BmOnline politiske forum

 

Alt for Norge

[IMAGE]

I Dagbladet Tromsø -og innvandringspolitikkenFor 5 år siden -da var jeg i Nordens Paris!

Bjørgulf Mortensen Tromsø 01.nov-1995 Svar i Byrunden.

At mange føler som deg, M.H.N., er dessverre ikke så rart, jeg er bare en norsk statsborger som mange andre av de 96% på Holmgang i år som synes at dette er riv ruskende galt. Da vi også flkk se på TV2 at hele 82% har tro på at vi kunne få det riktig under en Frp-statsminister, viser jo dette oss at folket er ført bak Iyset av Arbeiderpartiet og deres fargerike fellesskap? Altså betyr dette at 96% av Arbeiderpartiets egne er imot sitt partis program, men ikke tør å mukke? Der har jeg en stor fordel. Således kan jeg berolige alle 96% at det går flere tog, og neste ekspresstog går i 97. Med lov ble landet bygget, med loven legges det øde. Jeg kan for øvrig legge til, M.H.N. -for fem år siden skrev jeg også innlegg, men de kom sjelden på trykk. I dag ser det ut for at det er flere og flere som har oppdaget at politikerne har "slukt så mange arabere" og det gies et bilde av at dem nå nesten er utryddet slik at vi må få dem i "rugekasser" til Norge?

I denne iveren glemmer de helt sine egne- disse politikerne? Det er altfor dårlig kontroll med hvem som kommer hit. Flesteparten er jo kriminelle bander, som bare skaper problemer for
de som oppfører seg som folk.

Hvor jeg var for 5 år siden? Jo jeg var i Narkoens Paris Tromsø for å tørke opp etter Ap. Det er mitt livs motto. Men jeg trenger mange "kluter", og dere er hjertelig velkommen. Svette og slit kan det bli. Urett, vold, korrupsjon, arroganse, maktovergrep, narkotika, osv. Jo, det er nok bare å brette opp ermene. Ærligheten seirer til slutt, lærte jeg av mor. Dette beviser at det ikke er for sent, men at såret er betent. En "dose med motgift" er så absolutt nødvendig for å berolige "pasienten", vårt Fedreland! Ved å melde deg inn i nye parti (IKKE GLOBALISTENE) bidar du til at denne prosessen skyter fart. Du skal vite at landssvikerne ikke skyr noen midler for å ødelegge Norge. Det er BLITZ og SOS Rasistene som får av våre skattepenger til å drive denne hetsen mot vårt folk.
Folkeaksjonen Mot Innvandring FMI, fikk ingen milder fra den samme kassen -en liten forskjellsbehandling? Jeg synes det er greit å hjelpe andre i nød, men det er ikke det som skjer i Norge.

Det vi ser- er globalistenes ønske om enverden.no og de bryr seg katta i nordmenns fedreland. De vil ha seg feite jobber i Brussel i stedet, eller der de får en høy taburett for å utfolde sin forrakt mot nasjonene og eget fedreland, disse nazistene! Her kan du lese planene om EU, Hitlers store drøm. STEM aldri på dette nazi-partiet, AP.

Her kan du lese hvorfor innvandringen nå blir ivaretatt av stortinget, i stedet for folket, jfr Norges Grunnlovs paragraf 75 m.

-Det samme gjelder den nye utlendingsloven, som ikke bare er en krenkelse av Grunnlovens §75 m, men av hele den norske statsforfatningen. La oss se litt på den uanselige bestemmelsen i Grunnlovens §75 m. Denne bestemmelsen sier at det tilligger Stortinget "at naturalisere fremmede". Ser vi så på §92 for å finne ut hva det innebærer å "naturalisere fremmede", finner vi ut at det er en særskilt rettsakt som må til for at en som har bodd i landet i mindre enn ti år skal kunne få embete i Norge. Men i årene fra 1945-1990 ble bestemmelsen brukt for å hjemle innvilgelse av statsborgerskap. Dermed ble det instituert et viktig eiendomsrettslig prinsipp, nemlig at det er Stortinget og ikke det enkelte bygdesamfunn som skal bestemme hvem som skal få oppholdsrett i Norge. Det skjedde i 1975. Nå er det jesuittenes Schengenorganer som har bestemmelsesretten. Dette landsforræderiet skjedde fordi disse individene ikke fulgte Norges Grunnlov:

Einar Gerhardsen, Terje Wold, Jens Christian Hauge, Andreas Schei - Karl Evang, Gudmund Harlem, Stein Rognlien, Trond Dolva, Ingelin Killengreen, Per Tresselt, Bjarne Lindstrøm, Eivind Reiten, Kaci Kullman Five, Morten WetIand, Jonas Gahr Støre, Hans Brattestå.

Disse må alle stilles for riksrett.


Diskusjons- forum

Les eller skriv i gjesteboken.
Neste side

Se hva Arbeiderpartiregjeringen gjorde med Synnøve.

Fedrelandet BmOnline,16.11.1998


BmOnline dokumentoversikt
BmOnline Arkiv.
Folkeaksjonen mot EU medlemskap
Den gamle gjesteboken på SOl, som ble slettet.
OSLO volden øker.
Kriminelle innvandrere, ut med dem!
SULITJELMA BERGVERK, en styrt nedleggelse.
Sosialistenes 10 bud om moral: RV,SV,AkP,AuF,AP, LO
AP har skapt enda større skille ved å særbehandle innvandrerne!!
Brevet til statsminister Gro H. Brundtland. Les det utrolige fattige svaret fra Gro!
[IMAGE]
Design: Bjørgulf Mortensen
Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.
Lov om opphavsrett