BmOnline politiske forum

 

Alt for Norge


Statsminister Bondevik bør kalle inn til et ekstraordinært møte med kongen i statsråd...

og gå DNA etter i sømmene, dette kan vi ikke være bekjent av!

Nordmenn -foren dere!

BmOnline

[IMAGE] Kjemp for alt som du har kjært dø om så det gjelder...

Det er vel verd å merke seg at Hitler i praksis bare anvendte "raseteoriene" på de slaviske folkene, samt jøder. Muslimer av alle raser og japanerne var hans allierte. Ettersom USA og Storbritannia tok seg av den rasismen som rammet negre og asiatere, brydde ikke Hitler seg stort med disse. Tross alt var det jo, når sant skal sies at det var engelskmannen Stewart Houston Chamberlain som hadde finpusset de opprinnelige teoriene til Comte deGobineau, som forøvrig var fransk. La meg også minne om at Hitlers nærmeste rådgiver i "jødespørsmål" var Stormuftien av Jerusalem, Haj Aminal-Husseini, som hadde fått politisk asyl i Tyskland i 1941. Han rømte først til Irak i 1939, men i 1941 måtte han rømme landet, da det ble okkupert av England. Han hadde engasjert seg sterkt for å alliere Irak med Tyskland.
Etter et kort opphold i den tyske ambassade i Teheran, hvortil han ankom etter at han måtte rømme fra Irak, reiste han til Berlin. Det var den samme Hal-Husseini som på Hitlers vegne forhandlet med og overtalte de bosninske muslimene om å stille seg på Hitlers side i kampen mot serberne. Serbernes hevn i dag er både meningsløs og grusom, men fordømmes merkelig nok, verken av venstresosialistene med Kjellbjørg Lunde i spissen, eller NRK. I 1945 flyktet Stormuftien , naturlig nok, fra Tyskland, men ble arrestert i Frankrike.
Nok en gang klarte han å unslippe, og fikk asyl i Egypt, hvor han tok seg spesielt av sin nevø, Yassir Arafat til han døde, den 4. juli 1974.

Yassir Arafat arvet da det palestinske, nasjonalsosialistiske "førerskap". Han hadde da vært medlem av "Det muslimske Brorskap" i 10 år. Kanskje kan det være nyttig å huske på at PLO’s opprinnelige navn, korrekt oversatt er "Det palestinske nasjonalsosialistiske arbeiderparti"? Hitler hadde også et navn på sitt Naziparti. Ikke ta det ille opp at jeg minner om at det var "Det nasjonal-sosialistiske tyske arbeiderparti".

Fram til november 1988 forutsatte PLO’s "grunnlov" at et av organisasjonens hovedformål var den fysiske utslettelse av Israel som stat. For at PLO skulle få observatørstatus i FN, var det en uttrykkelig forutsetning at denne paragrafen måtte fjernes. PLO konsulterte representanter for SV i Norge, bl.a. Theo Koritzinsky og Kjell Bygstad i LO, samt statsminister Gro Harlem Brundtland allerede i mai 1986. Mange følte det som en hån, da PLO-utsendingen til Norge ble gitt hedersplassen, mellom Gro Harlem Brundtland og Theo Koritzinsky, i 1.-mai-toget i Oslo i 1986. Vi følte at dette var en krenkelse av Henrik Wergeland; 17. mai-feiringens far og jødenes fremste talsmann i Norge.

Selvfølgelig unnlot Yassir Arafat å endre noe som helst i PLO's Charter. Det var fortsatt uendret 10 år senere. Arne Treholt, som allerede var vel plassert i FN i New York, ble arrestert, tiltalt og dømt for spionasje til fordel bl.a. for Saddam Hussein. Men hva hadde det med PLO å gjøre? Da Yassir Arafat studerte ved Universitetet i Kairo, ble han kjent med den 8 år yngre Saddam Hussein. som hadde vært fengslet i Irak etter et mislykket kuppforsøk. Han hadde politisk asyl i Egypt, og ble medlem av "Det muslimske Brorskap" i -63.

Saddams videre karriere er velkjent. Yassir Arafats lojalitet til Saddam Hussein og deres ubrytelige vennskap er like kjent. Det samme gjelder de norske "internasjonale" sosialister, med Gro Harlem Brundtland, Kjellbjørg Lunde og Kjell Bygstad i spissen. I 1987 besluttet PLO å opprette en helt ny organisasjon - tilsvarende det tyske SS. Denne organisasjonen, som fikk navnet HAMAS, etablerte seg etterhvert i Israel, men endel medlemmer fikk i oppdrag å søke politisk asyl hos vennligsinnede regjeringer.

Ledelsen plasserte seg i U.S.A., hvor det vesentligste av finansieringen skulle organiseres. HAMAS finansieres 100% fra palestina-arabere i USA og vestlige venstresosialister, bl.a. i Norge via utplasserte asylsøkere. Et 70-tall av disse kom til Norge, hvor regjeringen ga dem opphold, tiltross for sterke advarsler fra overvåkingspolitiet. Flere av dem befinner seg i Bergen og Hordaland. AKP-advokaten Odd Drevland er deres juridiske representant, og samarbeidet med de iranske Hezbollahrepresentantene i Bergen har hittil fungert forholdsvis prikkfritt. Deres navn og oppholdssted er kjent. En kvinnelig, løsmunnet, norsk tilhenger av "Hezbollah" bekreftet og gjentok i personlig samtale, den 6. og 7. november 1992 den dødsdommen som var avsagt over undertegnede i juli 1990.

Det er forresten den samme Odd Drevland som har ledet hetsen mot den sterkt Israel-vennlige, kristne menigheten "Livets Ord" i Bergen, med en rekke vanvittige påstander om psykisk og fysisk mishandling av barn. Men HAMAS har utviklet seg til å bli noe helt annet enn hva PLO regnet med. Ikke fordi HAMAS er imot fredsforhandlingene med Israel, men fordi HAMAS truer PLO’s autoritet. Verken HAMAS, Islamsk Jihad eller Hezbollah, som alle er fundamentalistiske terror-organisasjoner, har noensinne akseptert FN’s rolle i en fredsprosess av den enkle grunn at de krever total utslettelse av Israel som stat. De har oversett at Israel ble opprettet som stat nettopp av FN, og at FN derfor har et spesielt positivt ansvar i forhold til Israel. Men FN har for lenge siden utviklet seg til noe helt annet enn hva folk flest tror. Men det er et helt annet problem.

HAMAS er ledet av en elite, bestående av jurister, intellektuelle og leger. Det er deler av denne elite, som nå er utvist fra Israel, sammen med religiøse ledere fra Islamsk Jihad, som altså er endel av det Muslimske Brorskap. Hvorfor støttes disse terrororganisasjoner av "venstresoialistene" i norsk politikk, som setter likhetstegn mellom organisert voldtekt av 20-30 000 kvinner og deportering av 400 terrorist- ledere? Hvorfor støtter norske "venstresosialister " både Irans og Iraks terrorregimer?

Er det fordi de har felles fiender i såvel jøder og kristne som i de frie demokratier?

Hva er årsaken til at verdens "sosialister" er tause i forhold til svineriet som "sosialisten" Milocevic bedriver i Bosnia og Kosovo mot den muslimske befolkning?

Er det fordi "sosialistene" møter sin egen galskap i døren, eller er det fordi det passer dem å ta saken fram ved en senere anledning? Hvorfor? Det som har skjedd i Irak, og det som skjer i Israel burde være en klar melding om at man ikke lenger finner seg i noe som helst vrøvl fra mer eller mindre forvirrede maktpolitikere. Ingen av de utviste terroristledere er statsborgere i Israel. Palestina har aldri eksistert som stat. Det kan neppe være noe brudd på menneskerettene å utvise dem istedet for å anvende venstresosialistiske metoder. Som det ville ha vært å fengsle eller å henrette dem. Israel valgte den mest humane utvei, og hevder å ha full folkerettslig dekning for utvisningen. De utviste hadde full anledning til å bringe sine saker inn for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, om de måtte ønske det, og Israel måtte ha bøyd seg for en rettsavgjørelse derifra. Bare det å melde saken for domstolen, ville ha gitt dem langt større legitimitet enn å drive mediapress, som ikke fører frem, uansett.

Det er ingen menneskerett å utøve terrorisme. Både kommunismen og nazismen er konkurrerende, "sosialistiske" ideologier, som begge har som mål å etablere et verdensherredømme. Selv om "sosialistene" påberoper seg å være "demokratiske", var ikke Stalin mindre diktatorisk og grusom enn Hitler.

Ceauocesco var ikke mer diktatorisk og grusom enn Milocevic er idag, og det er ikke stor forskjell mellom venstresosialisten Milocevics "etniske rensing" og massevoldtekter og barnedrap på den ene siden, og hva serberne selv opplevde for bare 50 år siden på den annen side. Pol Pot brukte treklubber. Hitler og Saddam brukte gass. Milocevic bruker kjønnsorganene og visstnok svensk-produserte granatbatterier. Eller kanskje var det rakettbatterier? Enhver med et minimum av tankens fornuft og moral i behold forstår at det er direkte latterlig å sammenligne Milocevics og Saddams galskap med utvisningen av 400 terroristledere fra Israel. Resultatet blir det samme, og verden lukker øynene av angst for å bli konfrontert med virkeligheten. Nazismen har selvfølgelig aldri vært "død", således lever Hitler i beste velgående ennå. Her ser vi ringvirkningene av det han gjorde.

I mellomtiden har det dukket opp en tredje "ideologi" - den islamske, hvis "Paradis" er et horehus med gratis betjening. Slik er den islamiske fundamentalisme med sin "Gudestat", hvor religion er politikk og hvor politikk er religion. Målet er stadig vekk det samme; verdensherredømmet.

Om nødvendig, skal dette skje ved vold og terror. Den fjerde ideologi er kjent som "New Age", som har et program som er identisk med programmet til Adolf Hitler. Alle fire ideologier ønsker å kontrollere massene, og alle fire skyr det opplyste folkeflertallet som pesten når de først har klart å etablere seg i en maktsituasjon.
Men de har heller intet til overs for liberalisme, og de har for lenge siden oppdaget at deres største praktiske problem ligger i dette å komme utenom maktfordelingsprinsippet og et virkelig folkestyre, hvor velgerne blir hørt gjennom avstemminger om store og viktige saker - såkalt referendum.

"New Age" er langt den farligste, men holdes utenfor denne redegjørelse. For dem alle gjelder at makten er konsentrert i en elite som ikke skyr noe middel for å holde på denne makten, som ofte er oppnådd gjennom på liksom "demokratiske" metoder, ved bruk av en nesten genial evne til å påvirke massene i et handlingslammet "demokrati" hvor moralsk mot er mangelvare etter en lang periode med meningsterror - i Tyskland kjent som "Berufsverbot".

Nazismen og "New Age" hyller åpenlyst diktaturet og "Førerprinsippet", med fri sex og følgelig AIDS for alle. Det samme gjør andre ulike "sosialistiske" grupperinger, men de skjuler seg ofte bak "demokratiske" merkelapper. Islam hyller prinsippet om det "Gudegitte" diktatur, og gjør i tillegg krav på å forvalte den "Evige og Endelige Sannhet" i alle livets forhold, såvel politiske som religøse og sosiale. Forskjellen er at Islam i moderne tid ikke har hatt noen "Verdensfører". Men han melder seg nok, den nye Kalifen, som noen kaller "Antikrist". Andre mener at det er den kommende "Lord Maitreya" fra "New Age", men det er en annen historie. Slik sett er det vel ingen forskjell på Stalins KGB, Hitlers SS eller Islams Hezbollah og HAMAS. Det er snakk om rendyrkede terrororganisasjoner. Vi har en gruppe mennesker som kaller seg selv for "venstresosialister". Alle andre er "ekstremister" Men da har de vel også definert seg selv i forhold til "høyresosialister"? Hvem er "høyresosialistene"? Vet "venstresosialistene"s tilhengere presist HVEM og HVA de kjemper for eller mot? I hvilken grad er de gjenstand for manipulasjon og "ordmagi", eller bedriver de dette falskneriet med åpne øyne?

Jeg tror helst det siste. I hvilken grad har noen reflektert over at det var PLO som i sin helhet finansierte den mannen som i sin tid bygde Berlinmuren; tidligere østtyske president, Erich Honecker, etter at han hadde flyktet til Moskva? I hvilken grad har noen reflektert over at 13 dager før han flyktet, mottok Margot Honecker 500 000 DM i kontanter fra 2. sekretæren ved PLO’s representasjon i Bonn, og at pengene straks ble overført til Honeckers konto i Chile? I hvilken grad har noen reflektert over at det i første rekke var Øst-Tyskland som forsynte PLO med våpen i kampen mot Israel, og at PLO nå i forbindelse med "Tretimers-krigen" var de første som ga Saddam sin støtte, sammen med de norske venstresosialistene? Den 3. februar 1990 skrev jeg til Kirkestatsråden følgende om min egen virksomhet: "Programmene er et forsvar mot den muslimske fundamentalisme og deres internasjonale terrorisme. Minst 200 muslimske terrorister er kommet til Norge som falske asylsøkere. Dette er holdt opp mot vår unnfallenhet i forhold til de millioner av mennesker som har oppholdt seg årevis i flyktningeleire under uverdige forhold. Det er bragt nøyaktige, dokumenterte sitater fra muslimske ledere.

Disse sitater er ingen søndagsskolelesing. Det er dokumentert at muslimene benekter at Hitlers masseutryddelse av 6 millioner jøder noensinne har funnet sted.

Programmene avslører Yassir Arafats virkelige identitet og nære slektskap til Stormuftien av Jerusalem som var Hitlers nære venn og rådgiver i jødespørsmål. Umiddelbart etter et redigert program, ble RADIO BERGEN utsatt for to bombetrusler, den ene finnes på lydbånd. Politiet rykket straks ut og iverksatte nødvendige tiltak. Stortingets presidentskap ble telegrafisk informert. RADIO BERGEN sine programmer har intet med rasisme å gjøre. Vi hevder vår soleklare rett til å forsvare våre kristne verdier mot muslimsk fanatisme. Denne rett må det ikke reises tvil om i Stortinget. Men denne saken dreier seg også om våre barn. Det var advokat Odd Drevland som hadde påtatt seg oppgaven å "stoppe" Ivar Garberg. Han klarte det ikke.

Forstår du nå at Arne Treholts VIRKELIGE "forbrytelse" var at han var den ENESTE som ble dømt?

Forstår du nå hvorfor det var maktpåliggende å avvæpne Heimevernet i fjor høst?

Forstår du nå hvorfor Forsvarsminister Holst er i ferd med å avvikle det norske forsvaret?

Forstår du nå hvorfor det var maktpåliggende å bringe Ivar Garberg til taushet?

Forstår du nå hvorfor FIRE kvinnelige, "sosialdemokratiske" statsråder offentlig har påpekt "nødvendigheten" av å bringe Ivar Garberg til taushet?

Forstår du nå sammenhengen bak hetsen mot Israel i Norge? Og til vår statsminister har jeg endel spørsmål som går klart frem av dette programmet. Er du istand til å gi et svar, Gro, som det norske folk og den vestlige verden kan akseptere som sannheten, og intet annet enn sannheten? Hva er forskjellen mellom den nasjonale og den internasjonale sosialisme?

Finnes det noen reell forskjell? Hvorfor har det vært så nødvendig å bringe noen til taushet? Ifølge den norske Grunnloven skal frimodige ytringer om Statsstyrelsen visstnok være tillatt.

Mon det?

Her kan du trykke for å si din mening.

Leve et fritt Norge! [IMAGE]
Debattforum

Les eller skriv i gjesteboken.

Se hva Arbeiderpartiregjeringen gjorde med Synnøve.


BmOnline,16.11.1998


BmOnline dokumentoversikt
HMKongen av Norge.
Folkeaksjonen mot EU medlemskap
Den gamle gjesteboken på SOl, som ble slettet.
OSLO volden øker.
Kriminelle innvandrere, ut med dem!
SULITJELMA BERGVERK, en styrt nedleggelse.
Sosialistenes 10 bud om moral: RV,SV,AkP,AuF,AP, LO
AP har skapt enda større skille ved å særbehandle innvandrerne!!
Brevet til statsminister Gro H. Brundtland. Les det utrolige fattige svaret fra Gro!
[IMAGE]
Design: Bjørgulf Mortensen
Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.
Lov om opphavsrett