BmOnline politiske forum

 

Alt for Norge

[IMAGE]

Arbeide også til innvandrerne.

I dagsrevyen den 10.09-96 kommer kommunalminister G. Berge med følgende uttalelse. Han ønsker å ta innvandrerne mer på alvor.

AP-regjeringen har vært for passiv i sin påvirkning mot næringslivet for at innvandrerne skal få seg arbeide. Skal Berge innføre trusler mot nordmenn pga AP`s feilslåtte innvandringspolitikk?

Så blir det mest interessante i denne sammenhengen, Berge. Hvem skal fortelle bedriftslederne i de norske bedrifter at en innvandrer er bedre skikket enn en nordmann?

Skal vi ta en kort innlevelse? Vanlig praksis er jo at de som ikke blir tilbudt noen stilling må gå veien om apparatet som er etablert. Siste instans her er sivilombudsmannen. Vanlig praksis tilsier at man normalt kun kan få en sak opp på ny hvis frister er brutt, eller at feil i saksgang kan påvises. Sivilombudsmannen får mange saker til behandling, og felles for alle saker er at det stort sett går den veien som sjefen i bedriften vil.

Når en tilsetting er gjort etter boka, så nytter det ikke å hete G. Berge for at den skal gjøres om. Derfor nytter det heller ikke å snakke om holdninger, så lenge man lar det gå på bekostning av den homogene befolkning. Og samtidig prakker sine holdninger "ned over hodene" på det norske folk. Var det ikke slik at AP skulle ha fri konkurranse? Ja, det står det i Aps program, og for EU er dere? Har Berge ikke sett motsigelsene i sitt budskap? Fri konkurranse? Hva kalles det som AP bedriver?

Assimilasjon og integrering er ikke noe du gjør mot folkets vilje og deres tålegrense. Det lar seg ikke gjennomføre. Når man ser de problemene Oslo gryta har fått kan man helt klart si at denne tålegrensen er overskredet for 15 år siden.

Etter initiativ fra NHO (Karl Glad), har en gruppe med representanter fra Arbeidsdirektoratet, NHO og HSO sittet sammen 4 mnd i vinter og blitt enige om følgende utvidede tiltak mot arbeidsledighet blant innvandrere.

(Næringslivets Ukeavis 22/3-96): Som en vil se er dette et særdeles fristende tilbud for bedifter eller arbeidsgivere. De kan faktisk begynne praksisplass ordningen i 10 måneder, etterfulgt av vikarplass i 10 måneder, og til slutt fast plass med lønnstilskudd i 1 år. Tilsammen inntil 32 måneder.

Ovennevnte

særtiltak og fadderordning ser ut til å være svært lite kjent for folk flest. Man skulle tro at dette burde gjøres kjent, og gjelde også for arbeidssøkende norsk ungdom, for å unngå forskjellsbehandling, men nei. Det hjalp ikke at lederen for Arbeidssøkerforbundet var sterkt imot dette særtiltak for spesielle grupper av arbeisledige.

Trusler

Kommunalminister Gunnar Berge
har tidligere kommet med fordekte trusler mot bedrifter som viser passitivitet i ansettelse av innvandrere. Norske arbeidssøkende går med dette hårde tider i møte.

Heldivis er NHO ikke enig med nåværende statsminister Bondevik i samme anliggende. En liten forskjellsbehandling?

Denne Gunnar Berge har kjørt KGB vaksiner inn i det norske samfunnet så lenge han har vært russevandal i embets medfør, noe som gjelder alle disse landssvikerne Regjeringene etter statskuppet i 1940.
Stavanger er som kjent setet hvor vi også finner Sønderland i politiet- og Refvik i forbindelse med Utøya drapene, hvor de kun fant EN skytter. Vi har mye å snakke om!!
På lenken ser dere hva Berge har drevet på med for å rive ned Norge:

https://www.h-avis.no/nyheter/berge-gar-av-som-oljedirektor/s/2-2.921-1.1719679

Debattforum BmOnline
Les eller skriv i gjesteboken.

Se hva Arbeiderpartiregjeringen gjorde med Synnøve.


Fedrelandet BmOnline,16.11.1998


BmOnline dokumentoversikt
HMKongen av Norge.
Folkeaksjonen mot Eu-medlemskap
Den gamle gjesteboken på SOl, som ble slettet.
OSLO volden øker.
Kriminelle innvandrere, ut med dem!
SULITJELMA BERGVERK, en styrt nedleggelse.
Sosialistenes 10 bud om moral: RV,SV,AkP,AuF,AP, LO
AP har skapt enda større skille ved å særbehandle innvandrerne!!
Brevet til statsminister Gro H. Brundtland. Les det utrolige fattige svaret fra Gro!
[IMAGE]
Design: Bjørgulf Mortensen
Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.
Lov om opphavsrett