BmOnline Norge

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø
  Krigshistorie
  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnstein


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  F-PROT virus

  Trial versj F-prot 30 dg.

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

   

 • Politikerne dømmer oss


  Dokument 2 har gjort en undersøkelse som viser at det nesten utelukkende er lokalpolitikere som oppnevnes som meddommere i lagmannsretten. Tre av fire legdommerne til lagmannsretten er kjente lokalpolitikere.
  Klikk på bildet av Olav Njaastad for å høre ham fortelle mer om bakgrunnen for programmet. Dokument 2-programmet "Tvil" sendes i sin helhet på TV 2 mandag 1.mars klokka 21.45.

  Se også innslaget om saken fra TV 2-nyhetene søndag 28. februar om de unike funnene.

  Dokument 2 har intervjuet ordførere, formannskapssekretærer og rådmenn i kommunene. Resultatene viser at flere enn 320 ordførere og varaordførere er legdommere. En slik undersøkelse er ikke tidligere utført i Norge.


  Arbeiderpartiet har flest legdommere

  Alle de 435 norske kommunene er spurt hvordan de oppnevner legdommere, og undersøkelsen omfatter flere enn 4500 legdommere til lagmannsretten. 85 prosent av kommunene har svart på spørsmålene fra Dokument 2 om hvor stor andel av legdommere som er politikere. Undersøkelsen viser også hvor mange legdommere de ulike partiene har.

  Dokument 2 fant følgende styrkeforhold mellom partiene i fordelingen av meddommerne til lagmannsretten:

  Arbeiderpartiet: 33 %
  Høyre: 19%
  Senterpartiet: 19%
  Kristelig Folkeparti: 9%
  Venstre: 7%
  SV: 5%
  Fremskrittspartiet: 3%
  Ulike bygdelister: 5%

  Disse tallene omfatter ikke de største bykommunene. Enkelte av de ti kommunene med en befolkning på over 50 000 innbyggere oppnevner legdommere ved forholdstallsvalg mellom partiene. Slik får partiene peke ut et antall legdommere som svarer til partiets styrke ved siste kommunevalg. Dette gir helt spesielle utslag for Oslo kommunes lister over meddommere (se egen side om Oslo).

  Ordførere fyller plassene

  Etter hvert som Dokument 2-redaksjonen intervjuet Kommune-Norge, snakket med formannskapssekretærer, ordførere og rådmenn, ble redaksjonen oppmerksom på at mange av de lokale politiske toppene var oppført som legdommere.

  Det ser ut til å være en systematikk i at politikerne i de mest sentrale posisjonene i kommunene blir oppnevnt til lagmannsretten, mens "listefyllet" - de som har stått på partilistene til kommunevalg uten å bli valgt inn - blir oppnevnt til herredsretten eller byretten.

  Sett under et har Dokument 2-redaksjonen funnet 323 ordførere og varaordførere som er meddommere i lagmannsretten, herredsretten eller byretten. Om lag halvparten av disse er aktive som ordførere eller varaordførere i dag. Den andre halvparten ble stort sett oppnevnt mens de var ordførere eller varaordførere.

  5 prosent av Stortinget er på listene

  Undersøkelsen viser at sju representanter og vararepresentanter til Stortinget, samt flere tidligere stortingsrepresentanter, er aktive legdommere. Disse personene kan altså være lovgivere den ene dagen og meddommere den andre.

  Stortingsrepresentantene som står som aktive meddommere på domstolenes lister eller på hjemkommunens lister er:

  Bendiks H. Arnesen, Ap, medlem av sosialkomiteen.
  Rigmor Kofoed-Larsen, KrF, medlem av samferdselskomiteen.
  Arvid Falch, vararepr.
  Dagrun Pedersen Eriksen, KrF, medlem av forsvarskomiteen.
  Liv Marit Moland, Ap, medlem av familie- kultur og administrasjonskomiteen.
  Sigrun Eng, Ap - samferdselskomiteen.
  Rita Tveiten, Ap - næringskomiteen.

  Domstolloven: "Øvrighet" skal ikke oppnevnes til legdommere
  Domstolloven forbyr "Øvrighet" å sitte som meddommere i retten. På forespørsel fra TV 2 kan ikke domstolavdelingen i Justisdepartementet svare på hva som menes med begrepet "Øvrighet". Begrunnelsen er at Justisdepartementet ikke har vært opptatt av dette spørsmålet. Det har ikke vært behov for å tolke dette og det er så lenge siden denne loven ble skrevet at ingen lengre vet hva som egentlig var ment med dette, sier en av saksbehandlerne i Justisdepartementet til TV 2.

  Justisdepartementet kan derfor ikke svare spørsmålet om sentrale partifolk som stortingsrepresentanter eller lokale partitopper som ordførere og varaordførere er å betrakte som "Øvrighet".

  __________________________________________


  Kommentar BmO: Ja, bukken og havresekken atter en gang! 

  BmOnline

  Bjørgulf Mortensen

  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://www.bmonline.no

   

  E-post: bmonline at bmonline.no