BmOnline Norge

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø

  Krigshistorie

  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnsetin


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  F-PROT virus

  Trial versj F-prot 30 dg.

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

   

 • Sykdom og plager

  De vantro kaller dette for reklame. Men hva er det de ser? De ser kun at det er en person "her nede" som "bedriver noe" de ikke forstår.
  "Vær frimodig,"; sier Herren. Skal vi rose oss selv, så gjør det i Herren Jesus Kristus. Og mange sier at det ikke er mulig. Men merk dere venner, det er djevelens påfunn de hører på. Her nede er det han nyter sitt opium.

  Mange kirker og sekter tror aldeles ikke på Herren vår Gud og Far.
  De benekter helbredelse og under. Tenk det. Og grunnen til dette er at de er langt borte fra Gud i sine hjerter. Årsaken er å finne i at de opphøier seg selv- sektene i stedet for å tilbe og ha samfunn i Herren, Amen!

  Miraklenes tid er forbi- hevder sektene og de vantroe, men det står skrevet:

  Joh 5.14, Ap Gj 19.11. Og Herren sa at dere skal gjøre større gjerninger enn dette. Ser dere. For Han lovte oss at Han skulle være med oss, JA i oss inntil verdens ende, Amen! Gud i oss. Immanuel betyr Gud med oss. Slik henger det sammen, ved tro har vi del i gavene ved å bli døpt i Den Hellige Ånd. Det står skrevet, tegn og under følger de troende, Amen!

  Tenk på de som satt på den øvre sal, 120 stk som mottok Ånden, Amen!
  De var ikke vantro som satt sammen i EN tanke ja i Ordet, tenk det Guds Ord, ikke sekters ord og løgner. Ser dere? Den Hellige Ånd dalte ned på enhver av dem, Amen! Og folket sa de hadde drukket vin, men det var ikke vin, men de var blitt fylt av Den Hellige Ånd, det nye Livet, Amen!

  Etter Golgata underet

  Merk dere at når en kommer til Tro- så er det mange som stopper der og da. De kommer seg ikke lenger. Og de følger ikke følgende som Paulus sa til disiplene. Sitat: "Fikk dere den Hellige Ånd etter at dere kom til Troen?" Disiplene svarte:"Vi vet ikke om den er kommet". Med hvilken dåp ble dere døpt? Vi ble døpt med Johannes dåp, svarte disiplene. Men da sa Paulus, Det gjelder ikke lenger, fordi etter Golgata gjelder dåpen i Herren Jesus Kristus, og de måtte døpes om. Så dere ser mine venner- etter at dere har kommet til Troen- da er det noe meget spesielt som vi må være meget varsom på. Nemlig hva Gud sa, "det må ikke finnes surdeig blant dere i 7 dager". Dvs, etter at vi er kommet til Troen, så må vi ikke ta del i banneord, eller vantro som ER surdeig og syret brød, ser dere? Meget viktig, du MÅ legge av deg ALLE stygge uvaner som banning og i det hele tatt endre din hverdag totalt. Amen! Det Nye Livet i Kristus, Amen!

  Så her ser dere Ånden dalte ned på ALLE dem som hadde kommet til Tro- og som fortsatte å arbeide i Tro altså de stoppet ikke opp, men grunnet i sitt Tempel, ser dere? Det er akkurat hva de gjorde i den øvre sal, de grunnet alle i EN Tone. Altså i Guds Ord, ikke menneskeord, nei.

  Så disiplene lot seg døpe om igjen, fordi de ville ha en god samvittighetspakt med Gud via vanndåpen (neddykket i vann)

  Og mange sier til meg at de har det rett, ja jeg er Pinsevenn, jeg er metodist osv.. Hadde de enda sagt at de var Jesu venn. Ha ikke slike motiver, fordi kun de som tror på Faderen og Sønnen i sitt hjerte -er de som tror. Det er INGEN bevis å være medlem i ei kirke eller ei sekt- eller å ha tungetale, der er satan expert å kopiere, og er ikke å satse på- som anker for sjelen- og frelsen. Du må leve Livet som viser hvem du er. HAN, Faderen i oss er dette Livet, Amen! Og hvis vi drar på dogmer, så vil IKKE Faderen ta del i det, fordi det er surdeig og syret brød. DET må være usyret, dvs SANNHET og ikke sektenes løgner, som fører til død, jfr Matt 15,9. Surdeig og syret brød er løgnene fra satan. Og med det kan INGEN komme inn i Himmelen, har Gud svoret på. Mark 7,13. Ved eders tradisjoner gjør dere Guds Ord virkningsløst.

  Om du eller noen er plaget av sykdom, så finnes det hjelp å få i Herrens navn. Da kan du kontakte meg på telefonen, så vil jeg ringe deg opp igjen på fast telefon. Har du ikke fast telefon, så bruker vi mobiltelefon.
  Det koster deg ingen ting. Nådegavene er gratis fra Herren. Send meg en mail om du er i nød. Jeg har Ip- telefon som er gratis å ringe med. Det koster deg intet. Ring meg først på min mobil, så kan vi avtale et tidspunkt for bønn. Herren Jesus rører ved deg hvis Han vil. Jeg er bare til stede for å hjelpe med kontakten. Herren sier, "for intet har du fått det og for intet skal du gi det," Amen! Og Herren kaster ut all sykdom ved en troens bønn, intet kan stå imot Hans Mektige kraft fra Golgata, Amen!

  Det er Fortvilelse som bringer oss i Herrens nærvær.
  Og Herren hører spesielt når det er nød og fortvilelse. Det har Han sagt i sitt Ord. Og han sier at hva enn vi ber om i Hans navn, så skal vi få det. Er det ikke vidunderlig? Det er tro som må til, og det er DIN tro og min tro, som gjør at du blir berørt av Herren Jesus Kristus. Jesus sa, DIN TRO har helbredet deg, til alle Han møtte på Sin vei.

  De som tar betalt for en helbredelse har IKKE Herren som sin frelser. Fordi satan ikke kan gå imot sin egen natur, er det alltid Herren som helbreder, men det følger ikke velsignelse med satan som "frontfigur".


  Så kan ubekjente synder sperre for helbredelse. Herren sier at vi skal bekjenne syndene for hverandre, d.v.s. når vi er kommet til Tro.
  Av kjærlighet til hverandre bekjenner vi våre synder. Vi er brødre og søstre i Herren, Amen! Husk, når en Troens bønn blir lest, så må det ikke være vantro til stede under bønnen. Fordi det ødelegger for den som det blir bedt for. Amen! Vantro må jages ut at huset- når Herren kommer på besøk, Amen! De som vandrer i sektene er laaangt borte fra Herren og Han kjenner dem ikke, står det skrevet.


  Du treffer meg på mob tlf 41239887 vær ikke redd, frykt ikke sier Herren. Men merk deg at satan vil at du skal frykte, fordi det gjør han.

  Eller du kan kontakte meg på e-post Så ringer jeg deg opp.

  I samme øyeblikk du tar kontakt, så har du tatt valget mot Lyset fra det Høie. En rettferdig manns bønn har stor kraft og skal hjelpe den syke, står det skrevet. Husk at det fra gammel tid var vanlig at sønnen fikk farens fornavn, slik var det også med Jesus. Joh 5.43. Og Hans etternavn er Kristus.

  Jakobs brev 5,15
  15 og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham op, og har han gjort synder, skal de bli ham forlatt. 16 Bekjenn derfor eders synder for hverandre og bed for hverandre, forat I kan bli lægt! En rettferdig manns bønn har stor kraft i sin virkning.

  BmOnline

  Bjørgulf Mortensen
  I Herren Jesus Kristus

  Signer gjesteboken


  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://www.bmonline.no

   

  E-post: bmonline at bmonline.no