BmOnline Norge kristendom

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Kristen hjelpearbeider drept i Afganistan

  Overnaturlig, Gud

  Den 1. rette Menighet

  Hvem var WB?

  Pinsevenner mot WB?

  JVs falske lære

  Statskirkens falske lære

 • Diskusjons- forum for kristendom

  Pinsevenner og DHÅ

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Hva er å tro?

  Hva er en vantro?

  Hva er klippen?

  Tror du på GUD?

  Synder du?

  Misjonsbefalningens
  fallgrube


  Hva er fullkommen?

  Dogmene fra Nikea

  Guds frukter

  Aftenen, "kvelden"

  Edens Have

  Dåpen i Jesu navn

  Kom ut av ismene

  Tradisjonene og
  løgnene


  Hva er DHÅ?

  Sjekk IP-en din

  Fotosafari


  Gud i kjøtt hva ville
  Han gøre?

  Forbønn i kristus

  W M Branham

  Hva er- å være en utvalgt?

  Den falske dåpen
  Last ned pdf.dok
  Tatt bort Jesu blod

  Lytte og handle

  Er Gud 3 personer?

  Kirke-aldrene

  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnstein


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  F-PROT virus

  Trial versj F-prot 30 dg.

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge


  Signer gjesteboken

   

 • Hva er tradisjon- en økumenisk kirke?  Er det å være meget religiøs?
  Merk deg at dette handler mye om penger. Hadde de brydd seg like mye om Herren i stedet- så hadde alt vært vel.
  Men disse kirkene og sektene lager seg dogmer, og Herren sier til oss at dette er løgn. Matt 15,9. Heb 13,9.

  Her kan du lese om det å være meget religiøs.

  Les organisasjonene.
  Merk dere venner- at mange individer som er medlemmer av kirkesamfunn, ikke forstår at de er blitt lurt. De tror faktisk at de ved å hilse på en prest- eller det være seg en biskop- så er liksom alt i orden med deres tro. Men ta ikke del i den løgnen, fordi Herren allerede har advart oss imot dette.

  De som styrer kirkene og menighetene på jorden, påstår at de følger Guds Ord. Men sannheten er at de IKKE gjør det. Hvordan det? Jo, Herren visste om akkurat dette, og derfor har Han allerede skrevet det ned i Bibelen for oss.

  Det som er ille er at til og med Jesus sa til de skriftlærde; "Dere har Satan til far". Tenk Han visste det. Det var dem som hadde studert skriftene i mange år, de kunne Bibelen på rams, en ting manglet de- de hadde overhodet ingen kunnskap om guddommen, de kjente ikke Jesus når Han stod rett foran dem. Så dere ser Ordet selv avviste dem, pga vantro, som er synd. Det nytter ikke å ha kunnskap om hvert eneste skriftsted, om du ikke har Herren Jesus Kristus som din personlige frelser. Kan du Ordet på rams, og ikke har kjærlighet, så gagner det deg intet.

  Og derfor skal jeg ved Herrens hjelp forklare deg hvordan dette er.

  Organisering fører til død, står det skrevet i Bibelen, Matt 15 kap, versj 9. Ja, og vi snakker om Åndelig død, fordi om vi IKKE har Herrens Ånd i vårt hjerte, så har vi heller IKKE Livet som Han taler om, Talsmannen, Den Hellige Ånd.

  Og organisering fører til at Ånden forlater den kirken. Slik henger det sammen. De organiserer seg, og det vil si at de lager skille imellom individene, og det liker ikke Gud. Han sa at vi skulle ha samfunn i HANS navn. Hvilket kirkene ikke gjør. De har laget seg menneskedogmer i stedet for Guds Ord. Til eksempel skal vi ta for oss Misjonsbefalningen Matt 28,19.

  La oss lese i Bibelen hva den sier, jo i Ap Gj 2,38- der finner vi den originale oversettelsen av hvordan dåpen skal gjøres.

  Husk at vi har lest at Gud ville at dåpen skulle gjøres i HANS NAVN. Ap Gj 2,38 sier da også La dere døpe på Herren Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, Amen!

  Dåpen:
  Innledningsvis kan vi si, Himmelske Far, jeg bekjenner at jeg går ut i verden, slik Matt 28.19 befaler- og gjør dine folkeslag til disipler idet jeg vitner om at du Ole Olsen ønsker å bli døpt i troen på Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, idet jeg døper deg i Herren Jesu Kristi navn, til syndenes forlatelse, Amen!

  "Sannelig, sannelig Jeg sier deg
  hvis ikke et menneske blir født på ny, kan han ikke se Guds kongedømme." (Joh 3,3) Det nye livet mottas som åndsdåp, ved å sitte sammen i ètt sinn. Dvs å ha det rett i sitt hjerte.
  Slik det skjedde med de 120 på den øvre sal, som mottok Ånden, ildtunger kom ned på dem. Ser dere, Far lar Ånden falle på alle dem som hører Evangeliet, Amen! (Ap. Gj 10,44) Altså faller den ned på syndere, ser dere? Jusst det. Så det er å motta den Hellige Ånd. Derfor er det viktig at det er Guds Ord som (Ap gj 2. 3) forkynnes- og ikke donald duck, slik som dagens døde bibler som de har tatt kraften bort ifra. Ved å fjerne Ord fra Bibelen, så gjør du en stor synd, og den VIL ikke få komme inn i Himmelen, står det skrevet.

  Dette er en helt grei og Bibelsk måte å døpe på, man bevitner at den som døpes tror, og således utfører handlingen i tråd med Herrens Ord. Det må være slik, Hans Ord. Ikke menneskeord. Og når Bibelen ble skrevet for 3000 år siden, så var det akkurat ved åpenbaring den ble skrevet. Herren har en "direkte telefonlinje" til alle som tror, slik er det.

  Dere vet venner, at små barn ikke kan døpes slik, fordi de har ikke tro. Barna skal velsignes. Tro kommer med årene. Og DET er et PERSONLIG valg- meget viktig.

  Opprinnelig så teksten i Matt 28 19 slik ut:

  19 gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem på Herren Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse.

  Hvor Vatikanet ved møtet i Nikea år 325 endret det til dette:

  19 gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn,

  Og samtidig hadde Vatikanet og Den Romersk Katolske Kirke laget seg treenigheten om at det er 3 personer i guddommen, noe som IKKE finnes i Bibelen. Derimot står det akkurat motsatt i Bibelen, at Faderen og Sønnen er ETT. Joh 10:30.

  Og tenk det venner, dette har således blitt gjort i ALLE kirkene i verden siden år 325 e kr. Tenk det.

  Og værre skal det bli, fordi i 1948 ble Kirkens Verdensråd etablert i USA, hvor PAVEN, dvs Den Romersk Katolske Kirke er leder. Tenk hvilket mørke som knuger den kirken.

  Og derfor er det Herren, vår Gud og Far i Himmelen advarer oss imot dette i Sitt Ord. Kom ut av henne Mitt Folk, så dere ikke tar del i hennes misgjerninger og får hennes plager, les sjøgen. Åhhh, Herren vil ha oss ut. Hvordan skal vi komme ut?

  Jo, vi må passe på at vi tror på Jesus Kristus, at Han er Guds Sønn, og at Han døde på Korset, ble reist opp igjen fra de døde tredje dag- med EVIG LIV og at det var for å rense oss fra våre synder. Da har vi det RETT i vårt hjerte.

  Ved TRO er det avgjort. Og Gud ser til hjertene at troen er eller ikke er der. Og har vi ikke tro, så vil ikke porten svinge opp, fordi nøkkelen til porten er troen på Faderen, Jesus Kristus og Talsmannen, Den Hellige Ånd, Amen! Og Han lovte å sende Talsmannen, Den Hellige Ånd, og det er nøkkelen, for det betyr Herrens Liv i deg, Gud i oss, som Han lovte Amen!

  Derfor vær i den kirken du er, men pass på at du har det rett i ditt hjerte, så du ikke blir uten olje på lampen, dvs har mottatt Den Hellige Ånd, ved tro Amen!


  Gud velsigne dere alle sammen.

  Bjørgulf Mortensen

  Og om du leser dette over her, så vil du se at Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, er Herren Jesus Kristus.

  Det er med andre ord ikke 3 personer, fordi Gud er Ånd. Og det er 3 egenskaper som Gud har. Jesus var på Jorden, og det var Guds nye Tabernakel som ikke var gjort av hender, nemlig Hans Sønn Jesus Kristus. Og Gud bodde i Sin Sønn, Han hadde ører, øine og føtter- og forliket Seg med oss- for å ta dødens brodd. Og på korset ble Hans Legeme delt, og Ånden ble frigjort til alle dem som ville tro på Ham, Amen! (Legemet som er Bruden) Og videre sa Jesus, Jeg kommer i Min Fars navn. Joh 5,43. Det betyr kjære venner at Jesus fikk Sin Fars navn, Jesus. Noe som var helt alminnelig, ja også i dag. Dere husker helt sikkert tvileren Filip, som sa: Vis oss Faderen og det er oss nok? Ser dere, Han visste ikke at Gud var inne i Sin Sønn (Åndelig), derfor sa Jesus også, det er IKKE Jeg som taler, men Faderen i Meg. Og Jeg gjør ingen ting av Meg selv men det som Faderen viser meg, det gjør jeg.


  En blind mann får synet tilbake

  SYKDOM og helbredelser i Herrens navn

  Hva er Sabbaten? Det er ikke å holde bestemte dager, fredag, lørdag eller søndag. Herren favoriserer ikke organisasjonene, bare individene.

  Omvendelse og bønn Sitater fra W.B.

  Hva betyr den mørke kirkealder?

  Bortrykkelsen

  Pinsevennene organiserte seg

  Tor Oljemark og en sannhet.

  Ateisten, filosfen som snudde om, Gud finnes!


  Kirkemøtet i Nikea

  Den Katolske Kirke og Vatikanet- en stor villfarelse

  Synet i Stavanger påsken 1916
  Elevene skrev det ned.

  If I saw you in heaven

  Sluttangrepet på Grunnloven

  Katolsk Bondevikregjering Pavens rågiver i krf.

  Advarsel mot den katolske kirke -organisasjonene.

  Ligg unna tradisjonsdekke, de store "ismene"

  Antenne TI på NRK Per Øyvind Heraldstveit

  Det norske kirkerom Katolsk som noen...

  Den norske kirken "råtner på rot?"  BmOnline Har du noe å snakke om? Tlf 41239887.

  Her var jeg med i et tv-program på Visjon Norge.
  Høsten 2004 var jeg med i et program på VN. Her ble Europabevegelsens hemmelige stortingsgruppe diskutert. I hht norsk grunnlovgivning er dette i strid med gjeldende rettsprinsipper, da ingen andre enn norske folkevalgte parti har lov til å innta stortinget. Men for å skjønne hva dette er, må vi se litt mer bak i historien. Her ser du hvordan makteliten sakte med sikkert gjennomsyrer lederstillinger og politiske verv, for så å endre lovene bak vår rygg, i den hensikt å fravriste oss våre Grunnlov gitte rettigheter. Alt av ressurser fra naturen -til vårt arvesølv gjennom generasjoner, vår egen vannkraft for oppvarming i våre hjem til kostpris, er nå en saga blott. Alt dette er av våre politikere blitt gitt bort uten videre til de frie markedskreftene, slik at de skal tjene seg søkkrike på ressursene til de kommende generasjonene i Norge. Våre regjerende politikere har således gjort et bråtsverk mot loven og mot det norske folk og de kommende generasjoner, fordi nå må de betale en høy overpris for en vare som de på forhånd var lovet til "kostpris." Nå kan vi se at nettleien for skarve 550 kr i strøm ligger på 1.200 kroner. Så disse griske kraftselskap vet å ta seg betalt for de gamle kablene de har hengende i "løse luften", men da Steigen ble uten strøm pga uvær og kabelbrudd, nei da nektet Nordsalten kraft å betale de mange som ble rammet av strømbrudd. Det være seg frysedisker, frysebokser eller kjøleskap- hvor maten måtte kastes. En stor urett ble derfor begått av dette kraftselskapet mot sine kunder. Hvor var da nettleien som skulle betales tilbake til kunden, merk dere at denne nå skulle multipliseres med 12 ved slike krediteringer. Altså kr 1200 X 12. Da hadde de fått noe tilbake for denne elendige linjen kraftselskapet ikke har holdt vedlike, så den falt ned i uværet. Dette er bare et eksempel for å vise hvordan systemet syg penger av folk, uten å gi et øre tilbake. Greit at det skal koste, men hvor meget? La oss få tilbake den gamle kraftavtalen som sikret oss billig strøm, jfr Norges Grunnlov.


  Å være religiøs er ikke det samme som å være en kristen. Broren til Abel var meget religiøs, men Kain hadde ikke åpenbaringen. Kain var av den sorten som var meget dyktig og gjorde alt rett- ba og styrte- men Herren hadde ikke behag i ham, fordi Kains hjerte ikke trodde på Herren. Herren vil at alle skal komme til Ham. Men fordi GUD er allvitende og ved forutvitenhet, før jordens grunnvoll ble lagt visste Han om hvem som ville tro og hvem som ikke ville tro på Ham. Hadde han ikke visst det, da var Han ikke Gud den allmektige i evighet, Amen! Mange er det som ikke får tak i Ordet. Du må selv ta tak i det, og når du hører Hans RØST, forherd da ikke ditt hjerte. En dag vil han banke på hos deg...og da kan du være 20, 35, 50 år eller hva det måtte være. Ta da imot Herren.


  Slik kan du f.eks gjøre det. Først ved tro, da får du del i Hans herlighet du blir frelst, og får den Hellige Ånd. Men så er neste skritt å la seg døpe i Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, slik at du kan motta den Hellige Ånds gave, jfr AP.GJ. 2.38

  Så vil Herren "herde" deg og sette deg på prøver. Du må vandre bort ifra de verdslige og jordiske ting, luxus og overflod. Da vandrer du i ånden. Vi er da pilgrimer, "på vandring mot målet."
  Ved den Hellige Ånds gaver vil du kunne hjelpe mennesker i sykdom og nød, måtte Herren velsigne deg. Videre ved å ha mottatt den Hellige Ånd, da er du i sabbaten, Amen! Da hviler du og vandrer som pilgrim, du venter.


  BmOnlines Jul 2006

  Signer gjesteboken


  En enslig mor ble nektet støtte til ferieopphold, da kommunen fikk nyss i at det var i kristelig regi.

  Ja, at djevelen herjer i dette landet- skal være visst.


  Her kan dere lese om new age, djevelen arbeider overtid også i FN`s regi.  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://www.BmOnline.no/