BmOnline Norge

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

  Straffeloven:
 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø

  Krigshistorie

  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnsetin


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

  NRK lot seg bruke av Hitler i 1940

  General C G Fleischer gjorde det -jagde nazi-pakket ut av Narvik.

  Valgjuks og NRKs valgskole

  23.10.96 føk Gro ut- det skulle vært 17.mai.

 • CORONA "medisinen"  Stoffet som behandler dette viruset se nedenfor mens jeg viser deg oppskriften og hvordan du lager denne løsningen hjemme, minus Big Pharmas fyllstoffer og konserveringsmidler.

  Det stemmer dette er den virkelige grunnen til at narkotikaselskapene var rasende over denne kuren. Ikke bare har det vist seg å eliminere dette viruset, men også andre ulumskheter. Det skulle være en stor bevart hemmelighet, men Trump blåste det ut- for dem med en gang.
  Hva er egentlig Hydroxykloroquin? Det er bare Quinine. Noe hvem som helst kan lage hjemme og noe som produseres hver dag i form av noe vi alle har sett i dagligvarebutikkene og spritbutikkene. Ikke annet enn TONIC WATER. Ja, Tonic Water har akkurat samme Quinine som dette stoffet brukes til å behandle Covid-viruset- har. Dette skulle aldri lekke ut, fordi selv et fullt behandlingsregime av piller fra leger er mindre enn en 100.00 for noen som IKKE har forsikring.

  Noe annet du kanskje synes er interessant er at når de skapte dette viruset, satte de også en del av HIV i det. Dette var for å gjøre det enda mer fatalt. Men gjett hva Quinine drepte, jo delen av AIDS-viruset også.
  Kan du nå se hvorfor de skrek at dette var et farlig stoff og ikke våge det? Bak scenen kommer det nå frem, hvor det viser seg at det er andre sykdommer også og til og med kreft. Jeg tror i dagene som kommer, kommer vi til å finne ut mye mer enn vi noen gang trodde vi visste.


  Hvis du hørte på presidenten vår denne uken, sa han at "om ett år vil hver behandling vi nå bruker på sykehusene være foreldet". Hva vet han? Han vet at de har holdt tilbake disse kurene for å holde folk syke og tjene millioner på forsikringsselskap.

  Quinine har mange bruksområder og applikasjoner. Det er smertestillende, bedøvelse, antiarytmisk, antibakteriell, antimalariell, antimikrobiell, antiparasittisk, feberetende, antiseptisk, antispasmodisk, antiviral, astringent, baktericide, cytogiktisk, febrifuge, sopp, insekticide, nervine, magektonic, tonic, slik at du kan være sikker på at de STORE PHARMA er livredd på dette punktet og skriker at dette stoffet ikke fungerer, mens hele verden ser at det fungerer.

  Hvis du noen gang føler en forkjølelse i brystet- eller bare føler deg som sliten, lag din egen Quinine. Den er laget av grapefrukt og sitroner, men spesielt grapefrukter. Jeg gir deg oppskriften her og du tar denne styrketåren gjennom dagen, eller du kan lage en te av den og drikke den hele dagen.

  Dette burde ta bort all frykten din for dette viruset, for du har nå bygget opp antistoffer mot det og mye annet. Hvis du tar ZINC med i denne oppskriften, styrer sinken Quininen, taes raskere opp i cellene dine, for en sunn kropp.


  Her er alt du trenger for å lage din egen Quinine: Ta rind of 2-3 grapefrukter. Ta bare skrelll og dekk den med vann ca 3 tommer over skallene. Legg et glasslokk på gryta hvis du har en.... en metallene er greit hvis du ikke gjør det. La det putre i ca 2 timer. Ikke ta lokket av gryta før det kjøles helt da dette vil tillate Quinine å rømme i dampen. Sukre teen med honning eller sukker siden den blir bitter. Ta 1 spiseskje hvert par time for å ta opp slimet fra lungene. Avvikle så snart du blir bedre. Del gjerne dette med de som trenger å redusere frykten og la dem se at gud i all sin ære, gir oss alt vi trenger! Bare for sannhetens skyld, la det Vær kjent med at i tillegg til dette, leger også skriver antibiotikaen Azytromicin (zpack) For ordens skyld, jeg er IKKE lege av noen slag- og tilbyr kun dette fra min egen forskning. Jeg skriver ikke ut dette på noen måte, og det er opp til den enkelte som leser dette å gjøre med denne informasjonen hva de ønsker, i samsvar med vår frihet fra USAs grunnlov)

  CORONA VIRUSET avslørt som HOAX av THE White House ved et uhell, for åpen mikrofon.

  https://youtu.be/VyHeYCedaOg

  Er massemedia i Norge, pluss Statsministerens kontor bekvem med at de lyver det norske folket opp i ansiktet?

  Her er min kommentar:

  Gjør i stand oppdraget som nå følger- RETT til Akershus Festning.

  For å ha øvet grove trusler mot eget folk, NRK, mediehusene og politikerne og politiet.

  Straffeloven:

  § 266. Hensynsløs atferd

  Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.

  0

  Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74, endret ved lov 17 juni 2016 nr. 53 (ikr. 1 juli 2016 iflg. res. 17 juni 2016 nr. 669).

  § 266 a.Alvorlig personforfølgelse

  Den som gjentatte ganger truer, følger etter, iakttar, kontakter eller gjennom andre sammenlignbare handlinger forfølger en annen på en måte som er egnet til å fremkalle frykt eller engstelse, straffes med fengsel inntil 4 år.

  0

  Tilføyd ved lov 17 juni 2016 nr. 53 (ikr. 1 juli 2016 iflg. res. 17 juni 2016 nr. 669).

  § 267. Krenkelse av privatlivets fred

  Den som gjennom offentlig meddelelse krenker privatlivets fred, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

  Straff etter første ledd kommer ikke til anvendelse på den som bare har deltatt ved teknisk bistand eller distribusjon av et blad eller tidsskrift produsert i riket. Tilsvarende gjelder for kringkastingssendinger.

  Straff etter første ledd kan bortfalle dersom meddelelsen var fremkalt av den fornærmede selv ved utilbørlig atferd, eller meddelelsen er blitt gjengjeldt ved en krenkelse av privatlivets fred eller en kroppskrenkelse.

  0

  Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

  § 268. Uberettiget adgang eller opphold

  Den som uberettiget skaffer seg adgang til en annens hus eller et annet sted som ikke er fritt tilgjengelig, eller som uberettiget forblir på et slikt sted, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.

  Den som uberettiget oppholder seg på fremmed grunn til tross for oppfordring om å forlate stedet, straffes med bot.

  0

  Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

  § 269. Redaktørens ansvar for innholdet i trykt skrift eller kringkastingssending

  Den som treffer avgjørelse om innholdet i et trykt skrift eller en kringkastingssending, er strafferettslig ansvarlig dersom det der offentliggjøres noe som ville ha pådratt redaktøren ansvar etter noen annen lovbestemmelse om han hadde kjent til innholdet.

  Straffen etter første ledd er bot eller fengsel inntil 6 måneder. Det kan ikke idømmes strengere straff enn etter den lovbestemmelse som ville ha vært anvendelig om den ansvarlige hadde kjent til innholdet.

  Straff etter første ledd kommer ikke til anvendelse på den som godtgjør at det ikke kan legges ham noe til last med hensyn til kontroll med innholdet eller tilsyn eller rettledning eller instruks for hans stedfortreder, medarbeidere eller underordnede.

  Medvirkning straffes ikke.

  0

  Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

  § 270. Andre forpliktelser ved utgivelse av trykt skrift

  Den som står for trykkingen av et skrift, og som unnlater å oppgi foretaksnavn og trykkested, straffes med bot. På samme måte straffes en trykker som gir uriktig informasjon som nevnt i første punktum. Straff kommer ikke til anvendelse ved trykking av stemmesedler, prisangivelser, formularer og lignende.

  Er det i et blad eller tidsskrift ikke angitt hvem som er redaktør, straffes redaktøren og utgiveren med bot. På samme måte straffes redaktøren og utgiveren dersom feil person er oppgitt å være redaktør. Den som har samtykket i uriktig å oppgis som redaktør, straffes med bot.

  Den som er redaktør for et blad eller tidsskrift, og som ikke inntar en imøtegåelse av en anførsel som der er fremsatt i første eller annet nummer av bladet, på like iøynefallende sted som det imøtegåtte, straffes med bot. Redaktøren kan også ilegges løpende mulkt frem til imøtegåelsen trykkes. Kravet om imøtegåelse må fremsettes av den som anførslene direkte angår senest innen ett år etter utgivelsen, begrense seg til anførsler av faktisk art og ikke inneholde noe straffbart.

  Med redaktør forstås den som treffer avgjørelse om innholdet i et trykt skrift.

  Enda en Lege som sier ifra om djevelskapen satt i scene av galninger:

  Her har vi en NORSK LEGE som "bekrefter" tallene dine. Denne videoen sendte jeg til alle journalistene som ligger på NRKs kontaktside i går. Ikke et pip tilbake. Twitret til Trump direkte. Håper han tar seg tid. Denne vidoen har også link under seg til hele pressekonferansen. Fint om du poster den på bmonline:

  Lenken på Youtube ble fjernet... sannheten må ikke komme ut- liksom?


  BmOnline

  Bjørgulf Mortensen

  Signer gjesteboken


  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://www.bmonline.no

   

  E-post: bmonline at bmonline.no
  Når skal normenn sette foten ned for hvor mange ganger NRK og lystløgnerne på tinget skal bruke det norske flagg som toalettpapir, slik de har gjort med vårt kjære frihetsbrev, Norges Grunnlov?

  BmOnlines debattforum