BmOnline Norge kristendom

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø
  Krigshistorie
  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnsetin


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  F-PROT virus

  Trial versj F-prot 30 dg.

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

   

 • Misjonsbefalningens fallgruve


  Etter kirkemøtet i Nikea i 325 ble Bibelen lagt til side ved seansene som foregikk der. De skapte seg dogmer, noe menneske frembrakt å puttet det inn i Bibelen, det er og blir feil, i følge Ordet. Misjonsbefalningen er endret etter dette kirkemøtet fra å bli døpt i Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse til Faderen og sønnen og den Hellige Ånds navn. Her ser dere at det ikke kan være flere personer, da det står navn. Altså entall. Dette er fordi møtet i Nikea endret guddommen fra en person til å inneholde tre personer, altså stikk i strid med Ordet i Bibelen. Således har de gjort en stor feil, og innført en syndig handling ved dåpen.

  Fordi bare ti dager etter fortalte Peter hvordan de skulle døpe seg, nemlig i Jesu Kristi navn. Ap. Gj. 2: 38
  Les også Ap. Gj. 19 om dåpen i Jesu navn. Merk entall.
  Les også Ap. Gj. 22: 16 Bli døpt i Herrens navn. Merk entall.


  Her er den engelske teksten.

  Først en liten "grunntekst": Father, Son, and Holy Ghost... Matthew 28:19 said "Go ye therefore, teach all nations, baptizing them into the Name," not into the names, in the Name, singular of... Not in the name of the Father, name of the Son, name of the Holy Ghost, but in the Name of Father, Son, and Holy Ghost.

  Father's not a name; Son's not a name; Holy Ghost is not a name. They're titles that belong to a Name.

  Now, ten days later Peter said, "Repent, every one of you and be baptized in the Name of the Lord Jesus Christ." Father, Son, and Holy Ghost, see how the extreme Trinitarian idea... See, they try to make three gods out of that.

  There's no three gods. I'd like to read that to you out of the original Greek here. The only way they baptized in Jesus' Name was, and the Bible said in the original Greek, was to make them recognize that He was God. Father, Son, and Holy Ghost is offices of one God. He was the Father; He was the Son; He is the Holy Ghost. It's three offices or three dispensations, the Fatherhood, the Sonship, and the Holy Ghost dispensation.

  But Father, Son, and Holy Ghost has one Name, the Lord Jesus Christ. Every person from that day on was baptized in the Name of Jesus Christ, and they found some that was baptized in no Name at all, and the original Greek said right here and both the Hebrew, that the baptism in the Name of Jesus is for the forgiveness of sins, both Greek and Hebrew. "Remit" means, "to forgive," of course.

  If I remit anything, is to take it away, to remit it--"take it away."

  Så for den lesekyndige kan man snart se at det sies i dåpsbefalningen, Gå ut og gjør alle folkeslag til mine disipler idet dere døper dem i navnet, Faderen Sønnen og Den Hellige Ånds navn. På norsk står det også uttrykkelig, entall navn, ikke navnene altså ikke flere personer, bare EN. Faderen er ikke noe navn, Sønnen er ikke noe navn og den hellige Ånd er heller ikke noe navn.

  Det er tre egenskaper som guddommen har. Nemlig, Faderen og Sønnen er ett. Da må det bli slik: i Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse. Det er den rette og eneste måten ALLE i Bibelen er blitt døpt på. Da sier nøkkelen klikk her og den sier klikk oppe i Himmelen, døren går opp for deg!

  Mange har derved i god tro blitt døpt feil, j.f.r. den Romersk Katolske kirke, den norske statskirke + en mengde av religiøse organisasjoner, som også har gjort det samme.

  Mer om dåpen

  Med hilsen


  BmOnline

  Bjørgulf Mortensen

  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://www.BmOnline.no