du, at du hater nikolaittenes gjerninger, som Jeg også hater. Nikolaittene = katolikkene. Merk deg at det ikke er individene, men de organiserte denominasjonene som er fy. Herren vil høste Hveten av dem.

ROM:10:9 Her kan du lese svaret på spørsmålet,
For hvis du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har reist Ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Amen!

Herrens løfte
Herren har gitt oss et løfte, et løfte om å komme inn i Hans hvile, nemlig sabbaten. Hva er det? Jo, det er den Hellige Ånd. Det er ikke lørdager eller søndager, nei.
Sabbaten er den hvilen du mottar ved den Hellige Ånd, som også er Guds Segl.
Da hviler du akkurat som Herren fra Sine gjerninger etter at Gud skapte himmelen og jorden. Sabbaten er ikke å holde bestemte dager. (Matt. 12) Hvor Jesus er Herre over sabbaten. Ser dere dette? Han er Herre over sabbaten. Akkurat som Gud hvilte fra Sine gjerninger hviler vi fra våre, fordi det er ikke våre gjerninger lenger da, men Hans gjerninger som utføres i vårt kjøtt-. Han - Gud tar bolig i oss.

Jesus helbredet på sabbaten. (Matt 12:18) Se, min tjener som jeg har utvalgt, (Israel)
den elskede, i ham har jeg min glede.
Jeg vil legge min Ånd på ham,
og han skal forkynne retten for folkeslagene.

19 Han skal ikke trette og ikke rope,
og ingen skal høre hans røst i gatene.

20 Han skal ikke knuse et knekket siv
og ikke slukke en rykende veke
før han har ført retten fram til seier.

Hvor enn så mye du springer på møter i pinsevennene eller metodistene eller drkk, så har det INGEN ting med det å komme inn i hvilen å gjøre. Du får det ikke av presten eller organisasjonen du vandrer i.
Du er enkelt og greit fortapt hvis du tror det.

Gud må selv komme til deg og åpenbare ting for deg og ta bort de verdslige ting i deg, da er du født på ny. Og d e t vil ta alle verdslige ting bort og ut av oss.

"La oss derfor ta oss i vare ...da et løfte om å komme inn til Hans hvile ennu er for hånden". Ja, ennu er det for hånden, hva venter du på?

La oss derfor ta oss i vare forat ikke nogen av eder skal synes å være blitt liggende efter, da et løfte om å komme inn til Hans hvile ennu er for hånden."

Her er løftet, her er hva vi må ta oss i vare for: hvis der ikke lenger er noe løfte for hånden, så ville det vært noe annet, MEN der e r et løfte!
Og så det neste, bli ikke liggende etter.
Tanken her er: hvis vi er på vei til hvilen, hva er da denne hvilen? Hvor finner vi den? Finner vi den ved å stå i en menighet? Eller ved å bli døpt på en bestemt måte? Eller ved å bli medlem av den største kirken i byen? Ved å se pen ut og kle seg bedre? Utdannelse? Penger- slik at vi kan sette oss ned og hvile resten av livet vårt, som det heter? Det er ingen av de nevnte delene.

Les hva Bibelen sier at det er og hvordan du får det:

"La oss derfor ta oss i vare, forat nogen av eder skal synes å være blitt liggende efter, da et løfte om å komme inn til Hans hvile ennu er for hånden. For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine;"

Hva er Evangeliget? Det glade budskap. Det glade budskap kom til dem i Egypt. "Gud har sendt en forløser som skal bringe oss ut og ta oss til det Lovende land. Og det glade budskap er til oss NÅ. Gud har sendt en Gjenløser, den Hellige Ånd, og vi er også på vei til det Lovende land.
Menneskene har laget seg trosbekjennelser, egne regler og organisasjoner, men GUD forblir vår Hvile, som er den Hellige Ånd. Uten den er vi fortapt.

Og her kommer årsaken til det store frafallet i organisasjonene:

"For det glade buskap er og forkynt oss likesom for hine; men Ordet som de hørte, ble dem til ingen nytte"- Husk: "fordi det ved troen ikke var smeltet sammen med dem som hørte det."

Å mine brødre, La meg stanse her et minutt: det er det samme hvor mye Ordet er blitt forkynt, hvor godt du enn liker den måten det er blitt forkynt på, det vil allikevel ikke gjøre deg noe godt hvis du ikke selv er personlig involvert/delaktig i det.

"....fordi det ved troen ikke var smeltet sammen med dem som hørte det".


De hadde sett Mirakler som ble utført ved Moses, hvor de sa: dette er flott. De hørte at det ble snakket om ildstøtten, Herren, ja det er nok i orden sa de vantroe jødene. Ja, men det var ikke blandet sammen med PERSONLIG tro. For så snart de kom inn i ørkenen begynte de å knurre, de trodde ikke. Og Gud sa at de syndet, fordi de tvilte. Ikke tvil, men tro. Tvil ikke, uansett hvor hård prøven er, TRO på Ordet!
Menighetens orden:
NOR63-1226 Menighetens orden VGR.pdf
Menighetens orden, av William Branham
(162.48 KiB) 11 ganger


Den som ikke tror- er allerede dømt.
WB

Be for dine fiender, la bønn være din hjelp for dine medmennesker. Be Herren om hjelp. "Hvor der er to eller tre som er samlet i Mitt navn, så er jeg midt iblant dere".

http://bmonline.no/html/vantro.html

BmOnline

Priset være Hans navn!
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2353
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: De vantro tror mer på organisasjonene enn Ordet!

UNREAD_POST BmOnline » Lør Feb 04, 2017 12:10 pm

Bare vær forsiktig så dere ikke faller i den samme fellen av vantro, som fordums da de forbitret ham, de 2 millioner jøder som falt død om i ørkenen, det var bare Josva og Kaleb som trodde av 2 millioner. Moses og ildstøtten (GUD) ledet dem over rødehavet. Ta imot det av HELE ditt hjerte. Vær ikke lunken! Dette er et bilde på dagens mørke over tidsalderen Laodikea, den siste tidsalder, dvs nu. Og vi kan lese i Åp 3,14 -18 at alle bord er fulle av spy.
Her er vi.

Når du er kommet i denne hvilen, da bryr du deg absolutt ikke om brennevin, øl, røyk og sladder av verdens vantro. Da byr denne verden deg imot, denne verden er av satan, vik unna meg med dine fristelser. Den første hvilen var for Herren etter at Han skapte jorden på 6 dager, Han hvilte på den syvende dag.
Så kom der atter en dag og den gav Han til Israel i Loven. Så kom der atter en annen dag, den tedje hvilen, den mottar Menigheten som en del av Gud. 3 tallet er livets tall, Gud, Sønnen og den Hellige Ånd- de tre er ETT. Det er når du har mottatt den Hellige Ånd, Amen! På pinsefestens dag, da den Hellige Ånd kom, det er hvilen! Jesus sa, "kom til Meg alle dere som tørster og har tungt å bære så skal Jeg gi dere Hvile", det er denne Hvilen, når du har mottatt den Hellige Ånd. Jeg vil gi dere LIV sa Jesus, Guds Evige Liv. Det greske ordet Zoe, som betyr evig liv. Guds Eget Liv. Gud vil komme til deg og vil bli en del av deg. Han vil la deg bli født på ny og gjøre deg til en sønn eller en datter. Merk dere at da Gud skapte Jorden, så ble det Liv den 3dje dagen på jorden. 3 tallet er Livets tall. Hver gang du ser 3-tallet har det med Liv å gjøre.

Treenigheten, 1 Faderen var over folket i Ildstøtten. 2. Sønnen var en mann som talte til folket, og gjorde dem rede 3. Den Hellige Ånd var det tredje trinnet, Gud i folket. Livet, Faderen, Sønnen....Guds hvile, Israels hvile, Menighetens hvile, -det er å holde sabbat. Husk, ingen lørdager eller søndager--det er ubibelsk og menneske skapt Katolsk doktrine.

Ta imot av hele hjertet, Fordi "Guds Ord" - ikke kirkens, eller sektens lærersetninger "er levende og kraftig og skarpere enn noget tveegget sverd og trenger igjennom, inntil det kløver sjel og ånd, ledemot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd..."

Hva for noe? Det er når den Hellige Ånd kommer og sier at "du gjorde slik og slik...og du har en slik lidelse. Du må ordne denne saken og du må gjøre det," sier Den Hellige Ånd. Forstår dere det? Hvem er det sa som kjenner hjertets tanker og råd? Jo Gud. Bibelen sier Guds Ord, Ja det er GUD.
"I begynnelsen var Ordet, og Ordet var Gud -og Ordet ble kjød og tok bolig iblandt oss,..."

Når det oppstår en slik virksomhet, (Gud åpenbarer hjertets tanker), som Gud har lovet oss i de siste dager, hva skjer da? Da kalles det for telepati, tankeoverføring. Kalte de ikke Herren selv for belsebub? Han sa: Har de kalt Husbonden Belsebub, Hvor meget mere da Hans husstand?
Pass på at dere har det rett, det er den samme Ånd som ledet Israels barn til deres hvile, og de falt på grunn av vantro. Pass på at dere ikke faller. Dette er den siste sjanse. Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, derigjennom kommer Livet.

Rettferdiggjørelsen - Martin Luther: da var det fremdeles et system. Så kom helliggjørelsen - John Wesley. Deretter kom Åndens dåp: Livet. Den ble ikke åpenbart til Menigheten før etter den første verdenskrig, 11.11 kl 11:00, 1918.

Rettferdiggjørelsen er å tro.
Herliggjørelsen er å bli renset.
Den Hellige Ånd er å bli fylt - Livet!

Dette skjedde ikke i den Lutherske tidsalder, da hadde de et system. Heller ikke gjennom den Wesleyske tidsalder; de hadde også et system.
MEN dette er den tidsalderen da DEN HELLIGE ÅND KOMMER SELV.
Hvis du ennå ikke har mottat den, hvordan kan du da tro på mirakler? Gud må være inne i deg for at du kan tro. Da handler du som Gud. Da kan du kjenne som Gud. Da tenker du som Gud. Bibelen sier at dere er amatørguder. Jesus sa det, Joh 10:34
Du er en del av Gud. Da Jesus var på berget tok Han Peter, Jakob og Johannes med- som alltid når Han gjorde noe, hadde Han 3 vitner med seg. Får dere tak i det?
Livets tall- Kjærlighet, glede og fred. Tallet 3.

Broder, om det bare er en mygg som sitter på en stolpe, så kjenner Han til den. "For ingen skapning er usynlig for Hans åsyn, men alt er nakent og bart for Hans øyne."
Broder, Han vet alt om noe som du engang har gjort og alt om hver tanke som du har tenkt. Slik er Han. Vi tror på Ham slik. Og når Gud kommer inn i oss og setter oss inn i Menigheten, så gir Han Menigheten gaver o.s.v., forat Han Selv kan virke. Når Gud er en uendelig Gud, da helbreder Han de syke, da kan Han oppreise de døde, rense spedalske, gi de blinde sitt syn. Han kan gi syner. Han kan gjøre alt idet Han arbeider gjennom Sin Menighet, fordi det er Gud inni dere. Slik fungerer en Menighet som er etter Guds Vilje. Og hvordan kan den bli etter Guds Vilje? Ved å skrive seg inn som medlem? Nei. Vanndåpen? Nei. Ved å hilse på hverandre? Nei.
Hvordan får man en slik Menighet? "For vi er jo alle døpt med en ånd til å være et legeme...." 1. Kor. 12.13 Der er det.
"Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus." -Ingen jordisk, verdens fordømmelse; de kan ikke anklage dere for noe - "Vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden" (Rom 8.)
På denne måten kan du bedømme din kristendom. På denne måten kan du kan du vite om du er kommet inn i Hans hvile. Verden betyr ikke noe mer for deg. Det er sikkert. Når du ser D E T (verden) så vandrer du bort der ifra. Du har fått noe bedre meningsfylt å tenke på. Der er det. Det er på denne måten du kommer inn i Legemet, trygg for Evig. Bibelen sier det.

Se her i Heb. 10:3 "...men ved dem kommer det hvert år en påminnelse om synder." Vers 12. "men Han har frembåret et offer for synder...." Priset være Hans Hellige navn! (Vers 14) "for med ett offer har Han for alltid gjort dem fullkomne..." Halleluja! Ikke bare til neste vekkelse, men til Evig tid. "Alt det gamle er forgagnet, se, alt er blitt nytt".

Vi vandrer i Lyset, det vidunderlige Lyset, (SANGSTROFE)

WB William Marion Branham

BmOnline
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2353
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

De "kristne" tror mer på djevelen enn Ordet!

UNREAD_POST BmOnline » Tir Jun 13, 2017 5:49 pm

Men så mine kjære venner- hva er det vi skuer i dagens sekter, denominasjoner- PV, AT, DNK osv?

HVA er det som får kvinner med sminke og kortklipt hår til å tro at de har Herren i sitt hjerte? Ser dere- Hva sier Jesus Kristus om dette?

Jo, Herren er ikke nådig mot avgudsdyrkelse- se og bli opplyst på høylys dag!
I Åpenbaringen 3,14, 15, 16, 17, 18 og 19.


Og den samme Ånd som talte gjennom Hosea, talte gjennom Johannes og sa at menighetene i disse siste dager ville være "naken og blind og ville sette HAM på utsiden av menigheten". De klarte ikke å se at disse profetiene gikk i oppfyllelse. Men, siden de er der inne- innser de at noe må skje. De forstår det bare ikke. De innser det ikke. På mange måter som jødene i gamle tider; forblindede Laodikea, rikdom, teologi, fiendtlig mot Menigheten, fiendtlig mot Budskapet. Se hvor fiendtlige disse jødene var mot Johannes. Se hvor fiendtlig de var mot Jesus, Da Han var selve Den som de hevdet at de så etter.


Hvem Taler Herren til? Jo, disse Tradisjonene som sier at de tror på Herren Jesus Kristus, ser dere?


Og de LYVER. Fordi de sier at de mangler intet, men i stedet vet de ikke at de er ynkelig, elendig, fattig, blind og naken, enda de hevder å tro på Jesus Kristus.

Hvor så vi dette forut? Joda, vi så det faktisk den gangen da Jesus gikk på jorden, så talte de varmt om Ham- og de så ikke at de hengte Ham de sang om, samme dag. Ser dere?


Så denne ynkelige og eldendige tilstanden er her i dag i kirkene i verden. De NEKTER å TRO Guds Ord. Ser dere?


Hvis DU TROR at du ved å ha en tilhyllet tro, dvs bare gjør som, så skal du høre.

Om du forlater denne verden som en LØGNER- så vil du også våkne opp som en løgner i det neste liv.

Hvis du forlater denne verden som alkoholiker- så vil du våkne opp i det neste livet like ens. Døden gjør INGEN forskjell på ditt tanke-liv eller DIN tro. Er du en vantro- så vil du fortsatt være vantro foran Herren, hvis du IKKE har vendt om før døden inntraff.


Det gjelder å få det i ORDEN før det er for sent, AMEN!Det som disse kvinnene ikke skjønner, jo de har djevelen i sin favn, fordi HERREN tilber ikke satan!


Det er INGEN frelse ved å sitte på satans fang dere. Og akkurat det er hva Jesus Kristus kom for å vise oss. VIK fra HENNE MITT FOLK..sier Jesus- og HENNE er denne døde kirken i verden. Menigheten er hunkjønn i Bibelen. Hvis du ønsker å finne ut, se hvordan menigheten(e) er i dag, så skal du bare se på kvinnen, naken, ynkelig og fattig og blind. Akkurat som Bibelen sier i Åp 3,17.

Det betyr at VI må legge av disse løgnene, fordi det er akkurat DET som er SYNDEN som ikke får komme inn i Guds Rike.


Og hva betyr det?
Jo, det betyr at man IKKE kan si at det gjør ingen ting at jeg sminker meg, klipper mitt hår og ser ut som en mann. Går i mannsklær. Ser dere, røyker, drikker. Dette er en vederstyggelighet i Herren.

Det er bare hyklere som gjør slikt. Man tror HELE Bibelen som ER Guds Ord, om man er en Kristen.
Og Han er den samme i går og i dag og for evig Heb 12, 13. Det ER mennesket som må forandre seg ikke GUD. Han kan ikke endre på Sitt Ord, Han Svor på det, ved Seg Selv- fordi det finnes INGEN større enn HAM.


Sist flyttet til topp av BmOnline den Tir Jun 13, 2017 5:49 pm
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2353
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0


Gå til BmOnlines kristendomsforum

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 2 gjester

cron