BmOnline Norge

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø
  Krigshistorie
  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnstein


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  F-PROT virus

  Trial versj F-prot 30 dg.

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

   

 • Hva koster gildet?

  Kopi fra Sol debatt
  Skrevet av 'Jaktfalk', 3.november.2005, kl.22:20

  Det er selvsagt nokså umulig å lage et nøyaktig regnskap over innvandringen, særlig når myndighetene ikke ønsker slike regnskap.
  Regnskapet nedenfor må derfor sees i et visst perspektiv, men det har også et ankerpunkt i virkeligheten da alle tall er hentet fra det offentlige.

  Utgifter:
  UDI

  Kommunal støtte til bosetting av flyktninger 2 799 MNOK
  Drift asylmottak 1 564 MNOK
  Lønn med mer 320 MNOK
  Total kostnad UDI 5 168 MNOK

  NAV
  Av den totale innvandrerbefolkningen på 368 000 mennesker er 9,6% arbeidsledige, noe som tilsvarer ca 35 328 arbeidsledige. Aetats totale budsjett er 21 000 MNOK. Brukket ned på andel arbeidsledige innvandrere tilsvarer en kostnad på 2 016 MNOK.

  Kriminalitet
  Tallene som her brukes er summen for Politi, Rettsvesen, Kriminalomsorgen og diverse andre tiltak. Justisdepartementets totale budsjett for dette er 15 392 467 000. I følge SSB er 11% av kriminelle innvandrere og 5% kriminelle er uregistrerte utlendinger. Regner man 16% av kostnadene kommer men frem til 2 462 794 720 NOK for innvandrernes del, både de legale og de illegale. De registrerte innvandrerne alene koster 1 693 171 370 NOK.

  Sosialhjelp/Trygd
  129 000 norske borgere er til enhver tid på sosialhjelp, dette tilsvarer ca 3% av den totale befolkning.
  20% av disse, altså 25 800, er innvandrere.
  Totalt brukes det 4 900 MNOK på sosialhjelp. Innvandrerne forsyner seg altså av 980 MNOK av dette beløpet.

  Statens budsjett for trygd/sosialhjelp (uten pensjon og aetat) er kr 113 003 000 000 NOK. 6% av innvandrerne går på trygd, noe som tilsvarer 6 780 MNOK av det totale beløp.

  Oversikt kostnader:
  UDI 5 168 MNOK
  Aetat 2 016 MNOK
  Krim 2 462 MNOK
  Sosialhjelp 980 MNOK
  Trygd 6 780 MNOK
  TOTALT 17 406 MNOK, eller 17 406 000 000 kroner.

  Inntekter:
  Antall innvandrere 368 000
  Barn (under 19 år) 92 000 (ca 25% av befolkningen)
  Pensjonister 55 200 (ca 15% av befolkningen)
  Arbeidsledige 35 328
  Sosialhjelpmottakere 25 800
  Trygdemottakere 22 080
  Fengslede 1 920
  Sum arbeidende 135 672

  Gjennomsnittlig inntekt blant innvandrere (ca 60 000 kr lavere en gjennomsnittlig nordmenn) tilsvarer 177 500 kr i året.
  Total inntekt hos innvandrerne kroner 24 081 780 000. Skatt på inntekt vil tilsvare omtrent 33%, iflg statens tabeller. Skatteinntekter på innvandrere 7 946 987 400.

  Inntekter 7 947 MNOK
  Kostnader 17 406 MNOK
  Underskudd 9 459 MNOK pr år, altså 9,46 milliarder norske kroner.

  Det er selvsagt en rekke kostnader som ikke er medregnet. Bl a merkostnader for skolen med spesiallærere, norskopplæring av innvandrere, andre kostnader i forbindelse med kriminalitet og mye annet. Det er vanskelig å gjøre dette i detalj. Konklusjonen må likevel bli at utgiftssiden uten problemer kan bli mye større. Kostnader kommunene står for (barnevern med mer) lar seg ikke frembringe.

  Alle den tid det faktisk ikke mangler arbeidskraft i Norge kan man vanskelig regne merinntekter hos norske bedrifter (der innvandrerne jobber) som inntekt i dette regnskapet.

  De som måtte ha noe å tillegge oppfordres til å bringe dette på bane.

  Jaktfalk

  kilder:
  ssb.no, politi.no, NAV (aetat.no), arbeid- og sosialdep, justisdep, udi.no m.fl.

  Kommentar, BMO: Dette gir da en god pekepinn om hvilke enorme pengeoverføringer det her er snakk om.

  Er det nå noen som ikke skjønner hvorfor gamlingene må i seng kl 17:00 på norske gamlehjem?
  Fordi dem mangler penger, slå den du! Hadde Lindstrøm og Tresselt holdt "fingrene av fatet", så hadde gamlingene hatt det like godt som Lindstrøm.

  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://BmOnline.no
  Oppdatert 03.nov-05