Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • Politisk "Depressiv Reaksjon"

  Åpent svar til Dagfinn Sundsbø, generalsekretær Senterpartiet

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap (FME) viser til Dagfinn Sundsbø sitt leserbrev i avisa Nationens nettavis den 12. juni 2004.
  I dette leserbrevet skriver du at : "Hele innlegget fra Folkeaksjonen mot EU-medlemskap i Nationen 10. juni, er ganske forvirrende". Dersom du Sundsbø hadde skrevet et leserbrev og 6 avsnitt ble "offer" for sensur, hadde det ikke da vært naturlig å ta kontakt med ansvarlig redaktør med spørsmål om årsaken? Det var også det Fme gjorde.

  Fra avisa Nationens ledelse ble det imidlertid hevdet at innlegget ble for langt for "trykken". Det er første gang vi hører at et innlegg blir for langt på Internett-"trykken".  Det er derfor ikke rart at du ble forvirret av innlegget vårt når hele 6 avsnitt var fjernet, noe som også var Nationens hensikt. "Men fortvil ikke" leserinnlegget kan leses usensurert på Fme sine nettsider med følgende adresse: http://landsforraderi.123webhotell.no/html/depre.html 

  For å forhindre at forvirringen gjentar seg får du vårt innlegg tilsendt direkte til din e-post adresse slik at du kan kontrollere en eventuell sensur også denne gang.

  Du sier videre i ditt leserinnlegg at : Fme etterlater et inntrykk av å ville splitte NEI-siden heller enn å samle den til felles kamp. I motsetning til Senterpartiet er ikke Folkeaksjonen mot EU-medlemskap rammet av "Rindestu-syndromet" med målsetting å ville splitte NEI-siden. Videre er Fme ikke et politisk parti og har null interesse av å fortsette bedraget som majoriteten på Stortinget har bidratt med imot Norges interesser siste 36 år. Tvert imot prøver vi å åpne øynene på det Norske folk med tanke på det bedraget som foregår på det Norske Storting i regi av Europabevegelsen og dens hemmelige Stortingsgruppe. Dette er hårreisende saker. Dette vet du meget godt, men du er vel lojal overfor hyklerne på Stortinget? Dette bedraget skal nå opp på bordet og taes fatt i. Det er Fmes oppgave nr 1.

  Hvordan kan Senterpartiet fortsatt akseptere Rindestu som medlem når han jobber for "Kysten inn i EU"? Senterpartiet er ikke lenger særlig overbevisende som NEI parti når de velger å beholde dette "utskuddet på stammen"?

  Dette er jo en selvpålagt destruktiv handling som har brakt partiet ned mot sperregrensen på meningsmålingene, hvor Per Borten sikkert nikker gjenkjennende. Han er en tro nordmann og takket pent NEI til Bilderbergerne i 1994. Noe vi skjønner meget godt. Likevel tar partiet til ordet for å ha en salgs "politisk hevd" som NEI parti. Men det er ikke snøen som falt i fjor som danner grunnlaget for kommende vinter. Og Senterpartiets politikk i 1994 er derfor heller ikke synonym med politikken i dag. Så vi må bare sende spørsmålet i retur om hvor forvirringen ligger.

  Skal senterpartiet overleve som politisk parti, må de iverksette tiltak for å bryte sine forbindelser med Europabevegelsen og Rindestu-syndromet.

  Og så lenge velgerne heller ikke får vite hvem de er disse 140 stortings-representantene, av i alt 165 stykker, som er medlemmer i Europabevegelsen, så lenge er det heller ikke noe parti på Stortinget som har troverdighet. Hvordan vil Senterpartiet løse dette troverdighetsproblemet? Unntaket her er ene og alene Kystpartiet. Vi i Folkeaksjonen vil imidlertid intensivere arbeidet med å få dette belyst.

  Videre skriver du at; "Senterpartiet er blitt stående ganske alene som forsvarer av Grunnlovens bestemmelser". FME har helt siden oppstarten den. 1. januar 2004 drevet med ren folkeopplysning om Grunnlovens innhold. Dette med tanke på at Europabevegelsen og dens hemmelige Stortingsgruppe målbevisst prøver med alle rettsstridige og lovstridige virkemidler å; Bringe Norge under fremmed herredømme som Straffelovens § 83 så sterkt advarer i mot. Når og hvor har imidlertid Senterpartiet tatt hensyn til og informert om innholdet i Straffelovens § 83?

  Når imidlertid Senterpartiet har valgt å ikke å opplyse sine velgere om innholdet i Norges Grunnlov og konsekvensene av en Grunnlovsendring, har de heller ingen rett til å kalle seg et NEI-parti. Åslaug Haga har utalt til journalist Gjerde i Aftenposten den 4. juni at hun anbefaler at det skal opprettes en kommisjon som skal se på hvilke paragrafer i Grunnloven som bør forandres for at Norge kan bringes under fremmed herredømme stikk i strid med Grunnlovens § 1 + §112 og ikke minst straffelovens § 83.


  Selv en 12 åring kan lese og forstå Grunnloven. At Senterpartiet tar til ordet for, og aksepterer en kommisjon til å lese Grunnloven for seg er direkte uforståelig. Senterpartiet burde styrt unna alle JA professorene som har uttalt seg og i stedet henvendt seg til en NEI professor, for eksempel Jussprofessor Peter Ørebech. Da hadde man sluppet dette tullet med en kommisjon. For spørsmålet har allerede meldt seg; "hvem skal oppnevne kommisjonen og hvilke personer skal den bestå av?" Vil bare ennå en gang minne om hvordan Europabevegelsen har infiltrert seg på Stortinget som en ren 5. kolonne. Kommisjonen blir bare en reprise av "bukken som passer havresekken".

  Dermed melder neste spørsmål seg om hvorfor i alle verden våre Stortingsrepresentanter er så livredd for å debattere Grunnlovens innhold i direkte sendte TV-program? Er det fordi 85% av våre Stortingsrepresentanter i dag er medlemmer av denne 5. kolonnen som heter Europabevegelsen, og derfor må være lojal mot bevegelsens målsetting/statutter. Det interessante blir til slutt; hvem er disse resterende 15% på Stortinget som ikke er medlemmer i Europabevegelsen?

  I senterpartiet er det som kjent rom for begge deler, og Rindestu-syndromet brer om seg for hver dag.
  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap håper for Senterpartiets del at partiet setter en stopper for spredningen av dette smittsomme syndromet som tydeligvis er skyld i Senterpartiets fall ned mot sperregrensen.
  I dag holder det ikke med: "Ja takk begge deler " i ett parti. FME ønsker Senterpartiet lykke til videre med disse ord : "Bare JA til Grunnloven er et NEI til Unionen".

  Det kan også være lurt å programfeste dette, slik at eventuelle nye partier som måtte dukke opp ikke kommer dere i forkjøpet ved kommende Stortingsvalg. Det er allerede 3 rene NEI partier på banen nå. Det ene er "Kystpartiet" som er representert på Stortinget. "Kristent Samlingsparti" og til slutt "Demokratene" som på sitt landsmøte nå nylig vedtok en enstemmig resolusjon om å bli et NEI parti. Muligens kommer det ytterligere ett NEI parti på banen?

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap
  Øyvind Aarsnes
  Bjørgulf Mortensen
  Lars Rønbeck

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Øyvind Aarsnes

  Bjørgulf Mortensen

  Lars Rønbeck

   

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 21. Juli 2004 13:03:35 PM http:/www./landsforrĉderi.no