BmOnline Norge

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø
  Krigshistorie
  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnstein


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  F-PROT virus

  Trial versj F-prot 30 dg.

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

   

 •  

  Katolsk Bondevik-regjering

  Statsminister Kjell Magne Bondevik har nå blitt like katolsk som paven og arbeider jevnt og trutt for at hans parti "Kristelig Folkeparti" gradvis skal tilpasse seg det katolske system i sitt strev for at KrF skal stå fram som et enhetlig JA til EU parti. Han får også god drahjelp i sitt katolske strev av sin samarbeidsregjering.

  For at dette skal lykkes har han fått eksperthjelp av ingen ringere enn Pavens rådgiver; Janne Haaland Matlary. Hun er nå også KrFs strateg og rådgiver i katolske EU-spørsmål. Janne Haaland Matlary har direkte offentlig skrytt av og vært stolt over å være Pavens rådgiver. Se denne linken: Matlary Haaland
  http://www.dagen.no/show_art.cgi?art=4722

  Foran Kristelig Folkepartis landsmøte i 1999 ledet Janne Haaland Matlary et lite utvalg, "Matlary-utvalget". Det la frem for landsmøtet i KrF et 24-siders dokument med tittelen "Kristendemokrati på norsk". Et dokument som hadde til formål å gi landsmøtedeltakerne en plattform for ideologisk samtale.

  Med andre ord har altså Janne Haaland Matlary systematisk arbeidet innenfor Kristelig Folkeparti for innføring av det katolske "subsidiaritetsprinsippet" etter det latinske ordet "subsidium", som oversatt betyr å hjelpe. Eller som man i EU sammenheng her hjemme ynder å kalle for "nærhetsprinsippet", for at det tilsynelatende skal høres veldig demokratisk ut. Men saker som ikke kan løses lokalt må etter dette prinsippet (katolsk "demokrati") avgjøres lenger opp i systemet etter maktelitens regler. Et system som altså har ankerfeste i romersk-katolsk sosialetikk og langt fra er et demokratisk system. Det er dette systemet som de overveldende katolske kreftene i EU har tuftet hele EU systemet på og som nå er KrF politikk.

  Last ned dokumenter fra Krf pdf format. Om Krf og EU.

  Gå inn på denne linken og studer avsnittet, Fokus på nærhet og solidaritet.

  Her hjemme er nærdemokratiet noe som JA-kreftene (Europabevegelsens hemmelige stortingsgruppe) systematisk og over lang tid nå har arbeidet med for å få fjernet. Det gjøres gjennom kommune og fylkes-sammenslåinger og beviser at "subsidiaritetsprinsippet" langt fra har noe med nærhetsprinsipp eller nærdemokrati å gjøre. Vi skal sakte men sikkert vennes bort fra nærdemokratiet og til å akseptere store enheter for på den måten å bryte ned folkets motstand mot å gå inn i den ennå større enheten, superstaten EU. Her er en link til en kronikk av Dag Seierstad om subsidiaritetsprinsippet:

  http://www.nationen.no/meninger/Kronikk/seierstads
  _kronikker/article1111360.ece

  Hvordan et protestantisk dominert KrF har akseptert å bli katolsk gjennom å annektere dette katolske overordnede prinsipp uten nevneverdige protester er mildt sagt en gåte? Er partiet blitt utsatt for en slags masse suggesjon eller hva har hendt? Ser man ikke i KrF galskapen i det som partiet her har blitt utsatt for?

  Det merkelige er at også Høyre som sitter i samarbeidsregjering med KrF aksepterer dette katolske subsidiaritetsprinsippet. Derfor er det svært interessant å studere hvilke organisasjoner rundt om i vårt samfunn som aksepterer et slikt udemokratisk prinsipp ut fra religiøs tilknytning. Den katolske kirke ikke medregnet. For det er sannelig underlig at Høyre "blindt" kan svelge slike udemokratiske "kameler"? Har sentrale og andre Høyre folk på en eller annen måte konvertert til katolisismen? Den jevne borger bør derfor være våken og følge med i hvilke organisasjoner lokale Høyre folk er engasjert i. Organisasjoner der katolske ritualer praktiseres. Selv har jeg gjort mine egne meget interessante studier på det området.

  Dette "subsidiaritetsprinsippet" ble altså første gang framsatt av Pave Leo XIII i et hyrdebrev fra 1891, hvor det fortelles hvordan verden bør styres. Og resultatet av disse tanker ser man i dag i fremveksten av superstaten EU som en forpost til den nye verdensorden.

  EU er pavemaktens talerstol i Europa og det er pavemaktens menn som står bak denne modellen -, dette såkalte katolske "demokrati". Fordi pavemakten ønsker å ha lojale undersåtter over hele verden, er EU en "miniatyr" av den nye verdensorden med flere internasjonale aktører i sving.


  Skjønner vi bedre nå stasministerens besøk hos Paven og hans lovnader overfor katolikken Romano Prodi at Norge selvfølgelig skal være med å bidra økonomisk til EU. Se denne linken:

  http://www.dagen.no/show_art.cgi?art=4722

  Vi kan derfor trygt si at EU er en overnasjonal, udemokratisk og politisk, religiøs organisasjon. Det er den sviende sanne sluttkonklusjonen.

  Øyvind Aarsnes, Leder
  Bjørgulf Mortensen, Nestleder
  Lars Rønbeck, Sekretær

  FME

  Også publisert hos VOL

  Katolsk B-v regjering Vesterålen VOL

  De "fattige" kristne innteksvinnerne

  Matlary Haaland tjente 733000 kr.

     BmOnline

  Bjørgulf Mortensen

  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://www.bmonline.no

   

  E-post: bmonline at bmonline.no