BmOnline Norge

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø

  Krigshistorie

  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnstein


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  F-PROT virus

  Trial versj F-prot 30 dg.

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

  Fotosafari

 • Det blir helt feil å gjøre Gud til flere personer

  kopi fra debatten: Her er den klassiske feilen, som DKK og DNK har bedrevet i hundrevis av år. Merk dere kjære brødre- denne villfarelsen fra Roma er løgnen som har besmittet alle kirkesamfunn, idet de lar paven og vatikanet få råde over dem. Dette er Bileamismen og surdeigen og det syrlige brødet som Faderen advarer oss imot. DVS, det fører til død å delta i det. Dvs det fører ikke fram. Fordi Herren sa: Mennesket lever ikke av brød alene, men av HVERT ORD som går ut at GUDS Munn.

  Ikke annet hvert ord, slik menighetene på jorden gjør det, slik paven gjør det, litt vannskvetting på hodet, og løgnen å døpe i faderen og sønnen og den hellige ånds navn. Uten at de har fått åpenbart at det navnet betyr å døpe på Jesu Kristi navn, AMEN!

  Jesus er Faderen.

  by Robin

  "For Sønnen er i Faderen og Faderen i Sønnen. Jeg og Faderen er ett", sa Jesus. Det er en guddommelig fullkommen total enhet.

  Grunnen til at Jesus sa at han bare gjorde som Faderen hadde sagt ham, var at han ikke skulle ha noe av seg selv og tro han var noe (egengjerning - stolthet), siden han var syndfri Gud i kjødet.

  Hadde Jesus trodd han var noe hadde han syndet. - Her ser vi også hvordan Gud kan "splitte" seg opp i flere personer - Han er treenig.

  - Sønnen gjør alt det Faderen gjør og sier, sier Jesus. Hvem andre enn Gud kan gjøre alt det Faderen gjør og sier?

  Mvh Robin

  En liten kommentar

  by BmOnline. on 8 desember, 2009 - 17:42

  Robin, du skriver tre personer, men Faderen er i Ånden, Den Hellige Ånd er i ånden, Jesus er personen i guddommen.

  Så det er EN person med 3 egenskaper. Det står også skrevet, hvilket bud er det største?

  Markus 12 :28 En av de skriftlærde, som hadde hørt på dette ordskiftet og lagt merke til hvor godt Jesus svarte, gikk bort til ham og spurte: «Hvilket bud er det første av alle?» 29 Jesus svarte: «Det første budet er dette: ' Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én. 30  Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft.' 31 Det andre er dette: ' Du skal elske din neste som deg selv.' Ikke noe annet bud er større enn disse.» 32 Den skriftlærde sa til ham: «Du svarer godt, mester! Det er sant som du sier: Herren er én, og det er ikke noen annen enn han. 33  Å elske ham av hele sitt hjerte og av all sin forstand og av all sin kraft, og å elske sin neste som seg selv, det er mer verd enn alle brennoffer og andre offer.» 34 Da Jesus hørte hvor klokt han svarte, sa han til den skriftlærde: «Du er ikke langt borte fra Guds rike.» Og ingen våget å spørre ham mer.

  Og enda et sitat fra Bibelen som bekrefter dette at Gud er EN

  Joh 14:7

  7 Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.»

       8 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.»  9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Far. Hvordan kan du da si: 'Vis oss Far'? 10 Tror du ikke at jeg er i Far og Far i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv: Far er i meg og gjør sine gjerninger. 11 Tro meg: Jeg er i Far og Far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld. 12 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerninger jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til Far. 13 Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Far skal bli æret gjennom Sønnen. 14 Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det.

  Vennligst

  BmOnline

  Nå må du slutte å tøyse, BMOnline.

  by Robin

  1.Mos.18,1ff Siden viste Herren seg for Abraham i eikelunden i Mamre, en gang han satt i teltåpningen midt på heteste dagen. 2 Da han så opp, fikk han øye på tre menn som stod foran ham. Med det samme han fikk se dem, sprang han imot dem fra teltåpningen, bøyde seg til jorden  3 og sa: «Herre, dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, så gå ikke forbi din tjener!  4 La oss få hente litt vann, så dere kan vaske føttene og hvile dere her under treet!

  Her er Gud nevnt som tre personer/menn, og slik er det også nevnt i King James.

  Mvh Robin

  Tøyser, neida Robin

  by BmOnline.

  Neida, jeg tøyser ikke.

  Du vet, at Herren han kan komme ned i skikkelser, teofania. Det er ikke noe nytt. Men nå snakker vi om personer som av jorden Robin. Det er det som er feil. Du må skille mellom det himmelske og det jordiske. Du vet at hvis det var så enkelt, så kunne Han bare komme i teofania?

  Se her:

  I 1. Mos. 1 skapte Gud mennesket i Sitt eget bilde, som var det som kalles teofania. Lenge før verdens grunnvoll ble lagt skapte Gud mennesket i sitt bilde, merk dere dette. Han kjente oss ved navn i mors liv før vi var født nede på jorden.

  I 1. Mos. 2 skapte Gud mennesket av jordens mold, og det ble den skapningen slik som vi er nå. Det var Adam han skapte av jordens mold, og fordi mannen og kvinnen er ETT, derfor tok han kvinnen av Adams ribben. Mannen og kvinnen skulle utfylle hverandre i kjærlighet. Kvinnen var skapt som en medhjelper til mannen. Han tok det feminine ut av mannen får å skape kvinnen feminin. Mannen ble skapt maskulin. Derfor er kvinnen mannen underlegen i alle ting. Men i Herren er de ETT kjød.

  Han kom for å ta dødens brodd
  Fordi Han måtte komme gjennom det samme åket som oss, bare da kunne det borta våre synder, ikke ved teofania skikkelse, AMEN!

  Og det er den ENE personen vi snakker om, som Bibelen forteller om. Jesus Kristus, vår Herre og frelser. Han hadde en begynnelse og en ende. Her på jorden, det vet vi.


  Kommentar bmo:

  Mange sekter og kirker tror ikke på Herrens Ord, eller Hans veier, helbredelse ved å kaste ut onde ånder- og derfor har de laget seg egne dogmer og trosretninger som er riv ruskende gale. Og jeg vil gjerne få lov til å vise dere hvor ille det er fatt akkurat pga dette. Det er en kald, formalistelig kirke og sekter vi er vitne til der ute. Det er ikke for å være slem at jeg sier dette, det er fordi jeg elsker dere alle, jeg vil at dere skal se dette og vende om i TRO. Så dere ikke går fortapt. EN tro, en Herre, EN Himmel og EN frelse, Amen!
  Herren vil aldri frelse en organisasjon som DKK eller DNK. Glem det aldri! Fordi de er av Satan, fordi de har syrlig brød og vantro i sin midte, og BRUDEN kan ikke ha vantro i seg. Kun Hellige troende- og det er dit individene må komme. 1. kor 12,13.

  "EF 6:10
  Guds rustning 10
  Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! 11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. 12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13 Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje, 15 stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. 16 Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. 17 Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, 19 også for meg. Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent, 20 det som jeg er sendebud for også mens jeg er i lenker. Be om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal."

  Og synden de har gjort disse kirkene, jo det var å døpe barn til den Hellige Ånd, det er en stor synd. DE kan ikke få den Hellige Ånd slik.
  For i Bibelen står det at den kun kan mottas i TRO. Og et lite barn må vokse i Ordet for å få den Hellige Ånd, akkurat som voksne må gjøre det. Fordi barn har gratis adgang til Himmelen, de skal velsignes, sa Jesus. La de små barn komme til Meg, hindre dem ikke, for slike hører himmelriket til. Amen! Herren har meget stor omsorg for de søte små.

  Og det er Herren som eier individene, glem det aldri. Ikke DKK eller DNK. Fordi, hvem var det som hatet HAM verst? Jo, det var nemlig akkurat Kirkene, de hatet Ham værre enn drankeren står det i Bibelen. Verdensordningen er kirkene. De organiserte seg, og da var de ferdige i Herrens øine.
  De syndet, fordi de IKKE trodde på HAM! Vantro er synd. Og Herren svor på at VANTROEN aldri skulle få komme inn i Hans Rike, Amen!

  Og Herren sier, KOM ut av Henne MITT FOLK, så dere ikke får del i hennes synder og får hennes plager, les sjøgen.

  Kjære broder og søster- vend om, kom ut av vantroen, tro HVERT Ord ifra Evangeliet. Ja, Jesus står ved døren og banker, og vil ha samfunn med oss. Mennesker har en lei tendens til å la seg lede i løgn. Derfor, ikke si at du er pinsevenn, eller katolikk. Nei, nei- få Herren i ditt Hjerte- Han er den eneste som kan sette deg fri fra snaren til satan.

  Vennligst

  BmOnline

  Bjørgulf Mortensen

  Signer gjesteboken


  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://www.bmonline.no

   

  E-post: bmonline a bmonline.no

  Merk at a er alfakrøll. Jeg setter ikke inn @ fordi da vil spam motorene finne e-posten og jeg vil bli plaget av spamming. (Uønsket e-post fra selgere og svindlere.)