Eva og syndefallet. Vantro, hva er det?

Er du i behov for forbønn, ta kontakt i Jesu navn.
Jeg ber for syke. Dette er i Herrens tjeneste og koster ingen penger.

Jakobs brev 5,15
15 Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.
16 Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.
Forumregler
Trenger du forbønn? http://bmonline.no/html/kristendom.html
Du finner meg på skype, Bmonlines eller tlf 41239887

Eva og syndefallet. Vantro, hva er det?

UNREAD_POST BmOnline » Man Mar 16, 2009 10:35 am

Mange vi treffer på, ja de fleste er vantro. Hva er vantro? Vi kan godt si det kort, det er når du ikke tror, da er du en vantro. Men hvorfor har vi vantro, da? Jo, fordi denne verden har to ånder. Den ene mot den andre. Men Herrens ånd blir forstyrret av en annen ånd mens vi er her nede. Den andre ånd ja, og hva er det for noe? Jo, den ene er god og den andre er ond. Da vet du at vi slites og rives i av den onde. Det er den onde selv som tar fullstendig kontrollen i deg. Det er alt hva som er skjedd. Hvordan skal vi da komme oss ut av den onde? Ja, det er et valg som bare du selv kan ta. Dette er slik. Herren vet at Han en dag skal arve hele jorden. I Bibelen står det skrevet at satan fristet Jesus med å vise Han hele verdens land og sa, bare tilbe meg så skal du få dette. Da svarte Jesus, vik fra Meg satan.

Så har vi dette med hvilke krefter dette er? Jo, det er djevelen selv som herjer. Om vi ser på verdensordningen, kirken- så er det djevelen selv. De sier at de følger Herrens Ord, men de gjør akkurat det motsatte.
Les mer her om vantro:
http://bmonline.no/html/vantro.html
viewtopic.php?f=1&t=58

Forståelse om hva bortrykkelsen er.
014. I Salmens Bok … Nå, jeg vil nå tale en liten stund her i kveld over et merkelig tema som står i Salmenes bok. Jeg har skrevet ned noen Skriftsteder her. Og jeg tenkte - kanskje jeg skulle tale over noe annet i kveld, men dere ser tiden går, og jeg ville ikke holde på altfor lenge. Derfor slo jeg opp i Skriften og fant frem noen flere Skriftsteder. Jeg vil tale over temaet - Bortrykkelsen. Ser du? Nå, vi tror alle at der vil komme en bortrykkelse Alle kristne tror det, de som leser Bibelen tror det vil komme en bortrykkelse.

015. Og nå leser vi som en bakgrunn, Salme 27:1-5.

1 Herren er mitt lys og min frelse, for hvem skal jeg frykte? Herren er mitt livs vern, for hvem skal jeg reddes?

2 Når ugjerningsmenn nærmer seg imot meg for å oppsluke meg, mine motstandere og fiender, så snubler og faller de selv.

3 Om en hær leirer seg imot meg, frykter ikke mitt hjerte, om krig reiser seg imot meg, enda er jeg trygg.

4. En ting har jeg bedt Herren om, det stunder jeg etter, at jeg må bo i Herrens hus alle mitt livs dager for å skue Herrens liflighet og grunne i Hans tempel.

5. For Han gjemmer meg i sin hytte på den onde dag, Han skjuler meg i sitt telts skjul; på en klippe fører Han meg opp.

Måtte Herren legge Sin velsignelse til denne opplesningen av Sitt Ord.

016. Nå, når jeg taler om dette emnet i dag … Kan være at noen av dere kan være uenige med meg i en del hovedlinjer som jeg drar opp, men hvor mange her inne tror at Bibelen lærer at der vil komme en bortrykkelse av menigheten? Ja, min herre. Det er rett. Menigheten vil bli hentet opp. Enten du er metodist, baptist, presbyterianer eller pinsevenn - der vil komme en bortrykkelse.

Og jeg tror når jeg taler så vil jeg ikke forsøke å gå opp her og si noe som jeg tror vil falle i folks smak. Det har jeg aldri gjort meg skyldig i. Jeg ønsker å komme opp her og si noe som jeg føler meg ledet til å si, noe som jeg tror kan være til hjelp for dere, noe som kunne fremme din opplevelse med Gud hvis du er en kristen, og noe som kan få deg til å skamme deg så mye over deg selv at du ønsker å bli en kristen, om du ikke er det. Og det er grunnen til at jeg alltid har forsøkt å holde mine tanker på linje med den måten Herren vil lede meg.

017. Nå, vi er blitt advart om at læren om dette i de siste dager, vil bli utsatt for spott. Hvis dere vil ... La oss bare lese det et minutt. Det står i 2. Peters brev, 3. Kap. La oss se om det ikke er riktig, Kap:3-5:

3. Idet dere først og fremst ved dette at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer frem etter sine egne lyster

4. og sier: Hvor er løftet om Hans gjenkomst for fra den tid fedrene sov inn, vedblir jo alle ting, som de var fra skapningens begynnelse.

5. For de som påstår dette er blinde for at der fra gammel tid var himler og en jord, som var blitt til ut av vann og gjennom vann ved Guds ord. Og derved gikk den verden som da var, under i vannflommen.

018. Nå, vi ser at grunnen til at søkelyset i den grad er satt på dette tema, jo- er fordi profeten her har sagt at i disse siste dager skulle disse spottere komme og si slike ting. Forstår dere? Det er forutsagt. Grunnen til at folk i dag oppfører seg som de gjør ... Hvorfor, du forventer det fordi Bibelen har sagt: ”I de siste dager skal de bli stolte og hovmodige, slike som elsker fornøyelse mer enn de elsker Gud, upålitelige, slike som bærer falsk vitnesbyrd, utilfredse, slike som forfølger dem som gjør godt, idet de har gudfryktiges skinn, men fornekter dens kraft – fra slike- vend deg bort.” Kan vi vente en etterligning av sannheten? Ja visselig.

019. Da Moses dro ned til Egypten for å utfri Israels barn med bare en stav i hånden og med himmelens Gud som stod bakom ham, utførte han et mirakel. Så kom etterlignerne etter ham og gjorde det samme som han gjorde. Ser du? Nå, de kom som nummer to etter at han hadde gjort det først. Da kom de der for å kopiere det han gjorde; etterlignet originalen. Det finner vi i dag også. Nå kan du si: ”Jammen, det var på Moses tid.” Men samme Skriften sier at de vil komme tilbake i de siste dager. ”Likesom Jannes og Jambres stod Moses imot, således vil også disse nå ha et fordervet sinn mot sannheten.” Ser du? Etterligninger, de gjør alt mulig for å forstyrre folket, når det gjelder bortrykkelsen som skal komme – og alt som Gud har satt på linje med Sitt Ord, så vil der alltid komme fram noe, som forstyrrer det, om det er mulig for dem å gjøre det. Det er - Satans hensikt å gjøre det.

Som denne Broderen her fra møtet opp i Las Vegas sa: ”Satan, verden var hans herredømme, og han har sitt hovedkvarter der oppe.” Jeg vet at Satan er denne verdens gud. Hver eneste nasjon under himmelen blir kontrollert av ham. Det er helt rett: Denne verden tilhører Satan. Men Jesus vil overta. Han tilbød Ham den en dag, men Han avslo det; Han svarte slik fordi Han visste at Han skulle bli arving til den i de kommende tider.

020. Spottere, la oss stanse bare noen få øyeblikk ved det ordet før vi går videre. Spottere; for et par uker siden leste jeg en avis i Tucson (Det var en engelskmann som hadde framsatt denne påstanden, og det stod på lederplass i avisen.) at korsfestelsen av vår Herre Jesus Kristus bare var en forfalskning mellom Pilatus og Jesus, fordi Han bare kom for å gjøre seg til en svær kar. Der finnes ingen måte å motbevise dette for dem på, for alt det som har med Gud å gjøre må mottas i tro. Vi må tro det. Og så fortsatte han videre med å gi en beskrivelse av hvordan dette kunne bli gjort.

021. For ikke så lenge siden hendte dette i den store nasjonen, i London, rettere sagt i England, hvor folket hadde forkastet budskap for sin tid. (Det var der hvor John Wesley og Charles og mange av de store predikantene fra tidligere tider, og Spurgeon og andre hadde prediket Evangeliet på høymarkene og over alt.). Men se på dem, hvor de står i dag. Det er der Broder Williams og de er i kveld. Det er et av de laveste, mest fornedrede land i verden. Jeg har reist over hele verden, men jeg vet ikke om noen andre som har så mye av utenom ekteskaplige handlinger som England. Billy Graham sa det samme. Han måtte gå bort fra parken med sin kone. Han så hvordan kjønnslig samliv mellom menn og kvinner foregikk offentlig i parkene. Jeg har aldri sett noe mer hjerteskjærende enn det som gikk for seg i England, det landet som en gang hadde anledningen, og ledet verden i en reformasjon. Det viser hvor dypt det går enn å falle. Men dere ser hva som gjør dette. Det budskapet som ble forkynt den gang, forsøker engelskmennene å holde seg til i dag. Det kan ikke virke i dag. Det kan ikke det.

022. Hva om Moses hadde kommet og forkynt Noas budskap: ”Vi vil bygge en ark og flyte nedover Nilen?” Det ville ikke ha virket. Heller ikke ville Jesu budskap ha virket for Moses. Ei heller kan Wesleys budskap virke ved Luther eller omvendt. Den siste store reformasjonen vi har hatt var pinsebevegelsen. I dag beveger vi oss videre fra det, og pinsebudskapet vil ikke blande seg med dette, fordi det er en annen tid. Det er alt sammen Guds Ord, men det bygges videre. Det er lik føttene og armene som kommer frem, det er danningen av en brud for bortrykkelsen. Ser du? Ikke plasser de folkene som levde der tilbake i tiden på en feilaktig måte. For de levde etter det som var deres budskap. Alle som var i Bruden vil komme ut, likesom livet siver gjennom stilken. Det forlater skolmen men hveten danner seg selv lik hvetekornet som falt i jorden.

023. Her for ikke så lenge siden leste jeg en bok skrevet av en tysker som skrev for å kritisere. Han skrev: ”Blant alle verdens fanatikere er William Branham toppen.” Han skrev: ”Han er ikke noe annet enn en magiker. Han gjør disse ting ...” Se du? Mannen kjenner ikke til det... Og dessuten, så er mannen en kritiker. Han trodde ikke en gang på Gud. Han sa: ”En Gud som kunne sitte der oppe gjennom de mørke tidsalderne med hendene i fanget og le av en flokk kristne som var mødre og det var jo meningen at Hans egne disipler skulle være ..., mødre med små barn ble ett opp av løver uten at Han løftet på en finger.” Ser dere hvordan det kjødelige sinnelag, med utdannelse og greier ikke å fange visjonen? Det var hvetekornet som måtte falle i jorden.

024. Akkurat som Jesus måtte falle for å reise seg igjen, så måtte også menigheten fra pinsedagen falle. Den måtte gå ned i jorden i den mørke tidsalder. Enhver hvete, hvert såkorn som faller i jorden, må ligge der en tid i mørke for at det skal springe ut. Men det begynte å spire ved Luther. Kom videre gjennom Wesley og enda videre inn i pinsebevegelsen, og nå går det ut i kornet. Og nå, disse konfesjonssystemene som de etterlot seg, de er stilken. Det er det hele. Det konfesjonssystemet skal bli brent, men det virkelige hvetekornet som kommer ut av hver av disse reformasjonene vil bli rykket opp i Bruden. Til sammen vil det utgjøre Bruden.

025. Nå ser vi borte i England hvorledes de etterapet korsfestelsen nylig. En gjeng av disse folka, ungdommer med langt hår og slikt, skrålte - kalte Jesus ”pappa-o” og alt det sludderet. Slikt avskum... Nå, du sier: ”Det var i London, England.” Legg merke til hva det stod i avisen forrige uke her i Amerika. En eller annen fremstående teologisk doktor fra en fin skole sa at korsfestelsen var en forfalskning, og videre, at Jesus bare forsøkte å gjøre seg til slik, og at Han hadde drukket av den narkotiske alruneplanten ... Vi finner det i Første Mosebok hvor det står nevnt. Det er en plante lik marihuana eller lignende. Den finnes i orienten. Hvis man drikker av den vil man falle i søvn, omtrent som om man skulle være i død eller i en bevisstløs tilstand i to eller tre dager om gangen.

026 Han sa at da de gav Ham eddik og galle, er det meget mulig at det var av en alruneplante. Og når de gjorde det, når de gav Ham det, ble Han bevisstløs som om Han var død. De puttet Ham inn i en gravhule og la Ham der. Etter to - tre dager var Han selvsagt våken igjen og helt i orden. Han sa Han reist til India et sted og dødt en helt naturlig død, forsøkte å forfalske med en religion. For det første, den kritikken... Hva er i vegen med folk? Skjønner du? Det er nettopp den tiden vi lever i, -spottere - (Skjønner dere?) tiden da profetiene oppfylles?

027. Ut til hver tidsalder tildelte Gud Sitt Ord. Og hver av disse tidsaldere måtte åpenbare Det. Han forutbestemte også menn for den tidsalder hvor det Ordet skulle oppfylles i. Hver gang Han tildelte Sitt Ord, tildelte Han Det til en mann. Da Han tildelte Det til Moses tid, tildelte Han Det til Moses. Da Han tildelte Det til den tiden da Guds sønn skulle fødes, tildelte Han Det til Ham. Hver tidsalder har Han tildelt til Sin mann, det var bestemt på forhånd. Som

Bibelen sa, det er intet som du …
Hvis Gud er uendelig, allmektig, har all makt, er alle steds nærværende og allvitende, hva da, da kjente Han alle ting fra begynnelsen. Der er intet som er planløst. Det er bare vi som tror det er det. Slå opp og se tilbake i Hans Ord hva Han gjør, da vil vi få forståelse.

028. Nå, bare tenk, for det første, hvis denne predikanten hadde tenkt seg om; da de satte eddik og galle opp til munnen på Ham, spyttet Han det ut. Han tok for det første ikke imot det. Ser dere? Det er bare spottere som står frem. For det andre, hvordan passet denne Jesus av Nasaret inn, hvordan stemte Hans liv overens med hver eneste profeti i Det Gamle Testamentet? Hvordan kunne det ha seg? Det kunne ikke hende uten at det var bestemt av Gud. Hans liv stemte med hver eneste profeti i Det Gamle Testamentet.

Og videre, - hvis disse disiplene hadde forfalsket Ham slik, hvorfor døde så hver eneste av dem martyrium? Endog Peter sa: ”Vend mitt hode ned. Jeg er ikke verd å dø slik som Han.” De tok Andreas og vendte ham sidelengs på korset. Alle sammen beseglet sitt vitnesbyrd med sitt eget blod. De trodde på Ham, elsket Ham, og gav deres liv for Ham. Hvis Han var en bedrager - hvordan kunne de da ha gjort det? Ser du? Folk finner ikke ut av hvordan dette anvendes åndelig.

029. Her var en stor mann for ikke lenge siden, en fremstående Rabbi. Han skrev at da Moses gikk over det Røde hav: ”Var det egentlig ikke vann der. Det var ikke vannet som stod som en mur.” Han sa videre: ”Men det var slik, at der oppe ved enden av Det døde hav var det tett med siv, og han gikk over sivet, havet av siv. Det var bare tett med siv, et hav av siv som de gikk over.” Og mange geistlige trodde på det der. De godtok det.

For ikke lenge siden da en av de astronautene drog opp og kom tilbake igjen, sa han at han ikke hadde sett noe til Gud. Det fikk endog prester til å snu om. De tenkte at Gud levde rett der oppe et eller annet sted 150 mil oppe. Å du gode min. Utdannelse og visdom av denne verden har forvandlet menigheten til en masse rag ugrass. *

* (Ambrosiaplanter, med en pollen som sprer seg veldig utover og gir veldig plagsom allergi hos mennesker).

030. Utdannelse og utdannelsessystemet, vitenskapen og sivilisasjonen, er av djevelen. Det er djevelens sivilisasjon.
Bibelen sa det. Vår sivilisasjon som kommer vil ikke ha noe med denne sivilisasjonen å gjøre i det hele tatt. Det vil bli en helt annen sivilisasjon.

For inn i denne sivilisasjon og denne vitenskapens verden som vi har fått… Jo mer vitenskapelige vi blir, desto lenger kommer vi inn i døden, ting, dødsfeller og alt.
I den nye sivilisasjonen vil der ikke være noen død, ingen sykdom, ingen sorg og ingen pine. Skjønner du? Det vil ikke være noe av det der. Derfor må denne sivilisasjonen bli ødelagt, fordi den er av djevelen.

031. Vi ser i 1. Mosebok, 1. Kap. at det var Kains etterkommere som startet sivilisasjonen. De bygde byer og landsbyer osv. og musikkinstrumenter og ble vitenskapsfolk. Og folket kom lenger bort fra Gud, enda de var religiøse. Men da Sets folk kom frem, begynte de å påkalle Herrens navn. Åh, snakk om hvilken listig en ...

Jeg er ikke kommet hit for å såre noen eller si noe om en menighet. Og hvis du som er her inne og hører til denne menigheten, skal du vite at jeg sier ikke dette for å såre deg, for det er like mange gode mennesker der inne i den, som i en hvilken som helst annen menighet. Men forrige uke leste jeg i Shreveport om at den katolske kirken kom med en proklamasjon. Og vi ser hvorledes alle nå kommer sammen i det store økumeniske råd osv., og oppfyller akkurat det som Bibelen sier de ville komme til å gjøre. Nøyaktig slik. (Kirkens verdensråd i USA).

032. Nå finner vi at de sa: ”Bibelen, og det er noen protestanter som vil holde seg til Bibelen, men om dette ikke er nok sier de at Bibelen ikke er noe annet enn en vanlig bok, en historie om menigheten, og den har man ikke hatt på trykk i mer enn omtrent 250 år. Det har alltid vært kirken.” Og videre: ”Det var kirken, ikke Bibelen. Bibelen er bare en historiebok om det som kirken hadde gjort.” For en listig løgn det er. Som om vi ikke har hatt Bibelen i 3000 år. Det Gamle Testamentet var blitt nedskrevet hundrede på hundrede av år før Kristus. Det er bare et listig påfunn av djevelen.

033. I disse dager når vi ser hvordan folk spotter Bibelen storlig og gjør narr av Den og forsøker å skyve Den fra seg, da må Gud dømme menigheten ved noe. De kan ikke komme ned i gata og arrestere meg og si at jeg holder 50 km i timen i en 30 km sone uten at det finnes noe der som forteller meg at jeg ikke har lov til å kjøre fortere enn 30 km. Det må være der. Og Gud skal dømme menigheten, Han skal dømme folket en dag. Vi vet det. Det kommer en dom. Hvis Han skal dømme ved den katolske kirken, hvilken katolsk kirke da? Hvis Han skal dømme ved Metodistene, så er Baptistene fortapt. Hvis Han skal dømme ved *Oneness, da er *Twoness fortapt. Skjønner du? Hva skal Han dømme ved? Han sa Han ville dømme ved Kristus, og Kristus er Ordet. Således er det Guds Ord som Gud vil dømme. ”I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud ... , og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Den samme i går, i dag og til evig tid.” Ser du? Så Han vil dømme ved Sitt Ord.
Og nå ser vi i våre dager at de forsøker å skyve Bibelen til side, og bare aksepterer kirken... Kirken vil ikke ha Bibelen, så de bare lage en hvilken som helst trosbekjennelse og hva som helst og følger det...

*((Bare en Guddom, Jesus Alene bevegelsen) *((Bare 2 Guddommer bevegelsen)
Les mer her..
http://bmonline.no/html/bort.html

Vi har hatt 3 bortrykkelser i det Gamle Testamentet og tre i Det Nye Testamentet.
Det er vitnesbyrd- 3 tallet vitner om noe som kommer til å skje. Bibelen forteller om det som skal skje, ved å vise til hendelser forut- før det skjer. Enok, den syvende etter Adam. Et lite forbilde, Matt 18:16 står det, det er tre som vitner, i første Johannes 5:7, Tre er alltid et vitne. Det var 3 bortrykkelser i GT. Nå, Enok var den første, Elias den andre og Jesus var den tredje. Tre bortrykkelser. Dette vitner om noe som kommer til å skje i endetiden. Nå, nå Jesus ropte med høy røst da Han oppgav Ånden. Merk dere denne høye røsten- det var den som vekket opp Lasarus. Lasarus kom frem, og Lasarus stod opp fra de døde. Nå, akkurat da Jesus ropte på Korset, stod alle de hensovne i GT opp. Jesus var hjørnestenen mellom GT og NT. Han vitnet, Han måtte først dø, og så bli gjenreist og opprykket. Det har allerede vært en opprykkelse, av de gammeltestamentelig hellige, Matteus det 27. kap. versj 45. Høy røst, ja- Da Jesus døende, ropte med en høy røst og oppgav Ånden. Og se forhenget i tempelet revnet i to fra øverst til nederst; og Jorden skalv, og klippene revnet; Og gravene ble åpnet; og mange av legemene... de hellige som var innsovnet ble oppreist.
Og kom ut av gravene etter Hans oppstandelse, og gikk inn i den hellige stad og viste seg for mange. En bortrykkelse har funnet sted. Tre bortrykkelser har funnet sted i GT, som var forberedt. Legg merke til Matt 27:50. Som Herrens Ord kom til. Legg merke til at Ordet kom til Enok, det kom til Elias, Hans profet. Hans Høye røst vekket opp de gammeltestamentelige hellige, som trodde på Ham i gammel tid, på samme vis som Hans røst vekket Jesus opp, som ER Guds Sønn, den samme røsten som vekket Lasarus. Dette var den 1. opprykkelsen i NT. Nå, den andre bortrykkelsen er Bruden. Det finner vi i andre brev til Tessalonikerne i det 4. kap. "Jeg vil ikke at dere skal være uvitende brødre om dem som sovnet inn". Først skal de stå opp som i tro sovnet inn og har ventet på denne dagen. Derpå skal de som lever på jorden som kristne bortrykkes sammen med de andre som har blitt vekket opp.
Den 3. bortrykkelsen er de to som vitnet for jødene- deres kropper lå 3,5 dager i gatene. Livsånden kom i dem, og de blir bortrykket. Åpenb 11.11. De vitnet for jødene om at Jesus var Guds Sønn, på samme vis som Josef vitnet for sine brødre.
William M Branham, Guds Egen Endetids profet. Merk dere at Gud sendte Sine Profeter til jorden i hver tidsalder- hvor menighetene var kommet langt bort ifra Hans Ord. Opp igjennom historien og tidsalderne har det alltid kommet en Profet for å sette Ordet tilbake i menighetene. Det var aldri to Profteter i samme tidsalder, merk dere dette.

Fordi Kirkene vandrer i mørket. De ville IKKE vite av Herren Jesus Kristus. Så ille er det fatt, les systemet, roma har infiltrert, og revet ned hele tiden Guds Ord. Og gjør det i dag også. Derfor sendte Gud Sine Profeter for å reparere igjenopprette skadene som satan har gjort. Nå er vi i Laodikea, den siste Kirketidsalder, Åp 3,14. Hvor de sier, vi har penger og trenger ikke annet, ser dere? Og alle bord er fulle av spy, står det skrevet.

BmOnline
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2354
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Eva og syndefallet

UNREAD_POST BmOnline » Søn Jan 29, 2017 10:39 am

I Skriftene står det skrevet om Evas fall i Edens Have. Merk dere at denne haven lå øst i Eden.

Og mange er det som tenker på epler og frukt som bokstavelig tok Adam og Eva ut av haven. Nei, det var sannelig ikke frukt, men sex. Fordi sex var forbannet før jordens grunnvoll ble lagt. Men utenomekteskapelig sex er jo enda værre. Det blir hor. Og akkurat det var det som skjedde med Eva.

Eva ble smigret av Slangen, som på den tiden var et menneske likt å se til, dekket av skjell. Han var meget vakker.

Merk dere at Slangen ble forbannet av Gud etter at han hadde syndet med Eva. Han mistet således sine lemmer og måtte åle på sin buk og leve av jordens støv, står det skrevet.
Så- etter at Eva hadde hatt sex med slangen, og før det var gått 24 timer, så lå hun med sin mann Adam. Og hvis et egg ligger klar etter dette tidsrom, så kan enda et egg bli befruktet, noe som skjedde med Eva. Hun fødte to-eggede tvillinger. Den ene av Slangen, Kain, og den andre av Adam, Abel. Og det e r også vanlig at ektemaken blir far til alle barna, selv om kona har vært utro. (når hun tier om det som har skjedd)

Merk dere at det i Bibelen står at Kain var av den Onde. (Satan) Slik var det at det kom skjemt inn i det hellige blodet, ved at Satan gikk inn i slangen, fordi han visste at slangen var den eneste måten han kunne gjøre det på av alt som fantes på jorden. Satan var smart, ser dere. Noe han også er i dag. Merk dere at Bibelen alltid sier at det som har en begynnelse også vil få en ende. Synden hadde en begynnelse, og det vil få en ende. Men det som IKKE har noen begynnelse vil vare Evig, fordi Gud har ingen begynnelse og ingen ende- og det er dit Herren ville ha oss.

Så, det var to-eggede tvillinger som Eva fødte. Den ene av Satan (Kain) og den andre av Adam, Abel.
Johannes 1. brev 3, 12
12 Vi må ikke ligne Kain: Han var av den onde og drepte sin bror. Og hvorfor drepte han broren? Fordi hans egne gjerninger var onde, mens brorens var rettferdige.

Johannes 1. brev
Hvem er Guds barn?
4 Hver den som gjør synd, gjør opprør mot loven, ja, synd er opprør mot loven. 5 Og dere vet at han åpenbarte seg for å bære bort våre synder, og i ham finnes det ingen synd. 6 Den som blir værende i ham, synder ikke. Den som synder, har ikke sett ham og ikke kjent ham.
7 Mine barn, la ikke noen føre dere vill! Den som gjør det som er rett, er rettferdig, slik Kristus er rettferdig. 8 Den som gjør synd, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen av. Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds Sønn åpenbarte seg. 9 Den som er født av Gud, gjør ikke synd. For det Gud har sådd, blir i ham. Han kan ikke synde, for han er født av Gud. 10 Slik viser det seg hvem som er Guds barn, og hvem som er djevelens barn: Den som ikke gjør det som er rett, og som ikke elsker sin bror, er ikke av Gud.

Den som er i Herren Kristus Jesus, kan ikke synde, Amen!

BmOnline


Sist flyttet til topp av BmOnline den Søn Jan 29, 2017 10:39 am
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2354
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0


Gå til BmOnlines kristendomsforum

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron