BmOnline Norge kristendom

Les mer om :

ANTENNE TIJeg husker meget godt et program fra 1992 tror jeg det var, hvor Per Øyvind Heraldstveit var programleder i Antenne 10 på Nrk Tv1- om EF, og hvorvidt dette var å se som dyret i Åpenbaringen. Per Øyvind Heraldstveit var programleder og Wenche Dager assisterte et lite "publikum" som fikk stille spørsmål til panelet.

Panelet:

1. Arthur Berg Tidl. redaktør i Dagen. En god kristen.
2. Biskop Per Lønning (styrt av pavedoktrinen)
3. Thoralf Gilbrant Forfatter. En god kristen.
4. Solveig Sollie Krf, stortingsrepresentant.

Noen av tilhørerne i antenne TI:
1. Kjell Arne Morlund, førstelektor ved menighetsfakultetet. (En skriftlærd med papirene i orden?)

2. Kjell Arild Pollestad, pater ved den katolske kirke. (Katolikk) Mariatilbeder.

3. Hans Svartdahl, tidligere misjonssekretær. Sier at Paven løper ærend for Sjøgen.

I denne debatten får ikke Arthur Berg fullført sine meninger og forklaringer, blir ofte avbrutt av programlederen, altså blir debatten farvet og avstumpet i så måte, da Heraldstveit ikke lar Ordet få fritt spillerom, ja noe som også skjer i dagens kirker. Tenk det.

Videre er Per Lønning en Biskop som ikke tar Bibelens Ord alvorlig nok, han tror faktisk ikke på Israel, sier han i debatten. Bare DET er tragisk, men det er også i samsvar med Bibelen hvor det står at mange frafalne vil tale Guds ord, men egentlig gjør de det motsatte. Dette er bevist, da statskirkens benker aldri har vært mer glissen, pga "svovelpredikantenes" villfarelser og vantro, j.f.r. ekstremisten Per Lønning- som altså er meget ille.

Solveig Sollie, Krf sier i debatten at EF og Eøs ikke handler om noe EU-medlemskap, ja hvor naive er ikke disse "nikkedukkene" i krf? Hun presterte faktisk også å si at hun leste i profetiene men tok det ikke i bruk i sitt politiske virke? Tenk det? Så galt fatt er det i Krf. Krf er altså et parti som driver med vranglære. Alle som leser dette bør notere seg og videre tenke meget nøye over hvem det er vi her har med å gjøre-. Krf har i dag hoppet til køys med "paven", hvor de har innført subsidiaritetsprinsippet, pavens nærdemokrati- å hjelpe i krf? Det kan jeg dokumentere her:
Folkeaksjonen mot EU medlemskap/html/katbvr.html

Videre var Arthur Berg bergfast i sitt syn og sa at paven og EF er antikrist og Sjøgens vei. Dette er også i tråd med Bibelens profetier. Amen! Som dere ser, de gamle er eldst.

Dette var ikke katolikken, Kjell Arid Pollestad enig i. Saken er bare den at Pollestad og alle de andre inkludert Per Lønning ikke ser og ikke skjønner hva dem gjør, de er også på ”bærtur.” Det er m.a.o, det samme som ble avdekket i Antenne 10 for 13 år siden, en vederstyggelighet! Pollestad har sikkert tatt imot Mariakrusifixet, det er ikke Jesus Kristus, Guds Sønn! Altså tilber katolikkene en avgud. Det har de gjort siden møtet i Nikea, år 325 da de vendte Herren ryggen. De forlot Skriften og lagde seg egne trosretninger og dogmer.

Det står i Bibelen at mange er "blinde".
Nå har det gått 13 år siden dette programmet ble sendt på NRK Antenne Ti. Det viser seg at Arthur Berg som døde for 3 år siden, hadde så rett så rett. Avkristningen av dette landet er virkelig noe trist som våre politikere har skylda for. Så her ser du bus, det er ikke rett å la politikerne sove i timen. Det er ei en inkvisisjon å sparke djevelen bak, jfr landets "nye statsreligion, islam". Denne har jeg laget for de som ikke vet bedre. De skal få det inn med teskje. De må jo få viten om hva som skjer for å gjøre et valg, bus. Da kan de nemlig ikke komme etterpå å si at de ikke visste om dette.

 

(Den dagen hodene skal rulle) noe som kommer til å skje, islams lange sverd. Så jeg har ingen grunn til å være redd, men jeg gjør som Bibelen befaler, gå ut og gjør noe, ikle dere Guds Rustning. Se på alle hedninge-moskeene som popper opp som paddehatter i Oslo-gryta. Det er et grelt eksempel på hvor galt fatt det er her, takket være tradisjonsdekket i norsk politikk. Denne vederstyggelighet hadde ALDRI fått plass i Norge under en norsk Regjering i den kristne TRO! Og vi vet at norske statsministre de siste 40 år har vært mer eller mindre ATEISTER!


Ei heller har vel du tenkt tanken, at våre forfedre i Eidsvoll bygningen i 1814 var ihuga "islamister"- eller var de bare skikkelige kristne, som trodde på Israel og Guds Sønn?

Tilbake til oversikten

Hva er sabbaten?

Hva er et tradisjonsdekke?

Hva er tro?

Hvorfor fikk Peter nøklene til himmelen av Jesus?

Finnes demoner?

Hvorfor viktig å bli døpt riktig? Hva er Johannes dåp?

Bortrykkelsen, Jesu annet komme.

Hva er misjonsbefalingens fallgruve?

BmOnline

Bjørgulf Mortensen

Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

Design: Bjørgulf©Mortensen
Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

Lov om opphavsrett
http://BmOnline.no