BmOnline politiske forum

 

Alt for Norge

[IMAGE]

Oljepengenes forbannelse.

Av: Professor Harald Trefall, Bergen 14.06-1997. Formann i Fedrelandspartiet.

"Norge er verdens rikeste land", heter det. Det burde vært riktig, om våre myndigheter hadde hatt økonomisk gangsyn. Allikevel har de gjort Norge til et heller fattig land, hvor innskrenkning eller nedskjæring på alle hold i samfunnet er daglig lesestoff i avisene. Det verste i denne elendigheten er at det er de svakeste i samfunnet -de har ikke ressurser til å rope eller gape til egen fordel, de får svi mest. Dette sker samtidig som SOS Rasisme og deres medløpere får millioner i statsstøtte for å trakassere de samme svake nordmenn som ikke er enig i denne sløsing og forskjellsbehandling.

Det paradoksale er at aldri har Staten "tjent" så mye penger som i dag. Skattene har bare øket, og nye avgifter og gebyrer "oppfinnes" daglig. Til tross for dette er Statens kasse bunnskrapt. Hvor blir det av disse, folkets penger? Der må være en gigantisk lekkasje i Statskassen!

HEMMELIGHETEN

Svaret er enkelt: Pengene renner ut av landet, til goodwill -og prestisjetunge prosjekter i fremmede land, og til velferdssøkende innvandrere. Det siste pengesluket er langt det største, minst 20 ganger den berømte "eldremilliarden" til Gro for noen år siden, som går ut hvert eneste år. Ikke rart at statskassen er slunken. Å bruke noe av oljeformuen til å avhjelpe noe av den verste sosiale nøden i vårt eget land er det ikke vilje til,. J.F.R. sykehuskøer, mangel på sykehjem, pleiere osv. For det har Jens Stoltenberg og Sigbjørn Johnsen bestemt.

BRUK OLJEPENGENE TIL HJEMSENDELSE!

Den viktigste oppgaven i dagens Norge er å få sendt innvandrerne tilbake til sine hjemland, ellers blir vi norske i mindretall i løpet av mindre enn hundre år. Mange av de fremmede er fakstisk enig i denne konklusjon og synes at vi er dumme som lar oss kue av noen bortreiste politikere. De som er for denne kulturmixen bagatelliserer selvfølgelig disse nakne fakta og roper høyest om dette deilige fellesskapet og alle fordelene. Det finnes i dag ikke et eneste sted på kloden som et eksempel, hvor et slikt fellesskap noen sinne har eksistert, men på den annen side finnes det hundrevis av bevis på slike mislykkede forsøk. Da muren falt -fikk vi se de nasjonale strømninger vokne til live i alle land som har vært underkuet siden 1917.(sovjetsamveldet) Et folk forblir en nasjon selv etter undertrykkelse i over 70 år. Men utenom dem som er fjernkulturell finnes det ennå noen som mener det er langt frem før vi blir i mindretall, men i Oslo fødes der langt flere fjernkulturelle barn enn barn av norske foreldre. Til høsten er halvparten av de nye elevene i grunnskolen av fremmdespråkelig herkomst. Det betyr at disse innvandrerungdommene er førstegangsvelgere om 12 år. Videre vil om 30 års tid fremmedkulturelle innvandrere utgjøre mer enn halvparten av Oslos samlede befolkning.

Den eneste redningen er massiv hjemsendelse av alle innvandrere og deres familier. Problemet blir at deres egne hjemland vil nekte å ta dem tilbake. Da får vi heller bruke alle oljepengene til å kjøpe plass for dem i hjemlandet, fordi det er mye viktigere at Norge forblir norsk enn noe annet! Slik har det alltid vært tidligere i vår historie: I den verste nød og fattigdom, da forholdene var langt verre enn de dårligst stilte har det i dag, bar folket de byrder som var nødvendige for å bevare landets frihet og selvstendighet.

Dette er oljepengenes forbannelse: Først blir de brukt til å importere falske asylsøkere fra alskens fremmede land til Norge og ødelegge vårt gode homogene samfunn. Deretter må oljeinntektene brukes til hjemsendelse om vi atter skal få gjenopprettet den hårfine balansen i vårt Fedreland, i vår sårbare fauna, folk og kultur.

Ennå har vi ikke nevnt alle utleggene til u-hjelp. Her må alle prestisje-pregete prosjekter kuttes ut, og pengene heller brukes til nødhjelp og til flyktningehjelp i nærmste land hvor flyktningene kan finne trygghet.

Men fremfor alt bør vi sende Johnsen og Stoltenberg og hele deres haleheng av landsforæderske politikere og venstre-ekstremister som hjelpe-arbeidere til de såkalte fattige land, som bruker formuer på sinssyke diktatorers luxustilværelse. La Johnsen og Stoltenberg og & co. få høve til der å demonstrere sin "solidaritet" med det fattigste av de fattige, ved å leve mellom dem, og ikke bare med store ord og floskler her i landet.

Harald Trefall

ds

BmOnline kommentar:

Vi hadde oppe til debatt i Fedrelandspartiet hvorvidt det hadde vært helt stuerent, det som skjedde i 1938-1939. Hvor folket ble nektet å avholde stortingsvalget. Vi tenkte på statskupp. Men vi kunne ikke tro at de var så frekke og upålitelige, men det var akkurat det som skjedde.

Les eller skriv i gjesteboken.

Se hva Arbeiderpartiregjeringen gjorde med Synnøve.

Fedrelandet BmOnline,16.11.1998


BmOnline dokumentoversikt
BmOnline Arkiv.
Folkeaksjonen mot EU medlemskap
Den gamle gjesteboken på SOl, som ble slettet.
OSLO volden øker.
Kriminelle innvandrere, ut med dem!
SULITJELMA BERGVERK, en styrt nedleggelse.
Sosialistenes 10 bud om moral: RV,SV,AkP,AuF,AP, LO
AP har skapt enda større skille ved å særbehandle innvandrerne!!
Brevet til statsminister Gro H. Brundtland. Les det utrolige fattige svaret fra Gro!
[IMAGE]
Design: Bjørgulf Mortensen
Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.
Lov om opphavsrett